>
Fa   |   Ar   |   En
   سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی   
سال:1401 - دوره:3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320


  tick  آنالیز بیان افتراقی ژن های غده هاردرین مرغ در عفونت ویروسی بیماری نیوکاسل تحت استرس گرمایی با داده های Rna-Seq - صفحه:0-0

  tick  اثر استفاده از مکمل های جاذب اندوتوکسین بر پایه بنتونیت و مونتموریلونیت بر تغییرات نشانگرهای زیستی کبدی گاوهای شیری در دوره انتقال - صفحه:0-0

  tick  اثر افزودن غلظت های مختلف کورکومین بر تحرک و زنده مانی منی گوسفند در شرایط ذخیره سرد - صفحه:0-0

  tick  اثر ایکوزاپنتانوییک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید بر وزن تولد بره، روز زایش و ترکیبات شیر میش در اواخر آبستنی - صفحه:0-0

  tick  اثر برگ کنوکارپوس بر تولید، ترکیب و بار میکروبی شیر در بزهای نجدی - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه دو سطوح پروتئین عبوری در استارترهای بر پایه جو و ذرت بر صفات عملکردی در گوساله های شیرخوار هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه مقادیر مختلف پوست پسته بر مصرف خوراک و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر کرمانی تغذیه شده با دانه کتان - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه مکمّل بربرین در پیرامون زایش بر تغییرات محور سوماتوتروپیک بزهای شیری - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه مکمّل بربرین در پیرامون زایش بر تولید، ترکیب و سیمای اسیدهای چرب آغوز بزهای سانن - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه گلبرگ زعفران بر ترکیب شیمیایی و رنگ گوشت بره های پرواری - صفحه:0-0

  tick  اثر تغذیه‌ی پوست انار عمل‌آوری شده با باکتری‌های تجزیه کننده‌ی تانن بر فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری - صفحه:0-0

  tick  اثر دوره ی شیردهی بر شاخص های آماری کمینه و بیشینه ی رکوردهای روز آزمون شیر گاوهای شیری ایران - صفحه:0-0

  tick  اثر روش های عمل آوری فیزیکی و شیمیایی بر فراسنجه‌های تولید گاز و گوارش‌پذیری برون‌تنی هسته‌ی زیتون - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف نانو ویتامین C بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف انرژی بر عملکرد جوجه های گوشتی آرین - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف روغن هستۀ انار بر کینتیک تخمیر شکمبه ای جیره های پرواری در شرایط برون تنی - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف مکمل‌های سلنیوم و یٌد بر فعالیت آنتی اکسیدانی خون بزهای شیری مورسیا در شرایط تنش گرمایی - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف نانواکسیدروی بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف پودر برگ عناب با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه در جوجه‌ های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  اثر سطوح مختلف پودر میوه عناب با و بدون آنزیم بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  اثر عصاره اتانولی گیاه کاسنی (Cichorium Intybus L.) بر سیستم ایمنی و میکروفلور روده بلدرچین های ژاپنی - صفحه:0-0

  tick  اثر عصاره اتانولی گیاه کاسنی (Cichorium Intybus L.) بر عملکرد و ترکیبات لاشه بلدرچین های ژاپنی - صفحه:0-0

  tick  اثر مکمل نوشیدنی Freshstart© بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین پس از زایش - صفحه:0-0

  tick  اثر گروه ژنتیکی بر وزن تخم هفته‏های مختلف تخم‏گذاری در بلدرچین ژاپنی - صفحه:0-0

  tick  اثرات استفاده از مخمّر تجاری چیتاسل بر تولید،ترکیبات، میزان آفلاتوکسین M1 و پروفیل اسیدهای چرب شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  اثرات اسپری عصاره رزماری و اسید آسکوربیک روی تخم مرغ های نطفه دار در شرایط تنش گرمایی بر خصوصیات لاشه جوجه گوشتی در روز تفریخ و هفت روزگی - صفحه:0-0

  tick  اثرات اسپری عصاره‌های نعناع فلفلی و آویشن بر تخم مرغ های انکوبه شده تحت استرس گرمایی بر خصوصیات لاشه جوجه گوشتی در روز تفریخ و هفت روزگی - صفحه:0-0

  tick  اثرات افزودن باقیمانده فرعی انگور بر تخمیر شکمبه و فراسنجه‏های خونی بره‏های بلوچی - صفحه:0-0

  tick  اثرات افزودن باقیمانده فرعی انگور بر عملکرد پروار و فراسنجه‎های گوشت بره‎های بلوچی - صفحه:0-0

  tick  اثرات افزودن سطوح مختلف توکسین بایندر بنتومکس چیتیکا بر غلظت آفلاتوکسین M1 و عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1 - صفحه:0-0

  tick  اثرات تغذیه ای تفاله هسته آلبالو (Pruns Cerasus) بر شاخص های آنتی اکسیدانی میش های نژاد کردی پیرامون زایش - صفحه:0-0

  tick  اثرات کنجاله کاملینا بر برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی آرین - صفحه:0-0

  tick  اثرات متقابل انواع منابع نشاسته درجیره بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک به روش هولدن و گارگالو - صفحه:0-0

  tick  اثرات مکمل‎سازی خوراکی ایزوفلاون‏های سویا بر عملکرد، سطوح برخی از هورمون‎ها و رفتار جنسی در بلدرچین ژاپنی نر - صفحه:0-0

  tick  اثرات پروتئین تک سلولی و پروبیوتیک بر وزن نسبی اندام های نسبی داخلی و تولید مثلی در مرغ های تخمگذار - صفحه:0-0

  tick  احتیاجات و نیازهای غذایی شتر و استفاده از پس مانده های کشاورزی در تغذیه آن - صفحه:0-0

  tick  ارزش غذایی سیلاژ محتویات شکمبه گوسفند فرآوری شده در مقایسه با سیلاژ ذرت - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی کورتیزول و گلوکز سرم، نمره بدنی و تولید شیر گاوهای شیری متعاقب مصرف جاذب اندوتوکسین خوراکی در دوره انتقال - صفحه:0-0

  tick  استفاده از اثرات آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی اسانس گیاه مورد جهت بهبود سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش گرمایی - صفحه:0-0

  tick  استفاده از مکمل فولیک اسید پوشش دار در جیره گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی (متا آنالیز) - صفحه:0-0

  tick  استفاده از یک مدل مختلط برای بررسی عوامل محیطی موثر بر صفات تولیدی گوسفندان نژاد عربی استان خوزستان - صفحه:0-0

  tick  اقتصادی‎ترین سن نهایی کشتار جوجه های گوشتی بر اساس شاخص کارآیی تولید در نژادهای جوجه گوشتی آرین،راس،کاب و آربراکرز مورد استفاده در مازندران - صفحه:0-0

  tick  برررسی عمل‌آوری بقایای بوته‌گوجه‌فرنگی با ترکیبات شیمیایی مختلف بر فراسنجه‌های تولید گاز و تخمینی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر آغوز و شیر غنی شده با عصاره میخک برصفات عملکردی گوساله های شیر خوار هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر اسانس اکالیپتوس بر بیان ژن های سایتوکینی در بافت روده جوجه های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر افزودن عصاره گل ختمی به آغوز و شیر برصفات عملکردی گوساله های شیر خوار هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر ترکیبی عصاره گیاهان دارویی ریزپوشانی شده (میکروکپسوله) بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر تغذیه با مکمل‌های سلنیوم و یٌد بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیری مورسیا - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر پاتوژن های اصلی ورم پستان به روش دیسک دیفیوژن - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر پاتوژن های اصلی ورم پستان به روش نمودار رشد - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر نمره وضعیت بدن Bcs گاو در ارتباط با تولید وکیفیت آغوز گاوهای شیری نژاد هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر هم افزایی مواد معدنی آلی بر عملکرد سیستم ایمنی و راندمان رشد در گوساله‌های شیرخوار - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات آفت‏کش پروتئوس بر تولیدگاز، قابلیت هضم ماده آلی و سوبسترای تجزیه شده حقیقی در شرایط تخمیر برون‏تنی شکمبه‏ای - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات استفاده از پسماندهای مرکبات و تفاله خشک چغندرقند بر شاخص های سلامتی و رشد اسکلتی بره های بلوچی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات اسیدی فایر، باکتریوفاژ و گیاه دارویی برازمبل بر صفات کیفی تخم بلدرچین - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات امواج فراصوت بر جمعیت میکروبی و ارزش غذایی بستر جوجه های گوشتی در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات ایمپرینتینگ ژنومی بر صفات وزن بدن قبل از شیرگیری در بز کرکی راینی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات ترکیب عصاره‌های میکروکپسوله (ریزپوشانی شده) شش گیاه دارویی بر اجزاء لاشه و ایمنی جوجه گوشتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرات تنش گرمایی و تراکم پرورش بر شمار لکوسیت‌ها و نسبت هتروفیل به لنفوسیت در جوجه‌های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثرگلبرگ زعفران بر قابلیت هضم، پروتئین میکروبی و تولید متان در شرایط برون‌تنی - صفحه:0-0

  tick  بررسی ارتباط بین اختلاف کاتیون و آنیون جیره و متابولیت های خون و ادرار در دوره انتقال و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی ارزش غذایی علوفه گلرنگ و تریتیکاله در تغذیه گوسفند به روش های برون تنی - صفحه:0-0

  tick  بررسی امکان انتقال ایمنی در گوسفندان دوره انتقال تحت تاثیر محدودیت خوراکی با استفاده از رفرکتومتری دیجیتال - صفحه:0-0

  tick  بررسی برخی خصوصیات غذایی بوته گوجه فرنگی سیلو شده همراه با خرمای ضایعاتی و تفاله مرکبات - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر استفاده از تفاله مرکبات و چغندرقند در سطوح متفاوت بر فراسنجه های تخمیری شکمبه بره های بلوچی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف محصولات فرعی پوست پسته بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر کرمانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تراکم پرورش و تنش گرمایی بر کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  بررسی خصوصیات شیمیایی بیوچار معدنی و اثر آن بر قوام مدفوع گوساله های شیرخوار هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی بیوچار معدنی و اثر آن بر وزن و سن از شیرگیری گوساله های هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی عملکرد رشد جوجه های گوشتی سویه آرین و راس در شرایط تراکم بالا - صفحه:0-0

  tick  بررسی کیفیت گوشت جوجه های گوشتی سویه آرین و راس در شرایط تراکم جمعیت - صفحه:0-0

  tick  بررسی مقادیر باقیمانده عناصر سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک و نیکل در بافت های بدن گاوهای شیری هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی مقادیر باقیمانده عناصر سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک و نیکل در شیر گاوهای شیری هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  بررسی میزان تولید و ترکیبات شیر و مصرف مواد مغذی در میش‌های ترکی- قشقایی در دو اقلیم ییلاق و قشلاق - صفحه:0-0

  tick  بررسی نرخ تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مکمل آلی پایدار شده مس و روی - صفحه:0-0

  tick  بررسی چند شکلی اگزون 1 ژن Kiss1 در بزهای نژاد مرخز - صفحه:0-0

  tick  بررسی چندشکلی ژن Tlr4 و ارتباط آن با بیماری بروسلوز در گوسفند مهربان - صفحه:0-0

  tick  برّرسی رفتارهای تغذیّه ای و خصوصیّات تخمیری شکمبه در میش‌های ترکی- قشقایی در دو اقلیم ییلاق و قشلاق - صفحه:0-0

  tick  تاثیر استفاده از افزودنی های آنزیمی، اسید آلی و ملاس بر ترکیب شیمیایی سیلاژ علوفه‌ی کامل نخود فرنگی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر استفاده از افزودنی های آنزیمی، اسید آلی و ملاس بر فراسنجه های تولید گاز سیلاژ علوفه کامل نخود فرنگی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر استفاده از کنجاله کانولای فرآوری ‌شده با فرمالدهید در دو سطح پروتئین خام جیره بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار و فراسنجه های شکمبه در بزهای شیرده نژاد رایینی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر استفاده از کنجاله کانولای فرآوری ‌شده با فرمالدهید در دو سطح پروتئین خام جیره بر مصرف ماده خشک و عملکرد تولیدی بزهای شیرده - صفحه:0-0

  tick  تاثیر افزودن پوست انار و بستر جوجه گوشتی بر کیفیت سیلاژ محتویات شکمبه گاو - صفحه:0-0

  tick  تاثیر بقایای جامد (تفاله) حاصل از عرقگیری و اسانس‌گیری نعناع سبز (.Mentha Spicata L) بر قابلیت هضم، تولید متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی در شرایط تولید گاز - صفحه:0-0

  tick  تاثیر بنتونیت و مونتموریلونیت خوراکی بر سیمای لیپیدی سرم گاوهای شیری در دوره انتقال - صفحه:0-0

  tick  تاثیر تغذیه علوفه خارشتر (Alhagi Maurorum) بر برخی از شاخص‌های تولید مثلی قوچ‌های افشاری - صفحه:0-0

  tick  تاثیر تفاله زیتون بر الگوی اسید های چرب شیر گاومیش - صفحه:0-0

  tick  تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا و دمای کاندیشنر طی پلت‌ سازی بر گوارش‌پذیری مواد مغذی در بره‌های پرواری - صفحه:0-0

  tick  تاثیر خوراک آغازین با فراوری سوپر پخت با دو سطح متفاوت نشاسته بر فاکتورهای رشد اسکلتی و وزن در گوساله‌های شیری هلشتین - صفحه:0-0

  tick  تاثیر دانه کلزای پرتوتابی شده به روش بیم الکترون بر عملکرد جوجه های گوشتی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر دمای فراوری اکسید منیزیم بر ظرفیت بافری، فراسنجه های تخمیر و هضم شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر سطوح کم زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر متغیرهای تخمیر شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر سطوح مختلف اوره بر قابلیت هضم برون تنی و فراسنجه های تخمیری شکمبه ای بقایای نخود فرنگی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر سطوح مختلف سیلاژ کاکتوس علوفه ای یونجه بر تولید گاز و فراسنجه های تخمیری شکمبه - صفحه:0-0

  tick  تاثیر سطوح مختلف مخمر اتولیز شده بر برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار پرورش یافته در تراکم بالا - صفحه:0-0

  tick  تاثیر غلظت پروتئین کل سرم در 24 ساعت اول زندگی برعملکرد رشد، مصرف خوراک اولیه و سلامت گوساله‌های ماده هلشتاین در طول دوره پیش ‌از شیرگیری - صفحه:0-0

  tick  تاثیر فرم خوراک بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار تحت تنش گرمایی - صفحه:0-0

  tick  تاثیر محدودیت خوراکی بر روند تغییر ترکیبات شیمیایی آغوز در گوسفندان دنبه‎دار - صفحه:0-0

  tick  تاثیر چربی جیره و مکمل روی آلی بر عملکرد رشد و مصرف خوراک بره های پرواری - صفحه:0-0

  tick  تاثیر‌عمل‌آوری با ترکیبات شیمیایی مختلف بر ترکیب شیمیایی بوته گوجه‌فرنگی - صفحه:0-0

  tick  ترکیب شیمیایی سیلاژ کاکتوس علوفه ای-یونجه و تاثیر تغذیه آن بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند کرمانی - صفحه:0-0

  tick  ترکیب شیمیایی پوست انار عمل‌آوری شده با استفاده از باکتری‌های تولیدکننده تاناز جدا شده از شکمبه گوزن - صفحه:0-0

  tick  تعیین ترکیب شیمیایی بوته گوجه فرنگی سیلو شده همراه با خرمای ضایعاتی و تفاله مرکبات - صفحه:0-0

  tick  تعیین خوش خوراکی بستر جوجه های گوشتی فرآوری شده با ملاس نیشکر و تفاله چغندر قند - صفحه:0-0

  tick  تعیین سطح بهینه نیاز عنصر روی در گوساله های شیرخوار هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  تغییرات برخی خصوصیّات کیفی گوشت بره های پرواری تغذیه شده با سطوح افزایشی روغن هسته‌ی انار - صفحه:0-0

  tick  تفاوت‏های ایمونولوژیکی بین دو سویه راس و آرین جوجه گوشتی - صفحه:0-0

  tick  جایگزینی مکمل های اسید سیتریک و مخمرساکارومایسز سرویسیه (Saccharomyces Cerevisiae) با پادزیست محرک رشد بر شاخص های عملکردی بلدرچین‌های تخمگذار ژاپنی - صفحه:0-0

  tick  دیدگاه نسخه جدید نیازهای غذایی گاوهای شیری (Nasem) در مورد توان تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین - صفحه:0-0

  tick  راهکارهای جایگزین گیاهی برای ضد انگل درمانی رایج در تک سمی ها - صفحه:0-0

  tick  رشد و نمو در جوجه ها-ژن های موثر - صفحه:0-0

  tick  زنده ماندن منی تازه گوسفند پس از جایگزینی گلیسرول با درصدهای مختلف دی متیل-فرمامید - صفحه:0-0

  tick  سنجش فلزات سنگین کروم و مس در بدن ماهی تیلاپیا شاخصی برای سلامت آب رودخانه کارون - صفحه:0-0

  tick  سنجش وضعیت محیطی ماهی بنی در تالاب شادگان - صفحه:0-0

  tick  سیلاژ مخلوط کاکتوس علوفه ای-یونجه به عنوان جایگزین خوراک دام برای بزهای شیری سانن: بررسی فراسنجه های شکمبه ای - صفحه:0-0

  tick  سیلاژ مخلوط کاکتوس علوفه ای-یونجه به عنوان جایگزین خوراک دام برای بزهای شیری سانن: بررسی قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک - صفحه:0-0

  tick  شتر دام آینده؛ شیر شتر ابرخوراکی موثر برای زندگی سالم - صفحه:0-0

  tick  شناسایی ژن های هاب دخیل در پاسخ به تنش حرارتی در مرغ گوشتی - صفحه:0-0

  tick  کارآیی نسبی برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی پارامترهای تولید گاز در جیره های با سطوح مختلف انرژی - صفحه:0-0

  tick  کاربرد شبکه ی عصبی مصنوعی در پیش‌بینی کینتیک تولید گاز با استفاده از ترکیبات شیمیایی خوراک‌ها در تغذیه ی نشخوارکنندگان - صفحه:0-0

  tick  کینوا، گیاهی برای تغذیه دام در شرایط تنش خشکی و شوری متا آنالیز - صفحه:0-0

  tick  متا آنالیز اثر تغذیه دانه کتان بر محتوای Pufa پروفیل اسید چرب گوشت گوسفند - صفحه:0-0

  tick  مطالعه شیوع لینگوآتولوز احشایی در نشخوارکنندگان اهلی شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی - صفحه:0-0

  tick  مطالعه شیوع لینگوآتولوز بینی-حلقی به روش میکروسکوپی و سرولوژیک در سگ‌های گله ی شهرستان قاینات، استان خراسان جنوبی - صفحه:0-0

  tick  معرفی و عملکرد ژن های مقاوم به تنش گرمایی در گوسفند - صفحه:0-0

  tick  مقایسه برخی مدل‌های رشد در بره‌های نر نژاد لری - صفحه:0-0

  tick  مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با برخی مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی کینتیک تولید گاز - صفحه:0-0

  tick  مقایسه عملکرد و خصوصیات لاشه‏ی جوجه‏ها‏ی گوشتی آرین و راس308 - صفحه:0-0

  tick  نقش اسیدهای چرب امگا3 در کنترل تنش های فیزیولوژیک در طیور - صفحه:0-0

  tick  واکاوی توالی ژن کالمادولین (Cam1) در بین طیور و پستانداران - صفحه:0-0

  tick  واکاوی مسیرهای سیگنالیک مرتبط با تنش گرمایی در هیپوتالاموس مرغ گوشتی - صفحه:0-0

  tick  پتانسیل و نرخ تولید گاز دانه تاج خروس در مقایسه با دانه جو و ذرت - صفحه:0-0

  tick  پیش‌بینی حجم تولید گاز در شکمبه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:0-0

  tick  ژن‌اگزوستوزین ترانسفراز2 کاندیدای ژن موثر بر چربی دنبه گوسفند - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved