>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر محدودیت خوراکی بر روند تغییر ترکیبات شیمیایی آغوز در گوسفندان دنبه‎دار  
   
نویسنده محمودی مونه حمیده ,زرین موسی ,احمدپور امیر ,نوری ماهرخ
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    به‎ منظور مطالعه روند تغییر ترکیبات آغوز گوسفندان متاثر از محدودیت خوراکی، از تعداد 20 راًس میش آبستن دنبه‎دار نژاد غالب بومی منطقه (لری- بختیاری و ترکی- قشقایی) در دو گروه شاهد (10control, n=) و محدودیت خوراکی (10restriction; n =) استفاده شد. پس از سازگاری، در دوره پیش از زایش حیوانات گروه شاهد از پنج هفته مانده به زایمان تا زایمان (5- تا 1-) با 100 درصد و گروه محدودیت در همین بازه طی هفته‌های اول تا چهارم مطالعه به ترتیب و به‌صورت هفتگی با 100، 50، 65 و 80 درصد جیره پیشنهادی تغذیه شدند. همین برنامه تغذیه‎ای از هفته اول پس از زایش برای هر دو گروه تیماری به مدت پنج هفته (1 تا 5) تکرار گردید. از‎ آغوز دام‌ها در زمان‌های صفر (زایمان)، 1، 12، 24، 36، 48 و 72 ساعت پس از زایمان نمونه‌برداری صورت گرفت. سپس با استفاده از روش‌های استاندارد و با استفاده از دستگاه آنالیز شیر (lactoscan s standard 1040, basic models, nova zagora, bulgaria) مقدار چربی، لاکتوز، پروتئین، مواد جامد غیرچربی، و چگالی تعیین شد. ترکیبات اصلی آغوز اندازه‎گیری و داده‎ها بر اساس رویه مختلط نرم افزار sas آنالیز شدند. بر اساس نتایج روند تغییر چربی آغوز تا ساعت 72 پس از زایمان در هر دو گروه بدون تغییر بود. درصد لاکتوز، پروتئین، مواد جامد بدون چربی و چگالی در ابتدای زایمان بالا ولی در هر دو گروه از ساعت 12 روند کاهشی خود را آغاز کرد. این روند در گروه شاهد پس از 24 ساعت و در گروه محدودیت با تاخیر 12 ساعت به پایین‎ترین مقدار طی آزمایش رسیدند. بر اساس نتایج به‎دست آمده در این مطالعه در مورد ترکیبات آغوز به استثنای چربی، می‎توان چنین استنباط کرد که غلظت مولکول‎های زیستی در آغوز از زمان زایمان تا 24 ساعت در بالاترین مقدار خود می‎باشند ولی از روز اول تا پایان نمونه گیری (72 ساعت) این مقادیر بالاتر از میزان آن‎ها در شیر کامل که از یک هفته به بعد نمونه گیری و آنالیز شدند می‎باشد. بنابراین، چنین نتیجه گیری می‌شود که ترشحات پستانی تا پایان روز اول به عنوان آغوز و تا پایان روز سوم به‌عنوان شیر انتقالی در نظر گرفته شوند و از یک هفته بعد از زایمان به شیر معمولی تغییر خواهد یافت. براساس این یافته ها میتوان نتیجه گرفت روند تغییر ترکیبات آغوز در گوسفندان دنبه‎دار با دیگر دام‏ها متفاوت بوده و به نظر می‌رسد دام‎ها در تلاش هستند که در حداقل زمان ممکن از طریق آغوز مواد مورد نیاز را به نوزادان خود انتقال دهند.
کلیدواژه پروتئین، چربی، چگالی، لاکتوز، مواد جامد غیر چربی
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved