>
Fa   |   Ar   |   En
   ترکیب شیمیایی سیلاژ کاکتوس علوفه ای-یونجه و تاثیر تغذیه آن بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند کرمانی  
   
نویسنده کریمی احمد ,دیانی امید ,حاج علیزاده زهره
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: پدیده خشکسالی اثرات نامطلوبی بر صنعت دامپروری گذاشته و سبب کاهش جمعیت و عملکرد دام ها شده است. از این رو جایگزینی گونه های مقاوم به کم آبی مانند کاکتوس علوفه ای که نسبت به وضعیت نامساعد محیطی مقاومت بالایی دارند می تواند راهکار مناسبی برای جبران خسارت های به عمل آمده باشد. اما به دلیل پایین بودن ماده خشک و پروتئین خام، حیواناتی که تنها از این گیاه تغذیه می کنند ممکن است دچار اختلالات هضم مانند اسهال و کاهش وزن شوند. بنابراین ترکیب کاکتوس علوفه ای که دارای کربوهیدارت بالاست با مواد خوراکی دارای فیبر و پروتئین بالا می توانند یک ترکیب متعادل را به-وجود آورند. هدف از این پژوهش، بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ کاکتوس علوفه ای با یونجه خشک و تاثیر تغذیه آن در گوسفندان بر مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی جیره های آزمایش بود. مواد و روش ها: برای تهیه سیلاژ، کاکتوس علوفه ای به میزان 66 کیلوگرم و یونجه خشک به میزان 34 کیلوگرم به صورت همگن مخلوط و در بشکه های پلاستیکی 220 لیتری فشرده شدند. نمونه برداری از سیلاژ پس از 45 روز سیلوکردن برای تعیین ترکیب شیمیایی انجام شد. جهت تعیین فراسنجه های آزمایشی از چهار راس گوسفند نر نژاد کرمانی در قالب طرح پرخشی در چهار دوره 21 روزه استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل جیره شاهد (سطح صفر) و جیره های دارای سطوح 10، 20 و 30 درصد سیلاژ مخلوط کاکتوس علوفه ای-یونجه بود. به منظور تعیین مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی، در هفته آخر هر دوره، نمونه خوراک و باقیمانده خوراک روزانه جمع آوری، توزین و آنالیز شیمیایی شد. سپس با استفاده از اختلاف بین ماده خشک دریافتی و ماده خشک باقیمانده، میزان مصرف خوراک روزانه محاسبه شد. نتایج و بحث: مصرف خوراک در این تحقیق تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. قابلیت هضم چربی خام و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با جیره دارای 30 درصد سیلاژ از گروه شاهد و جیره های دارای 10 و 20 درصد سیلاژ بیشتر بود (05/0p<). هم چنین قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی با افزودن سیلاژ مخلوط کاکتوس-یونجه به جیره، به صورت درجه دو افزایش یافت (05/0p<). نتیجه گیری کلی: با توجه به اینکه سیلاژ مخلوط کاکتوس-یونجه از ارزش تغذیه ای نسبتا خوبی برخوردار است، بنابراین جهت حفظ خواص مطلوب و استفاده از آن در شرایط محیطی نیمه خشک، می توان کاکتوس را به همراه یونجه سیلو نمود. از طرفی اضافه کردن سیلاژ مخلوط کاکتوس-یونجه به جیره گوسفندان سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی شد، در نتیجه می-توان از آن در جیره گوسفندان تا سطح 30 درصد برای جبران کمبود خوراک دام در فصول گرم سال بهره برد.
کلیدواژه کاکتوس علوفه ای، ماده خشک مصرفی، قابلیت هضم، مناطق نیمه خشک.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved