>
Fa   |   Ar   |   En
   راهکارهای جایگزین گیاهی برای ضد انگل درمانی رایج در تک سمی ها  
   
نویسنده احمدنژاد مسعود
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: انگل های داخلی اسب ها یک مشکل مدیریتی و سلامتی بزرگ است که باعث کاهش عملکرد ورزشی و رشد حیوان می شود. رایج ترین روش مدیریت این عفونت ها استفاده از داروهای ضد کرم از جمله دسته بنزیمیدازول ها (فنبندازول)، تتراهیدروپیریمیدین ها (پیرانتل) و لاکتون های ماکروسیکلیک (ایورمکتین و موکسیدکتین) می باشد. اما امروزه با توجه به استفاده مداوم از این داروها، مقاومت دارویی به داروهای مورد استفاده دیده می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ما به دنبال راهکارهای جایگزین برای داروهای ضد انگل رایج در اسب هستیم. در این مطالعه یک جستجوی نظام مند و بررسی مقالات منتشر شده در مورد راهکارهای جایگزین برای درمان های ضد انگلی در تک سمی ها انجام شد. ' equine, plant, antiparasitic ' به عنوان کلمات کلیدی در جستجو در پایگاه‌های اطلاعت علمی داخلی و بینی المللی انجام گرفت.نتایج و بحث: با توجه به نتایج به دست آمده گیاهانی مثل trachyspermum ammi ,jasminum grandiflorum l., achillea millefolium l., artemisia absinthium l, gentiana asclepiadea l, inula helenium l, tanacetum vulgare l, diospyros anisandra, می توانند جایگزین امیدوارکننده برای درمان و پیشگیری از کرم ها در تک سمی ها باشد.نتیجه گیری کلی: فلاونوئید ها از جمله مواد مرثره گیاهی هستند که می توانند بیشترین اثرات ضدکرمی را در تک سمی ها داشته باشند. با این حال مطالعات بیشتری برای بررسی تاثیر ضدانگلی گیاهان دارویی لازم است.
کلیدواژه ضدانگل، پرورش اسب، گیاهان دارویی، مقاومت دارویی
آدرس , Iran
پست الکترونیکی ahmadnejad.masoud@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved