>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی   
سال:1399 - دوره:9 - نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی - کد همایش: 99200-41498


  tick  آثار تربیتی آموزش‌های مهد کودک و پیش‌دبستانی بر رشد ذهنی و شناختی کودکان

  tick  آثار تغذیه بر ابعاد خلقی و رفتاری و سلامت روانی دانش آموزان

  tick  آسیب شناسی فضای مجازی مطالعه موردی بر روی نوجوانان

  tick  آسیب شناسی کلاس های چند پایه ابتدایی در روستاهای شهرستان پلدشت(آ.غ)

  tick  آسیب شناسی نابهنجاری استکبار از منظر قرآن کریم

  tick  آسیب‌شناسی آموزش‌های مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد طارم

  tick  آسیب‌شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش

  tick  آموزش آنلاین در یادگیری : مزیت ها و چالش ها، یک مطالعه مروری

  tick  آموزش الفبا به دانش آموزان طیف اوتیسم از طریق بازی مجازی اندروید و توپهای بادی الفبایی

  tick  آموزش الکترونیک و جایگاه آن در آموزش و پرورش ایران

  tick  آموزش الکترونیکی، مبانی، مزایا و راهبرد ها

  tick  آموزش فلسفه به کودکان

  tick  آموزش قاطعیت و خودکنترلی به دانشجویان و تاثیر آن در کیفیت زندگی

  tick  آموزش مجازی بستری برای تداوم فرآیند یاددهی و یادگیری

  tick  آموزش مجازی: خستگی عاطفی

  tick  آموزش مجازی؛ رویکردی تحولی در یادگیری اثربخش

  tick  آموزش های الکترونیکی پروژه محور

  tick  آموزش پیش دبستانی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی

  tick  آموزش‌های الکترونیک و لزوم آشنایی مدرسین با سامانه‌ها (مطالعه موردی: نقش کارشناسان فناوری)

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر معنای تحصیل و ارتباط معلم-شاگرد و رضایت از زندگی دانش آموزان

  tick  اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر جرات ورزی، روابط بین فردی و اضطراب در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان تبریز

  tick  اثر بخشی آموزش گروهی مادران مبتنی بر خانواده درمانی ساختاری بر وابستگی کودکان به بازی های رایانه ای

  tick  اثر بخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر ارتقای کارکردهای اجرایی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

  tick  اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر سلامت روان و کیفیت زندگی مادران دارای کودک اوتیسم

  tick  اثر سلامت روان بر انتخاب سبک های مقابله ای در والدین دانش آموزان متوسطه دختر در دوران کرونا

  tick  اثربخشی آموزش ابراز وجود بر اضطراب اجتماعی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه رازی کرمانشاه

  tick  اثربخشی آموزش بازی‌های کامپیوتری بر کارکردهای اجرایی کودکان دبستانی 7 تا 9 سال مبتلا به اختلال کمبود توجه شهرستان اصفهان

  tick  اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ابرازگری هیجانی مادران کودکان کار

  tick  اثربخشی آموزش خوشبینی بر میزان تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان و تاثیر آن بر ادراک شایستگی کودکان سرطانی

  tick  اثربخشی آموزش زوج درمانی گاتمن بر کیفیت زندگی در والدین کودکان استثنایی

  tick  اثربخشی آموزش زوج درمانی گاتمن بر مدیریت تعارض در والدین کودکان استثنایی

  tick  اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل سازمان جهانی بهداشت بر رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

  tick  اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر تاب‌آوری، تفکر مثبت زندگی و خودکارآمدی زنان خانه‌دار

  tick  اثربخشی آموزش مراقبه با تاکید بر یوگا بر شادکامی و بهزیستی ذهنی افراد دارای افسردگی ‏خفیف مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر یزد ‏

  tick  اثربخشی آموزش مفاهیم مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دارای افت تحصیلی شهر تهران

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های خود کنترلی بر رفتارهای خود مراقبتی و تاب آوری بیماران مبتلا به دیابت نوع Ii

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (توانایی برقراری ارتباط موثر و مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی) بر سخت رویی، سازگاری عاطفی و افسردگی پس از زایمان

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر احساس تنهایی ، شکست عشقی حاصل از روابط عاطفی در دختران دبیرستانی شهر آبادان

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزندپروری بر گرایش به اعتیاد، تنظیم هیجان و خودکارآمدی در دانش‌آموزان پسر

  tick  اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان، کنترل خشم و اضطراب نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت نوجوانان شهر اصفهان

  tick  اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر زرین شهر

  tick  اثربخشی آموزش گروهی خانواده درمانی ستیربه شیوه اجتماع پژوهشی بر عزت نفس زوجین شهر تهران

  tick  اثربخشی بازی های آموزشی بر بهبود مهارت حل مساله دانش آموزان مقطع ابتدایی استان البرز

  tick  اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر کارکرد اجرایی دانش‌آموزان ابتدایی دارای نارساخوانی

  tick  اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان بر استدلال اخلاقی و سازگاری اجتماعی کودکان

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تحمل بلاتکلیفی و کیفیت خواب در زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

  tick  اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شاخص عزت ‌نفس جنسی در بانوان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر چالوس

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- فرزند بر تکانشگری دانش آموزان دارای اختلال رفتاری برونی سازی شده

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشخوار فکری و نگرانی از تصویر بدنی سالمندان مبتلا به افسردگی

  tick  اثربخشی ذهن آگاهی با غنی سازی اسلامی بر میزان صمیمیت زناشویی

  tick  اثربخشی روایت درمانی گروهی بر ابعاد مختلف شفقت به خود زنان سرپرست خانوار

  tick  اثربخشی روش تدریس بایبی مبتنی بر سازنده گرایی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر جوین

  tick  اثربخشی رویکرد معنادرمانی گروهی بر انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان

  tick  اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار با شیوه «محکم مرا در آغوش بگیر» بر صمیمیت جنسی زوجین (مطالعه موردی: شهر تهران)

  tick  اثربخشی زوج درمانی گاتمن بر خودکنترلی زوجین

  tick  اثربخشی سیستم ارتباطی مبادله تصویر(پکس) بر مهارت های ارتباطی و کاهش پر خاشگری در کودکان مبتلا به اتیسم شهر کرمانشاه

  tick  اثربخشی شفقت درمانی بر احساس تنهایی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

  tick  اثربخشی شناخت درمانی معنویت محور بر ناکارآمدی شناختی، کارکرد حافظه و احساس ‏خستگی بر روی زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس

  tick  اثربخشی طرحواره درمانی بر تعارض کار-خانواده زنان متاهل شاغل

  tick  اثربخشی مداخله‌ آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر بهبود مهارت حل مسئله و حافظه زندگینامه‌ای بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی با ویژگی‌های سایکوتیک

  tick  اثربخشی مشاوره سیستمی بوئن بر رضایتمندی زناشویی در زنان دارای تعارضات زناشویی شهر تهران

  tick  اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی رایانه ای در کاهش اضطراب و افسردگی و ارتقا عملکرد در حافظه افراد دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

  tick  اثربخشی‌ درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افکار خودآیند منفی در پسران نوجوان

  tick  اختلالات ریاضی و تاثیر بازی در درمان آن

  tick  اخلاق اسلامی و کاربرد آن در توسعه

  tick  اخلاق حرفه ای و نقش آن در سازمان های امروزی

  tick  اخلاق و سودگروی در تجارت

  tick  ارائه راهکاری پیشنهادی جهت عوامل موثر در گرایش کودکان به کار در خیابان

  tick  ارائه مدلی از یادگیری الکترونیک جهت آموزش و توسعه حرفه ای منابع انسانی در دانشگاه الکترونیکی

  tick  ارتباط انطباق پذیری و همبستگی زوجی با سبک های فرزندپروری مادران

  tick  ارتباط بین فاکتورهای جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی ناشی از عملکرد مربیان ورزش

  tick  ارتباط بین هوش معنوی و توانمند سازی با دلبستگی شغلی معلمان شهر رشت

  tick  ارتباط سلامت روانی،اضطراب،روابط اجتماعی دانش آموزان دبیرستان فاطمیه

  tick  ارتباط متغیرهای بهزیستی روانی و الگوهای ارتباطی با یکدیگر با متغیرهای تعدیل کننده هوش معنوی و هوش اخلاقی

  tick  ارتباط موثر در خانواده

  tick  ارتباط هوش کلامی و تحمل ابهام در باورهای معنوی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان زابل

  tick  ارزشیابی آموزشی در بستر آموزش آنلاین

  tick  ارزشیابی کیفیت زمینه ای مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوره ی دوم شهرستان دزفول از دیدگاه دانش آموزان، دبیران و فارغ التحصیلان

  tick  ارزیابی اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش بر اساس مولفه های سازمان یادگیرنده و ارایه ی راهکارهای اثربخشی آن از دیدگاه کارکنان

  tick  ارزیابی صلاحیت های حرفه ای اساتید ریاضی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی

  tick  ارزیابی عدالت سازمانی و ابعاد آن در آموزش عالی

  tick  ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری در تهران (دولت سیزدهم) (آزمون رگرسیون خطی ساده)

  tick  ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم دبستان بر اساس شاخص های کلوز ، کین کید و فرای

  tick  ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب فارسی چهارم ابتدایی بر اساس روش های فلش ، گانینگ فوگ ، مک لافلین ، فرای ، پاور و سامنر و کرل و فلش-کین کید

  tick  استفاده از شیوه مصاحبه انگیزشی جهت افزایش انگیزه در دانش آموزان

  tick  استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت سیاسی زنان

  tick  اصول اخلاقی-تربیتی حاکم بر حضور اجتماعی بانوان در بیانات رهبری

  tick  اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان با رویکرد ارتقاء خلاقیت

  tick  اضطراب ریاضی: علل، درمان و راهکارهای کاهش اضطراب

  tick  اعتیاد دانش آموزان به اینترنت در دوران کرونا

  tick  افزایش خودکارآمدی و بهره وری آموزشی معلمان در آموزش الکترونیکی (مجازی)

  tick  اقتصاد آموزش و پرورش و دیدگاه های مکاتب اقتصادی

  tick  اقدام پژوهی : چگونه توانستیم سبب کاهش اسیب های اجتماعی و روانی تبعیض نژادی رضا دانش آموزان افغان پایه پنجم ابتدایی مدرسه سعدی شویم

  tick  اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بی علاقگی یکی از دانش آموزانم را در(پایه ششم)در فضای مجازی شاد در درس ها حل کنم؟

  tick  اقدامات خانواده برای مدیریت استرس و نگرانی در دوران کرونا

  tick  الگوهای ارتباطی و رابطه آن با بهزیستی روانی و با تعدیل‌کنندگی هوش اخلاقی و هوش معنوی

  tick  الگوی ارزشیابی مبتنی بر مدافعه

  tick  الگوی طراحی آموزش اخلاق برای مقطع ابتدایی

  tick  امکان سنجی آموزش توسعه پایدار مبتنی بر نظریه عمل فکورانه در برنامه درسی آموزش و پرورش

  tick  انواع و تبیین پرخاشگری کودک در روانشناسی و راهکارهای امید اجتماعی در برابر آن

  tick  اهمیت بازی‌های بومی و محلی در مناطق روستایی

  tick  اهمیت سبک فرزند پروری والدین و خودشکوفایی کودکان

  tick  اهمیت شیوه تدریس گروهی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ( یک مرور نظام مند)

  tick  اهمیت نقش مشاور درامورتحصیلی و مشکلات رفتاری دانش آموزان

  tick  اهمیت هوش معنوی( یک مرور نظام مند)

  tick  اهمیت هوش هیجانی( یک مرور نظام مند)

  tick  اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش

  tick  بازاریابی رابطه‌مند

  tick  بازبینی مفهوم برابری (گامی به سوی برابری جنسیتی)

  tick  بازخوانی مفهوم مرگ عشتار با نگاهی بر قصیده «یا ست الدنیا یا بیروت» نزار قبانی

  tick  بازشناسی عوامل موثر بر شاداب سازی مدارس

  tick  بازشناسی نظام قشربندی اجتماعی در جامعه

  tick  بازنمایی مفهوم عدالت اجتماعی در دهه اول انقلاب (تحلیل محتوای روزنامه‌های شاخص)

  tick  بررسی اهمیت و کاربردهای تفکر سیستمی در حوزه های مختلف کاری و غیر کاری

  tick  بررسی آداب و رسوم ازدواج در مناطق عشایری شهرستان دشتستان

  tick  بررسی آسیب شناسی سن بلوغ دانش آموزان دختر

  tick  بررسی آسیب های اجتماعی و نقش رسانه ها در پیشگیری از آن

  tick  بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی بر کاهش رفتارهای پر خطر افراد ترنس سکشوآل شهر مشهد

  tick  بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی بر سازگاری اجتماعی نوجوانان دارای علائم پرخاشگری

  tick  بررسی اثرات توسعه صادرات محصولات کشاورزی بر اقتصاد کشور

  tick  بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان ملایر

  tick  بررسی اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی و دست ورزی بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی پسران پایه پنجم شهر کرمان

  tick  بررسی اثربخشی آموزش معنوی مدرسه بر خودکارامدی و خوش بینی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهرستان بم

  tick  بررسی اثربخشی تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک بر استرس ، اضطراب ، افسردگی و سرمایه های روانشناختی زنان شاغل

  tick  بررسی اثربخشی تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی و نشاط ذهنی

  tick  بررسی اثربخشی جلسات آموزشی طرح فلاح در افزایش تعالی دینی - اعتقادی و کاهش آسیب های اجتماعی خانواده های دارای دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

  tick  بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی و سلامت روان معتادان شهر یاسوج

  tick  بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر کرج

  tick  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و افسردگی افراد مبتلا به دیابت

  tick  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درد مزمن و فشارخون زنان سالمند

  tick  بررسی اثربخشی روش تدریس فراشناخت بر توانایی های درک مطلب

  tick  بررسی اثربخشی روش تدریس نمایش خلاق بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر قم در سال تحصیلی 99-1398

  tick  بررسی اثربخشی روش تدریس همیاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  tick  بررسی اثربخشی رویکرد برنامه ریزی عصبی کلامی (Nlp) بر خودکارآمدی اجتماعی و هراس اجتماعی معتادان گمنام (Na) شهر یاسوج

  tick  بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر اخلاص جنسی در زوجین شاغل شهر تهران

  tick  بررسی اثربخشی یکپارچگی حسی بر کودکان دارای اختلال نارسایی توجه (مطالعه موردی: کودکان دبستانی استان تهران)

  tick  بررسی اثرگذاری روشنفکران عصر قاجاری بر آموزش نوین ایران (مطالعه موردی شخصیت های امیرکبیر وشوکت الملک دوم ومیرزا حسن رشدیه)

  tick  بررسی ارتباط بین سبک های یادگیری و راهبردهای تنظیم هیجانی با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه همدان

  tick  بررسی ارزیابی پایداری اجتماعی محلات منطقه 7 شهرداری تهران

  tick  بررسی اضطراب والدین کودکان استثنایی با عزت نفس و سلامت روان در شهرستان اقلید

  tick  بررسی امکان سنجی منتورینگ فرد به فرد در تربیت مدرسین دانشگاهی– مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی

  tick  بررسی امید به زندگی و آسیب پذیری روانی در زنان یائسه و غیریائسه

  tick  بررسی اهمیت به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در آموزش ریاضی دوره ی ابتدایی با توجه به نقش آن در آموزش مجازی در دوران پاندمی Covid-19

  tick  بررسی اهمیت تربیت دینی کودکان( 5تا 11سال) و ارائه روش های غیرمستقیم برای یادگیری موثر مفاهیم این حوزه

  tick  بررسی بدفهمی های مرتبط با عملیات ریاضی در دوره ابتدایی

  tick  بررسی تاثیر آموزش بازی در افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

  tick  بررسی تاثیر آموزش دو زبانگی در زندگی کودکان

  tick  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی

  tick  بررسی تاثیر آموزش های مجازی بر یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل در دوران کرونا

  tick  بررسی تاثیر آموزش هدفمند درس ریاضی به دانش آموزان دوره ابتدایی

  tick  بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه تبریز

  tick  بررسی تاثیر استرس شغلی بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه

  tick  بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان

  tick  بررسی تاثیر بازی شطرنج بر اختلال یادگیری ریاضی و اختلال یادگیری املاء در دانش آموزان پسر پایه سوم دبستان شهر اصفهان

  tick  بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای بر خشونت کودکان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمین انها

  tick  بررسی تاثیر بحران کرونا بر اورژانس دارآویختگی و خودکشی در اورژانس 115 شیرازسال 1399

  tick  بررسی تاثیر بهره وری بر مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر بیرجند)

  tick  بررسی تاثیر تعلل ورزی بر افسردگی در دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

  tick  بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عزت نفس سازمانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های کاشان و آران و بیدگل

  tick  بررسی تاثیر تکالیف واژگان بر تقویت مهارت نگارش زبان‌آموزان

  tick  بررسی تاثیر جهت گیری ارتباطات بر رفتار و نگرش کارکنان

  tick  بررسی تاثیر جو مدرسه روی خلاقیت دانش آموزان

  tick  بررسی تاثیر حسن خلق بر استحکام خانواده

  tick  بررسی تاثیر خود مدیریتی بر سازگاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 99-98

  tick  بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان اضطرب ناشی از عود بیماری در بیماران مبتلا به سرطان

  tick  بررسی تاثیر عرفان اسلامی بر جشنواره اسماالحسنی به عنوان نمودی از گرافیک معاصر ایران

  tick  بررسی تاثیر عوامل اجتمایی بر سلامت زنان شاغل در اموزش و پرورش

  tick  بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی کارکنان آموزش و پرورش

  tick  بررسی تاثیر معنا درمانی فرانکل بر تنظیم شناختی هیجان بیماران مبتلابه سرطان معده شهر بیرجند

  tick  بررسی تاثیر معنا درمانی فرانکل بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده شهر بیرجند

  tick  بررسی تاثیر معنویت بر رضایتمندی زناشویی

  tick  بررسی تاثیر میزان اعتیاد به اینترنت بر پرخاشگری نوجوانان

  tick  بررسی تاثیر همدلی بر رشد مهارت های اجتماعی و شایستگی اجتماعی کودکان دبستانی

  tick  بررسی تاثیر هوش معنوی بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان ایوان

  tick  بررسی تاثیر واقعیت افزوده بر یادگیری مفاهیم انتزاعی

  tick  بررسی تطبیقی نظام‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره ایران و آمریکا

  tick  بررسی تفاوت راهبردهای فراشناختی و مکانیزم های دفاعی در بین دانش آموزان راست دست، چپ دست و دوسوتوان

  tick  بررسی توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق برنامه‌های اعتباری خرد از دیدگاه موافقان و مخالفان

  tick  بررسی جایگاه اخلاق حرفه ای در فرایند یاددهی و یادگیری معلمان

  tick  بررسی جایگاه هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

  tick  بررسی دیدگاه معلمان و اساتید دانشگاهی در مورد تاثیرات شیوع ویروس کووید 19 بر زندگی آنان

  tick  بررسی رابطه ابعاد پایگاه اجتماعی – اقتصادی با مشارکت سیاسی(مورد مطالعه: زنان شهر اهواز)

  tick  بررسی رابطه افسردگی پیرا زایمانی با عدم تحمل ابهام و حمایت اجتماعی ادراک شده

  tick  بررسی رابطه بهزیستی عاطفی مبتنی بر شغلی (عاطفه مثبت و منفی) با جامعه پذیری سازمانی

  tick  بررسی رابطه بین ابعاد هیجان پذیری با گرایش به مواد در نوجوانان دختر و پسر 16 تا 18 سال

  tick  بررسی رابطه بین اعتیاد والدین و عزت نفس فرزندان در شهرستان گرمسار درسال 1400-1399

  tick  بررسی رابطه بین افسردگی با اقدام به خودکشی در بین اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان اسلام آباد غرب در ماه های فروردین و اردبیهشت 1399

  tick  بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی- انسانی- ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نور

  tick  بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی(درون گرا و برون گرا) با میزان اعتماد به نفس دانش آموزان آسیب دیده شنوایی

  tick  بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی، هراس اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

  tick  بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، شادکامی و تعهد مذهبی با احساس تنهایی در زنان مطلقه

  tick  بررسی رابطه بین خصلت های شخصیتی و سلامت روان دانش آموزان بیش فعال

  tick  بررسی رابطه بین رضایت زناشویی، تاب آوری و تعهد زناشویی

  tick  بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی در بین معلمان مدارس متوسطه اول و دوم دخترانه شهرستان قاینات

  tick  بررسی رابطه بین رهبری معنوی مدیران با عدالت و معنویت در سازمان های آموزشی شهرستان تایباد

  tick  بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکنان

  tick  بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی اجتماعی (مورد مطالعه دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان طبس)

  tick  بررسی رابطه بین شیوه های آموزش الکترونیکی با مهارت های ارتباطی معلمان شهرستان ارومیه

  tick  بررسی رابطه بین شیوه های تربیتی والدین معلم با تعلل ورزی دانش اموزان سال 98 -99

  tick  بررسی رابطه بین مهارت تنظیم شناختی هیجان با دلزدگی زناشویی زوجین شرق استان گلستان

  tick  بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با عملکرد شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر آبادان

  tick  بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه مازندران

  tick  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اخلاق کاری در بین کارکنان اداره کل بهزیستی استان فارس

  tick  بررسی رابطه بین چابکی سازمانی کارکنان بر شاخص‌های تعهد سازمانی

  tick  بررسی رابطه تاب آوری و دلبستگی شغلی دبیران دوره دوم متوسطه شهر کوهدشت

  tick  بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و خودکنترلی والدین با اضطراب کودک

  tick  بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و سازگاری اجتماعی با سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی

  tick  بررسی رابطه راهبرد کنترل فکر بر مبنای طرحواره ناسازگار اولیه در زوج های دارای نارضایتی زناشویی

  tick  بررسی رابطه رضایت زوجینی با اقدام به کودک آزاری با نقش واسطه‌ای اضطراب (آشکار و پنهان) در خانواده‌‌‌‌‌های شهر کرمان

  tick  بررسی رابطه سبک تصمیم گیری با سبک هویتی درگرایش به طلاق در زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره گلستان

  tick  بررسی رابطه صفات شخصیتی بر مبنای طرحواره ناسازگار اولیه در زوج های دارای نارضایتی زناشویی شهرستان سنندج

  tick  بررسی رابطه عملکرد نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی مدیران مدارس

  tick  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان البرز استان قزوین

  tick  بررسی رابطه کیفیت زندگی و سرسختی روان‌شناختی با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پدران کودکان اوتیسم

  tick  بررسی رابطه مهارت تفکر و خلاقیت با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

  tick  بررسی رابطه هوش اجتماعی و کمال گرایی مثبت با ترس از شکست در دانش آموزان دختر دوره متوسطه تیزهوش مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان زرند.

  tick  بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران و جانشین پروری کارکنان مدارس متوسطه شهر کرمان

  tick  بررسی رابطه هوش هیجانی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد قم

  tick  بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی و ترتیب تولد بر عزت نفس در جوانان

  tick  بررسی رابطه ی هوش هیجانی مدیران مدارس با جو سازمانی مدارس دخترانه متوسطه ی اول

  tick  بررسی رابطه ی هیجان خواهی بر سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی

  tick  بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و ادراک از حمایت والدین و معلم با پیشرفت تحصیلی کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه شهر کهنوج

  tick  بررسی رابطه یادگیری‌ الکترونیکی و مدیریت‌ دانش آموزگاران‌ ابتدایی

  tick  بررسی رابطه‌ رضایت از زندگی و انگیزه‌ پیشرفت با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان

  tick  بررسی رابطه‏ ی هدایت حرفه ای مدیران و عملکرد دبیران مدارس متوسطه دوره اول ناحیه 2 اهواز در سال تحصیلی 1399-1398

  tick  بررسی رضایت شهروندان شهرگرمسار از عملکرد شهرداری گرمسار درحوزه فنی و عمرانی - محیط زیست و ترافیک

  tick  بررسی رضایت شهروندان شهرگرمسار از عملکرد واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری گرمسار

  tick  بررسی روش تدریس حل مسئله در دوره پاندمیک کرونا

  tick  بررسی روش تربیتی دانش آموزان در مکاتب مختلف

  tick  بررسی رویکرد ارزشیابی توسط دانش آموزان در فضای مجازی

  tick  بررسی سلامت اجتماعی در زنان مطلقه و زنان عادی شهر ساری

  tick  بررسی سهم مخارج آموزش عالی از کل مخارج آموزشی دولت

  tick  بررسی شواهد سبک واره وضعیت برابری و عدالت آموزشی در ایران

  tick  بررسی علل تقلب در آموزش مجازی و کاهش آن با تکیه بر روش‌های نوین ارزشیابی الکترونیکی: یک مطالعه مروری

  tick  بررسی علل کم رویی و خجالتی بودن برخی دانش آموزان و چگونگی تاثیر آن در تحصیل دانش آموزان

  tick  بررسی علل و عوامل سقوط اخلاقی در تمدن غرب

  tick  بررسی عملکرد حافظه فعال دیداری و شنیداری در دانش آموزان عادی و نارساخوان

  tick  بررسی عملکرد روابط عمومی جهت توسعه سازمان

  tick  بررسی عوامل اثر بخش بر امنیت اجتماعی و شاخص های آن در بین مردم بروجن

  tick  بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر دینداری روستائیان استان خوزستان

  tick  بررسی عوامل موثر بر اجرای طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان زهک

  tick  بررسی عوامل موثر بر رشد و توسعه مهارت های زبانی

  tick  بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان

  tick  بررسی عوامل موثر رضایتمندی کاربران از خدمات کتابخانه ای دانشکده های دانشگاه تبریز

  tick  بررسی فرسودگی تحصیلی با اضطراب تحصیلی

  tick  بررسی فرصت ها و چالش های بازی های ویدیویی در عصر همه گیری کویید-19

  tick  بررسی کارایی روش تدریس معکوس در آموزش مجازی و تاثیر آن برانگیزش و یادگیری

  tick  بررسی کتب درسی دوره دوم ابتدایی از منظر میزان توجه به مولفه‌های کارآفرینی

  tick  بررسی کیفیت فرهنگ آموزش و پرورش در ایران

  tick  بررسی متغیرهای رضایت از زندگی، معنای تحصیل، ارتباط معلم و شاگرد، و تاثیرگذاری مولفه حل مسئله بر آنها

  tick  بررسی محتوای بخش شیمی کتاب درسی علوم‌تجربی پایه هشتم با استفاده از تکنیک ویلیام رومی

  tick  بررسی مردم‏ شناختی نقش اعتقادات و باورها در شکل ‏گیری معماری سنتی بازار تهران

  tick  بررسی مساله تعقیم از منظر فقه و قرآن

  tick  بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدرسه

  tick  بررسی مقایسه ای بهزیستی روانشناختی و نشخوار فکری در مادران کودکان با اختلال یادگیری خاص و عادی

  tick  بررسی مقایسه ای تاثیر درمان های دارویی و روانشناختی (مشاوره) بر توانایی تصمیم گیری و برنامه ریزی در افراد دارای اختلال مصرف مواد افیونی

  tick  بررسی مقایسه ای خودپنداره دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

  tick  بررسی مقایسه ای نظریات روانشناختی در شکل گیری هویت

  tick  بررسی مقایسه‌ای حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کاری و راهبردهای دانشگاه‌های مراغه و شیراز(روزانه)

  tick  بررسی مهارت حل مسئله و تاثیر آن بر مولفه های ارتباط معلم-شاگرد، رضایت از زندگی و معنای تحصیل در دانش آموزان دوره متوسطه

  tick  بررسی مهارت های توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانواده (ناشی از فوت سرپرست) و زنان مطلقه

  tick  بررسی میزان آشنایی و بکارگیری روش های نوین تدریس ریاضی در آموزش مجازی دوره ابتدایی

  tick  بررسی میزان تاثیر ضرائب هوش هیجانی و هوش محاسباتی مدیران بر عدالت سازمانی

  tick  بررسی میزان توانمندسازی معلمان استان قم

  tick  بررسی میزان جایگاه ابعاد ذهنیت فلسفی در اهداف دوره متوسطه آموزش و پرورش

  tick  بررسی میزان رضایت و اثربخشی آموزش های مجازی ضمن خدمت در میان کارکنان نسل جوان

  tick  بررسی میزان رضایت گردشگران از زیرساخت‌های گردشگری در مناطق جنگی ایران (مورد مطالعه: مناطق جنگی استان خورستان)

  tick  بررسی میزان شادمانی در میان جوانان (مورد مطالعه: استان گلستان)

  tick  بررسی نقش آموزش و پرورش در کاهش مصادیق جرم و بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان

  tick  بررسی نقش آینده پژوهی نظام تعلیم و تربیت در افزایش توسعه آموزش و پرورش بر اساس تحولات جهانی

  tick  بررسی نقش استفاده از فناوری در آموزش علوم اجتماعی

  tick  بررسی نقش انواع طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آن ها در انتخاب همسر

  tick  بررسی نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

  tick  بررسی نقش تایید گناه بر گسترش آن در دوره سنی نوجوان

  tick  بررسی نقش تعدیلگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و رفتارهای نوآورانه کارکنان

  tick  بررسی نقش تعدیل‌کنندگی هوش اخلاقی و هوش معنوی در متغیرهای بهزیستی روانی و الگوهای ارتباطی و ارتباط آنها با یکدیگر

  tick  بررسی نقش جامعه در تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه

  tick  بررسی نقش خودکارآمدی بر هوش هیجانی در بین فوتبالیست های نوجوان تهران

  tick  بررسی نقش دانشگاه فرهنگیان در زمینه سازی ظهور و دلالت‌های آن در نظام تعلیم و تربیت

  tick  بررسی نقش دنیاگرایی بر باورهای شخصیتی

  tick  بررسی نقش دنیاگرایی بر کنترل زبان

  tick  بررسی نقش رفتار سازمانی بر انگیزش کارکنان شهرداری منطقه 18

  tick  بررسی نقش زنان در مقابله با آسیب های اجتماعی و استنتاج نظریه‌های تربیتی آن

  tick  بررسی نقش ساختارسازمانی بر یادگیری سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش (مطالعه موردی مدارس ابتدایی ایلام)

  tick  بررسی نقش شعر و ادبیات داستانی در آموزش زبان فارسی به کودکان

  tick  بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش هزینه و زمان خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه پیام نور تبریز

  tick  بررسی نقش کارکردهای آموزشی و ظرفیت سازی سازمان‌های فرهنگی محله محور در شادی و نشاط زنان عضو فرهنگسراها

  tick  بررسی نقش و جایگاه وظایف والدین در تربیت دینی فرزندان

  tick  بررسی نقش وفاداری سازمانی در تعهد شغلی با میانجیگری معنویت در کار (مطالعه موردی مدارس ابتدایی دخترانه زنجان)

  tick  بررسی نگرش معلمان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی

  tick  بررسی هویت ملی در قصه‌های عامیانه‌ی ایران

  tick  بررسی و تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه پنجم ابتدایی بر اساس سنجش خوانایی فلش،گانینگ فوگ،پاور وسامنروکرل وفلش کین کید

  tick  بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی و فارسی خوانداری پایه های چهارم ،پنجم وششم ابتدایی بر مبنای توجه به رویکرد آموزش چندفرهنگی سال 1400_1399

  tick  بررسی وتحلیل اگزیستانسیالیسم واندیشمندان وابسته به آن

  tick  بررسی ورشکستگی، حفظ حیات شرکت‌های تجاری ورشکسته و صلاحیت دادگاه‌ها در این خصوص در حقوق آمریکا

  tick  بررسی وضعیت توانمند سازی زنان در توسعه پایدار نواحی روستایی مختلف در ایران

  tick  بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی شاهین شهر

  tick  بررسی پذیرش فاصله - نزدیکی آموزش در شرایط کرونا و مقایسه هوش هیجانی و شخصیت معلمان

  tick  بررسی پیش بینی بهزیستی ذهنی و احساس تنهایی بر اساس ذهن آگاهی و شفقت ورزی به خود در بین دانشجویان مطلقه

  tick  بررسی چالش های فراروی نظارت و ارزیابی عملکرد معلمان و دانش آموزان در یادگیری مجازی در دوران پاندمی Covid-19 (مزایا و معایب)

  tick  برطرف نمودن اختلالات رفتاری

  tick  برنامه ریزی درسی با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی

  tick  برنامه ریزی درسی در آموزش با محوریت تعلیم و تربیت اسلامی

  tick  بکارگیری رویکرد کلاس معکوس مبتنی بر استاندارد هایAect در آموزش الکترونیکی طی دوران کرونا

  tick  به کارگیری تمرین های ذهن آگاهی در افزایش مدیریت هیجان های منفی و انعطاف پذیری هیجانی پیش نوجوانان

  tick  بهبود لکنت زبان و رفع مشکلات ناشی از آن در دانش آموز پایه نهم

  tick  بهره گیری از تحلیل احساس برای بررسی محتوای ایجاد شده توسط مهمانان هتل در سایت تریپ ادوایزر ( مورد مطالعه: هتل های استان های تهران، اصفهان، فارس و یزد)

  tick  تاثیر محتوای شبکه های اجتماعی بر احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان

  tick  تاثیر آموزش از راه دور و اثرات آن بر عواطف تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی: آموزش مجازی

  tick  تاثیر آموزش تئوری انتخاب برراهبرد های شناختی یادگیری دانشجویان

  tick  تاثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر سازگاری اجتماعی دختران در دوره بلوغ

  tick  تاثیر آموزش مجازی از طریق برنامه شاد و رسانه ملی در یادگیری بر خط خود تنظیم شده و رضایت دانش آموزان ابتدایی منطقه دشتیاری

  tick  تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان زهک

  tick  تاثیر آموزش محتوای الکترونیکی تعاملی بر مبنای الگوی Gbs بر تفکر انتقادی دختران پایه پنجم دبستان

  tick  تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر متغیرهای رضایت از زندگی، معنای تحصیل و ارتباط معلم-شاگرد در دانش آموزان مقطع متوسطه

  tick  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی(سطح خودآگاهی، سطح اجتماعی ، سطح تحصیلی ) دانش آموزان دبیرستان شاهد رفعت

  tick  تاثیر آیات و روایات قرآنی در ادبیات فارسی کودک و نوجوان

  tick  تاثیر استرس اقتصادی و رکود اقتصادی بر تعهد زناشویی زوجین

  tick  تاثیر الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی بر بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری دانش آموزان ابتدایی

  tick  تاثیر بازی درمانی، با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش رفتار ضد اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهربابل

  tick  تاثیر بازی های معلم ساخته بر حل مساله، فهم و کاربرد مفاهیم ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان ساری درسال تحصیلی (98-1397)

  tick  تاثیر بالیدگی جسمانی بر شایستگی حرکتی دانش آموزان 8-11 ساله شهر تهران

  tick  تاثیر تکنولوژی بر یادگیری ریاضی در پاندمیک کرونا

  tick  تاثیر تنوع برمدیریت منابع انسانی(مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر بیرجند)

  tick  تاثیر دوزبانگی بر رشد شناختی افراد و رویکرد اموزش و پرورش ایران در اموزش به دانش اموزان دوزبانه

  tick  تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر ناگویی عاطفی زنان مطلقه شهر نجف‌آباد

  tick  تاثیر روش تدریس مشارکتی بر خودکارآمدی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کرج

  tick  تاثیر روش رواندرمانى در کاهش استرس زنان بعد از طلاق

  tick  تاثیر سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه بر نوآوری آموزشی معلمان

  tick  تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر افت تحصیلی دانش آموزان

  tick  تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس، اضطراب و افسردگی بیماران قلبی کرونری (مطالعه مروری: نظام‌مند)

  tick  تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه بر هوش میان فردی و تعاملات اجتماعی

  tick  تاثیر طلاق بر فرزند و پیامدهای روانشناختی آن

  tick  تاثیر عدالت اجتماعی و اخلاق بر توسعه پایدار کشور

  tick  تاثیر عوامل فرهنگی بر ایجاد جرم از منظر جرم شناسی فرهنگی

  tick  تاثیر فضا و محیط مدرسه بر یادگیری و روحیه دانش آموزان( دوره متوسطه اول)

  tick  تاثیر فعالیت بدنی در فضای رو باز و سرپوشیده بر کیفیت زندگی افراد

  tick  تاثیر مدیران آموزشی بر محیط نظام تعلیم و تربیت در مدارس متوسطه

  tick  تاثیر مهارت خودآگاهی بر هویت انسان ها

  tick  تاثیر نوآوری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی:مدیران مدارس شهر بیرجند)

  tick  تاثیر هوش اخلاقی بر سرمایه اجتماعی با نقش تعدیل گر بزهکاری سایبری

  tick  تاثیر پذیری تعهد سازمانی از رضایت شغلی در کارخانجات صنعت برق نیل به بهره‌وری اقتصادی در دوران تحریم

  tick  تاثیر پیگیری تلفنی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان اقلید

  tick  تاثیر گرما بر تمرکز ذهنی دانش آموزان مناطق گرم نشین

  tick  تاثیرآموزش تئوری انتخاب به والدین بر پرخاشگری فرزندان دانش آموز آنها در دوره اول متوسطه

  tick  تاثیرات فضای مجازی بر بلوغ زودرس کودکان و اثرات آن بر آسیب های اجتماعی در جامعه

  tick  تاثیرمراکز پیش دبستانی در تربیت کودکان

  tick  تبیین اثربخشی خانواده درمانی ساختاری بر رابطه والد-فرزند (مطالعه موردی-شهرستان قرچک)

  tick  تبیین تعاملات عاطفی زوجین با استفاده از رویکرد مراجع محور بر روابط در زنان متاهل (مطالعه موردی: شهر تهران)

  tick  تبیین ذهن آگاهی بر میزان رضایت زناشویی با استفاده از مضامین اسلامی

  tick  تبیین رابطه ویژگی‌های فردی با تعهد سازمانی معلمان

  tick  تبیین رویکرد فلسفی آموزش الکترونیکی و آسیب شناسی آن در آموزش عالی

  tick  تبیین عناصر برنامه درسی براساس مکتب فلسفی لندن با تاکید بر آرای هرست و پیترز

  tick  تبیین مبانی تربیت اخلاقی در قرآن و نقد و بررسی آرای پژوهشگران حوزه تربیت دینی

  tick  تبیین مشکل بیش فعالی دانش آموز پایه چهارم ابتدایی(مطالعه موردی)

  tick  تبیین نقش راهبران آموزشی بر شایستگی های حرفه ای معلمان از دیدگاه معلمان استان قم

  tick  تبیین نقش راهبران آموزشی و تربیتی در بهبود عملکرد فرایند تدریس معلمان مطالعه موردی استان هرمزگان

  tick  تبیین نقش منبع کنترل در میزان کمال‌گرایی و عواطف خودآگاه (شرم و احساس گناه) دانشجویان

  tick  تجارت الکترونیک، نیازی اجتماعی برای تمامی بومیان دیجیتال

  tick  تحلیل اجرایی شدن سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

  tick  تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان شهرستان طارم از موانع کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش ؛ یک مطالعه پدیدارشناسانه

  tick  تحلیل تصویرگری اسطوره‌های شاهنامه در کتاب‌های دانش آموزان و ارتباط آن با هویت فرهنگی آن‌ها

  tick  تحلیل رفتارهای خیرخواهانه و صادقانه مدیران از منظر عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر عدالت سازمانی(مطالعه موردی:بانک تجارت تهران)

  tick  تحلیل روانشناختی عزت نفس با تاکید بر نظریه درمان عقلانی- هیجانی آلبرت الیس

  tick  تحلیل روانشناختی نقش روانشناسی مثبت نگر بر سبک زندگی سلامت محور

  tick  تحلیل سطح خوانایی کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی بر اساس روش فلش و مک لافین

  tick  تحلیل سطح خوانایی متون و تصاویر کتاب علوم پایه ششم ابتدایی بر اساس روش گانینگ فوگ

  tick  تحلیل سندچشم انداز تعلیم و تربیت (1404) از منظر مولفه ی هویت ملی

  tick  تحلیل عوامل بازدارنده در تولید علم از نگاه اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان

  tick  تحلیل محتوا کتاب درسی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی از منظر فعال بودن یا غیر فعال بودن با روش ویلیام رومی

  tick  تحلیل محتوای ارتباطی تصاویر و اهداف کتب فارسی پایه پنجم و ششم ابتدایی

  tick  تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی گانینگ

  tick  تحلیل محتوای کتاب بخوانیم اول دبستان از نظر میزان توجه به تفاوت های جنسیتی

  tick  تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم بر اساس مفاهیم معضلات محیط زیست و علوم زمین

  tick  تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم دوره ابتدائی بر اساس مولفه های هوش سه وجهی استرنبرگ

  tick  تحلیل محتوای کتاب درسی هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی به روش مک لافلین

  tick  تحلیل محتوای کتاب ریاضی اول تا چهارم ابتدایی بر اساس مولفه ی جنسیتی

  tick  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی بر اساس شاخص تعیین سطح خوانایی فلش

  tick  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر فعال یا غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی

  tick  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی 1400-1399

  tick  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایۀ ششم دبستان بر اساس نظریۀ هوش سه بخشی استرنبرگ

  tick  تحلیل محتوای کتاب علوم پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی

  tick  تحلیل محتوای کتاب فارسی ششم با روش کمی هارتلی در تعیین درجه دشواری متن

  tick  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بر اساس شاخص تعیین سطح خوانایی فلش

  tick  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد در سال تحصیلی 1399-1400

  tick  تحلیل محتوای کتاب های فارسی دوره دوم ابتدایی بر اساس مولفه های فرهنگ سازی عادت به مطالعه دانش آموزان

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 1399-1400 از منظر تناسب سطح خوانایی متن با سطح سنی دانش آموزان بر اساس تکنیک هارتلی

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی مقطع ابتدایی از منظر توجه به مفهوم حجاب و عفاف

  tick  تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمان پایه ی پنجم و ششم دبستان از لحاظ میزان پرداختن به مقوله ی بلوغ عاطفی

  tick  تحلیل محتوای کیفی بخوانیم پایه سوم ابتدایی از نظر میزان توجه به مولفه های هویت ملی

  tick  تحلیل موضوعی و پلکانی واژگان پایه درس بازرگان و پسران کتاب فارسی خوانداری پنجم دبستان

  tick  تحلیل مولفه های تربیت شهروندی و صلح در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران

  tick  تحلیل نظری نقش اشکال سرمایه در بازتولید نابرابری آموزشی دانش‌آموزان با تاکید بر تئوری پیر بوردیو

  tick  تحلیل نقش مدرنیته در بازاندیشی هویت در ایران معاصر

  tick  تحلیل و تبیین ارتباط مولفه تعاملات معلم و دانش آموز از مولفه های برنامه درسی پنهان با خوش بینی علمی و تحصیلی دانش آموزان

  tick  تحلیل و تبیین مبانی فلسفی آموزش جهانی و میزان توجه به آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

  tick  تحلیلی بر نقش دانشگاه ها در توسعه پایدار

  tick  تحلیلی برمدل های مدیریت دانش

  tick  تحول سبک‌های رهبری به طور تاریخی

  tick  تربیت در نظام آموزشی کشور؛ تعاریف، مفاهیم و مولفه‌ها

  tick  تشویق و تنبیه ابزار مهم تربیتی

  tick  تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا )

  tick  تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا )

  tick  تعیین شیوه های اعمال قدرت و مقاومت زنان در محیط خانواده

  tick  تغییرات رفتاری کارکنان بخش سلامت ناشی از بحران کووید-19

  tick  تفکر استراتژیک مدیریتی ( با تاکید بر فضای کسب و کار )

  tick  تقویت شایستگی ها و قابلیت های معنوی پلیس اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خامنه ای

  tick  تکلیف تربیت و آموزش فرزندان توسط والدین در حقوق ایران

  tick  تکلیف محوری در ارتباط با دنیا در تربیت علوی

  tick  تکنیک های بازی درمانی درکودکان

  tick  تلاش پیشگیرانه رادیکالیسم در مدیریت رفتار سازمانی

  tick  توصیف نقش رسانه ها در توسعه فرهنگ بیمه و اشاعه سواد بیمه ای

  tick  جایگاه اخلاق اسلامی در تعالی هنر سنتی ایرانی

  tick  جایگاه امنیت اقتصادی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

  tick  جایگاه تفکر انتقادی نزد فیلسوفان انتقادی مکتب فرانکفورت

  tick  جایگاه مشاوره در رمان معاصر

  tick  جایگاه و نقش زنان کارآفرین در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه و تحول خانواده و کشور

  tick  جریان فمینیسم به مثابه جنبش اجتماعی در ایران

  tick  جهت‌گیری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

  tick  حمایت از آثار روایی و پیشرفت فرهنگی جامعه

  tick  دانش آموزان تاب آور ؛ نگاهی نو در مدیریت خشم نوجوانان

  tick  درآمدزایی برای کتابخانه های عمومی استان قم

  tick  درآمدی بر تنظیم هیجانی در زنان کاندیدای عمل جراحی زیبایی

  tick  دوره های آموزشی کوتاه مدت معلمان بر اساس مدل کرک پاتریک بر کیفیت آموزشی و یادگیری دانش آموزان شهرستان های متخب استان های آ.غ، تهران و کردستان

  tick  رابطه امنیت شغلی با فرسودگی عاطفی و سکوت سازمانی

  tick  رابطه انگیزش تحصیلی با خوشبینی تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان زرندیه در سال تحصیلی 1400-1399

  tick  رابطه باورهای هوشی و هیجانات تحصیلی با اضطراب ریاضی در دانش آموزان

  tick  رابطه بین ارزیابی میزان استرس رویدادهای زندگی و تیپ شخصیت دربیماران مبتلا به ام اس درکرمانشاه

  tick  رابطه بین اضطراب مرتبط با بیماری کووید-19 و افسردگی

  tick  رابطه بین انگیزش پیشرفت و اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانش‌آموزان متوسطه طارم

  tick  رابطه بین جو سازمانی مدرسه با مهارتهای اجتماعی و روحیه کارآفرینی دانش آموزان

  tick  رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با خودپنداره در دانشجویان دختر شهر شیراز

  tick  رابطه بین سرسختی روانشناختی و سبک های فرزندپروری ادراک شده با تحمل ناکامی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر یزد

  tick  رابطه بین هوش عاطفی، هوش آموزشی و هوش اخلاقی معلمان با تدریس پاسخگوی ادراک شده

  tick  رابطه تاب‌آوری مادران با تاب‌آوری، جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در شرایط اپیدمی کویید 19

  tick  رابطه تفکر انتقادی و مهارت های حل مساله دانش آموزان دوره دوم ابتدایی منطقه سربند در سال تحصیلی 1400-1399

  tick  رابطه جهت گیری مذهبی و تحمل ناکامی با خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم

  tick  رابطه حمایت اجتماعی با شادکامی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

  tick  رابطه خود انسجامی و تنظیم شناختی هیجان والدین با اضطراب کودک

  tick  رابطه درگیری تحصیلی و کنترل افکار با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر یزد

  tick  رابطه رئیس ومرئوس اسلامی

  tick  رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین مبتلا به دیابت

  tick  رابطه سبک‌ موسیقی مورد علاقه با همدلی و مسئولیت پذیری

  tick  رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد ورزشی با عملکرد هندبالیست های شهر رشت

  tick  رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در شبکه بانکی تهران از نگاه تحلیل آمار استنباطی

  tick  رابطه عوامل محیطی در رضایت شهروندان از فضای شهری شهر بیرجند

  tick  رابطه قصه و قصه گویی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی شدن کودکانپیش دبستا نی

  tick  رابطه کارکردهای اجرایی و مهارت‌های ارتباطی با پرخاشگری سایبری

  tick  رابطه کیفیت محیطی محله و توسعه شهری شهر بیرجند

  tick  رابطه متغیرهای سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی استان آذربایجان‌شرقی

  tick  رابطه نارسایی هیجانی و سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

  tick  رابطه هوش دیداری مکانی با سواد رسانه‌ای

  tick  رابطه ویژگی های شخصیتی با تعارضات زناشویی افراد متاهل خراسان شمالی شهرستان گرمه

  tick  رابطه ی بهزیستی روانی و تعارض کار-خانواده در پرستاران زن بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان

  tick  رابطه یادگیری الکترونیکی و بازی های آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی از نگاه والدین

  tick  رابطۀ هوش معنوی و تاب‌آوری با اضطراب بیماری کرونا در دانشجویان

  tick  رابطۀ هوش معنوی و سلامت روان با نقش واسطه ای سبک های حل مسئله (مطالعه موردی : دانشجویان مرد و زن دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری)

  tick  راهبردها و روش های تدریس موثر در آموزش مطالعات اجتماعی

  tick  راهبردهای توسعه تفکر در کودکان از طریق قصه گویی از منظر قرآن و روایات

  tick  راهکارهای توانمندسازی معلمان در استفاده از آموزش الکترونیکی

  tick  رتبه بندی موانع مدیریت مدرسه محور با استفاده از تکنیک Topssis :مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرستان قرچک

  tick  روان شناسی محیطی فضای کار در خانه در دوران کرونا

  tick  روایت محوری به مثابه یک رویکرد در فرآیند آموزش زبان فارسی

  tick  رویکرد ساختن گرایی در محیط یادگیری سیار

  tick  سبک زندگی اسلامی در اختلاط زن و مرد در جامعه

  tick  سبک های یادگیری دانش آموزان مقطع متوسطه

  tick  سناریوهای پیش روی صنعت بانکداری با نگاه به راهبردهای کلان (مطالعه موردی بانک رفاه کارگران ایران)

  tick  سناریوهای پیشروی آموزش دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی در دوران پساکرونا

  tick  سنتز پژوهی بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای در ایران

  tick  سنتزپژوهی تاثیر رسانه ها بر کارکرد روابط عمومی

  tick  سوالات بخش خواندن و درک مطلب در کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان رشته ی روانشناسی

  tick  شاخص خانواده مطلوب از منظر قرآن

  tick  شادی از دیدگاه عرفانی مولانا

  tick  شناخت بدفهمی های ریاضی دانش آموزان ابتدایی از طریق طراحی سوال مفهومی؛الگویی برای درس پژوهی

  tick  شناسائی اهداف دارای اولویت و تاثیر گذار توسعه پایدار در صنعت نفت ایران با استفاده از مدل علی معلولی

  tick  شناسایی عوامل روانشناختی افسردگی پس از زایمان با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی

  tick  شناسایی عوامل روانشناختی افسردگی پس از زایمان با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی

  tick  شناسایی عوامل موثر بر استقرار آموزش مجازی در زمان شیوع ویروس کرونا به کمک تکنیک های داده کاوی(مطالعه موردی: مدارس متوسطه استان لرستان)

  tick  شناسایی عوامل موثر بر ایجاد استرس معلمان مقطع ابتدایی در دوران همه‌گیری کرونا

  tick  شناسایی عوامل موثر بر توسعه ارتباطات مجازی؛ مطالعه موردی: شهرداری دامغان

  tick  شناسایی موانع ارزشیابی کیفی توصیفی با استفاده از روش فراترکیب

  tick  شناسایی مولفه های تربیت معنوی کودک مبتنی بر قرآن و روایات

  tick  شناسایی مولفه‌های شایستگی مدیران مدارس مقطع متوسطه اول شهر بوشهر با تاکید بر مدیریت اسلامی

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با گرایش سوادآموزان به ادامه سوادآموزی در آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز

  tick  شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، گامی برای مدیریت استعداد دانش آموزان در آموزش و پرورش

  tick  ضرورت انطباق دو عنصر هدف و محتوا در نظام برنامه درسی

  tick  ضرورت توسعه پایدار در برنامه ریزی درسی در سطح کلان نظام آموزشی

  tick  ضرورت‌ها و راهبردهای سبک زندگی ایرانی اسلامی

  tick  طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران)

  tick  طراحی مدل فراترکیب شناسایی عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی شهروندان

  tick  طراحی و هنجاریابی پرسشنامه ی واقع بینی اجتماعی (مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)

  tick  طراحی واحد یادگیری آب و ارزش آن علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

  tick  ظلوم و جهول بودن انسان از دیدگاه مولوی و ابن عربی

  tick  عزت نفس و خود کارآمدی از منظر قرآن کریم با نگاه روانشناسی

  tick  عوامل آرامش روحی از منظر روایات معصومین علیهم السلام

  tick  عوامل موثر بر استفاده آموزشی از تلفن همراه در مدارس دوره دوم متوسطه شهرستان تکاب

  tick  عوامل موثر بر مدگرایی دانشجویان

  tick  عوامل موثر بر مهاجرت در نواحی روستایی ایران

  tick  عوامل موثر در بکارگیری شیوه های نوین تدریس توسط معلمان مقطع ابتدایی شهرستان پلدشت سال تحصیلی 1400-1399

  tick  عوامل موثر در معناداری زندگی(با تاکید برقرآن)

  tick  عوامل نشر معنویت در جامعه اسلامی

  tick  فراتحلیل رابطه آگاهی اجتماعی با مشارکت سیاسی

  tick  فراتحلیل رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی

  tick  فراتحلیلی بر شادی زناشویی مبتنی برنظریه های شادی

  tick  فراوانی و مقایسه افکار خودکشی در ترنس ها در دو گروه تغییر جنسیت داده و تغییر جنسیت نداده

  tick  فرصت ها و تهدیدهای آموزش مجازی مقطع ابتدایی از طریق شبکه ملی شاد از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز

  tick  فضای مجازی و دموکراتیزه کردن زیست جهان: مطالعه کنش ارتباطی دانشجویان آذربایجانی در فضای مجازی

  tick  فن بیان و نقش آن در تدریس به سبک نظام‌های آموزشی نوین دنیا

  tick  قومیت و گفتمان امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران

  tick  کاربرد ابزارهای بصری در کتابهای زبان انگلیسی دوره ی اول متوسطه

  tick  کاربرد مدل Efqm در ارزیابی سازمان‏ های کشاورزان

  tick  کارکرد تفکر انتقادی در بهبود فرایند یادگیری

  tick  کندوکاو نقدهای جامعه شناسان به جامعه شناسی

  tick  کنکاشی در تاثیرات متقابل فکر، احساس و رفتار با تاکید بر خطایای ایجاد کننده ی افکار و احساسات منفی

  tick  کودکان بیش فعال و راهکارهای تعاملی معلمان و اولیا با آنان

  tick  مبانی نظری مددکاری اجتماعی و نقش آن در سوانح و بلایا

  tick  مثبت اندیشی و ذهن آگاهی چه تاثیری در سلامت روانی دارند؟

  tick  مدل کارایی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی

  tick  مدل های تعامل آموزشی در آموزش از راه دور

  tick  مدیریت با استفاده از هوش هیجانی ، هوش معنوی و هوش فرهنگی

  tick  مدیریت در آموزش و پرورش و مشکلات ریشه ای آموزش و پرورش

  tick  مروری بر دیدگاه های مربوط به رشد رفتار های جامعه پسند اولیه در کودکان

  tick  مروری بر رفتار سیاسی در سازمان

  tick  مروری بر روش های مناسب ترویج کارآفرینی ( برنامه های مبتنی بر رویکرد تفریحات سالم و آموزش از راه دور)

  tick  مروری بر رویکردهای برنامه درسی پنهان

  tick  مروری بر مهارت های حل مسئله و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان

  tick  مروری برتاریخچه، مفاهیم نظری و علت شناسی تعارض بین نگرش و رفتار

  tick  مروری برتعاریف مفاهیم نظری نشاط اجتماعی خانواده

  tick  مزایا و چالش های یادگیری سیار

  tick  مسئولیت مدنی والدین در صورت ترک وظایف تربیتی و آموزشی فرزندان

  tick  مطالعه تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی در رفتار اطلاع یابی کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان (مورد مطالعه: دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی)

  tick  مطالعه مروری وضعیت مدیریت آموزش‌های مجازی در آموزش عالی بر اساس مقالات انجام شده در دوران کرونا

  tick  مطالعه مروری: تحلیل سند چشم انداز تعلیم و تربیت از منظر توجه به هویت ملی از سالهای 1370 تا 1390

  tick  مطالعه میزان تاب آوری اجتماعی زنان مطالعه موردی: زنان ساکن در شهرک سعدی شهر شیراز

  tick  مطالعه‌ای پیرامون بازنمایی و تاثیر شغل پدر بر شکل‌گیری آموزش و خلاقیت تصویری کودک

  tick  مطالعه‌ی دلایل استقبال از رمان «ملت عشق»؛ بررسی موردی کاربران زن اینستاگرام

  tick  معرفی بازی های ورزشی ساده برای دانش آموزان مقطع ابتدایی (کودکان شش تا دوازده ساله)

  tick  معرفی مدل مناسب برای نهادینه کردن نوآوری آموزشی با تاکید بر روش مهندسی مجدد

  tick  معرفی نظریه ی هوش های چندگانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش

  tick  معضلات و آسیب های آموزش آنلاین برای درس قرآن

  tick  مفهوم شناسی خودبالندگی و سبکهای تفکر

  tick  مقام تسلیم نقطه عطف سلوک

  tick  مقایسه اضطراب در تحصیل خطی (مجازی) و غیرخطی (حضوری) دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر کامفیروز

  tick  مقایسه اضطراب و عملکرد اجتماعی افراد با هایپروپیای اصلاح شده و اصلاح نشده

  tick  مقایسه توانمندی های شخصیتی بخشش و فروتنی در ورزشکاران زن و مرد

  tick  مقایسه رضایت زناشویی مردان متاهل شاغل دارای فرزند و فاقد فرزند

  tick  مقایسه رضایت زناشویی و تاب آوری درمادران کودکان کم توان ذهنی و عادی

  tick  مقایسه سازگاری اجتماعی، مهارت های ارتباطی و بهزیستی روان شناختی در دانش آموزان دبیرستانی موافق و مخالف آموزش مجازی در بحران شیوع کووید-19

  tick  مقایسه سبک های فرزندپروری مادران در بین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و بهنجار

  tick  مقایسه سخت رویی، رضایت از زندگی و بهزیستی روان‌شناختی والدین کودکان Adhd با والدین دارای کودک عادی

  tick  مقایسه سلامت روان در دو گروه افراد شاغل و غیر شاغل ساکن شهر شیراز

  tick  مقایسه سلامت روان و تاب آوری در مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی

  tick  مقایسه سه‌گانه تاریک شخصیت در سالمندان مجرم و غیرمجرم

  tick  مقایسه سیستم های مغزی رفتاری جنگ/گریز دربیماران مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر، میگرن و مولتیپل اسکلروزیس

  tick  مقایسه شفقت ورزی و سرسختی روانشناختی بین بهبود یافتگان بیماری کووید 19 و افرادی که به کووید 19 مبتلا نشده اند در شهر شیراز

  tick  مقایسه طرح واره های هیجانی ، طرح واره های ناسازگار اولیه و تاب آوری در زوجین در حال طلاق و زوجین در حال زندگی

  tick  مقایسه کارکردهای اجرایی و سبک‌های شوخ‌طبعی در دانشجویان دختر و پسر

  tick  مقایسه مکانیزم های دفاعی رشد نیافته در مردان و زنان بارور و مردان و زنان نابارور

  tick  مقایسه میزان خلاقیت، توانایی حل مسئله و اعتماد به نفس کودکان دارای مادر شاغل و غیر شاغل شهر اصفهان

  tick  مقایسه ویژگی های شخصیتی سرشت و منش دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

  tick  مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد معتاد خود معرف و غیر معتاد مرد ساکن شهر اهواز

  tick  مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا به ویروس Covid-19 و بیماران دیگر

  tick  مقایسه‌ جو عاطفی، کارکردهای خانوادگی، مهارت‌های حل مسئله و راهبردهای مقابله‌ای مادران دارای کودک مبتلابه اختلال نقص توجه – بیش‌فعالی با مادران دارای کودک سالم

  tick  مقایسه‌ی سبک‌های هویتی، انگیزه‌ی پیشرفت و منبع کنترل در دانش آموزان دختر و پسر متوسطه اول

  tick  مقایسه‌ی ویژگی های شخصیتی در افرادی با رژیم غذایی کاملاً گیاهی، گیاهخواران و همه‌چیزخواران

  tick  مقایسۀ خرده مقیاس های کارکرد خانواده در نوجوانان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله‏ ای و عادی شهر کرمانشاه

  tick  مقایسۀ سبک های فرزندپروری در زنان بی سرپرست و عادی

  tick  مقدمه ای برمفاهیم نظری گردشگری و توسعه پایدار

  tick  موانع آرامش روحی از منظر روایات معصومین علیهم السلام

  tick  مولفه های قرآنی لزوم رعایت عفاف و منع از اختلاط با نامحرم در جامعه ی اسلامی

  tick  میزان استفاده از مولفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد طارم

  tick  میزان رضایتمندی کاربران از خدمات و سازمان کتابخانه های دانشکده های دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98-97

  tick  نحوه‌ی برخورد با آهسته گامان آموزشی (ضعیف ) بررسی علل و راهکارهای آن

  tick  نظریه دلبستگی: مفاهیم اساسی و ارتقا چرخه ساخت و گسترش از کودکی تا بزرگسالی

  tick  نقد و بررسی مدارس طبیعت

  tick  نقش آموزش عالی در برنامه های درسی دانشجویان

  tick  نقش آموزش مهارت‌های اجتماعی در نظم مدرسه ابتدایی

  tick  نقش اضطراب در یادگیری دانش آموزان با تاکید بر اضطراب امتحان

  tick  نقش اضطراب دلبستگی در رضایت از رابطه زناشویی با واسطه گری عملکرد رضایت جنسی در گروهی از دانشجویان متاهل زن دانشگاه آزاد اسلامی یزد

  tick  نقش برنامه ریزی و مدیریت شهری بر توسعه پایدار شهری

  tick  نقش بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت ادراک شده از ابعاد رابطه زناشویی در عزت نفس جنسی زنان

  tick  نقش تعدیل گری بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخلاقی و سازگاری روانشناختی

  tick  نقش تعدیل‌کنندگی هوش معنوی و هوش اخلاقی در رابطه میان الگوهای ارتباطی با بهزیستی روانی زوج

  tick  نقش تفکر سیستمی در خلاقیت کاری معلمان

  tick  نقش جو سازمانی در رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان دوره دوم متوسطه

  tick  نقش خودتنظیمی و عزت نفس بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان

  tick  نقش خودتنظیمی، انگیزش تحصیلی و کمال گرایی بر اهمال کاری تحصیلی

  tick  نقش خودکارامدی و درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

  tick  نقش خودناتوان‌سازی تحصیلی بر انگیزه کارآفرینی دانشجویان

  tick  نقش دختر در خانواده با توجه به سبک زندگی

  tick  نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تفکر انتقادی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر شیراز

  tick  نقش زنان در صبر و پایداری جامعه با تاکید بر آیات و روایات

  tick  نقش سبک دلبستگی بر اضطراب وافسردگی دانش اموزان

  tick  نقش سبک فرزند پروری بر خودکارامدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  tick  نقش سبک های والدگری، والدگری مثبت و شادی والدین در پیش بینی شادی دانش آموزان دختر متوسطه اول

  tick  نقش سرزندگی تحصیلی و شادکامی با خلاقیت دانش اموزان

  tick  نقش سرمایه اجتماعی خانواده، هوش معنوی و هوش هیجانی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

  tick  نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی اختلالات شخصیت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان با استفاده مرضی از اینترنت

  tick  نقش شبکه های اجتماعی و مشارکت مردمی در مدیریت بحران شهر کاشان

  tick  نقش عامل های انگیزشی درونی و بیرونی اثرگذار بر یادگیری الکترونیکی معلمان با توجه به جنسیت

  tick  نقش فرهنگ و اخلاق حرفه ای در عملکرد مدیران شهرداری تهران

  tick  نقش فناوری آموزشی در آموزش و پرورش

  tick  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در زنجیره تامین و مدیریت آن

  tick  نقش فناوری سیار در آموزش ابتدایی در زمان بحران کوید19

  tick  نقش کارشناسان فناوری در بحران کرونا

  tick  نقش مادر در تربیت جنسی کودک از منظر اسلام

  tick  نقش مادر در تربیت فرزندان

  tick  نقش مدیریت سیستمی در موفقیت و شکست سازمان ها

  tick  نقش مدیریت شهری در مشارکت های اجتماعی با خدمات الکترونیک

  tick  نقش مدیریت شهری و تحولات مدیریت شهری در مشارکت های اجتماعی

  tick  نقش مدیریت شهری و عوامل فرهنگی موثر در توسعه فرهنگ شهر نشینی

  tick  نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مطالعه موردی دانش آموزان دختر متوسطه شهر اهواز

  tick  نقش معنویت در سلامت خانواده و کیفیت زندگی

  tick  نقش و جایگاه هوش مصنوعی و آموزش مجازی در تمدن سازی اسلامی-ایرانی

  tick  نقش واسطه گری سبک های تربیتی ادراک شده در خلاقیت و آسایش ذهنی نوجوانان

  tick  نقش والدین در برنامه‌ریزی آموزشی فرزند

  tick  نقش پیش‌بین استرس ادراک شده و اضطراب در پیش‌بینی بیماریهای جسمی و رضایت از زندگی در آتش‌نشانان شهر اصفهان

  tick  نکاح باکره رشیده از منظر فقهای امامیه

  tick  نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در کودکان

  tick  نیاز شناسی جمعیت والدین دارای کودک(نوزاد و نوپا) و کودکان نوزاد و نوپا در زیارت اماکن مذهبی (مطالعه موردی حرم مطهر امام رضا (علیه السلام))

  tick  نگاهی نو به موضوع تنبیه و تبیین شیوه های مختلف آن و موقعیت بکارگیری آن ها در فضای تحصیلی و تربیتی بر روی دانش آموزان از منظر آیات و روایات

  tick  واقعیت افزوده و مجازی : روشی در آموزش و یادگیری

  tick  واکاوی الزامات و آثار استفاده از بازی‌های آموزشی بر خلّاقیّت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان

  tick  واکاوی تجارب زیسته معلمان از اجرای طرح تکالیف مهارت محور دوره اول ابتدایی

  tick  واکاوی جامعه شناختی نقش آموزش و پرورش در توسعه جامعه مدنی

  tick  واکاوی جامعه شناختی نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان

  tick  واکاوی جامعه شناختی پارادایم‌های توسعه نیافتگی ایران؛در دوره ی قاجاریه و پهلوی

  tick  واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با کتاب و سنت

  tick  واکاوی عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی فراگیران مقطع ابتدایی شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 99-98

  tick  واکاوی نقش و جایگاه برنامه ریزی درسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  tick  واکاوی نقش والدین در تربیت فرزندان با تکیه بر آموزه های کتاب و سنّت

  tick  یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی همراه با مقایسه اثر بخشی روش تدریس سنتی با نرم افزارهای آموزشی

  tick  یادگیری مسئله محور علوم پایه و آموزش مجازی در وضعیت کرونایی

  tick  یادگیری مستقل خلاقانه برای رشد صلاحیت های حرفه ای دانشجویان روسی

  tick  پدیده‌های منفی اثرگذار در تدریس زبان و ادبیات عربی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  tick  پر بار تر کردن نقش مدرسه در بالا بردن سطح سلامت روانی در دانش آموزان

  tick  پرسشنامه و مقیاس های نگرش سنجی

  tick  پیامدها و چالش‌های ماندن در پشت کنکور: مطالعه داده بنیاد

  tick  پیش بینی افسردگی براساس تحمل ابهام و ناگویی هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 99-1398

  tick  پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس اضطراب کرونا و سلامت روان در دانشجویان

  tick  پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس اهداف تبحری و ویژگی شخصیت گشودگی دانش آموزان تیزهوش

  tick  پیش بینی بهزیستی روانشناختی از طریق راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان متوسطه دوم شهر مرودشت

  tick  پیش بینی تبلور وجودی بر اساس باور فراشناختی در زنان متاهل شهر شیراز

  tick  پیش بینی رضایت تحصیلی دانشجویان براساس باورهای فراشناخت و یادگیری خودراهبر در دوران اپیدمی ویروس کرونا (تحصیل مجازی)

  tick  پیش بینی رفتار جرح خویشتن بدون قصد خودکشی بر اساس حمایت اجتماعی و بدرفتاری دوران کودکی در نوجوانان

  tick  پیش بینی سلامت روان با استفاده از مولفه های فرزند پروری و سبک های هویت در نوجوانان شهر کرمانشاه

  tick  پیش بینی سلامت روان براساس هوش معنوی و هوش هیجانی در افراد بزرگسال ساکن شهر شیراز

  tick  پیش بینی عفاف اجتماعی دختران براساس سبک های هویت و خودپنداره آنها

  tick  پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه های برتر

  tick  پیش بینی کمال گرایی براساس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و ابراز وجود در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بوکان

  tick  پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویی بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و انگیزش درونی

  tick  پیش بینی کیفیت زندگی کاری معلمان زن مقطع ابتدایی شهر ایذه براساس سبک های تصمیم گیری و رضایت شغلی

  tick  پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره ی اول بر اساس انعطاف پذیری شناختی

  tick  پیش‌بینی جمعیت استان آذربایجان غربی از 1385 تا 1400

  tick  پیش‌بینی خودکنترلی بیماران مبتلا به ام‌اس براساس سرشت و منش و گرایش به قدرت با نقش میانجی استقامت و پایداری

  tick  پیش‌بینی دشواری‌های زبان نوشتاری بر اساس کارکردهای اجرایی و میزان بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

  tick  پیش‌بینی رضایت زناشویی از طریق بررسی ناگویی هیجانی در زوجین فرهنگی ساکن شهر قم

  tick  پیش‌بینی سلامت روان براساس اضطراب ناشی از کرونا در افراد بزرگسال ساکن شهر شیراز

  tick  پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی اسلامی و بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان

  tick  چالش های ارزشیابی در دوره های آموزش الکترونیک

  tick  چیستی و چگونگی فلسفه برای کودکان در ایران

  tick  چگونه توانستم انزوا و گوشه گیری را در یکی از دانش آموزان پایه اول ابتدایی بهبود بخشم؟

  tick  چگونه توانستم ضعف دانش‌آموز در روان‌خوانی قرآن کریم را حل کنم؟

  tick  چگونه توانستم گوشه‌گیری و کمرویی آرش دانش آموز کلاس سوم دبستان حضرت ابوالفضل را حل کنم؟

  tick  چگونه توانستیم آسیب های روانی وارد شده به دانش آموزان در کلاس مجازی را کاهش و بهبود ببخشیم؟

  tick  چگونه توانستیم انگیزه را در دانش آموزان پایه ی ششم افزایش دهیم؟

  tick  چگونگی تعامل زنان شاغل با یکدیگر در خانواده و بازتولید نابرابری جنسیتی

  tick  گرافیک محیطی برای کودکان ناتوان ذهنی

  tick  گستره ی مصداقی«صدقه» در پرتو تحولات معنایی و کارکرد تربیتی آن

  tick  گونه شناسی آیات تفکر در قرآن کریم

  tick  ‌اثربخشی رویکرد طرح واره درمانی برتعارضات والد فرزندی دانش آموزان دختر شهر تهران
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved