>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر هم افزایی مواد معدنی آلی بر عملکرد سیستم ایمنی و راندمان رشد در گوساله‌های شیرخوار  
   
نویسنده مرتضوی محدثه سادات ,ولی زاده رضا ,ابراهیمی هادی ,حاج محمدی مرضیه
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: عوامل متعددی در صنعت دامپروری وجود دارد که باعث به خطر افتادن سلامت و رشد نامناسب گوساله‌ها می‌گردد. از این رو متعادل نگه داشتن شرایط پرورش و تغذیه مناسب برای بهبود سلامت و رشد گوساله‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حیوانات در ابتدای زندگی، حساسیت‌های بیشتری نسبت به پاتوژن‌ها و عوامل بیماری‌زا از خود نشان می دهند، که ناشی از عدم توسعه کامل سیستم ایمنی آن‌ها می باشد. مطالعات بسیاری در خصوص استفاده از مواد معدنی برای بهبود رشد و سیستم ایمنی در گوساله انجام شده است و همگی بر این نکته تاکید داشته‌ اند که استفاده از برخی مکمل های مواد معدنی در تغذیه گوساله‌های تازه متولد شده باعث بهبود عملکرد حیوان و تقویت سیستم ایمنی می شود.مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثرات مواد معدنی روی، منگنز، مس و ترکیب این سه عنصر بر روی عملکرد و سیستم ایمنی گوساله‌ها آزمایش فوق با 25 راس گوساله شیرخوار هلشتاین در سن 1ماهگی که به صورت کاملا تصادفی به یکی از تیمار‌های زیر اختصاص داده شده بودند انجام گرفت. تیمارهای مورد آزمایش شامل :1( شیر عاری از ماده معدنی ( شاهد ) 2) ماده معدنی منگنز محلول در شیر 3) ماده معدنی مس محلول در شیر 4) ماده معدنی روی محلول در شیر 5) ترکیبی از 3 ماده معدنی روی، مس ومنگنز محلول در شیر بودند. در طول مدت آزمایش مقدار مشخصی استارتر بصورت روزانه در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. شاخص‌های رشد اسکلتی و افزایش وزن بدن در روز 0 و 21 از زمان شروع طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج نشان داد که مصرف عناصر معدنی کیلاته روی، مس، منگنز و ترکیب هر سه، اثر معناداری بر اندازه طول بدن در پایان دوره داشت و تا حدی سبب بهبود در افزایش وزن روزانه، شاخص دورسینه، طول پین، طول هیپ، ارتفاع جدوگاه و ارتفاع هیپ گردید اما تاثیر معنا‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری کلی : با توجّه به نقش مواد معدنی در فرایند‌های بیولوژیک و نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که استفاده از مکمل های مواد معدنی کیلاته تاثیرات مثبتی بر شاخص‌های اسکلتی ، رشد و سلامت گوساله دارد.
کلیدواژه گوساله شیرخوار، سیستم ایمنی، روی، مس، منگنز
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved