>
Fa   |   Ar   |   En
   تفاوت‏های ایمونولوژیکی بین دو سویه راس و آرین جوجه گوشتی  
   
نویسنده صمدیان فرهاد ,کریمی ترشیزی محمد امیر ,ایوک‏پور علیرضا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: در گذشته اصلاح نژاد جوجه‏های گوشتی در جهت بهبود عملکرد و نرخ رشد صورت گرفته است که منجر به کاهش پاسخ ایمنی اکتسابی در جوجه‎‏‏ها شده است. با این حال، امروزه شرکت‌های اصلاح‌ نژاد برای ویژگی‌هایی مانند زنده‏مانی، سهولت مدیریت، رفاه و مقاومت در برابر بیماری‌ها در جوجه‏های گوشتی انتخاب انجام می‏دهند. بنابراین در مطالعه حاضر تفاوت در شاخص‏های تنش و ویژگی‏های ایمنی در بین دو سویه تجاری راس و آرین جوجه‏ی گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‏ها: جوجه‎های یک‎روزه به طور جداگانه به دو گروه تیماری راس و آرین تقسیم شدند. تعداد اولیه هر سویه 48 قطعه بود که بین 12 تکرار قفسی و با چهار جوجه در هر قفس تقسیم شدند. جیره همه پرندگان طبق راهنمای پرورش آرین فرموله شد. در 32 روزگی خون‏گیری در سرنگ‏های هپارین‎دار به عمل آمد. بعد از تهیه گسترش خونی و رنگ‏آمیزی با گیمسا-رایت، هتروفیل‏ها و لنفوسیت‏ها در زیر میکروسکوپ نوری مرکب با بزرگنمایی 100× با غوطه‎وری در روغن شمارش شدند. سپس میانگین نسبت هتروفیل به لنفوسیت به عنوان شاخص تنش در هر سویه گزارش شد. در یک پرنده انتخاب شده از هر قفس در سن 42 روزگی، ایمنی سلولی با افزایش حساسیت تاخیری به 2، 4 دی‌نیتروکلروبنزن (dncb) و پاسخ لنفوسیتی به فیتوهماگلوتینین (pha) از آزمون دی‎نیتروکلروبنزن و فیتوهماگلوتینین سنجیده شد. برای تحلیل اثر ژنوتیپ جوجه بر سامانه ایمنی هومورال، از تعیین تیتر آنتی‏بادی بر علیه ویروس آنفولانزا، نیوکاسل و چالش گلبول قرمز گوسفندی (srbc)، همراه با تعین وزن نسبی اندام‏های اصلی لنفاوی استفاده شد. ترکیب میکروفلورای ایلیومی نیز در سن 32 روزگی جوجه‏ها تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در قالب یک طرح کاملا تصادفی با رویه glm نرم‎افزار sas صورت گرفت.نتایج و بحث: وزن بورس فابریسیوس در هر دو مرحله کشتاری (32 و 42 روزگی) در راس بالا‏تر از آرین بود. هم تعداد هتروفیل‏ها و هم لنفوسیت‏ها به طور معنی‏داری در سویه راس بالاتر بود که ممکن است بر بالا بودن تعداد لوکوسیت‏ها در سویه راس در مقایسه با آرین دلالت نماید. با این حال، نسبت هتروفیل به لنفوسیت اختلاف معنی‏داری بین دو سویه نشان نداد، ولی به لحاظ عددی این شاخص تنش در سویه راس بالاتر بود. شمار کل باکتری‏های هوازی، باکتری‏های اسید لاکتیک و کلی‏فرم‎ها در ایلیومِ سویه آرین بالاتر از راس بود. ژنوتیپ پرنده بر شاخص‎های ایمنی سلولی معنی‏دار نبود. تیتر آنتی‏بادی بر علیه آنفولانزا و نیوکاسل در سویه آرین به طور معنی‏داری بالاتر از راس بود. سطح تیتر کل بر علیه srbc و تیتر مقاوم به 2-مرکاپتواتانول (igy) بین دو سویه اختلاف معنی‏داری نداشت، با این حال، تیتر ایمونوگلوبولین m در سویه راس بالاتر بود. نتیجه گیری کلی: با توجه به بالا بودن درصد لنفوسیت‏ها، بالا بودن تیتر ایمونوگلوبولین m، تعداد کمتر باکتری‏های بیماری‏زای ایلیومی و همچنین بالا بودن وزن نسبی بورس و طحال در سویه راس در مقایسه با آرین، به نظر می‏رسد که وضعیت ایمنی هومورال در سویه راس بهتر باشد. با این حال، تیتر آنتی‏بادی بر علیه آنفولانزا و نیوکاسل به طور معنی‏داری در سویه آرین بالاتر بود. بنابراین با توجه به نتایج حاضر، نمی‏توان به طور قطع در مورد برتر بودن وضعیت ایمنی هومورال در یکی از سویه‏های آزمایشی اظهار نظر نمود.
کلیدواژه ایمنی هومورال و سلولی، سویه‏های جوجه گوشتی، ، نسبت هتروفیل به لنفوسیت
آدرس , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved