>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش بین المللی روان شناسی مدرسه   
سال:1399 - دوره:6 - ششمین همایش بین المللی روان شناسی مدرسه - کد همایش: 99200-78642


  tick  A Comparison Of Emotional Intelligence Of Popular Talented Students And Isolated Talented High School Students

  tick  A Critique Of Critical Pedagogy

  tick  Casting A Glance On Metacognitive Side Of The Translator Competence: Revisiting Cognitive Load Theory In The Interactive Mind Of Interpreters

  tick  Dialogue In Dialogic Pedagogy

  tick  Explaining The Relationship Between Anxiety And Psychological, School And Socio-Cultural Factors

  tick  Investigating Sources, Dimensions And Correlates Of Meaning In Life Among High School Students

  tick  Investigating The Relationship Between Social Anxiety And Emotional Intelligence With Body Dissatisfaction In Girls From 15 To 18

  tick  Mobile-Assisted English Language Learning, Challenges And Benefits

  tick  The Content Knowledge Effect On The Teachers’ Scientific Literacy And Self-Efficacy

  tick  The Effectiveness Of Mindfulness Training On The Life Satisfaction And Early Maladaptive Schemas

  tick  The Relationship Between Anxiety And Creativity In Gifted Seventh Graders

  tick  The Relationship Between Efl Students' Language Learning Anxiety And Their Performance

  tick  The Relationship Between Students' Emotional Intelligence, Academic Achievement And Their Learning Strategies

  tick  The Study Of Using Multiple Intelligences On Academic Achievement Motivation And Anxiety Control Of Talented High School Students

  tick  آسیب شناسی مدارس در فضای مجازی

  tick  آسیب شناسی نقش رسانه های صوتی و تصویری در بروز جرایم اطفال و نوجوانان و نحوه پیشگیری از آن برمبنای نتایج تحقیقات انجام شده

  tick  آسیب‏شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی از نظر معلمان و دانش‏آموزان

  tick  آماده سازی معلمان برای آموزش برخط: الگوی مفهومی و انواع دانش‏های مورد نیاز معلمان

  tick  آموزش الکترونیکی مدرسه، جایگزین تعامل رو در روی معلم و دانش‌آموز در شیوع بیماری همه گیر کووید 19

  tick  آموزش تفکر مثبت بر مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان

  tick  آموزش زودهنگام ضرورتی در آموزش فراگیر

  tick  آموزش مبتنی بر تئاتر خلاق و نقش آن در پیشرفت درسی دانش‌آموزان دختر

  tick  آموزش مجازی، رویکردی نوین در جهت توسعه سواد زیست محیطی

  tick  آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی کودکان کار

  tick  اثر بخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر بهبود مهارت املایی دانش‌آموزان دارای اختلال دیکته نویسی

  tick  اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه‏ ذهن شناختی - عاطفی بر بهبود مشکلات‏ روان‌شناختی (اضطراب و افسردگی) در کودکان دچار سوگ والدین

  tick  اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر استرس تحصیلی و شادکامی دانش‌آموزان دختر

  tick  اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر ارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت جرات‏ورزی بر کاهش پرخاشگری و احساس شرم دختران

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر قلدری

  tick  اثر بخشی بازی درمانی والد کودک بر مشکلات برون سازی شده‏ی کودکان

  tick  اثر بخشی برنامه آمورشی ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده در نوجوانان دارای نشانه‏های اختلال اضطرابی اجتماعی

  tick  اثر بخشی برنامه آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان

  tick  اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بدتنظیمی هیجانی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان

  tick  اثر تعلل ورزی برخودتنظیمی با نقش واسطه‏ای کمک طلبی بر دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی آموزش ارتباط بدون خشونت بر اضطراب و احساس تنهایی

  tick  اثربخشی آموزش بازی‏درمانی (مبتنی بر رابطۀ والد-کودک) بر سبک‏های دلبستگی و مهارت‌های اجتماعی کودکان

  tick  اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) کودکان دچار نقص توجه/بیش فعالی

  tick  اثربخشی آموزش حل‏مسئله‏ی شناختی میان‏فردی بر خودپنداره و عزت‏نفس کودکان

  tick  اثربخشی آموزش خودشفابخشی (کدهای شفابخش) بر اشتیاق تحصیلی

  tick  اثربخشی آموزش خوردن ذهن‏آگاهانه بر پرخوری هیجانی دانش‏آموزان دختر

  tick  اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‏آوری تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی آموزش ذهن‏آگاهی بر عزت‏نفس و تنظیم هیجان مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال یادگیری

  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر بهبود اختلال یادگیری خواندن

  tick  اثربخشی آموزش رواندرمانی مثبت گرا بر تاب آوری و خودمهارگری دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی آموزش طرحواره‏درمانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان‌شناختی در دانش‏آموزان پسر

  tick  اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی تحصیلی و ابراز وجود

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اختلال اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی آموزش متقابل بر بهبود درک خواندن و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری

  tick  اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر شادکامی و کیفیت زندگی

  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر تاب‏آوری کودکان با اختلال رفتاری

  tick  اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و کنترل خشم با تاکید بر قرآن و آموزه‏های دینی بر کاهش خشم

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر نقایص هیجانی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های تعاملی بر ناگویی خلقی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان بر اهمال کاری تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تئوری انتخاب بر مسئولیت‏پذیری دانش‏آموزان دختر

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر اساس تئوری انتخاب بر هیجانات تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش امید به زندگی و عزت نفس دانش‏آموزان

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان سازگاری اجتماعی و مدیریت خشم

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی به شیوه قصه گویی بر مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی کودکان 4 تا 6 سال

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های کنترل خشم بر سرمایه روان شناختی و سازگاری اجتماعی

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‏ای بر آشفتگی‏های روانی دانش‌آموزان دختر

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‏ حل مسئله بر اساس رویکرد توانایی محور بر کاهش هیجان‌های تحصیلی منفی دانش‏آموزان

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان

  tick  اثربخشی آموزش مولفه‏های هوش هیجانی بر کاهش بحران هویت در نوجوانی

  tick  اثربخشی آموزش نرم‏افزار ان‏بک برحافظه ‏فعال دیداری و غیردیداری دانش‏آموزان دیرآموز

  tick  اثربخشی آموزش همدلی و مدیریت خشم از طریق بازی

  tick  اثربخشی آموزش والدینی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‏توجهی بیش‏فعالی: مروری بر مطالعات پیشین

  tick  اثربخشی آموزش گروهی ابرازوجود بر خلاقیت، شادکامی و سلامت روان

  tick  اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و سبک مقابله با استرس دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر شایستگی اجتماعی و اضطراب کودکان

  tick  اثربخشی بازی های ویدویی شناختی بر انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  اثربخشی بازی‏ شناختی ‌رایانه‌ای (مغزینه) بر حافظه فعال دانش‏آموزان با ناتوانی یادگیری درخواندن

  tick  اثربخشی بازی‏درمانی بر افزایش مهارت خودآگاهی هیجانی دانش‏آموزان دارای اختلال‏های یادگیری

  tick  اثربخشی بازی‏های حرکتی موزون بر میزان نارسایی شناختی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری

  tick  اثربخشی بازی‏های ویدویی شناختی بر برنامه‌ریزی شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در افزایش شادکامی معلمان

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی واج شناختی گیلون بر ارتقای سرعت نامیدن و توجه انتخابی دانش‏آموزان نارساخوان

  tick  اثربخشی برنامه مداخله‏ای شایستگی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و خودبازداری دانش‌آموزان پرخاشگر

  tick  اثربخشی بسته‏های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری

  tick  اثربخشی تقویت‏ شنیداری حلقه واجی بر بهبود خرده مهارت‌های خواندن دانش‏آموزان با ضعف خواندن

  tick  اثربخشی جریان همخوانی کتاب بر مهارت‌های ارتباطی

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و پرخاشگری دانش‏آموزان دختر

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی دختران نوجوان دارای نشانه‏های اضطراب اجتماعی

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روان و تاب آوری فرزندان طلاق

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اهمال‏کاری و فرسودگی تحصیلی

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر مبتلا به نوموفوبیا

  tick  اثربخشی ذهن آگاهی ویژه کودکان بر هوش هیجانی و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در کودکان دارای اختلالات یادگیری خاص

  tick  اثربخشی راهبرد روایت درمانی بر خودکارآمدی و استرس ادراک‏شده دانش‏آموزان پسر در زمان شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-19)

  tick  اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر ارتقاء

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‏پذیری روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سرمایه روان‌شناختی مادران دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کیفیت زندگی مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف درخودماندگی

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر خودپنداره در کودکان دارای اختلال یادگیری خواندن

  tick  اثربخشی روان‏درمانی مثبت‏گرا بر همجوشی شناختی و خودتنظیمی هیجانی دانش‏آموزان دارای اختلال رفتار درونی‏سازی شده

  tick  اثربخشی روش تدریس جیگ ساو معکوس بر خودپنداره ریاضی و باورهای معرفت شناختی ریاضی

  tick  اثربخشی شعرخوانی در کاهش اضطراب

  tick  اثربخشی قصه گویی بر افزایش ابراز وجود و پیشرفت تحصیلی

  tick  اثربخشی قصه گویی مبتنی بر داستان‌های گلستان سعدی بر حرمت خود و خودکارآمدی نوجوانان

  tick  اثربخشی مهارت‌های ارتباطی بر تعارض والد – نوجوان

  tick  اثربخشی موسیقی درمانی بر شادکامی و کیفیت خواب

  tick  اثربخشی موسیقی درمانی در کاهش اضطراب کودکان قربانی قلدری

  tick  اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان بی سرپرست

  tick  اثر‏بخشی روان‏نمایشگری بر عزت نفس و اضطراب اجتماعی دانش‏آموزان

  tick  احساس تعلق به مدرسه و مشغولیت تحصیلی

  tick  اختلال سلوک در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)

  tick  اختلالات تیک در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)

  tick  اختلال‏های هماهنگی رشدی در دانش‌آموزان: ویژگی‏ها، سبب شناسی و رویکردهای درمانی (مطالعه مروری)

  tick  ادارک از جو مدرسه و مشغولیت تحصیلی

  tick  ادراک از محیط کلاس و پیامدهای آن

  tick  ادراکات کودکان سندروم داون از قوانین خانواده

  tick  ارتباط خودتنظیمی یادگیری با جهت گیری هدف

  tick  ارتباط خوش بینی تحصیلی و درک حمایت اجتماعی معلم با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  ارتباط مشارکت والدین با لذت ورزشی و بهزیستی روان‌شناختی دانش‏آموزان ورزشکار

  tick  ارزیابی کارکرد آموزش مجازی در مدارس، از دید دانش‏آموزان

  tick  از مبلمان انعطاف پذیر تا فضای آموزشی انعطاف پذیر

  tick  استفاده از شبکه‏های مجازی و پیشرفت تحصیلی

  tick  استفاده از فضای مجازی و آموزش الکترونیکی (در ایام کرونایی) در سطح آموزش‏وپرورش

  tick  اصل علاقه و نگرش کودکان نسبت به محیط آموزشی مدرسه

  tick  اصول آموزش الکترونیک در مدارس از منظر روان‌شناسی تربیتی

  tick  اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی (یک مطالعه مروری)

  tick  اهمیت سازه‏ی خودکارآمدی معلمان و روند تغییر پرسش‏نامه‏های سنجشِ این سازه

  tick  اهمیت و ضرورت مولفه عدالت آموزشی در سیستم آموزش‏وپرورش

  tick  بررسی آسیب‏های آزمون‏های ورودی مدارس بر دانش‏آموزان

  tick  بررسی آسیب‏های اجتماعی و فرهنگی و پیشگیری از آن‌ها در بین دانش‌آموزان نوجوان

  tick  بررسی آموزشی درمان شناختی-رفتاری مثبت نگر بر شایستگی اخلاقی در دانش‌آموزان

  tick  بررسی اثر مستقیم هوش سازمانی و شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی معلمان زن

  tick  بررسی اثربخشی آموزش شیوه‏های فرزندپروری مثبت والدین براضطراب جدایی کودکان دختر

  tick  بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان دارای استرس تحصیلی

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر روش چند حسی فرنالد بر بهبود اختلالات خواندن و دیکته نویسی در دانش‌آموزان

  tick  بررسی اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم افسردگی مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه

  tick  بررسی اثربخشی برنامه روان درمانی مثبت نگر بر علائم اضطراب مادران دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه

  tick  بررسی اثربخشی تکالیف شناختی مبتنی بر حافظه کاری بر بهبود عملکرد تحصیلی املا در دانش‌آموزان با اختلال نوشتن

  tick  بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر اضطراب و تصویر بدنی نوجوانان پسر

  tick  بررسی اثربخشی قصه گویی بر عزت نفس کودکان

  tick  بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر نشانه‏های اختلال اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان

  tick  بررسی ارتباط ایمنی هیجانی با رفتارهای آسیب‏زای تحصیلی

  tick  بررسی ارتباط بین تاب آوری و سرزندگی تحصیلی با در نظر گرفتن نقش میانجی گرانه حرمت خود دانش‌آموزان

  tick  بررسی ارتباط بین تغییر سبک زندگی در دوران کرونا ویروس و اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان

  tick  بررسی ارتباط بین حساسیت پردازش حسی و تکانشگری با سیستم فعال- ساز/بازداری رفتاری

  tick  بررسی ارتباط بین میزان وابستگی به فضای مجازی و استفاده از شبکه‏های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه مروری)

  tick  بررسی ارتباط پیوند مدرسه با اضطراب پنهان و آشکار دانش‌آموزان

  tick  بررسی ارتباط ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان بکمک ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

  tick  بررسی استدلال تناسبی دانش‏آموزان با تمرکز بر انواع بازنمایی‏ها

  tick  بررسی اعتیاد به فضای مجازی و اهمال کاری تحصیلی در دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی انگیزه و خلاقیت معلمان در استفاده از تکنیک‏های آموزشی نوین

  tick  بررسی تاثیر آزمون‏های ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بر سلامت روان: نقش واسطه‏ای مقبولیت اجتماعی

  tick  بررسی تاثیر استفاده از ماسک صورت بر یادگیری دانش‌آموزش در ایام شیوع کرونا

  tick  بررسی تاثیر بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

  tick  بررسی تاثیر جداگانه تفکر و رسانه تصویری بر روی کاهش خشونت کودکان و دانش‌آموزان

  tick  بررسی تاثیر سبک مدیریت مدیران بر عملکرد آموزشی معلمان با توجه به نقش میانجی ساختار سازمانی در مدارس

  tick  بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی دانش‌آموزان

  tick  بررسی تاثیر معنویت درمانی بر سلامت روانی دانش‌آموزان دختر

  tick  بررسی تجارب محیط یاددهی-یادگیری، مجازی در دانش‌آموزان دختر

  tick  بررسی تجارب معلمان ابتدایی در زمینه‏ی تدریس مجازی در دوران شیوع کرونا

  tick  بررسی تطبیقی نظریه‏ی اودایمونیا ارسطو با آموزه‏های دینی اسلام در مورد سعادت و فضیلت طلبی، و نگاهی به جایگاه این دو مقوله در سیستم آموزش ابتدایی حاضر کشور

  tick  بررسی تنوع راهبردهای یادگیری مورد استفاده در دانش‌آموزان: مطالعه‏ای کیفی

  tick  بررسی توانمندی و دانش افزایی معلمان ونقش آن بر انگیزه یادگیری در بین دانش‌آموزان

  tick  بررسی حقوق و اصول اخلاق کودکان و نوجوانان در آموزش هوشمند

  tick  بررسی رابطة بین سلامت روانی با خودکارآمدی تحصیلی، هیجانی و اجتماعی

  tick  بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با تفکر انتقادی دانش‎آموزان

  tick  بررسی رابطه ادراک از محیط کلاس با جرات ورزی دانش‎آموزان

  tick  بررسی رابطه اضطراب امتحان با طرحواره‏های ناسازگار هیجانی و سبک‏های دلبستگی در نوجوانان

  tick  بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و خود تنظیمی دانش‌آموزان با میانجیگری سبک‏های فرزند پروری والدین

  tick  بررسی رابطه امیدواری و سبک‏های اسنادی با بهزیستی روان‌شناختی

  tick  بررسی رابطه انگیزش پیشرفت‏ و مهارتهای ارتباطی با خودکارآمدی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی با میزان پرخاشگری معلمان

  tick  بررسی رابطه بین خستگی مزمن و بهزیستی تحصیلی در دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه بین خلاقیت و اهمالکاری تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه بین خلاقیت و هوش عمومی با هوش موفق در دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و سبک‌های مقابله‌ای با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه بین سبک‏های یادگیری با جهت گیری هدف

  tick  بررسی رابطه بین شادکامی و وضعیت سلامت روان در دانش‏آموزان پسر

  tick  بررسی رابطه بین طول مدت خواب شبانه و خستگی مزمن در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

  tick  بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‏آموزان

  tick  بررسی رابطه بین هیجان خواهی و روان رنجورخویی با شدت وابستگی به فضای مجازی در میان نوجوانان

  tick  بررسی رابطه تصویربدن با اضطراب اجتماعی

  tick  بررسی رابطه تعارض نوجوانان پسر با والدین و نحوه‏ی سازگاری آنان

  tick  بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و ذهن آگاهی با تفکر انتقادی

  tick  بررسی رابطه ذهن آگاهی با خلاقیت

  tick  بررسی رابطه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان با بهزیستی ذهنی و تاب‏آوری

  tick  بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و خلاقیت با تجربه فراشناختی

  tick  بررسی رابطه سبک‏های یادگیری پیشرفت تحصیلی در درس روان‌شناسی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه سطح شادکامی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه شخصیت وسبک های فرزندپروری مادران با اضطراب در دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی رابطه طرح‏واره‏های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجانی با آشفتگی روان‌شناختی

  tick  بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و نوآوری دانش‏آموزان (مطالعه موردی: مدارس هوشمند)

  tick  بررسی رابطه کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با مدیریت استفاده از فضای مجازی در دوران شیوع کرونا

  tick  بررسی رابطه کمال‏گرایی والدین با خودکارآمدی دانش‌آموز

  tick  بررسی رابطه کیفیت خواب، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با گرایش به رفتارهای آسیب رسان به خود در دانش‌آموزان دختر

  tick  بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‏های مجازی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر

  tick  بررسی رابطه ناسازگاری‏های زناشویی با مشکلات رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی رابطه هویت ملی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  بررسی رابطه پنج عامل شخصیت، تیپ‏های زمانی و فرسودگی تحصیلی با رضایت از مدرسه

  tick  بررسی رابطه‏ی رهبری معنوی و تعهد سازمانی معلمان

  tick  بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه حس عضویت روان‌شناختی در مدرسه

  tick  بررسی سبک اسناد و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال نارساخوانی

  tick  بررسی عادات مطالعه و رابطه آن با انگیزش تحصیلی در دوران تعطیلی مدارس ناشی از ویروس کرونا

  tick  بررسی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش حضوری و مجازی

  tick  بررسی قابلیت‏ها، روش‏ها و اثربخشی آموزش مجازی در دوران کرونا: یک مطالعه‏ی مروری سیستماتیک

  tick  بررسی قابلیت‏های معلمان در آموزش مجازی

  tick  بررسی کارکرد انواع مدارس برتصمیم گیری وخودکارآمدی دانش‌آموزان

  tick  بررسی مقایسه‏‏ نستالژی، تحمل پریشانی و احساس تنهایی در نوجوانان پسر وابسته و ناوابسته به بازی‏های ‌رایانه‌ای

  tick  بررسی مولفه‏های ارزشیابی مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا

  tick  بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان

  tick  بررسی نسبت روابط والد–فرزند و معلّم–شاگرد با آفرینندگی دانش‏آموزان

  tick  بررسی نقش آموزش پیش دبستانی در رشد مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  بررسی نقش آموزش‏وپرورش بر سلامت اجتماعی جامعه دانش‌آموزان

  tick  بررسی نقش آموزش‏وپرورش در شکل‏گیری هویت‏ملی، هویت‏دینی و هویت‏انسانی در دانش‏آموزان

  tick  بررسی نقش اعتیاد به تلفن همراه در گرایش به اعتیاد نوجوانان

  tick  بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش‏بینی تعارض والد- نوجوان در دانش‏آموزان پسر

  tick  بررسی نقش حالت‏های روان‌شناختی مثبت، سرزندگی تحصیلی و تاب‏آوری در پیش‏بینی شادکامی دانش‏آموزان

  tick  بررسی نقش خود دلسوزی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی نقش خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر

  tick  بررسی نقش دین در سلامت روان دانش‌آموزان 1397

  tick  بررسی نقش سبک زندگی مادران فعال اجتماعی در هویت‌یابی دانش‌آموزان

  tick  بررسی نقش علوم رفتاری در طراحی محیط‏های آموزشی ابتدایی دختران

  tick  بررسی نقش مدارس هوشمند (مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات) در ارتقاء کیفیت آموزشی

  tick  بررسی نقش میانجیگرانه خودکارآمدی مقابله‏ای در رابطه ویژگیهای مثبت شخصیتی با مشغولیت شغلی درمعلمان زن

  tick  بررسی نیمرخ روانی- شخصیتی مادران دارای دانش‌آموز مبتلا به اختلالات Adhd بر اساس آزمون Scl- 90

  tick  بررسی و بهبود مشکلات دانش‌آموزان در درس املاء

  tick  بررسی و حل مشکلات دانش‏آموزان‏ کلاس‏گریز و پیشنهاد راه‏حل‏‏های ایجادعلاقه در روی آنان

  tick  بررسی و شناسایی آسیب‏های فضای مجازی بر ابعاد مختلف سلامت دانش‌آموزان

  tick  بررسی و مقایسه میزان افسردگی در میان معلمان زن و مرد

  tick  بررسی وضعیت تفکر خلاق و رابطه آن با سطح تحصیلات در بین معلمان

  tick  بررسی وضعیت تکرار پایه دانش‌آموزان اول ابتدایی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

  tick  بررسی وضعیت طلاق عاطفی در بین والدین دانش‌آموزان مدارس لارستان

  tick  بررسی ویژگی‏های روانسنجی آزمون رمزگردانی و رابطه آن با مهارت‌های دیداری حرکتی در کودکان

  tick  بررسی ویژگی‏های روان‏سنجی پرسشنامه مشارکت و عدم مشارکت تحصیلی

  tick  بررسی چالش‏ها و عوامل اثر گذار بر کیفیت کلاس‏های مجازی در دوران شیوع بیماری کرونا

  tick  بررسی چالش‏های دروران کرونا از دیدگاه معلمان و راهکارهای پیشنهادی برای این چالش‏ها

  tick  بررسی چالش‏های نظام آموزش ابتدایی در ایران و راه کاری های پیشگیری از آن

  tick  بررسی چهارمین بعد مشارکت تحصیلی: مفهوم مشارکت عاملانه

  tick  بررسی چگونگی تعامل دانش‌آموزان با برنامه درسی در فضای مجازی در دوره پاندمیک کرونا

  tick  بررسی، تحلیل و نقد نظریات مرتبط با اختلال یادگیری خاص

  tick  تاثیر آموزش جنسی در میزان مهارت‌های اجتماعی کودکان

  tick  تاثیر آموزش خلاقیت درمانی بر میزان خودکارآمدی در دانش‌آموزان پسر

  tick  تاثیر آموزش خواندن اصلاحی بر نشانه‏های ناتوانی خواندن و ادراک شایستگی کودکان

  tick  تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان

  tick  تاثیر آموزش روان درمانی مثبت نگر بر شادکامی

  tick  تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای استرس

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان سازگاری دانش‌آموزان دختر تیزهوش

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله بر طرحواره‏های ناسازگار اولیه و حساسیت اضطرابی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های خودنظم دهی بر شادکامی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر مطلوبیت اجتماعی و شادکامی دانش‌آموزان دختر

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های فراشناخت بر اشتیاق تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر سرزندگی تحصیلی و خودتنظیمی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان دختر

  tick  تاثیر آموزش‏های پیش‏دبستانی بر توانایی کلامی کودکان با نقش میانجی آمادگی هیجانی کودکان

  tick  تاثیر ادراکات فعالیت‏های کلاسی بر هیجان پیشرفت و علاقه به ریاضی در دانش‌آموزان

  tick  تاثیر استفاده از رویکرد کلاس معکوس بر میزان اضطراب ریاضی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان

  tick  تاثیر بازی درمانی بر انگیزش تحصیلی، قضاوت اخلاقی و پرخاشگری دانش‌آموزان

  tick  تاثیر بازی‏های فکری و آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش آسیب‏های اجتماعی و ارتقای شادی و نشاط اجتماعی

  tick  تاثیر برنامه ذهن آ گاهی کودک محور بر خودنظم دهی و سرزندگی تحصیلی کودکان در زمان شیوع بحران کرونا ویروس جدید (کووید 19)

  tick  تاثیر برنامه ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس بر خوشبینی تحصیلی و شادکامی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر روان‌شناسی مثبت بر پیوند با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان

  tick  تاثیر روش آموزشی ترکیب واج‏ها در اصلاح نارسا نویسی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر روش تدریس کاوشگری بر روحیه پژوهشگری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  تاثیر سایکودرام بر اختلالات درونی‏سازی و برونی‏سازی

  tick  تاثیر فناوری‏های نوین بر آموزش

  tick  تاثیر قصه درمانی بر کاهش انزوای اجتماعی دانش‌آموزان دختر

  tick  تاثیر مولفه شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  تاثیر نقاشی درمانی بر اختلالات برونی سازی شده دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

  tick  تاثیر هدفمند بودن بر لذت یادگیری

  tick  تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد تفکر انتقادی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  تاثیرات متقابل تحمل ابهام و سرمایه روان‌شناختی در دانش‌آموزان

  tick  تبیین تربیت دینی نسل نوجوان

  tick  تبیین سواد تربیت جنسی مادران در مواجهه با بلوغ دختران

  tick  تبیین مفهوم انعطاف‏پذیری در مدارس تهران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر (نمونه‏های موردی: مدرسه‏های مروی، دارالفنون و البرز)

  tick  تبیین نقش آموزشی فضاهای ارتباطی انعطاف پذیر در مدارس

  tick  تبیین و کاربست راهبردهای مثبت رویکرد پردازش شناختی با جهت‏گیری اصلاح طرحواره‏های ناسازگار و اسنادهای مخرب

  tick  تجربه زیسته مادران دانش‌آموزان دبستانی از آموزش مجازی در دوران کرونا

  tick  تجربیات ‏زیسته معلمان تازه استخدام شده از مدارس ایران زمین

  tick  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از عوامل موثر بر سطح سواد مالی (مطالعه‏ای پدیدارشناسی)

  tick  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان از دلایل کاهش کیفیت دوره‏های آموزش ضمن خدمت معلمان

  tick  تحلیل کارکردهای فناوری اطلاعات در رابطه با هوشمندسازی مدیریت آموزشی مدارس

  tick  تحلیل کتاب‏های شناخت مفاهیم ریاضی نوآموزان با نیازهای ویژه بر اساس اهداف سند راهنمای برنامه و فعالیت‏های آموزشی و پرورشی

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه‏های آسمان و فارسی خوانداری بر اساس مولفه‏های نظریه‏ی امید اسنایدر

  tick  تحلیل و ارزیابی هویت ملی در بین دانش‌آموزان رشته‏های نظری

  tick  تدوین بسته آموزش اخلاق حرفه‏ای و بررسی تاثیر آن بر رفتار یادگیری، اشتیاق تحصیلی و مشکلات بین فردی دانشجو معلمان

  tick  تدوین بسته آموزش ریاضی از طریق داستان‌گویی و تاثیر آن بر رفتار یادگیری، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان دختر

  tick  تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر انگیزش و یادگیری زبان انگلیسی

  tick  تدوین روش نوین آموزش فضائل اخلاقی و مقایسه اثربخشی آن با آموزش هدیه‏های آسمانی بر رفتار اخلاقی، رشد شخصیت و رشد هیجانی- اجتماعی

  tick  تدوین مدل علی عملکرد تحصیلی بر اساس باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی در دانش‌آموزان

  tick  تشخیص و طراحی مداخلات زودهنگام نو آموزان مشکوک به اختلالات خاص ‏یادگیری

  tick  تعامل توانایی تحمل ابهام و میزان درگیری تحصیلی در آن‌ها در دختران دانش‏آموز

  tick  تعیین اثربخشی آموزش فراشناخت بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی و باورهای انگیزشی

  tick  تعیین اثربخشی آموزش گروهی هوش هیجانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش‌آموزان پسر

  tick  تعیین رابطه بین هیجان خواهی با مصرف الکل و مواد مخدر در نوجوانان

  tick  تغییر باور از هنجاری و اجتنابی به جرآت مندانه: یک مداخله ضد قلدری معلم محور

  tick  تفاوت بین مولفه‏های خشم و کیفیت ارتباط معلم- دانش‌آموز در دانش‌آموزان قلدر و بهنجار

  tick  تفاوت‏های فردی در یادگیری: بررسی موردی سازه خودکارآمدی

  tick  توانمندسازی معلمان با رویکرد سازنده گرایی روایت و تحلیل یافته‏های یک کارگاه تاملی و تعاملی معلمان

  tick  توانمندی‏ها و مشکلات مدارس هوشمند در مقایسه با مدارس عادی

  tick  جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم تجربی

  tick  خاطرات هیجانی مثبت در دانش‏آموز دبستانی: مقیاس گرمی و ایمنی خاطرات اولیه

  tick  در فضای مجازی چگونه با شایعات برخورد کنیم؟ (طرح درس مدون آموزشی با محوریت کرونا)

  tick  دلایل بی انگیزشی تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری درس ریاضی: مطالعه موردی دانش‌آموزان پسر

  tick  رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان: نقش میانجی اعتیاد به اینترنت

  tick  رابطه احساس شادی و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان قدس

  tick  رابطه ارزش‏ها، صمیمیت در خانواده و نگرش به رابطه قبل از ازدواج با رغبت به ازدواج دانش‌آموزان دختر

  tick  رابطه اضطراب و سرمایه روان‌شناختی در مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم

  tick  رابطه اعتیاد به اینترنت و درون گرایی و برون گرایی با شادکامی

  tick  رابطه افسردگی و انعطاف پذیری شناختی در مادران دانش‌آموزان کم توان ذهنی

  tick  رابطه انگیزش موفقیت با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  رابطه اهمال کاری تحصیلی با هویت تحصیلی و ساختار انگیزشی در دانش‌آموزان

  tick  رابطه برداشت دانش با خلاقیت معلمان

  tick  رابطه بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی با سلامت روان دانش‌آموزان

  tick  رابطه بین تاب آوری و سرسختی روان شناختی با گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان

  tick  رابطه بین حمایت اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، انزوای اجتماعی، امیدواری و بهزیستی روان شناختی

  tick  رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سبک‏های حل مسئله با اضطراب امتحان

  tick  رابطه بین رفتارهای قالبی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم

  tick  رابطه بین سخت‏رویی، تاب‏‏آوری با نظم‏جویی شناختی هیجان

  tick  رابطه بین سلامت عمومی با سازگاری دانش‌آموزان

  tick  رابطه بین کارکرد خانواده و سبک زندگی با هویت یابی نوجوانان

  tick  رابطه بین هوش و دست برتری در کودکان بدو ورود به دبستان

  tick  رابطه تفکر انتقادی با خودکارآمدی و خودپنداره تحصیلی دانش‏آموزان

  tick  رابطه جرات ورزی و تنیدگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  رابطه خودکارآمدی با اهمال‏کاری تحصیلی: نقش واسطه‏ای ترس از شکست

  tick  رابطه خودکارامدی هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با سازش یافتگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  رابطه خوش‏بینی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با مسئولیت پذیری

  tick  رابطه درک دانش‌آموزان از محیط اجتماعی کلاس با میزان خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی

  tick  رابطه ذهن‏آگاهی با اضطراب، خلاقیت و دقت

  tick  رابطه ساختاری صفت منشی صداقت گرائی و آداب گریزی تحصیلی با واسطه گری خود پنداره تحصیلی

  tick  رابطه سازگاری اجتماعی با اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان

  tick  رابطه سبک زندگی، طرح‏واره‏های ناسازگار و سبک‏های اسنادی والدین با علائم درونی و بیرونی نوجوانان: نقش واسطه‏ای عملکرد اجتماعی

  tick  رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با فرسودگی شغلی معلمان

  tick  رابطه عوامل بافتی (حمایت معلم و همسالان) و عوامل فردی (تحول مثبت) با تاب آوری تحصیلی

  tick  رابطه فرزند پروری و احساس شادکامی با هدف گذاری دانش‌آموزان

  tick  رابطه فرسودگی شغلی با انگیزه پیشرفت معلمان

  tick  رابطه کمال گرایی و حرمت به خود با پیشرفت تحصیلی

  tick  رابطه کیفیت زندگی و تنیدگی والدینی در کودکان ادرار بی‏اختیار

  tick  رابطه مدرسه هراسی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

  tick  رابطه مولفه‏های هیجان‌های تحصیلی با موفقیت تحصیلی

  tick  رابطه میان سلامت معنوی با نگرش و ارتکاب به تقلب

  tick  رابطه میزان آگاهی دانش‏آموزان از راهبردهای یادگیری مغزمحور با حافظه فعال و خلاقیت

  tick  رابطه نشاط معنوی، مهارت حل مسئله و تاب‏آوری در معلمان دانش‌آموزان سرآمد

  tick  رابطه هوش معنوی با پرخاشگری

  tick  رابطه والد و کودک با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان

  tick  رابطه گرایش به کار تیمی و مسئولیت‏پذیری با چابکی منابع انسانی کارکنان اداره کل آموزش‏وپرورش استان گیلان

  tick  رابطه‏ی بین حمایت اجتماعی دانش‌آموزان با الگوهای رفتاری قلدری آنان

  tick  رابطه‏ی عملکرد خانواده در انگیزش پیشرفت و شادکامی نوجوانان دختر

  tick  رابطۀ بین تاب‏آوری و سرسختی روانی با خودکارآمدی معلم‏های مدارس

  tick  رابطۀ خشونت خانگی با افسردگی و پرخاشگری فرزندان مادران مراجعه‏کننده به مراکز خدمات بهداشتی درمانی جامع سلامت

  tick  رابطۀ هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان

  tick  رارابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با سلامت روان دانش‌آموزان دختر

  tick  راهبردهای افزایش کارآیی و اثربخشی آموزش مجازی در دانش‏آموزان با اختلال اوتیسم

  tick  راهبردهای مقابله‏ای ناکارآمد در میزان نشخوار فکری و نگرانی

  tick  راهکارهای ترغیب و تشویق معلمان با تجربه جهت نگارش تجربیات آموزشی و تربیتی‏شان بر طبق چارچوب اقدام پژوهی و شرکت در طرح معلم پژوهنده

  tick  راهکارهای پیشنهادی معلمان در رابطه با افزایش شادکامی دانش‏آموزان در دوران شیوع اپیدمی کرونا و پساکرونا

  tick  راه‏های افزایش خودمراقبتی در فضای مجازی

  tick  روش‏های آموزشی در کاهش نشانه‏ها اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی دانش‌آموزان (یک مطالعه مروری)

  tick  روش‏های توانمندسازی معلمان در ایران

  tick  رویکردهای طراحی آموزشی و نظریه‏های یادگیری در بازی‏های ‌رایانه‌ای آموزشی

  tick  سازوکار حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای سایبر

  tick  شاخص‏های خجالت‏ورزی دختران دبیرستانی،

  tick  شناسایی بسترهای آموزشی (پلتفرم) مناسب آموزش مجازی

  tick  شناسایی زمینه‏های رفتارهای پرخطر نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعه‏ی پدیدارشناسانه

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان آموزش‏وپرورش

  tick  شناسایی ویژگی‏های موثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش‌آموزان با استفاده از تکنیک‏های داده‏کاوی

  tick  شیوع اختلالات رفتاری برونی سازی شده دردانش‌آموزان دختر

  tick  شیوع‏ اختلالات درونی‏سازی‏شده (اضطراب / افسردگی) در دانش‏آموزان با اختلالات یادگیری خاص

  tick  طراحی ساختار فیزیکی مدرسه بر اساس هوش‏های چندگانه

  tick  عوامل تاثیرگذار برفریبکاری تحصیلی وپیامدهای آن

  tick  عوامل توانمندسازی معلمان در فرآیند یادگیری- یاددهی

  tick  فضای مجازی و آسیب‏های فردی ناشی از آن بر دانش‌آموزان

  tick  کاربرد بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  کاربرد بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  کاربست رویکرد یادگیری مشارکتی در محیط واقعی و مجازی به‌منظور ارتقا نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  کرونا و آموزش مجازی: نقاط قوت، ضعف و چالش‏ها

  tick  کرونا و فضای مجازی، فرصت‏ها و چالش‏ها

  tick  کرونا وآموزش مجازی، آسیب‏ها، تهدیدها و فرصت‏ها با رویکرد آموزشی _ اسلامی

  tick  کسب بینش عمیق از زمینه‏ها و آسیب‏های روان شناختی دختران دارای روابط دانشگاه آزاد اسلامی

  tick  مدرسه در نگاه پائولو فریره نظریه پرداز آموزش‏وپرورش انتقادی

  tick  مدل ساختاری خودکارآمدی ریاضی بر اساس ارتباط با معلم به واسطه رفتارهای کمک طلبی

  tick  مدل علی رابطه ترس از آلودگی مادر با اختلالات رفتاری و سلامت روان دانش‏آموزان در زمان بحران کرونا: با در نظر گرفتن نقش واسطه‏ای منبع کنترل سلامت و ارزیابی سلامت مادران

  tick  مدل معادلات ساختاری افسردگی بر اساس روابط موضوعی و مکانیسم‏های دفاعی

  tick  مدل های تعامل آموزشی

  tick  مرور مطالعات انجام شده در زمینه‏ی کارکردهای اجرایی دانش‏آموزان ناتوان یادگیری

  tick  مروری بر خلاقیت هیجانی در تعلیم و تربیت، چگونگی ایجاد آن در کودکان و رابطه آن با هوش هیجانی، نیاز به ساختار، تفکر قطعی نگر و تفکر انتقادی (مطالعه مروری)

  tick  مروری بر رشد معنوی در تعلیم و تربیت و چگونگی ایجاد آن در کودکان (مطالعه مروری)

  tick  مروری بر روش‏ها و مداخلات ارتقای مهارت حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان با اختلال ریاضی

  tick  مروری بر کاربردها و اثربخشی نظریه انتخاب و واقعیت‏درمانی

  tick  مروری بر نقش اضطراب بر اعتماد به نفس دانش‌آموزان

  tick  مروری بر پژوهش‏های انجام شده در خصوص نقش خودکارآمدی تحصیلی در موفقیت‏های تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  مزیت‏های مشاوره برخط: یک مطالعه مقدماتی

  tick  مسائل و مشکلات مدرسه از منظر دانش‏آموزان

  tick  مشکلات پردازش حسی و ارتباط آن با مشکلات رفتاری و یادگیری کودکان در خانه و مدرسه ارزیابی جدید برای مداخله‏ی دقیق

  tick  مطالعه سبک‏های اسنادی و افسردگی در دانش‌آموزان؛ ارائه راهکارهایی برای بهبود

  tick  مطالعه ظرفیت کتاب صوتی در روان‌شناسی مثبت گرا (مطالعه موردی: قصه گویی)

  tick  مقایسه اثر بازسازی شناختی، حساسیت زدایی منظم و ترکیبی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر اضطراب و وابستگی دانش‌آموزان به ابزارهای دیجیتالی

  tick  مقایسه اثربخشی تدریس ریاضی با استفاده از بازی با تدریس سنتی ریاضی بر مشغولیت تحصیلی، خودکارآمدی ریاضی و توانایی‏های شناختی دانش‌آموزان

  tick  مقایسه اثربخشی مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مداخلات شناختی – انگیزشی بر رضایت تحصیلی، انگیزش تحصیلی و خودکار آمدی تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  مقایسه اختلالات اضطرابی در دانش‌آموزان دارای معلولیت حرکتی، با مشکلات شنوایی و دانش‌آموزان عادی

  tick  مقایسه انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانش‏آموزان تیزهوش و عادی

  tick  مقایسه باورهای غیرمنطقی و شادکامی در دانش‌آموزان تیزهوش با عادی

  tick  مقایسه بیانگری هیجانی، اجتناب شناختی و مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با و بدون مشکلات یادگیری خاص

  tick  مقایسه تاب آوری تحصیلی و سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش با دانش‌آموزان عادی

  tick  مقایسه تاب‏آوری، مسئولیت‏پذیری و شادکامی بین مادران با کودک اوتیسیک و بدون کودک اوتیستیک

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش قصه گویی و روش بازی بر بروز خلاقیت در کودکان پیش دبستانی از نگاه مربیان

  tick  مقایسه تفکر انتقادی و خودپنداره در دانش‏آموزان

  tick  مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکانِ ناتوانی یادگیری ویژه، طیف اوتیسم و عادی

  tick  مقایسه خودکارآمدی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانش‌آموزان دختر با عاطفه مثبت و منفی

  tick  مقایسه خودنظم بخشی، ویژگی‌های شخصیتی، و کارکرد خانواده در دانش‌آموزان دختر تیزهوش، با هوش متوسط

  tick  مقایسه روابط والد-کودک در مادران دانش‌آموزان با اختلال طیف اتیسم و عادی

  tick  مقایسه سازگاری اجتماعی دختران و پسران در ارتباط با درس تربیت بدنی

  tick  مقایسه سبک‏های دلبستگی در کودکان مبتلا به اختلال سلوک، اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و کودکان عادی

  tick  مقایسه سرعت و مهارت‏ بازشناسی هیجانی در کودکان پایه اول دبستان با و بدون تجربه پیش‏دبستانی

  tick  مقایسه عزت نفس، شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان بینا و نابینا

  tick  مقایسه یادگیری خودراهبر و یادگیری خودراهبر الکترونیکی در دانش‏آموزان مدارس هوشمند و عادی

  tick  مقایسه‏ی استانداردهای‏ آموزشی مراکز آموزشی جه

  tick  مقایسه‏ی سبک‏های فرزندپروری والدین کودکان عادی و زورگو

  tick  مولفه‏های ارزشی اثرگذار بر قضاوت اخلاقی کودکان دبستان و مقایسه با مراحل رشد اخلاقی کلبرگ: یک مطالعه پدیدارشناسی

  tick  میزان علاقه دانش‌آموزان دختر به آموزش مجازی دوران کرونا و نقش عوامل خانوادگی بر آن

  tick  میزان مشاهده همسرآزاری توسط دختران در دوران کرونا و رابطه آن با بی ثباتی هیجانی آنان

  tick  نبررسی رابطه کنترل تکانه با حل مسئله‏ریاضی و درک مطلب خواندن

  tick  نظریه یادگیری سازنده گرایی در آموزش و کاربرد آن برای معلمان

  tick  نقد وبررسی کتاب‏های علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه از منظر شهروند جهانی

  tick  نقش آموزش تعاملی در ارتقاء سطح یادگیری و سلامت روانی کودکان (با تمرکز بر ادراک بدنمند)

  tick  نقش اضطراب وجودی و خود‏ناتوان‏سازی تحصیلی در پیش‏بینی اضطراب جدایی

  tick  نقش انواع روش‏های بازی درمانی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

  tick  نقش انگیزش درونی در پیش بینی خودارزشمندی و شایستگی ادراک شده و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  نقش بهزیستی روان شناختی و نگرش مذهبی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت ‏دانش‏آموزان

  tick  نقش تعدیل گری بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخلاقی و سازگاری روان‌شناختی در دختران تیزهوشS

  tick  نقش راهبردهای مثبت و منفی نظم بخشی هیجان و کارکرد عصب شناختی انعطاف پذیری شناختی در پیش بینی خودارزشمندی دانش‌آموزان دختر

  tick  نقش سبک‏های فرزندپروری در پیش‏بینی بیزاری دانش‏آموزان در مدارس دولتی و غیر انتفاعی

  tick  نقش طراحی داخلی فضای آموزشی در ارتقاء سلامت روان دانش‌آموزان

  tick  نقش فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی در پیش بینی قابلیت‏های چابکی سازمانی

  tick  نقش مداخلات عصب- روان‌شناختی رایانه محور در توانبخشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه (یک مطالعه مروری)

  tick  نقش مداخلات مبتنی بر انسجام حسی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارسا خوان (یک مطالعه مروری)

  tick  نقش مولفه‏های ادراک از محیط کلاس (علاقه، انتخاب، چالش و لذّت) در پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان

  tick  نقش مولفه‏های حافظه فعال در حل مسئله ریاضی کودکان دارای ناتوانی یادگیری

  tick  نقش میانجی عملکرد خانواده در رابطه با اعتیاد به بازی‏های ‌رایانه‌ای و ویدئویی و پرخاشگری دانش‌آموزان

  tick  نقش هوش هیجانی و حرمت به خود در رابطه با گرایش به مواد مخدر

  tick  نقش هوش هیجانی و مهارت‌های اجتماعی بر یادگیری دانش‌آموزان

  tick  نقش واسطه‏ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک شایستگی و تاب آوری تحصیلی دانش‌آموزان دختر

  tick  نقش واسطه‏ای طرحواره سازش نایافته اولیه حوزه بریدگی و طرد در رابطه بین دلبستگی و احساس تنهایی

  tick  نقش پیش‌بینی کننده معنویت در فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی معلمان ابتدایی

  tick  نقش چند رسانه‌ای‏ها در آموزش دانش‌آموزان کم توان ذهنی

  tick  نقص در توجه انتخابی دانش‏آموزان با اختلال خواندن (یک مطالعه‏ی مروری)

  tick  نگاهی به پدیده‏ی شاگرد اولی در مدارس و فقدان رویکرد آموزش مشارکتی

  tick  نگاهی تطبیقی بر مدیریت و سیاست‏گذاری استعدادهای برتر در چندین کشور

  tick  نگرانی‏های مادران دانش‌آموزان درمورد آموزش مجازی در دوران همه‌گیری کرونا

  tick  هم افزایی معلمان، گامی بلند در به‏سازی آموزش

  tick  واقعیت افزوده: فناوری در خدمت آموزش و یادگیری

  tick  واقعیت افزوده، آموزشی موثر در مدارس (یک مطالعه مروری)

  tick  واکاوی ادراک دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول از مشکلات آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا: مطالعه موردی

  tick  ویژگی‏های مدرسه دوست داشتنی از دیدگاه دانش‏آموزان

  tick  یک کارآزمایی کنترل‏شده تصادفی

  tick  پیامدهای تجربه زیسته دختران دارای روابط آسیب زا

  tick  پیش بینی اضطراب آزمون بر مبنای کمال گرایی و سبک‏های یادگیری

  tick  پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس سبک‏های فرزند پروری و پایگاه هویت تحصیلی

  tick  پیش بینی تاب آوری دانش‌آموزان بر اساس آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی یا ورزشی

  tick  پیش بینی تعلق به مدرسه بر اساس تعلل ورزی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانش‌آموزان دختر

  tick  پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس باورهای غیرمنطقی و حساسیت اضطرابی

  tick  پیش بینی حافظه فعال بر اساس توجه انتخابی و آگاهی فرا شناختی در کودکان نارسا خوان

  tick  پیش بینی خودتاب‏ آوری دبیران شفا یافته از ویروس کرونا بر اساس دلبستگی به خدا، سلامت عمومی و ادراک بیماری

  tick  پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ادراک از جو مدرسه و یادگیری خود راهبر در دانش‌آموزان تیزهوش

  tick  پیش بینی سازگاری هیجانی بر اساس سبک‏های تفکر و باورهای فراشناختی

  tick  پیش بینی سبک‏های رهبری بر اساس موٌلفه های هوش معنوی در مدیران مدارس

  tick  پیش بینی کمک طلبی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی

  tick  پیش بینی مهارت‌های اجتماعی دانش‏آموزان بر اساس سواد رسانه‌ای و تحول مثبت نوجوانی

  tick  پیش بینی مهارت‌های خود نظم دهی خشم بر اساس خوش بینی با نقش واسطه‏ای خود تنظیمی در دانش‌آموزان پرخاشگر

  tick  پیش بینی و شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش‌آموزان با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق

  tick  پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس سبک‏های تفکر و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان

  tick  پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس تحمل ناکامی و سبک‏های تفکر در دانش‌آموزان

  tick  پیش‏بینی آمادگی یادگیری الکترونیکی بر اساس خودکارآمدی، تعامل معلم- دانش‏آموز و خودنظم‏دهی

  tick  پیش‏بینی خلاقیت دانش‏آموزان بر اساس هوش هیجانی، هوش موفق و هوش معنوی

  tick  پیش‏بینی خودپنداره جنسی بر اساس تصویر بدنی و ویژگی‏های شخصیتی در نوجوانان دختر

  tick  پیش‏بینی شادکامی دانش‌آموزان دختر بر اساس سبک‏های دلبستگی و سیستم‏های مغزی-رفتاری

  tick  پیش‏بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس چابکی سازمانی، عزت نفس سازمانی و روحیه شغلی آنان

  tick  پیش‏بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و کمال‏گرایی

  tick  پیش‏بینی نشخوارفکری بر اساس طرح واره های ناسازگاراولیه و بلوغ عاطفی در دانش‌آموزان دختر

  tick  پیش‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‏آموزان بر اساس مولفه‏های خوش‏بینی تحصیلی (احساس هویت نسبت به مدرسه، اعتماد به معلّمان و تاکید تحصیلی)

  tick  پیوند با مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‏ای انگیزه پیشرفت

  tick  چالش‏ها و فرصت‏های سنجش در محیط یادگیری مجازی

  tick  چالش‏های فرزندپروری و نگاهی نو و آگاهانه به تربیت اسلامی و شیوه مناسب فرزندپروری با توجه به ویژگی فضای مجازی در دوران معاصر

  tick  چالش‏های هوش و عدالت آموزشی در انواع مدارس

  tick  چرا ریاضیات شکل نمی‏گیرد؟ بررسی محاسبه پریشی از دیدگاه ذهن جسمانی
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved