>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی علوم ورزشی : ورزش، سلامت، جامعه   
سال:1400 - دوره:2 - دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه - کد همایش: 00210-63575


  tick  اثر 8 هفته برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 بر نمرات آزمون حرکات عملکردی فوتسالیست های نوجوان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.74.6

  tick  اثر 8 هفته تمرینات Dns ( پایدارسازی عصبی-عضلانی پویا) بر تعادل و خطرسقوط زنان سالمند با سابقه افتادن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.22.4

  tick  اثر 8 هفته تمرینات تناوبی شدید بر مقادیر سرمی اینترلوکین 6 در بیماران مرد اسکیزوفرنی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.276.8

  tick  اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل دینامیک با استفاده از آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در فوتبالیست‌های نونهال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.85.7

  tick  اثر آنی تمرینات کششی ایستا بر کوتاهی همسترینگ و تعادل ایستا و پویا دوندگان استقامتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.84.6

  tick  اثر انگیزه ها بر وفاداری رفتاری و نگرشی تماشاگران فوتبال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.100.2

  tick  اثر بافت محیطی بر عملکرد و یادگیری مهارت‌های منتخب فوتبال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.64.6

  tick  اثر تصویرسازی ذهنی بر عملکرد، ادراک درد و خودکارآمدی پس از آسیب وزنه برداران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.295.7

  tick  اثر تمرینات حس عمقی توسط تخته تعادل بر روی پیچ خوردگی مچ پای ورزشکاران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.46.8

  tick  اثر توالی تمرینات بر حجم تمرین در پرورش اندام کاران نخبه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.224.6

  tick  اثر حاد گرم کردن به چهار شیوه نیرومندسازی پس فعالی بر فعالیت الکترومایوگرافی و توان انفجاری کشتی گیران دانشگاهی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.96.8

  tick  اثر حضور خانواده و همسالان بر اجرای مهارت حرکتی دختران نونهال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.131.3

  tick  اثر فعالیت بدنی بر عوارض بیماری پیش دیابت- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.101.3

  tick  اثر قهوه سبز بر نشانه های پیش دیابت- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.181.3

  tick  اثر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی چابکی سازمانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.141.3

  tick  اثر هشت هفته تمرین تناوبی با محدودیت جریان خون در شدت کم بر عملکرد کشتی گیران در آزمون Sjft- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.271.3

  tick  اثر هشت هفته تمرین هوازی منتخب و مصرف چای سبز بر برخی شاخصهای آنتروپومتریک و سلامت روان دانشجویان دختر دارای اضافه وزن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.183.5

  tick  اثر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی پرپتین و مقاومت به انسولین در مردان چاق- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.253.5

  tick  اثر یک دوره تمرینات فال پروف بر تعادل و ترس از سقوط در زنان سالمند- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.223.5

  tick  اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل و هماهنگی در بیماران سکته مغزی (Cva)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.79.1

  tick  اثر یک وهله فعالیت هوازی با شدت متوسط بر تعادل آنابولیکی به کاتابولیکی در اوقات مختلف شبانه‌روز در مردان میان‌سال غیرفعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.16.8

  tick  اثر پروتکل تمرینی هاپینگ بر کنترل پاسچر و حس وضعیت مفصلی ورزشکاران زن دارای بی ثباتی مزمن مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.57.9

  tick  اثربخشی آرام سازی پیشروندۀ عضلانی بر کاهش پرخاشگری و اضطراب رقابتی در بین ورزشکاران نخبه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.81.3

  tick  اثربخشی تمرینات هوازی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر (مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهرک هجرت شهرستان مریوان)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.51.3

  tick  اثربخشی تمرینات هوازی و رژیم غذایی کم کالری بر سطوح پلاسمایی برخی از آنزیم های کبدی زنان دارای اضافه وزن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.171.3

  tick  اثرخستگی عمومی و موضعی بر سرویس ساده چکشی مردان والیبالست معلول استان البرز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.73.5

  tick  ارائه الگوی مدیریت ریسک در برگزاری رویدادهای ورزش دانشجویی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.251.3

  tick  ارتباط آسیب های اندام تحتانی کاراته کاران با الگوی جبرانی انتقال نامتقارن وزن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.67.9

  tick  ارتباط ابعاد مدیریت زنجیره تامین بر رضایتمندی مشتریان کالاهای ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.153.5

  tick  ارتباط بین ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.285.7

  tick  ارتباط بین توان بی هوازی و شاخص خستگی بر مبنای آزمون Rast در کبدی کاران دختر نخبه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.259.1

  tick  ارتباط بین جامعه گرایی ورزشی با جذب توریسم ورزشی(مطالعه موردی: رشته والیبال در شهرستان ارومیه)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.195.7

  tick  ارتباط بین زیرساخت شهری با جذب توریسم ورزشی(مطالعه موردی:رشته والیبال در شهرستان ارومیه)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.214.6

  tick  ارتباط بین ساختار های انگیزشی با میل به ادامه فعالیت بدنی دانش آموزان در دوران شیوع کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.173.5

  tick  ارتباط بین کیفیت الگوهای حرکت عملکردی با اجرای ورزشی در زنان هندبالیست مشهد- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.254.6

  tick  ارتباط بین کیفیت خدمات، ارزش درک شده و رضایت از دیدگاه مشتریان سالن‌های بدنسازی شهرستان گنبد کاووس- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.201.3

  tick  ارتباط بین هوش معنوی و توانمند سازی با دلبستگی شغلی معلمان شهر رشت- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.247.9

  tick  ارتباط خوش بینی سازمانی با هوش معنوی، رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.49.1

  tick  ارتباط دنیاگرایی با اعتقادات مذهبی و سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.245.7

  tick  ارتباط ذهن آگاهی با فراشناخت و سرسختی ذهنی در ورزشکاران با اختلال بینایی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.203.5

  tick  ارتباط فلات زدگی شغلی با اینرسی سازمانی در معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان غربی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.138.0

  tick  ارتباط میزان انحراف در هالوکس والگوس با دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا در دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.37.9

  tick  ارزیابی ادراک بینایی در دانش‌آموزان کندنویس 8 تا 10 ساله- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.33.5

  tick  ارزیابی بهره‌وری باشگاه‎‌های بدن‌سازی و پرورش ‌اندام استان ‌گیلان از دیدگاه مربیان این رشته‌ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.190.2

  tick  ارزیابی تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر ارزش‌ ویژه‌ برند در فروشگاه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.43.5

  tick  ارزیابی میزان دانش حقوقی روسای هیئت‌های ورزشی شهرستان بوکان در مقیاس های مسئولیت حقوقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.95.7

  tick  ارزیابی نقش جهت گیری مذهبی، هیجان طلبی و سرسختی روانشناختی در موفقیت ورزشکاران نخبه استان قزوین- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.147.9

  tick  ارزیابی وضعیت بدنی هنگام استفاده از فضای مجازی از نظر ارگونومیکی دردانش آموزان 9 و 10 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.231.3

  tick  استعدادیابی ورزشی دانش آموزان در مدارس ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.266.8

  tick  بررسی اثر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون غربالگری حرکت عملکردی مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.97.9

  tick  بررسی اثر تمرینات یوگا بر عملکرد شناختی سالمندان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.59.1

  tick  بررسی اثربخشی آموزش مسئولیت شخصی- اجتماعی(Tpsr) بر اشتیاق ورزشی و خودکارآمدی ورزشی در ورزشکاران نوجوان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.14.6

  tick  بررسی ارتباط بین اعتیاد به خرید با سلامت روان و سلامت اجتماعی جوانان ورزشکار و غیرورزشکار- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.10.2

  tick  بررسی ارتباط زاویه کایفوز پشتی با آزمون‌های آویزان کردن سر، صاف کردن پشت و بالا بردن دنباله لگن در دختران جوان شهر اهواز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.210.2

  tick  بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.215.7

  tick  بررسی اهمیت عوامل درونی ایجاد آسیب در ژیمناستیک هنری، ایروژیم، آکروژیم و ترامپولین در ژیمناست های نخبه پسر کشور- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.41.3

  tick  بررسی اولویت ها و محدودیت‌های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.76.8

  tick  بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی تلفیقی بر تعادل در مردان دونده نیمه حرفه‌ای مبتلا به سندرم پاتلوفمورال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.246.8

  tick  بررسی تاثیر آموزش مجازی و استفاده از گوشی های هوشمند بر بروز عارضه ی سر به جلو در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.94.6

  tick  بررسی تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا 11+ بر روى تعادل و حس عمقى مفاصل زانو و مچ پا پسران منتخب کارته کار استان گلستان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.220.2

  tick  بررسی تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کنندگان کالاهای ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.52.4

  tick  بررسی تاثیر خستگی عملکردی به روش ایزومتریک بر تعادل ایستا ‏(سطح ثابت و متحرک) ‏- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.31.3

  tick  بررسی تاثیر رایحه گیاه لاوندر بر کاهش اضطراب شرکت کنندگان در مسابقات پیلاتس- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.175.7

  tick  بررسی تاثیر کرونا بر اوقات فراغت ورزشی معلمان تربیت بدنی شهرستان بیرجند- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.50.2

  tick  بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان همدان)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.142.4

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک و Trx همراه با مصرف مکمل کینوا بر پروفایل لیپیدی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.196.8

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک و Trx همراه با مصرف مکمل کینوا بر پروفایل لیپیدی و سطوح سرمی آیریزین در زنان بزرگسال دارای اضافه وزن شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.167.9

  tick  بررسی تاثیر یک دوره 30 ساعتی محرومیت از خواب بر روی توان بی‌هوازی بیشینه در پسران رشته ژیمناستیک شاخه پارکور- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.283.5

  tick  بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی مقاومتی منظم بر کیفیت زندگی افراد مسن در شهر کرمانشاه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.256.8

  tick  بررسی تاثیریک جلسه خستگی عملکردی ایزومتریک بر تعادل ‏پویای دانشجویان دختر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.56.8

  tick  بررسی تغییر پذیری شروع راه رفتن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و همتایان سالم- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.222.4

  tick  بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد روی وفاداری در مشتریان باشگاههای ورزشی بندر عباس- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.162.4

  tick  بررسی رابطه بین آزمون بی‌هوازی Rast و آزمون عملکردی ویژه فوتسال (Fspt) و مقایسه تاثیر مکمل یاری کافئین در صبح و عصر بر آزمون Fspt در فوتسالیست‌های حرفه‌ای- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.235.7

  tick  بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای بر شایستگی اعضای هیئت‌های دوچرخه سواری ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.117.9

  tick  بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانی در هیئت های ورزشی استان خراسان رضوی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.264.6

  tick  بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و مشارکت در ورزش های همگانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.109.1

  tick  بررسی رابطه عملکرد خانواده و تاب آوری با استرس شغلی مربیان ورزشی در ایام همه گیری کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.244.6

  tick  بررسی رابطه ی بین قوس کایفوز با آموزش مجازی توسط گوشی های هوشمند در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.11.3

  tick  بررسی رابطۀ بین اسباب ‌بازی‌های حرکتی ظریف با مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان 7-10 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.21.3

  tick  بررسی رابطۀ بین اسباب‌بازی‌های حرکتی درشت با مهارت‌های حرکتی درشت کودکان 7-10 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.28.0

  tick  بررسی شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی و ارتباط آن با محیط کار در کاربران رایانه شاغل در یکی از ارگان های دولتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.103.5

  tick  بررسی شیوع و علل آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی از طریق سرویس پیامک کوتاه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.149.1

  tick  بررسی علل گرایش نوجوانان به ورزش قهرمانی با تاکید بر نقش انگیزه های روانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.217.9

  tick  بررسی عوامل بازدارنده توسعه‌ی گردشگری تفریحی-ورزشی شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.88.0

  tick  بررسی عوامل بروز چالشها ، بحرانهای ورزشی وراهکارهای پیشگیری از آنها (مدیریت خطر )- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.39.1

  tick  بررسی عوامل سوق‌دهنده توسعه‌ی گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی (مطالعه موردی شهر تبریز)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.80.2

  tick  بررسی فرسودگی‌شغلی دبیران تربیت‌بدنی مدارس تهران و ارتباط آن با عدالت‌سازمانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.205.7

  tick  بررسی قابلیت استفاده و شاخص های ارگونومی دستگاه های خودپرداز (Atm) با پارامترهای آنتروپومتریکی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.291.3

  tick  بررسی مشکلات مشارکت در ورزش همگانی شهروندان تهرانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.194.6

  tick  بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی از میزان تحرک جسمانی(ورزش)، تغذیه و خواب و استراحت دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.134.6

  tick  بررسی میزان فعالیت جسمانی و رفتارهای بهداشتی سالم در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.177.9

  tick  بررسی نقش استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزشی در شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.233.5

  tick  بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.294.6

  tick  بررسی نقش اوقات فراغت معلمان تربیت بدنی شهر تهران با تاکید بر فعالیت های ورزشی و رابطه ی آن با فرسودگی شغلی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.187.9

  tick  بررسی نقش رسانه‌ها در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.92.4

  tick  بررسی نقش شبکه های اجتماعی در افزایش تعامل بینندگان برنامه های ورزشی تلویزیون با تاکید بر استفاده از صفحه دوم- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.174.6

  tick  بررسی نقش فناوری اطلاعات و سرمایه اجتماعی در حکمرانی خوب سازمان‌های ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.98.0

  tick  بررسی نقش ورزش و فعالیت های بدنی در کاهش گرایش به انحرافات اجتماعی در بین دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان آذربایجان شرقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.154.6

  tick  بررسی هشت هفته تمرین تناوبی بی هوازی بر تغییرپذیری ضربان قلب (Hrv) دانشجویان پسر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.47.9

  tick  بررسی و اولویت بندی انگیزه های مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های ورزشی مدارس- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.62.4

  tick  بررسی و اولویت‌بندی عوامل تسهیل‌کننده در گرایش دانش‌آموزان به فعالیت بدنی (مطالعه موردی؛ منطقه بردخون استان بوشهر(- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.3.5

  tick  بررسی و تبیین مدل آمیخته بازاریابی (P8) صنعت فوتبال استان آذربایجان‌شرقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.143.5

  tick  بررسی وضعیت مزیت رقابتی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی استان آذربایجان غربی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.91.3

  tick  بررسی وفاداری به برند بر قصد خرید مجدد مشتریان صنعت کفش ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.87.9

  tick  بررسی چند وجهی بر کاربرد مهارت های روانی در برنامه های بازتوانی از دیدگاه ورزشکاران فوتبالیست آسیب دیده- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.263.5

  tick  تاثیر 12 جلسه تمرین آموزش مبتنی بر بازی بر رفتار فراشناختی بازیکنان مبتدی فوتسال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.191.3

  tick  تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر شاخص های قلبی عروقی در زنان چاق- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.129.1

  tick  تاثیر 8 هفته تمرین عضلات عمقی تنه بر کیفیت پاسچر و عملکرد تنفسی دختران جوان شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.163.5

  tick  تاثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر فاکتور نکروز دهنده آلفا (Tnf-Α) در موش های صحرایی چاق- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.2.4

  tick  تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مکمل گیری با کپسایسین بر سطح سرمی هورمون شبه متئورین در زنان دارای اضافه وزن و چاق- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.252.4

  tick  تاثیر 8 هفته تمرین پیلاتس در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 شهرستان کرمانشاه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.112.4

  tick  تاثیر 8 هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطح سرمی اینترفرون گاما در مردان مبتلا به اسکیزو فرنی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.241.3

  tick  تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب بر تعادل، درد و ناتوانی عملکردی زنان دارای زانو درد مزمن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.289.1

  tick  تاثیر 8 هفته ماساژ و حرکت درمانی بر درد در زنان 30 تا 50 سال مبتلا به آرتروز گردن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.204.6

  tick  تاثیر 8‏‎ ‎هفته تمرینات هاپینگ بر حس وضعیت ‏مفصل تنیس بازان مبتلا به بی ‏ثباتی عملکردی مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.68.0

  tick  تاثیر آنی «مدت کشش ایستا» بر قدرت ایزوکینتیک عضله سه سر ساقی کوتاه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.176.8

  tick  تاثیر اخلاق شغلی بر سرمایه روانشناختی معلمان تربیت بدنی استان لرستان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.61.3

  tick  تاثیر ارتباطات بازاریابی بر رضایتمندی و بازگشت مشتری در مجموعه های ورزشی شهرستان قزوین- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.82.4

  tick  تاثیر اعتقادات مذهبی ورزشکاران بر اعتماد برند ریباک- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.42.4

  tick  تاثیر اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی بر موفقیت ورزشی با میانجی گری استحکام روانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.166.8

  tick  تاثیر بازی های ورزشی خانگی بر ارتقاء سلامت روان در دوران قرنطینه شیوع ویروس کرونا (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه اول)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.219.1

  tick  تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 بر قدرت عضلانی و چابکی داوران زن فوتبال ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.140.2

  tick  تاثیر برندسازی داخلی و شخصیت برند بر ارزش ویژه آن با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی برند- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.250.2

  tick  تاثیر بلند مدت تمرینات منتخب Trx بر آسیب مینیسک زانو مردان جوان شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.225.7

  tick  تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن Akt بافت کبد رت های نر سالم.- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.29.1

  tick  تاثیر تمرین تناوبی بر Nlrp3 در بافت مغز موش های صحرایی مبتلا به آلزایمر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.267.9

  tick  تاثیر تمرین تناوبی شدید (Hiit) بر بیان ژن های Lxra و Abca1 در کبد موش های مبتلا به کبد چرب (Nafld)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.30.2

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی بر بیان گیرنده های D1 و D2 در بافت مغز موش های صحرایی مبتلا به آلزایمر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.148.0

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی بر بیان ژن Ucp1 در بافت چربی سفید زیرپوستی و بافت چربی قهوه ای موش های چاق دیابتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.19.1

  tick  تاثیر تمرین پوش آپ پلاس اصلاح شده با استفاده از بیوفیدبک الکترومیوگرافی بر منتخبی از عضلات ثبات دهنده کتف- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.229.1

  tick  تاثیر تمرینات Trx و تیپینگ بر استقامت عضلانی در والیبالیست های مبتلا به سندرم درد شانه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.179.1

  tick  تاثیر تمرینات با شدت بالا همراه با مصرف کراتین و بتا-آلانین بر برخی از اجزاء ترکیب بدنی و استقامت قلبی تنفسی زنان میانسال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.186.8

  tick  تاثیر تمرینات تخصصی ووشو و کاراته بر ضخامت سپتوم قلب- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.257.9

  tick  تاثیر تمرینات ترکیبی بر پذیرش درد و کیفیت زندگی بازیکنان نخبه والیبال مبتلا به آسیب‌های اندام تحتانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.170.2

  tick  تاثیر تمرینات تعلیقی بر میزان کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی زنان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.169.1

  tick  تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر استقامت عضلات تنه زنان سالمند تکواندوکار سبک پومسه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.212.4

  tick  تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد حرکتی مردان مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.261.3

  tick  تاثیر تمرینات قدرتی، پروپریوسپشن و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان ورزشکار نخبه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.164.6

  tick  تاثیر تمرینات مقاومتی و بی‌تمرینی پس از آن بر هورمون لپتین و Tnf-Α در موش‌های چاق دیابتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.133.5

  tick  تاثیر تمرینات نوروفیدبک و عصبی عضلانی بر امواج مغزی بازیکنان تنیس روی میز مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.70.2

  tick  تاثیر تمرینات نوروفیدبک و عصبی عضلانی بر شاخص های توانایی پا و مچ پا، ترس از آسیب مجدد و درد بازیکنان تنیس روی میز مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.55.7

  tick  تاثیر تمرینات هوازی بر تنظیم هیجان و اضطراب صفت- حالت در ورزشکاران دختر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.273.5

  tick  تاثیر تمرینات ورزشی با پشتیبانی جزئی از وزن بدن بر عملکرد فعالیتی و جلوگیری از سقوط بیماران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.7.9

  tick  تاثیر تمرینات پلایومتریک، قدرتی و ماگزس (پلایومتریک-قدرتی) بر روی حداکثر توان، چابکی و سرعت دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.107.9

  tick  تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود درد و زاویه سر به جلو زنان میانسال مبتلا به کم تحرکی ناشی از خانه نشینی در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.278.0

  tick  تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود کیفیت زندگی و زاویه کایفوزیس زنان میانسال مبتلا به کم تحرکی ناشی از خانه نشینی در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.230.2

  tick  تاثیر خودگفتاری آموزشی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال با درجاتی از دشواری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.158.0

  tick  تاثیر ذهن‌آگاهی بر سرسختی ذهنی و عملکرد ورزشی تیم‌های بسکتبال دختر شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.199.1

  tick  تاثیر رضایت از زندگی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران نخبه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.185.7

  tick  تاثیر رفتار شهروندی در پیش‌بینی رضایت شغلی دبیران تربیت‌بدنی استان البرز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.127.9

  tick  تاثیر روش تدریس و روش ارزشیابی بر اجرای موثر درس تربیت بدنی ( مطالعه موردی: دانش آموزان نابینا استان البرز)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.38.0

  tick  تاثیر سرمایه انسانی وسرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی مدیران باشگاه‌های شهر اهواز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.135.7

  tick  تاثیر سزامین و یک دوره تمرین تناوبی بر مالون دی آلدئید سرمی مردان میان‌سال غیرفعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.216.8

  tick  تاثیر سطوح مختلف بر کینماتیک مفصل زانو پس از فرود بین دانشجویان پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.78.0

  tick  تاثیر شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی بر شایستگی حرکتی زنان بزرگسال 65-18 سال شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.45.7

  tick  تاثیر شش هفته تمرینات Pnf بر درد و خشکی صبحگاهی زانو در مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.72.4

  tick  تاثیر شش هفته ماساژ بر میزان درد و خشکی صبحگاهی زانو در مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.132.4

  tick  تاثیر شش هفته ماساژ ریلکسیشن به همراه مدیتیشن بر مهار خستگی ذهنی و تعادل دانشجویان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.104.6

  tick  تاثیر شیوههای مختلف الگودهی بر یادگیری سرویس بدمینتون در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.159.1

  tick  تاثیر عوامل فرهنگی بر رفتار شهروندی در سازمان‌های ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.221.3

  tick  تاثیر فعالیت بدنی بر شایستگی حرکتی دانش آموزان 11-8 سال شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.211.3

  tick  تاثیر قراردادن مرجع بینایی بر تعادل تکواندوکاران حین تمرین- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.118.0

  tick  تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.281.3

  tick  تاثیر مصرف دانه کتان و یک دوره تمرین منتخب هوازی بر شاخص های آنتروپومتریک زنان غیر فعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.272.4

  tick  تاثیر مصرف کوتاه مدت جینسینگ بر میزان حداکثر اکسیژن مصرفی، لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در مردان ورزشکار- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.206.8

  tick  تاثیر مکمل دهی تورین بر سطح آنتی‌اکسیدان‌های کبد طی یک دوره فعالیت استقامتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.207.9

  tick  تاثیر مولفه های ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت کفش ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.71.3

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین زومبا تونینگ بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی در زنان چاق و دارای اضافه وزن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.275.7

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر طول تلومر، فعالیت تلومراز و میزان بیان پروتئین متصل به تلومر- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.270.2

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نسبت فولیستاتین به میوستاتین سرمی در دانشجویان دختر فعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.178.0

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سالوسین های آلفا و بتا و شاخص های التهابی مردان چاق- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.145.7

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی فزاینده با مصرف ژل رویال بر سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروق بافت قلب رت های نر مبتلا به پرفشار خونی مزمن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.8.0

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی عملکردی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13- 10 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.165.7

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات ترکیبی بر برخی شاخص های آسیب کبدی زنان معتاد در حال ترک مت-آمفتامین و هروئین- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.36.8

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی منتخب بر تعادل و کیفیت زندگی بیماران نوروپاتی دیابتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.193.5

  tick  تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر ثبات مرکزی تنه در زنان یائسه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.69.1

  tick  تاثیر هشت هفته پروتکل تمرینی نهایت آمادگی بر تعادل، عملکرد راه رفتن و کیفیت زندگی بیماران آسیب نخاعی پاراپلژی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.189.1

  tick  تاثیر هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی در میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.48.0

  tick  تاثیر هوش هیجانی و نیازهای روانی بر انگیزه ورزشی دانشجویان در دوران کووید 19- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.27.9

  tick  تاثیر ورزش بر افسردگی و اضطراب پرسنل شهرداری تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.15.7

  tick  تاثیر ورزش در خانه بر سلامت روان افراد در دوران شیوع ویروس کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.116.8

  tick  تاثیر ورزش همگانی بر سلامت سالمندان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.237.9

  tick  تاثیر ورزش و فعالیت ­های بدنی  بر پیشگیری، بهبود و درمان بیماری­ های مزمن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.90.2

  tick  تاثیر ویروس کووید-19 بر حداکثر اکسیژن مصرفی تکواندوکاران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.288.0

  tick  تاثیر یک دوره تمرین استقامتی شنا و مکمل عصاره زنیان بر سطوح سرمی برخی از عوامل التهابی پسران 20-18 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.161.3

  tick  تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی همراه با مصرف نوشیدنی کامبوچا بر نیم رخ چربی مردان مبتلا به دیابت نوع 2- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.1.3

  tick  تاثیر یک دوره تمرین در آب بر زمان فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات افراد با کمردرد مزمن غیر اختصاصی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.192.4

  tick  تاثیر یک دوره تمرین مهارت های روانشناختی بر تکانشگری بسکتبالیست ها- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.157.9

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات منتخب حرکتی بر تعادل ایستا و قدرت کودکان کم توان ذهنی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.208.0

  tick  تاثیر یک دوره شنای زیر بیشینه بر بیان ژن مبدل و فعال کننده پیام رونویسی-3 ریه رت های ویستار متعاقب کارسینوژن نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (Nnk)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.144.6

  tick  تاثیر پیلاتس درمانی بر عملکرد جسمانی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به ام اس- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.9.1

  tick  تاثیر گذراندن اوقات فراغت بر بروز بزهکاری در دانش آموزان دبیرستان پسرانه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.197.9

  tick  تاثیر ﻣﺼﺮف عناب و ﺗﻤﺮﯾﻦ استقامتی ﺑﺮ ﻻﮐﺘﺎت ﺧﻮن، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز دانشجویان پسر ﭘﺲ از تمرین شدید

  tick  تاثیر ﻣﺼﺮف عناب و ﺗﻤﺮﯾﻦ استقامتی ﺑﺮ ﻻﮐﺘﺎت ﺧﻮن، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز دانشجویان پسر ﭘﺲ از تمرین شدید- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.160.2

  tick  تاثیرات پیمان لیسبون بر وضعیت حقوقی ورزش در اتحادیه اروپا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.287.9

  tick  تجویز فعالیت ورزشی به عنوان یک استراتژی مقابله ای در برابر کووید19: مطالعه مروری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.182.4

  tick  تحلیل میانگین نمرات هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه اصفهان براساس ویژگی های جمعت شناختی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.279.1

  tick  تحلیل و مقایسه هوش هیجانی و سبک زندگی ورزشکاران نخبه تیمی و انفرادی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.60.2

  tick  تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.128.0

  tick  تدوین الگوی نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین در وزارت ورزش و جوانان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.180.2

  tick  تفاوت‌های جنسیتی در اماکن ورزشی دانشگاه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.99.1

  tick  توصیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از فعالیت جسمانی خود- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.35.7

  tick  رابطه انسان دوستی سازمانی با احساس تعلق خاطر کاری و هوش معنوی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.284.6

  tick  رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی کارکنان باشگاه های ورزشی شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.126.8

  tick  رابطه ترکیب بدنی با گرایش به فعالیت‌های جسمانی در زنان شاغل در شهر همدان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.242.4

  tick  رابطه جوّ اعتماد و احترام در خوش بینی آموزشی معلمان تربیت بدنی؛ با میانجی جا افتادگی سازمانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.238.0

  tick  رابطه حکومت و ورزش شهروندی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.236.8

  tick  رابطه سطح رقابت با گرایش کارآفرینی و کیفیت خدمات در باشگاه‌های ورزشی استان لرستان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.17.9

  tick  رابطه سواد رسانه ای و کاربرد فضای مجازی با اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.234.6

  tick  رابطه فناوری نوین ارتباطی با هویت اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.108.0

  tick  رابطه کیفیت خدمات آموزشی و رضایت مندی شرکت کنندگان در دوره های مربیگری و مقایسه آن در موسسات دولتی و خصوصی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.115.7

  tick  رابطه کیفیت خدمات و بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.139.1

  tick  رابطه ی انتظارات و کیفیت خدمات با انگیزش شرکت آقایان در باشگاه های بدنسازی شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.40.2

  tick  راهبردهای بازگشت به ورزش و فعالیت ورزشی در دوران همه گیری کووید19- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.151.3

  tick  راهکارهای ارتقا فعالیت های ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.12.4

  tick  راهکارهای ارتقاء آموزش درس تربیت در مدارس در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.111.3

  tick  رتبه‌بندی عوامل جلب‌کننده توسعه‌ی گردشگری تفریحی-ورزشی شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.66.8

  tick  رفتارهای بین فردی معلمان و اهداف ورزشی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.54.6

  tick  رهبری اخلاقی در هیات های ورزشی: عوامل موثر و راهکارها- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.20.2

  tick  روابط عمومی ورزشی در دوران شیوع کووید -19- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.6.8

  tick  ساختار توانمندساز: مفهومی نوظهور در سازمان های تربیت بدنی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.168.0

  tick  شاخص های توانمندساز مشارکت ورزشی در منزل در دوران کرونا (مطالعه موردی شهروندان ارومیه‌)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.106.8

  tick  شناسایی عوامل موثر بر گسترش بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت و عوامل موثر بر آن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.114.6

  tick  شناسایی کارکردهای رسانه های جمعی در ترویج ورزش همگانی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.93.5

  tick  شناسایی مهم ترین موانع اقتصادی توسعه کبدی کشور در بعد حرفه ای- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.200.2

  tick  شناسایی مهمترین مولفه‌های انتخاب مدارس فوتبال در ایران از دیدگاه والدین (مطالعه موردی: آکادمی ذولفقارنسب شهر سنندج)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.25.7

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتری در باشگاه های تنیس استان اصفهان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.136.8

  tick  شناسایی و اولویت بندی معیار های کیفیت خدمات (در جذب مشتری مورد مطالعه آکادمی های والیبال مشهد)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.296.8

  tick  شناسایی و بررسی موانع شرکت جوانان در میل به انجام فعالیت های ورزشی(مطالعه موردی: شهرستان فومن)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.124.6

  tick  شناسایی و تحلیل «نقاط قوت و ضعف» و «فرصت‌ها و تهدیدات» کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.121.3

  tick  شیوع سوء استفاده عاطفی در بین فوتبالیست های پسر نوجوان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.239.1

  tick  ضرورت توجه به الگوهای شایستگی در انتصابات مدیران سازمان های ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.23.5

  tick  طراحی مدل خلاقیت سازمانی و فناوری اطلاعات کارکنان بر بهره وری سازمان در ادارات ورزش و جوانان مازندران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.198.0

  tick  طراحی مدل تاثیر اصالت برند و ارزش ویژه برند باشگاه والیبال بانک سرمایه تهران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.213.5

  tick  طراحی مدل درآمد زایی باشگاه های فوتبال با تاکید برآمیخته بازاریابی ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.53.5

  tick  طراحی مدل شایستگی‌های اعضای هیئت‌های دوچرخه سواری ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.258.0

  tick  طراحی مدل معادلات ساختاری تاثیر باورهای انگیزشی بر خلاقیت و اشتیاق کاری مربیان ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.226.8

  tick  طراحی و استانداردسازی آزمون نقطه زنی در دارت- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.4.6

  tick  طراحی و تبیین مدل ظرفیت سازی در ورزش ایران ( پژوهشی با رویکرد گراندد تئوری)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.155.7

  tick  فراوانی آلل های ژن Actn3 در ورزشکاران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.44.6

  tick  کاربرد روش Pca در ارزیابی عملکرد فدراسیون اسکواش براساس رویکردهای Efqm- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.269.1

  tick  مدل سازی دینامیکی و کنترل ردیابی حرکت پرتاب اوت در فوتبال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.172.4

  tick  مزیت رقابتی کالاهای ورزشی ایران و کشورهای منتخب بر اساس شاخص بالاسا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.130.2

  tick  مقاله بررسی تاثیر تمایل به کارآفرینی بر مرکز کنترل (درونی-بیرونی) و خودکارآمدی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.282.4

  tick  مقایسه تاثیر تمرین منتخب و مصرف مکمل سیاه دانه بر حافظه کاری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.77.9

  tick  مقایسه اثر 12 هفته تمرین پیاده روی اینتروال شدید و تصویرسازی ذهنی بر شاخص های گلایسمیک و نیمرخ لیپیدی زنان مبتلا به دیابت نوع دو- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.122.4

  tick  مقایسه اثر بازی‌های والد محور و معلم محور بر رشد حرکتی و انگیزش حرکتی کودکان 4‌ تا 6 ساله- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.268.0

  tick  مقایسه اثر دو روش تمرینات اصلاحی سنتی و فیزیوبال در لوردوز کمری دختران 12 تا 15 سال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.34.6

  tick  مقایسه اثر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری پرتاب دارت تغییر یافته- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.228.0

  tick  مقایسه اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک و فانکشنال بر عملکرد حرکتی و قدرت ورزشکاران دارای بی ثباتی مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.202.4

  tick  مقایسه اضطراب اجتماعی- جسمانی در دختران نوجوان دارای اضافه وزن با دختران دارای وزن طبیعی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.65.7

  tick  مقایسه اضطراب دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تبریز در دوران کرونا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.5.7

  tick  مقایسه برخی فاکتورهای خونی و فاکتورهای آمادگی جسمانی کارکنان فعال و غیر فعال شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.32.4

  tick  مقایسه تاثیر 12 هفته فعالیت‌های هوازی با شدت‌های سبک و سنگین بر چربی سوزی کودکان چاق و دارای اضافه‌وزن- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.58.0

  tick  مقایسه تاثیر برنامه گرم کردن 11+ تعدیل شده، تمرینات ثبات مرکزی و ترکیبی بر قدرت اندام تحتانی و عملکرد حرکتی دختران فوتسالیست جوان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.89.1

  tick  مقایسه تاثیر برنامه گرم کردن معمول و برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 داوران بر آزمون‌های عملکردی و تعادل داوران زن فوتبال ایران- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.265.7

  tick  مقایسه تاثیر تمرینات مشارکتی و ایستگاهی بر مشارکت ورزشی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.86.8

  tick  مقایسه تاثیر دو پروتکل تمرین تناوبی شدید و مقاومتی بر شاخص‌های عملکردی دانشجویان دختر فعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.297.9

  tick  مقایسه تاثیر دویدن بر روی تردمیل و آسفالت بر پرونیشن مچ پا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.18.0

  tick  مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات گرم کردن فیفا 11+ و 11+ تغییر زمان‌بندی‌شده (P2post) برکینماتیک دوبعدی مردان فوتبالیست- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.277.9

  tick  مقایسه تاثیر هشت هفته مکملسازی ویتامین D با و بدون تمرینات ترکیبی بر برخی شاخص های آسیب کبدی زنان معتاد در حال ترک مت-آمفتامین و هروئین- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.209.1

  tick  مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی کتوژنیک بر سطوح سرمی لپتین و برخی از اجزای ترکیب بدنی زنان میانسال فعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.286.8

  tick  مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات جامع اصلاحی در زنجیره حرکتی باز و بسته بر فاصله قوزک های داخلی پا در دختران 8 تا 12 سال مبتلا به ناهنجاری زانوی ضربدری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.119.1

  tick  مقایسه تاثیر یک و سه دقیقه استراحت پس از یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی مردان غیرفعال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.249.1

  tick  مقایسه تمرینات تخصصی بدمینتون با و بدون محدودیت جریان خون بر میزان هورمون رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و لاکتات خون بدمینتون بازان حرفه ای- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.137.9

  tick  مقایسه خودمدیریتی و خودکارآمدی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.125.7

  tick  مقایسه رگه های تاریک شخصیت(ماکیاولیسم،خودشیفه،ضداجتماعی) در مردان ورزشکار کمال گرا و غیر کمال گرا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.13.5

  tick  مقایسه کارایی تمرینات ورزشی به شیوه های مختلف بر مشکلات شایع در سه ماهه سوم دوره بارداری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.110.2

  tick  مقایسه کمال گرایی، باورهای انگیزشی و تصویر بدنی در بدنسازان با و بدون اضطراب رقابتی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.262.4

  tick  مقایسه میزان استفاده از تجهیزات محافظتی، میزان آسیب دیدگی و نوع مداخله درمانی بازیکنان نخبه والیبال ایران و لیگ ایتالیا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.232.4

  tick  مقایسه میزان فعالیت بدنی مردان کوهنورد در اوایل شروع کرونا تا کنون- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.218.0

  tick  مقایسه میزان گرم کردن، سرد کردن و میزان تمرینات و آسیب دیدگی بازیکنان نخبه والیبال ایران و لیگ ایتالیا- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.227.9

  tick  مقایسه نرخ بارگذاری، زمان رسیدن به ثبات و ایمپالس بین بازیکنان دفاع میانی و دفاع کنار هنگام فرود در مهارت دفاع روی تور والیبال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.248.0

  tick  مقایسه ی توان هوازی و بی هوازی دختران نابالغ و بالغ در فازهای مختلف دوره ی ماهانه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.83.5

  tick  مقایسه ی ذهن آگاهی، سرسختی ذهنی و عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه الزهرا(س)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.152.4

  tick  مقایسه پاسچر کمربند شانه شناگران، ژیمناستها و افراد غیرورزشکار- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.184.6

  tick  مقایسۀ سطوح استراحتی و پاسخ حادّ پاراتورمون و آلکالین فسفاتاز به یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان فعّال و غیر فعّال دارای اضافه وزن میانسال- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.75.7

  tick  موانع جذب دختران به باشگاه های ورزشی خصوصی در شهر ارومیه- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.292.4

  tick  نقش آموزش های تربیت بدنی در خودتنظیمی و تحمل پریشانی دانشجویان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.24.6

  tick  نقش تحرک پذیری مفصل مچ پا در نتایج غربالگری حرکت عملکردی اندام تحتانی دختران نخبه والیبالیست- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.156.8

  tick  نقش تغذیه در عملکرد جسمی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.280.2

  tick  نقش تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد ورزشی ورزشکاران نیمه حرفه‌ای- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.120.2

  tick  نقش رسانه های اجتماعی در اولویت دهی به فعالیتهای ورزشی دراوقات فراغت افراد:مطالعه موردی کارگران شهرستان بروجرد- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.243.5

  tick  نقش رهبری معنوی درتوانمند سازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.188.0

  tick  نقش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی در ارتباط بین بازخورد عملکرد و پیوند کاری- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.293.5

  tick  نقش کیفیت خدمات بر رضایت مندی الکترونیک و گرایش به برند هواداران باشگاه ورزشی پدیده- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.105.7

  tick  نقش مدیریت برگزاری ورزش های گروهی و انفرادی در کیفیت زندگی بیماران بهبودیافته از اعتیاد- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.290.2

  tick  نقش معنویت در کار و رهبری اخلاقی در میزان بهر ه وری هیات های ورزرشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.113.5

  tick  نقش هوش رقابتی در پیش بینی یادگیری سازمانی ورزشکاران چهار رشته ورزشی منتخب- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.102.4

  tick  نقش هوش هیجانی و خود کارآمدی بر عملکرد مدیران ورزشی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.63.5

  tick  نیازسنجی امکانات و تجهیزات ورزشی اردوگاه‌های دانش‌آموزی (مطالعه اردوگاه‌های شهرستان رامسر)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.146.8

  tick  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی با مصرف مکمل امگا-3 بر عملکرد ریوی زنان 35 تا 45 سال ورزشکار شهرستان لالی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.260.2

  tick  ورزش نقش محافظتی یا بعنوان پنجره باز در برابر کرونا (مرور کوتاه)- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.123.5

  tick  ویژگی شخصیتی زنان خانه دار فعال و غیر فعال در ورزش های هوازی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.240.2

  tick  پاسخ نشانگان اختلال بیش فعالی-نقص توجه کودکان به تمرینات هوازی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.274.6

  tick  پیش بینی بهزیستی روانشناختی در دختران ورزشکار براساس سرسختی روانی و باورهای خودکارآمدی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.255.7

  tick  پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان ورزشی توسط کیفیت ارائه خدمات- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.26.8

  tick  پیش بینی میزان فعالیت بدنی براساس موانع مشارکت به فعالیت بدنی در زنان روستایی استان آذربایجان شرقی- DOR:20.1001.2.0021063575.1400.2.1.150.2
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved