>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی مدرسه آینده   
سال:1400 - دوره:2 - دومین دوره همایش ملی مدرسه آینده - کد همایش: 99201-79633


  tick  توتی لند، بازی آموزشی زبان انگلیسی کودکان برگرفته از پدیده موثر بازی وارسازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.351.4

  tick  A Qualitative Study On Technology Enhanced Language Learning: Reflections Of In Service Teachers Of Young Learners- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.441.4

  tick  Efl Student Teachers’ Knowledge And Perceived Strategy Use In Teaching Grammar- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.442.5

  tick  آسیب شناسی نظام ارزشیابی توصیفی در رسیدن به اهداف آموزشی با تاکید بر سند تحول بنیادین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.123.6

  tick  آسیب‌شناسی گفتمان تربیت‌دینی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه دوم با رویکرد پدیدارشناسی به منظور ارائه الگوی مناسب- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.399.2

  tick  آشنایی با رایج ترین روش های تدریس در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.128.1

  tick  آموزش ریاضی به کودکان با نیازهای ویژه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.327.0

  tick  آموزش عالی ومدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.350.3

  tick  آموزش مجازی و تحولات مدیریت کلاس درس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.347.0

  tick  آموزش مجازی چالشی نوین برای معلمان و دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.411.4

  tick  آموزش محیط زیست به کودکان ازطریق ایجاد ارتباط با طبیعت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.415.8

  tick  آموزش مهارتهای ارتباط موثر و جراتمندی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.319.2

  tick  آموزش‌عالی، مدرسه و معلّم، ضرورتی حیاتی در شکوفایی فراگیران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.190.3

  tick  آیا آموزش با روش ها و فناوری های مدرن و بروز درمدارس یک کشور باعث پیشرفت پایدار آن کشور می شود ؟- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.403.6

  tick  اثر بخشی آموزش راهبردهای حل مسئله بر نگرش، درک و فهم و حل مسئله ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.320.3

  tick  اثر بخشی آموزش مهارت های فراشناختی بر خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسر پایه ششم شهر رشتخوار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.489.2

  tick  اثر بخشی آموزش یک دوره سه ماهه اپراتور بازاریاب بر تقلیل میزان افسردگی دانش آموزان نابینا مقطع متوسطه با تاکید بر مدرسه حرفه محور- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.496.9

  tick  اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش تنیدگی تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش آموزان کنکوری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.328.1

  tick  اثربخشی آموزش برنامه شادکامی برعزت نفس تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.31.4

  tick  اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر خودکارامدی دانش آموزان‌ دختر پایه سوم ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.176.9

  tick  اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر نگرش و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی‌دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرستان شوشتر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.193.6

  tick  اثربخشی آموزش مهارت تاب آوری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.300.3

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر خودکارآمدی و منبع کنترل دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.304.7

  tick  اثربخشی برنامه آموزش مهارت های شناختی رفتاری مبتنی بر فن آوری بر هوش های چندگانه درمدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.102.5

  tick  اثربخشی برنامه تلفیقی درمان مبتنی بر پذیرش تعهد و شفقت خود برمادران جهت بهبود مشکلات رفتاری کودکان دارای آسیب شنوایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.236.9

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.421.4

  tick  اثربخشی راهبردهای یادگیری بر سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.366.9

  tick  اثربخشی زوج درمانی رفتاری ارتباطی بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواده در زوج های شهر اهواز 1399- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.271.4

  tick  اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر رابطه والد فرزند- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.519.2

  tick  اثربخشی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر مشکلات رفتاری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.27.0

  tick  اثربخشی مفاهیم تئوری انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.72.5

  tick  ارائه پیشنهاد و راهکار به منظور رفع مشکلات مدیریت آموزشی در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.467.0

  tick  ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی آموزش ریاضی دانشگاه فرهنگیان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.512.5

  tick  ارزیابی تاثیر بازی کودکان در افزایش خلاقیت در مهدکودک (با تاکید بر فضاهای باز)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.367.0

  tick  ارزیابی میزان اهمیت پیاده سازی مدیریت مدرسه محور در مدارس کشور از دیدگاه مدیران و معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.378.1

  tick  استفاده کاربردی از شبیه سازها در مدارس آینده، ایجاد محیطی پویا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.310.3

  tick  اصول، چالش ها و پیامدهای نظارت و کنترل دانش آموزان در فضای مجازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.142.5

  tick  اضطراب در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.484.7

  tick  اعتبار روایی در پژوهش کیفی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.419.2

  tick  اعتدال تربیتی با نگاه به بُعد تربیتی مهارت در سیره رضوی و چهارده معصوم(ع)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.34.7

  tick  اقتصاد خانواده و تاثیر آن بر انتخاب نمای مدارس توسط دانش آموزان (نمونه موردی: شهرستان بابل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.211.4

  tick  الزامات آموزش مجازی: ضرورت تغییر پارادایمی در نظام تربیت کشور- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.289.2

  tick  الگوی Efqm- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.390.3

  tick  الگوی ارزشیابی Cipp- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.418.1

  tick  الگوی نیاز سنجی اتحادیه نظام آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.420.3

  tick  الگوی نیازسنجی در سطح موسسه آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.359.2

  tick  انجمن اولیا و مربیان،کارآمدترین ساختار مشارکتی در جهت ارتباط میان مردم و آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.333.6

  tick  انعطاف پذیری در مبلمان, شکل و سازماندهی فضای کلاس دوره ابتدایی به کمک طراحی معماری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.308.1

  tick  انواع خطاهای دیکته نویسی در دانش آموزان ابتدایی و راهکارهای بهبود- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.414.7

  tick  اهمیت فعالیت های پژوهشی جابر بن حیان و نقش این فعالیت ها در پرورش روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دوره ی ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.62.5

  tick  اهمیت برنامه ریزی درسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.511.4

  tick  اهمیت زنگ ورزش در شبکه‌ اجتماعی دانش‌آموزی (شاد)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.141.4

  tick  اهمیت و نقش مشاوره در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.177.0

  tick  اولویت بندی عوامل موثر بر توانمندسازی سیستم آموزشی مدارس با بکارگیری تحلیل Swot و رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.471.4

  tick  اولویت بندی پارامترهای تاثیرگذار بر ادراک فضایی معلمان نمونه موردی معلمان مدارس استثنایی شهرستان رشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.392.5

  tick  اینترنتِ چیزها و کابرد آن در تعاملات آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.341.4

  tick  بازشناسی الگوهای مدارس بومی در طراحی مدارس روستایی سیستان و بلوچستان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.274.7

  tick  بازی‌های رایانه‌ای؛ وسیله‌ای برای آموزش پایدار و نهادینه کردن حس دفاع از میهن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.510.3

  tick  بحران قلدری در محیط کار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.64.7

  tick  بررسی آسیب های اجتماعی پیش رو در مدارس آینده از دیدگاه کادر آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.134.7

  tick  بررسی آسیب های فضای مجازی بر دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.88.1

  tick  بررسی آموزش الکترونیکی در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.110.3

  tick  بررسی آموزش مجازی دانش آموزان توسط نرم افزارشاد- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.285.8

  tick  بررسی اثر بخشی قصه درمانی گروهی بر مسئولیت پذیری ومهارت های اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.457.0

  tick  بررسی اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر تقویت حافظه شنیداری و سطح خواندن در دانش آموزان مبتلا به نارسا خوانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.101.4

  tick  بررسی اثربخشی روش آموزش چندرسانه ای بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده درکلاسهای آنلاین تحت تاثیر ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.362.5

  tick  بررسی اثربخشی مدل کلاس وارونه بر یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.7.0

  tick  بررسی ارتباط سبک فرزند پروری با خودکارآمدی عمومی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.299.2

  tick  بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای تدریس با باورهای خودکارآمدی معلمان زن دوره ابتدایی شهرستان خوی در سال تحصیلی 1400 1399- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.47.0

  tick  بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای تدریس با خودمهارگری معلمان زن دوره ابتدایی شهرستان خوی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.30.3

  tick  بررسی ارتباط بین راهبردهای نوین یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بوشهر با رویکرد تربیت در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.43.6

  tick  بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده و سرمایه فرهنگی خانواده با اشتیاق تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.48.1

  tick  بررسی اضطراب امتحان و راه های پیشگیری از آن در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.109.2

  tick  بررسی افسردگی در دانش آموزان متوسطه دوم: نقش پیش بین فرزندپروری ادارک شده و تفاوت‌های جنسیتی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.203.6

  tick  بررسی اهمیت برنامه ریزی درسی از سالهای اولیه یادگیری در سیستم آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.55.8

  tick  بررسی اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره در مدارس امروز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.460.3

  tick  بررسی باورهای معرفت شناختی و اهمال کاری تحصیلی با تعامل های چندگانه در محیط یادگیری ترکیبی در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.231.4

  tick  بررسی برنامه درسی پنهان در شکل گیری شخصیت دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.509.2

  tick  بررسی تاثیر آشفتگی روانشناختی در دانش آموزان دختر پشت کنکوری شهر رشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.364.7

  tick  بررسی تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.26.9

  tick  بررسی تاثیر استفاده از بستر فضای مجازی در تربیت معلمان و توسعه حرفه‌ای انان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.474.7

  tick  بررسی تاثیر استفاده از فناوری در مدارس بر یادگیری بهتر دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.498.1

  tick  بررسی تاثیر رابطه عاطفی با جنس مخالف در تحصیل دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.521.4

  tick  بررسی تاثیر راهبردهای قرآنی درپیشگیری وکاهش آسیب های اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.171.4

  tick  بررسی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.73.6

  tick  بررسی تاثیر روش بازی وارسازی در نظام آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.112.5

  tick  بررسی تاثیر سبک زندگی ارتقابخش سلامت بر پروفایل روانشناختی در دانشجویان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.413.6

  tick  بررسی تاثیر سبک های فرزندپروری بر رضایت از مدرسه با توجه به نقش میانجیگر کارکردهای عصب شناختی مغز در دانش آموزان ابتدایی دختر ناحیه ی یک ارومیه در سال تحصیلی 98 97- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.339.2

  tick  بررسی تاثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان رشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.326.9

  tick  بررسی تاثیر قصه گویی بر یادگیری و پرورش عواطف دردانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.202.5

  tick  بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی در بهبود آموزش ریاضیات در مدارس متوسطه اول شیراز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.258.1

  tick  بررسی تاثیر کودک‌آزاری با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.453.6

  tick  بررسی تاثیر کیفیت تصمیم گیری و خودکارآمدی جمعی بر اعتماد سازمانی معلمان شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.404.7

  tick  بررسی تاثیر نقش حمایتی خانواده در وضعیت تحصیلی فرزندانشان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.490.3

  tick  بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی، در افزایش خلاقیت کودکان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.451.4

  tick  بررسی تاثیرتدریس زیبایی شناسانه بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.143.6

  tick  بررسی تاثیرگذاری شادکامی بر سلامت روانی (مطالعه موردی دانش آموزان نصرت آباد)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.455.8

  tick  بررسی تحلیلی آموزش مطالعات اجتماعی دوره متوسطه با تاکید بر نگرشی برای مدارس فردا (مورد: کارورزی در دبیرستان شهید ثمری)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.163.6

  tick  بررسی تطبیقی حق بر آموزش کودکان در اسناد حقوق بشری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.493.6

  tick  بررسی تکنولوژی دیجیتال و خلاقیت در کلاسهای آنلاین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.145.8

  tick  بررسی توسعه چارچوب ظرفیت سازمانی دانشگاهی: مطالعه مروی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.221.4

  tick  بررسی جایگاه جهت گیری بوم شناختی در اصلاحات برنامه درسی پست مدرن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.227.0

  tick  بررسی جایگاه فناوریهای نوین آموزشی در مدارس آینده از دیدگاه معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.259.2

  tick  بررسی جایگاه پژوهش در توسعه آموزش و پرورش ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.358.1

  tick  بررسی دلایل افت تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.87.0

  tick  بررسی دلایل شکل‌گیری اختلال دیکته‌نویسی دانش‌آموزان و ارائه‌ی راهکار‌های مختلف برای حل مشکل آن‌ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.516.9

  tick  بررسی رابطه باورهای دینی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.394.7

  tick  بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با فریبکاری تحصیلی در دانش آموزان دروه دوم متوسطه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.63.6

  tick  بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و سیرت نیکوی مدیران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.465.8

  tick  بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر زنجان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.104.7

  tick  بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان ابتدایی ارومیه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.9.2

  tick  بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان ارومیه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.435.8

  tick  بررسی رابطه بین نقش ها و مسئولیتهای مربیان ریاضی در حمایت و پشتیبانی از معلمان ریاضی در آموزش در مدارس متوسطه دوم شیراز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.257.0

  tick  بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.77.0

  tick  بررسی رابطه تعهد معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان اندیکا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.495.8

  tick  بررسی رابطه حساسیت اخلاقی با رهنمودهای اخلاقی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.253.6

  tick  بررسی رابطه خود گویی درونی مثبت با میزان سلامت عمومی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه اول متوسطه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.267.0

  tick  بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت تحصیلی (مطالعات مروری: نظام مند)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.266.9

  tick  بررسی رابطه رفتار اجتماعی و رفتار غیراجتماعی با هوش هیجانی با نقش میانجی سلامت روان دانش آموزان پسر پایه هفتم تا نهم(متوسطه اول) شهرستان گناباد- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.107.0

  tick  بررسی رابطه سازگاری با خلاقیت و هیجان خواهی در کودکان پیش دبستانی بهزیستی شهر کاشمر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.136.9

  tick  بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.154.7

  tick  بررسی رابطه سبک های اسنادی با انگیزه پیشرفت تحصیلی (مطالعات مروری: نظام مند)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.172.5

  tick  بررسی رابطه سلامت اجتماعی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.94.7

  tick  بررسی رابطه کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی و روانی (مطالعه موردی در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.395.8

  tick  بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب امتحانی در بین دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.268.1

  tick  بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی در مدیران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.215.8

  tick  بررسی رابطه ی امر به معروف و نهی از منکر با اخلاق کار در معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.33.6

  tick  بررسی رابطه ی باورهای هوشی و ارتباط پدر فرزند با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوم شهرستان شوشتر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.428.1

  tick  بررسی رابطه ی بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاهی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.121.4

  tick  بررسی رابطه ی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهراردبیل در سالتحصیلی 1400 99- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.405.8

  tick  بررسی راهکارهای رهبری معنوی در نظام بخشی به مدارس کشور- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.317.0

  tick  بررسی راهکارهای مشارکت اولیاء وخیرین محلی در جذب کمک های مالی به کیفیت آموزشی وپرورشی مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.195.8

  tick  بررسی راهکارهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه (اعتیاد)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.68.1

  tick  بررسی راه‌های افزایش خودکارآمدی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پایه هفتم و هشتم متوسطه اول دروس تفکر و سبک زندگی با رویکرد اقدام پژوهی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.286.9

  tick  بررسی روش های آموزش فلسفه به نوجوانان در دوره ی متوسطه (با توجه به سه رویکرد مختلف در این زمینه)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.368.1

  tick  بررسی روش های نوین آموزش زیست شناسی با تاکید بر فناوری و تکنولوژی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.129.2

  tick  بررسی رویکرد های تدریس مورد استفاده معلمان در شهرستان بندرانزلی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.477.0

  tick  بررسی سیرتحول معماری مدارس و چالش‌های مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.307.0

  tick  بررسی شاخص مدرسه مطلوب و عوامل تاثیرگذار بر آن از دیدگاه معلمان مدارس استثنایی شهرستان رشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.210.3

  tick  بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران از دیدگاه معلمان ومدیرانمدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان خلخال- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.433.6

  tick  بررسی عملکرد دانش آموزان دوره دوم متوسطه در حل یک نامعادله جبری با استفاده از طبقه بندی Solo- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.321.4

  tick  بررسی عوامل تاثیر گذار بر شادابی مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.98.1

  tick  بررسی عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.167.0

  tick  بررسی عوامل توانمندساز خودکارآمدی فن آوری اطلاعاتی معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.255.8

  tick  بررسی عوامل دگرگونی تعلیم و تربیت در آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.280.3

  tick  بررسی عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر مهارت گفتاری زبان آموزان در مدارس ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.262.5

  tick  بررسی عوامل سیاسی موثر بر گسترش کمّی آموزش عالی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.324.7

  tick  بررسی عوامل فرهنگی بر الگوسازی و الگو پذیری دانش آموزان در حوزه آرایش و پوشش ظاهری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.199.2

  tick  بررسی عوامل موثر بر استخدام و جذب نیروی انسانی در ایران با استفاده از روش فراترکیب- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.281.4

  tick  بررسی عوامل موثر بر شایستگی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.66.9

  tick  بررسی فاکتور بازخورد در آموزش مجازی، با تمرکز بر مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.309.2

  tick  بررسی فرصت ها وتهدیدهای ناشی ازفضای مجازی برای دانش آموزان دردوران شیوع ویروس کووید19- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.105.8

  tick  بررسی فلسفه بکارگیری اصطلاحات آموزشی در دوره ابتدایی با تاکید بر ارزشیابی از منظر معلمان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.21.4

  tick  بررسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی های مدرن و تاثیر آن در فرآیند یاددهی یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.76.9

  tick  بررسی کلاس درس باز مبتنی بر نظریه اگزیستانسیالیسم و عزت نفس دانش آموزان ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.338.1

  tick  بررسی مبانی نظری آرزوهای تحصیلی دانشجویان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.462.5

  tick  بررسی محتوا های برنامه درسی آموزش فلسفه به نوجوانان در دوره ی متوسطه (با توجه به رویکرد های مختلف)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.369.2

  tick  بررسی مدارس هوشمند آینده و چالش های ساخت این مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.499.2

  tick  بررسی مروری مفاهیم رهبری،رهبری اخلاقی و ابعاد آن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.345.8

  tick  بررسی مروری نقش هوشمند سازی مدارس در پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.279.2

  tick  بررسی مشکلات اجرای طرح ارزشیابی کیفی (توصیفی) در کلاس‌های چندپایه از دیدگاه آموزگاران مدارس عشایری شهرستان لالی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.264.7

  tick  بررسی موانع اقتصادی فناوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.506.9

  tick  بررسی موانع زیر ساختی فناوری اطلاعات وارتباطات درفعالیت های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.505.8

  tick  بررسی موانع و چالش های هوشمندسازی مدارس ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.277.0

  tick  بررسی میزان اضطراب دانش آموزان در آزمونهای مداد کاغذی و آزمون های آنلاین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.429.2

  tick  بررسی میزان رضایت شغلی معلمان و عوامل موثر بر آن در مدارس استثنایی شهرستان رشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.49.2

  tick  بررسی میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه‌ی چهارم دوره ی دبستان بر اساس تکنیک ویلیام رومی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.57.0

  tick  بررسی نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی براساس زمان و هدف- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.355.8

  tick  بررسی نحوه ی استفاده ازآموزش ترکیبی در دوران پسا کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.181.4

  tick  بررسی نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.237.0

  tick  بررسی نقش آموزش مجازی معلمان در پی شیوع ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.22.5

  tick  بررسی نقش اعتیاد اینترنتی در پیش‌بینی میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.298.1

  tick  بررسی نقش الگوهای اخلاقی و تربیتی در ترویج سبک زندگی اسلامی (حوزه اخلاق اجتماعی) از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوشهر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.523.6

  tick  بررسی نقش الگوهای اخلاقی و تربیتی در ترویج سبک زندگی اسلامی (حوزه اخلاق فردی) از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوشهر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.524.7

  tick  بررسی نقش الگوهای اخلاقی و تربیتی در ترویج عقاید و انجام فرایض دینی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بوشهر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.1.4

  tick  بررسی نقش برنامه ریزی درسی در تحولات آینده ی مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.191.4

  tick  بررسی نقش تحول اخلاق و تئوری ذهن بر پیشرفت تحصیلی دختران متوسطه اول شهید پورجندقی شهرستان رفسنجان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.239.2

  tick  بررسی نقش تعلیم و تربیت در به وجود امدن باورهای منطقی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.71.4

  tick  بررسی نقش تفکر خلاق و حل مساله در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.28.1

  tick  بررسی نقش خلاقیت در زندگی حرفه‌ای معلمان از نگاه خودشان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.479.2

  tick  بررسی نقش رسانه در سبک زندگی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.335.8

  tick  بررسی نقش رسانه دیجیتال بر علاقه دانش آموزان به درس در دوران کرونا در بین دانش آموزان ابتدایی شهرستان ایلام- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.206.9

  tick  بررسی نقش مشاور تحصیلی در مدرسه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.370.3

  tick  بررسی نقش مطبوعات در احساس امنیت اجتماعی زنان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.164.7

  tick  بررسی نقش معلمان اثربخش در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.86.9

  tick  بررسی نقش معلمان در انگیزه دهی به دانش آموزان در فرایند یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.522.5

  tick  بررسی نقش معلمان در پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.201.4

  tick  بررسی نقش معلمان در پرورش روحیه پرسشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.459.2

  tick  بررسی نیازها و توانایی‌های زبانی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم انسانی و طبیعی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.122.5

  tick  بررسی نگرش زبان‌آموزان ایرانی در استفاده از کتاب‌های درسی الکترونیک- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.372.5

  tick  بررسی همبستگی بین فضیلت سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان دوره ابتدایی (ناحیه یک اردبیل)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.468.1

  tick  بررسی و شناسایی روش‌های نوین در جهت انتقال مفاهیم درسی در زمان ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.412.5

  tick  بررسی و مطالعه روشهای موثر بر بهبود خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.452.5

  tick  بررسی و مقایسه رویکرد های رفتارگرایی و شناخت گرایی درفرآیند یاددهی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.233.6

  tick  بررسی و مقایسه کیفیت آموزش در شیوه آموزش در فضای مجازی و شیوه سنتی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.95.8

  tick  بررسی و مقایسه میزان اضطراب تحصیلی دانشجویان ارشد در استفاده از کتابخانه‌ در مقطع دفاع دانشکده روانشناسی دانشگاه بیرجند. مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.272.5

  tick  بررسی وضعیت خلاقیت و نوآوری، وضعیت پایداری و خطرپذیری در فرهنگ سازمانی حاکم بر مدیران مدارس ابتدایی بر اساس مدل رابینز شهرستان خوی (مطالعه ی موردی: مدیران شهرستان خوی)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.315.8

  tick  بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان و ارتباط آن با خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی شهر قزوین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.371.4

  tick  بررسی پیامدهای و نقاط قوت ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی به روش تحلیل محتوا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.58.1

  tick  بررسی پیش‌بینی تعهد حرفه‌ای معلمان بر اساس مدیریت مدرسه محور در مدارس ابتدایی شهر سمنان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.314.7

  tick  بررسی پژوهش‌های مدارس هوشمند در ایام پاندمی بیماری کووید 19- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.463.6

  tick  بررسی چالش ها و فرصت های یادگیری سیار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.244.7

  tick  بررسی چالش‌های آموزش مجازی معلمان پایه اول دبستان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.261.4

  tick  برنامه درسی پنهان در مدارس: چیستی و چرایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.290.3

  tick  برنامه ریزی درسی در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.226.9

  tick  برنامه ریزی درسی و اهمیت آن در آموزش و پرورش ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.160.3

  tick  برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده

  tick  برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.16.9

  tick  برنامه ریزی درسی و نقش آن بر تحولات و آینده مدارس با توجه به رشد فناوری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.229.2

  tick  بهبود کیفیت اموزش نیاز سنجی در اموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.482.5

  tick  بهبود نگرش ریاضی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی پس از بازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.144.7

  tick  بهینه سازی نور روز با استفاده از شبیه سازی رایانه ای در کلاس های آموزشی اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.242.5

  tick  تاثیر آموزش سیار با تکیه بر کاربرد کتب الکترونیکی در خودپنداشتی دانش آموزان مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.373.6

  tick  تاثیر دین در نظام آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.132.5

  tick  تاثیر رهبری معنوی بر مسئولیت پذیری معلمان با نقش میانجی توسعه حرفه ای- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.252.5

  tick  تاثیر سبک رهبری سوءاستفاده گر بر رفتار انحرافی کارکنان در آموزش و پرورش شهر خرم آباد- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.45.8

  tick  تاثیر صلاحیت حرفه ای معلمان بر موفقیت برنامه‌های پرورشی و آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.251.4

  tick  تاثیر کاربرد فاوا در آموزش و فرایند یاددهی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.431.4

  tick  تاثیر مداخله چند بعدی شناختی رفتاری مارتین در عملکرد ریاضی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.155.8

  tick  تاثیر معنویت سازمانی بر توانمندسازی ساختاری و مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران دبیرستانهای متوسطه دوم شهرستان کوهدشت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.146.9

  tick  تاثیر هوشمند سازی بربهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.311.4

  tick  تاثیر یادگیری خودگردان و گرایش به تفکر انتقادی در بهبود فرآیند یاددهی یادگیری آموزگاران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.184.7

  tick  تاثیر یادگیری مشارکتی بر سازگاری اجتماعی و انطباق‌پذیری دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.461.4

  tick  تاثیر یکپارچه سازی و سازش بر کیفیت ارتباط مدیران با کارکنان در دانشگاه سمنان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.223.6

  tick  تاثیر پذیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی از برنامه درسی دینی در قیاس یا سایر عوامل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.126.9

  tick  تاثیرات آموزش الکترونیکی در آموزش و پرورش کشور در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.214.7

  tick  تاملی در وضعیت عاطفی مدارس آینده با تمرکز بر عنصر شادی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.125.8

  tick  تاملی روانشناختی درمفهوم تاب آوری و عوامل موثربرآن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.207.0

  tick  تاملی روانشناختی درمفهوم تاب آوری وعوامل موثربرآن

  tick  تببین رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری مدیران با اثربخشی سازمانی مدارس شهرستان بندرترکمن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.174.7

  tick  تبیین برنامه درسی مدارس در راستای چشم انداز 10 ساله ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.388.1

  tick  تبیین نقش پلازاهای فرهنگی در شکوفایی خلاقیت و نوآوری سازمان های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.11.4

  tick  تجارب برتر ارزشیابی وسنجش و ابتکارات حرفه ای در اجرا وطراحی ابزارهای ارزشیابی توصیفی و ارائه ی بازخورد در مقطع ابتدایی

  tick  تجارب برتر ارزشیابی وسنجش و ابتکارات حرفه ای در اجرا وطراحی ابزارهای ارزشیابی توصیفی و ارائه ی بازخورد در مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.416.9

  tick  تجربه زیسته معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان از مشکلات دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در کلاس‌های بر خط در دوره شیوع ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.3.6

  tick  تجربیات ‌‌آموزش عالی ‌در ‌اجرای‌آموزش ‌الکترونیکی در‌ پاندمی‌کووید 19- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.318.1

  tick  تحلیل تربیت دینی و نقش آن در برنامه درسی مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.175.8

  tick  تحلیل سطح خوانایی کتاب جامعه شناسی رشته انسانی پایه دهم به روش های گانینگ فوگ، فلش و پاور- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.508.1

  tick  تحلیل محتوای کتاب روانشناسی پایه یازدهم براساس عناصر برنامه درس ملی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.90.3

  tick  تحلیل محتوای کتاب فارسی پایه ششم براساس عناصر برنامه درس ملی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.89.2

  tick  تحلیل محتوای توصیفی تصاویرشبکه آموزش شاد بر اساس مولفه نقش های جنسیتی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.18.1

  tick  تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی گانینگ- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.158.1

  tick  تحلیل محتوای کتاب اجتماعی ششم ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.127.0

  tick  تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش بر اساس مولفه های تفکر انتقادی کالیفرنیا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.353.6

  tick  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.159.2

  tick  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.507.0

  tick  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی سال 1400 1399 بر اساس مولفه های قومیت(فارس،کرد،لر،بلوچ،ترکمن،عرب و ترک) و جنسیت(نام،زن،مرد، مادر ، پدر و لباس ) : یک تحقیق کمی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.61.4

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی بر اساس توجه به مولفه های فردی فضایل اخلاقی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.325.8

  tick  تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی با روش پرسشنامه و روش تعیین ضریب درگیری ویلیام رومی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.196.9

  tick  تحلیل محتوای کتب علوم تجربی پایه چهارم دوره ابتدایی دانش‌آموزان عادی و نیاز‌های ویژه از منظر عدالت جنسیتی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.352.5

  tick  تحلیل محتوای کمی توصیفی اهداف کتاب علوم پایه ی پنجم ابتدایی براساس مولفه ارتباط انسان با محیط زیست- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.51.4

  tick  تحلیل محتوای کمی توصیفی برای عنصر رویکرد ها و راهبرد های عرضه شده در کتاب معلم علوم پنجم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.52.5

  tick  تحلیل محتوای کیفی توصیفی کتاب های زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم بر اساس تاثیر بر روند آمادگی برای آموزش سیار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.17.0

  tick  تحلیل محتوایِ سطح خوانایی کتاب فارسی سوم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی گانینگ- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.92.5

  tick  تحلیل و نقد اصول مهم کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با حق آموزش کودکان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.494.7

  tick  تحلیل وضعیت سواد خواندن دانش آموزان ایران در مطالعات پرلز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.384.7

  tick  تحلیلی بر روابط متقابل آموزش و توسعه اقتصادی در عرصه اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.84.7

  tick  تحلیلی بر نقش فناوری در آینده مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.74.7

  tick  تدریس در دوره ابتدایی با روش هوش های چندگانه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.162.5

  tick  تدریس در مدارس در آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.291.4

  tick  تدوین الگوی توسعه حرفه‌ای معلمان مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل بر مبنای برنامه درسی (یک مطالعه کیفی)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.407.0

  tick  تشویق و تنبیه و آثار تربیتی آن از منظر نهج البلاغه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.336.9

  tick  تعیین نقش سازگاری اجتماعی/ تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.297.0

  tick  تعیین وضعیت نیازهای آموزشی معلمان مقطع ابتدایی شهر شیراز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.197.0

  tick  تفکر سیستمی: راهبرد توسعه مدیران مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.182.5

  tick  تلفیق یادگیری الکترونیکی و سیستم‌های آموزشی ضرورتی گریزناپذیر در گذار به شیوه‌های نوین آموزشی در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.443.6

  tick  تنوع و تکامل پژوهش کیفی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.389.2

  tick  توتورینگ یا آموزش خصوصی از طریق مربی همسان (Tutoring) در دوران شیوع ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.157.0

  tick  توسعه حرفه ای معلمان برای رویارویی با مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.149.2

  tick  توسعه پایدار مدارس آینده: نگاهی بر مدیریت سبز مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.78.1

  tick  توصیف طرح جذب دانشگاه فرهنگیان در کنکور سال 1398 به روش پژوهش روایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.153.6

  tick  جانشین پروری در ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.248.1

  tick  جایگاه آموزش تفکر سیستمی فردی در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.475.8

  tick  جایگاه ارزشیابی در برنامه درسی علوم مقطع ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.513.6

  tick  جایگاه تعامل میان معلم و دانش آموز در آموزش مجازی در شرایط همه‌گیری کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.273.6

  tick  جایگاه جامعه شناسی در تحولات برنامه درسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.444.7

  tick  جایگاه فاوا در آموزش و پرورش؛ فرصت ها، چالش ها و طراحی برنامه درسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.179.2

  tick  جایگاه فرایند یاددهی یادگیری در رویکرد روانشناسی انسانگرا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.209.2

  tick  جایگاه فناوری اطلاعات در آموزش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.246.9

  tick  جایگاه مدارس هوشمند در آموزش و پرورش از ایده تاعمل(موانع و راه کارها)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.312.5

  tick  جزیره‌ی الفبا: طراحی اپلیکیشن مبتنی بر واقعیت افزوده برای بهبود یادگیری فارسی اول ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.75.8

  tick  جهانی شدن آموزش در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.276.9

  tick  جهت‌گیری مالی دولت‌ها در آموزش‌وپرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.85.8

  tick  حبّ و بغض معّلم در تربیت و مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.70.3

  tick  خلاقیت شناختی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

  tick  خلاقیت شناختی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.208.1

  tick  خودکارآمدی معلم : مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.186.9

  tick  داده‌کاوی آموزشی، راهکاری برای مدیریت موثر مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.469.2

  tick  دلایل استفاده معلمان کشور کُره جنوبی از فناوری در کلاس های درس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.402.5

  tick  دیریت کلاس و سبک های آن: مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.220.3

  tick  دینداری، معنویت و تاثیر آن بر سلامت روان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.205.8

  tick  ذهن آگاهی راهی به سوی درمان افسردگی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.303.6

  tick  رابطه انگیزه تحصیلی و کمالگرایی دانش آموزان با اضطراب امتحان و دلبستگی با توجه به نقش واسطه ای تعلل ورزی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.170.3

  tick  رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری و تنیدگی شغلی در بین معلمان مدارس متوسطه شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.12.5

  tick  رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری و توانایی حل تعارض مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.486.9

  tick  رابطه تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.46.9

  tick  رابطه توانمندسازی با رضایت شغلی مدیران آموزش و پرورش مدارس ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.440.3

  tick  رابطه رهبری تحول ‌آفرین و خلاقیت و نوآوری معلمان در مدارس آینده: مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.473.6

  tick  رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت دانش آموزان دبیرستان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.340.3

  tick  رابطه عملکرد خانواده، تاب‌آوری و درگیری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.270.3

  tick  رابطه عوامل انگیزشی با اشتراک گذاری اطلاعات تایید نشده در رسانه‌های اجتماعی، در دوران کووید19- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.287.0

  tick  رابطه مدیریت مدرسه محور با توسعه ملی و منطقه ای از رهگذر برنامه ریزی آموزشی و درسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.322.5

  tick  رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان طلاق دوره دوم متوسطه شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.302.5

  tick  رابطه ی بین انگیزش پیشرفت و سبک های سازنده حل مسئله در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.517.0

  tick  رابطه ی بین سازگاری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.173.6

  tick  رابطه ی خوشبینی والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی شهر بوشهر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.39.2

  tick  رابطه ی ساختار توانمندساز مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی شهر بوشهر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.10.3

  tick  رابطه‌ی سرزندگی تحصیلی با دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.139.2

  tick  راهبرد های تدریس در آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.194.7

  tick  راهبردهای حمایتی، درمانی و مداخله ای در اختلالات ارتباطی عاطفی ناشنوایان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.400.3

  tick  راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی (مطالعه موردی شهر اردبیل)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.238.1

  tick  راهکارها و چالش های برگزاری کلاس درس فعال آزمایشگاه زیست شناسی، با نگاهی به آینده بر اساس تجربه دوران پاندمی کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.445.8

  tick  راهکارهای ارتقاء کیفیت تدریس در آموزش مجازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.225.8

  tick  رهبری اخلاقی چالش مدارس قرن 21- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.216.9

  tick  رهبری اصیل مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.349.2

  tick  رهبری فناورانه در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.436.9

  tick  روش تدریس قطاری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.356.9

  tick  روش های ارزشیابی آموزشی برای کودکان عقب‌ مانده ذهنی در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.65.8

  tick  روش های نوین تدریس در آموزش زیست شناسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.91.4

  tick  روش های نوین سیاست گذاری آموزشی در آموزش عالی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.293.6

  tick  روش پژوهش کیفی در تحقیقات علوم تربیتی و روانشناسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.14.7

  tick  رویکرد مصاحبه در گرآوری داده ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.514.7

  tick  رویکردهای پردازش اطلاعات در یادگیری همیارانه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.151.4

  tick  ساخت و رواسازی مقیاس نگرش والدین نسبت به آموزش موسیقی فرزندان در شهر تهران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.397.0

  tick  سازه های مدیریت دانش در سازمان ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.283.6

  tick  سازه های مدیریت دانش در سازمان ها

  tick  سبک رهبری اخلاقی : راهبردی برای مدیریت بهتر مدرسه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.183.6

  tick  سلامت روانی ، اعتقادات دینی و سازگاری زناشویی (مطالعه موردی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.423.6

  tick  سهم راهبردهای مقابله ای والدین درپیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.130.3

  tick  سهم راهبردهای مقابله ای والدین درپیش بینی خودپنداره دانش آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.232.5

  tick  سهم راهبردهای مقابله ای والدین درپیش بینی سلامت روان دانش آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.200.3

  tick  سیاست گذاری وبرنامه آموزشی وتاثیرات آن در نظام آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.292.5

  tick  شاخص های کیفیت آموزش در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.114.7

  tick  شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر جوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.497.0

  tick  شکل‌گیری خودپنداره در کودکان معلول جسمانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.483.6

  tick  شناسایی عوامل توسعه مهارت های زندگی در ارائه تکالیف مهارت محور در مدارس ابتدائی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.156.9

  tick  شناسایی عوامل در اجرای مطلوب برنامه درسی مجازی دوره ابتدایی از دیدگاه والدین درپایه اول و دوم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.260.3

  tick  شناسایی عوامل سازمانی موثر به توانمند سازی معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.117.0

  tick  شناسایی عوامل موثر در تاثیرگذاری آموزش و پرورش بر توسعه ی اقتصادی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.50.3

  tick  شناسایی موانع و محدودیت های اقدام پژوهی از دید معلمان پژوهنده شهرستان سرعین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.343.6

  tick  شناسایی و اولویت بندی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر اردبیل)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.375.8

  tick  شیوه های حرکت به سمت آموزش و پرورش نوین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.357.0

  tick  ضرورت برنامه ریزی درسی آینده نگر در نظام تربیت کشور- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.323.6

  tick  ضرورت تطابق سیاست‌های مدارس با آموزش عالی: بر اساس رویکرد سیستمی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.383.6

  tick  ضرورت توجه به آموزش مجازی در مدرسه ی آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.192.5

  tick  ضرورت توسعه ی کیفیت در آموزش وپرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.344.7

  tick  طراحی برنامه درسی امیدوارانه بر اساس آیات قرآن کریم برای دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.124.7

  tick  طراحی دانشکده معماری در شهر تبریز با رویکرد نقش محیط بر ارتقا کیفیت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.241.4

  tick  ظرفیت های سازمانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.222.5

  tick  ظهور مدارس هوشمند تحولی در نوآوری آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.180.3

  tick  عوامل موثر بر اشتیاق شغلی معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.60.3

  tick  عوامل موثر بر پیشرفت نظام های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.188.1

  tick  فراتحلیل مطالعات مربوط به رابطه سبک های تفکر و خلاقیت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.456.9

  tick  فراتحلیل رابطه بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.363.6

  tick  فراترکیب نقش رهبری اخلاقی بر آموزش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.501.4

  tick  فراشناخت در چهارچوب یادگیری امروزی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.240.3

  tick  فراشناخت در چهارچوب یادگیری امروزی

  tick  فرایند ارزشیابی کیفیت پژوهش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.360.3

  tick  فرایند توسعه ظرفیت سازمانی : مطالعه مروی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.187.0

  tick  فرصت ها وچالش های آموزش ویادگیری مجازی دانش آموزان دردوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.93.6

  tick  فضیلیت سازمانی با رویکرد اسلامی (فراترکیب)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.500.3

  tick  فلسفه و ضرورت مدیریت دانش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.115.8

  tick  فلسفه و ضرورت مدیریت دانش

  tick  فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم اجتماعی با تاکید بر ضرورت، شرایط و موانع- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.165.8

  tick  فناوری اطلاعات و سازمان ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.410.3

  tick  فناوری و مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.37.0

  tick  فناوری و مدرسه آینده

  tick  فنون نیازسنجی آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.481.4

  tick  کارآمدی تدریس مبتنی بر چرخه رویکرد سازنده گرایی در یادگیری مفاهیم علوم و ریاضی پایه سوم ابتدایی در میان دانش آموزان تک والدی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.518.1

  tick  کارامدی بازخوردهای توصیفی مبتنی بر نظریه های یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.168.1

  tick  کاربرد زبان در تربیت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.485.8

  tick  کاربرد مدیریت دانش در سازمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.408.1

  tick  کاربرد مدیریت دانش در سازمان های آموزشی؛ با ارائه راهبردها و چالش ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.503.6

  tick  کاربردهای مدیریت دانش در سازمان ها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.409.2

  tick  کاربست یافته های پژوهش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.448.1

  tick  کارکردهای فناورانه آموزش در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.2.5

  tick  کارکنان دانش در سازمان های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.254.7

  tick  کنترل هیجان و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل از طریق راهبردهای مقابله با استرس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.466.9

  tick  کیفیت آموزش های زیست محیطی در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.19.2

  tick  کیفیت سنجی برنامه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فومن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.212.5

  tick  لزوم بهره گیری از پیامدهای یادگیری مورد انتظار در برنامه های آموزشی مدیران آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.515.8

  tick  لزوم یادگیری آموزش الکترونیکی توسط مدرسان و توسعه فناوری مراکز آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.213.6

  tick  ماهیت فلسفی، تربیتی بازخوردهای توصیفی در فرایند یاددهی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.169.2

  tick  محتوای برنامه درسی و کلاس درس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.56.9

  tick  محتوای کتاب ریاضی پایه هفتم براساس مدل سولو- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.478.1

  tick  مدارس آینده و الگوهای تدریس نوین در ایراننمونه: الگوی تدریس و مطالعات میان‌رشته‌ای در دروس جغرافیا و زمین‌شناسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.476.9

  tick  مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.118.1

  tick  مدرسه با نگاهی به اینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.439.2

  tick  مدرسه خرد ورز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.204.7

  tick  مدرسه زندگی، نیاز و ضرورت آموزش و پرورش فردا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.342.5

  tick  مدریت کلاس دانش آموزان با نیاز های ویژه توسط معلم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.265.8

  tick  مدل سازی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی معلمان با میانجی گری اشتیاق شغلی، الگویی برای مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.44.7

  tick  مدل های شایستگی مدیران سازمان های دولتی : مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.83.6

  tick  مدلسازی اثر رهبری اخلاقی و توانمندسازی روانشناختی با اشتیاق شغلی براساس نقش میانجیگری اخلاق حرفه ای معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.250.3

  tick  مدلیابی نقش فرهنگ سیاسی در مشارکت و اعتماد سیاسی دانشجویان با میانجی گری مسئولیت اجتماعی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.23.6

  tick  مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.150.3

  tick  مدیریت تصویرسازی در فضای آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.189.2

  tick  مدیریت دانش در سازمان های آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.417.0

  tick  مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمند سازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.377.0

  tick  مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.185.8

  tick  مدیریت دانش و فناوری اطلاعات- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.379.2

  tick  مدیریت در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.346.9

  tick  مدیریت مدارس آینده در ایران؛ فناوری و مدارس هوشمند- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.432.5

  tick  مدیریت و رهبری آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.116.9

  tick  مدیریت و رهبری در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.147.0

  tick  مدیریت و رهبری در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.80.3

  tick  مدیریت و رهبری در مدرسه آینده: نقد و بررسی روش های نوین مدیریت مدارس در سی سیستم آموزشی برتر دنیا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.472.5

  tick  مروری بر اهمیت حافظه تصویری در یادگیری زبان انگلیسی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.69.2

  tick  مروری بر خویشتن‌داری جنسی و نقش آن بر بهزیستی روانی نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.103.6

  tick  مروری بر ده مقاله در زمینه ی خود تعیین گری و هویت تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری در مقاطع مختلف برای افراد ناتوانی ذهنی و توانایی ذهنی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.234.7

  tick  مروری بر مفاهیم رهبری، رهبری معنوی، شاخص ها و ابعاد آن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.282.5

  tick  مروری بر مفهوم یادگیری معکوس در کلاس های درس مجازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.294.7

  tick  مروری بر مولفه‌ها و طبقه بندی باورهای غیرمنطقی دانشجویان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.381.4

  tick  مروری بر نقش دانشگاه فرهنگیان در گام دوم انقلاب- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.120.3

  tick  مزایا وچالش های آموزش مجازی دردوران پساکرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.106.9

  tick  مزایا، چالش ها و راهکارهای حین و بعد از همه گیری کرونا در آموزش آنلاین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.313.6

  tick  مسائل زمینه‌مدار کتاب‌های ریاضی پایه‌های دوم تا چهارم مقطع ابتدایی کشورهای ایران و ژاپن در مبحث کسرها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.446.9

  tick  مشاوره مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.35.8

  tick  مشکلات دانش آموزان طلاق پایه سوم ابتدایی در مدرسه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.491.4

  tick  مطالعه نمونه ای دانش آموز دارای اختلال یادگیری ریاضی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.361.4

  tick  مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.59.2

  tick  مطالعه ویژگیهای معماری(فضای) مدرسه مطلوب آینده از نظر کارکنان مدارس و کارشناسان (مورد مطالعه مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.275.8

  tick  معایب و مزایای استفاده از تکنولوژی آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.38.1

  tick  مقایسه ارزشیابی کیفی توصیفی با ارزشیابی سنتی در فرایند یاددهی یادگیری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.137.0

  tick  مقایسه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان موفق و ناموفق- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.32.5

  tick  مقایسه انگیزه پیشرفت خواهران و برادران نوجوان خانواده های دارای فرزند استثنایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.334.7

  tick  مقایسه تطبیقی آموزش الکترونیکی سنتی و آموزش الکترونیکی مبتنی بر ابر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.430.3

  tick  مقایسه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و غرب مبتنی بر فلسفه حاکم بر آن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.426.9

  tick  مقایسه تمرکز و حافظه شنیداری در نوجوانان مصرف‌کننده ماری جوانا و نوجوانان عادی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.235.8

  tick  مقایسه عزت نفس و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.269.2

  tick  مقایسه مهارت های تحصیلی و شناختی دانش آموزان دوره اول ابتدایی با و بدون سابقه حضور در دوره پیش دبستانی در شهرستان اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.447.0

  tick  ملاحظات جرم شناختی در واکنش حقوقی به کژروی های جنسی دانش آموزانِ نوجوان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.296.9

  tick  موانع و چالش های درس پژوهی تهدید ی برای مشارکت معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.81.4

  tick  مولفه های مدرسه جذاب با تاکیدی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.458.1

  tick  مولفه‌های تاثیرگذار بر رشد حرفه‌ای معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.224.7

  tick  نسل های مدیریت دانش وسازمانها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.348.1

  tick  نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.42.5

  tick  نظریه‌ی چشم انداز در مدیریت آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.113.6

  tick  نفش رهبری مثبت گرا در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.8.1

  tick  نقش نشاط ذهنی و انسجام خانواده در پیش‌بینی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.99.2

  tick  نقش آرامش‌دهنده‌های روان‌شناختی در شکست و ناکامی (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.67.0

  tick  نقش آموزش الکترونیک در بهبود کیفیت آموزش مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.245.8

  tick  نقش آی مت در یادگیری و آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.492.5

  tick  نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب، افزایش اعتماد به نفس و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه آموزگاران ( مطالعه موردی: آموزگاران مدارس ابتدایی دوره اول و دوم شهرستان فومن)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.380.3

  tick  نقش اشتیاق به مدرسه، خودپنداشت تحصیلی و چشم انداز زمان در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر در زمان آموزش مجازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.166.9

  tick  نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی، طرد همسالان و همدلی عاطفی در پرخاشگری مدرسه ای دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.29.2

  tick  نقش برنامه درسی معنوی بر سلامت روان دانش آموزان از دیدگاه دبیران پرورشی اموزش و پرورش مراغه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.161.4

  tick  نقش برنامه ریزی درسی وآینده نگری در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.354.7

  tick  نقش تاب‌آوری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.487.0

  tick  نقش تکنولوژی آموزشی در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.464.7

  tick  نقش تکنولوژی در مدرسه آینده و تغییرات شیوه آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.243.6

  tick  نقش جهت گیری بلندمدت و کوتاه مدت دانشجویان در موفقیت یادگیری الکترونیکی در عصر کووید 19- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.217.0

  tick  نقش حمایت اجتماعی در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی و سازگاری زناشویی معلمان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.4.7

  tick  نقش حمایت والدین، همکلاسی و معلم در مشارکت دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.96.9

  tick  نقش خودآگاهی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی شایستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.25.8

  tick  نقش خودکار آمدی و خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 6 تا 18 سال- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.332.5

  tick  نقش دینداری بر خود شکوفایی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.331.4

  tick  نقش رسانه های آموزشی الکترونیکی در خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.424.7

  tick  نقش رهبری اصیل در اثربخشی مدیریت مدرسه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.437.0

  tick  نقش فرزندپروری در ابتلاء به اختلال شخصیت اجتنابی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.454.7

  tick  نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در چابکی سازمانی مراکز آموزشی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.152.5

  tick  نقش فضیلت سازمانی در آموزش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.502.5

  tick  نقش فناوری اطلاعات در اصلاح ساختارسازمانی آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.425.8

  tick  نقش فناوری زیستی در آینده های ممکن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.230.3

  tick  نقش فناوری نوین در بهبود فرآیند یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.6.9

  tick  نقش مدرسه در تبیین و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.337.0

  tick  نقش مدرسه در تعلیم و تربیت مفید نسل آینده ساز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.140.3

  tick  نقش مدرسه در جامعه پذیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.24.7

  tick  نقش مدیران در توسعه حرفه‌ای معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.438.1

  tick  نقش مدیریت اطلاعات و دانش در سازمانها- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.218.1

  tick  نقش مدیریت مناسب مدرسه در جهت بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.470.3

  tick  نقش مدیریت و رهبری در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.316.9

  tick  نقش مشاور در ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.396.9

  tick  نقش معلم در شکل گیری هویت دینی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.305.8

  tick  نقش میانجی قلدری در رابطه بین سازگاری اجتماعی با استرس ادراک شده دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر زنجان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.301.4

  tick  نقش نقاشی درمانی در بهبود اختلالات کودکان اوتیسم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.520.3

  tick  نقش واسطه ای انسجام خانواده در رابطه بین هیجان پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مشهد- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.133.6

  tick  نقش واسطه ای سبک های اسناد در رابطه بین خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه مروری)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.330.3

  tick  نیازسنجی آموزشی و الگوهای آن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.449.2

  tick  نیازسنجی پژوهشی و تبیین چالش های برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.228.1

  tick  نگاهی بر آینده پژوهی و تاثیر آن بر آموزش عالی و مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.382.5

  tick  نگاهی به توسعه سیاست‌گذاری‌های آموزشی و ابعاد آینده‌نگرانه آن- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.288.1

  tick  نگاهی نو در بهره گیری از مدارس هوشمند با استفاده از رایانه و تاثیر آن در بهبود یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.5.8

  tick  نگاهی ژرف به مدیریت آموزشی و توسعه ی پایدار با بررسی چالش های آموزش و پرورش در توسعه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.504.7

  tick  نگرشی بر مزایا و معایب راهبردهای آموزشی در مدارس ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.20.3

  tick  هوش دیجیتال، مفهوم جدیدی در مدرسه آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.54.7

  tick  هوش هیجانی مدیران مدارس و موفقیت شغلی آن ها : مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.13.6

  tick  هوش هیجانی، سلامت روانی و راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان تیزهوش: یک مطالعه مروری نظام مند- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.488.1

  tick  هوشمند سازی مدارس ، ضرورتی اجتناب ناپذیر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.386.9

  tick  واقعیت مجازی و کاربرد آن در آموزش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.148.1

  tick  واکاوی «تربیت منش و روش ها و ویژگی های آن» در آراء و اندیشه های تربیتی افلاطون و راسل- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.427.0

  tick  واکاوی درک فراگیران در به کارگیری سیستم های یادگیری مجازی: چراغ راه مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.278.1

  tick  واکاوی صلاحیت های حرفه‌ای آموزگاران دوره ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.306.9

  tick  واکاوی موانع و چالش های کاربرد آموزش مجازی در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر یزد: یک پژوهش نظریه مبنایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.295.8

  tick  واکاوی میزان اثرگذاری ارزشیابی توصیفی و سنتی بر خلاقیت، اضطراب امتحانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شهر شیراز :یک مطالعه تجربی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.256.9

  tick  واکاوی چالش های آموزش در فضای مجازی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.374.7

  tick  ویژگی های رهبران آموزشی موفق در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.219.2

  tick  ویژگی های مدیریت و رهبری کارآمد در مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.41.4

  tick  ویژگیهای مدیریت در مدارس آینده (مطلوب) از نظر دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و اولیای دانش آموزان (مورد مطالعه مدیران مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.284.7

  tick  ویژگی‌های معلمان مقطع ابتدایی مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.97.0

  tick  یاددهی یادگیری ترکیبی رویکرد نوین آموزش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.385.8

  tick  یادگیری از اینستاگرام به روش یادگیری تجربی در نوجوانان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.100.3

  tick  یادگیری همیارانه آنلاین- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.119.2

  tick  یرات شبکه های اجتماعی بر فرهنگ یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.131.4

  tick  یفیت برنامه های مراکز پیش دبستانی ومقایسه آن با نظرات اولیاء نوآموزان نمونه موردی شهر فردیس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.387.0

  tick  پاسخ های فوری و چشم اندازهای آموزش در دوران ویروس کووید 19 درچندین کشورهای مختلف جهان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.249.2

  tick  پیش بینی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر بر اساس راهبردهای مقابله مذهبی و سبک زندگی آنان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.365.8

  tick  پیش بینی اضطراب دانش آموزان بر اساس میزان هیجانی طلبی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.450.3

  tick  پیش بینی بهزیستی ذهنی دانش آموزان بر اساس استراتژی های مقابله ای- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.422.5

  tick  پیش بینی تعهد به مدرسه دانش آموزان براساس مهارت های ارتباطی معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.40.3

  tick  پیش بینی خودکنترلی براساس خودنظم جویی هیجانی در دانش آموزان دختر- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.391.4

  tick  پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس احساس انسجام و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.135.8

  tick  پیش بینی صلاحیت های تحقیقاتی معلمان بر اساس خودکارآمدی آنان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.434.7

  tick  پیش بینی میزان تعهد اثربخش معلمان بر اساس جو اخلاقی محیط کار- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.406.9

  tick  پیش بینی نشخور فکری دانش اموزان بر اساس باورهای فراشناختی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.393.6

  tick  پیش بینی پیوند به مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان براساس تئوری ذهن معلمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.329.2

  tick  پیشبرد یادگیری دانش آموزان: نقش مدارس طبیعت به عنوان الگویی برای مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.398.1

  tick  پیش‌بینی دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان براساس مولفه‌های امید تحصیلی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.138.1

  tick  پیش‌بینی عملکرد سازمانی بر مبنای رهبری تحول‌آفرین با نقش میانجی رضایت شغلی در مدیران مدارس مسجدسلیمان- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.82.5

  tick  پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی براساس باور هوشی، ذهن‏آگاهی و تاب‏آوری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر پایه ششم ابتدایی- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.36.9

  tick  چالش ها و راهکارهای مدیریت فضای مجازی در تعلیم و تربیت- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.247.0

  tick  چالش های پذیرش و اجرای آموزش مجازی در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.111.4

  tick  چالش‌های مدیریت مدارس آینده- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.376.9

  tick  چشم انداز جایگاه مشاوره در مدارس آینده و تبیین راهکارهای بهبود عملکرد مشاوران و چالش های پیش روی آنان در مدارس- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.178.1

  tick  چشم انداز مدرسه آینده در ایران- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.79.2

  tick  چگونه توانستم انفعال دانش آموزان کلاس دوم در روند آموزش مجازی را بهبود بخشم؟(مطالعه ای به شیوه اقدام پژوهی)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.53.6

  tick  چگونه توانستم با استفاده از روش آموزش والدین – معلمان مشکلات و علائم ترس یا امتناع از مدرسه را در دانش آموزان مقطع ابتدایی کاهش دهم؟ راهکارهایی برای مدارس آینده (اقدام پژوهی)- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.401.4

  tick  چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به درس انشاء علاقمند کنم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.263.6

  tick  چگونه توانستم علاقه دانش آموزانم را به درس انشاء زیاد کنم؟- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.108.1

  tick  چگونه توانستم مهارت نه گفتن را دردانش آموزان پایه هفتم مدرسه دخترانه نرجس تقویت کنم- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.198.1

  tick  چگونه میتوانم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی درشهر خرم آباد را به خواندن مفاهیم و درک مطلب درس فارسی علاقمند کنم؟- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.15.8

  tick  چگونگی تدوین پیشینه پژوهش- DOR:20.1001.2.9920179633.1400.1.1.480.3
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved