>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات افزودن سطوح مختلف توکسین بایندر بنتومکس چیتیکا بر غلظت آفلاتوکسین M1 و عملکرد گاوهای شیری تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین B1  
   
نویسنده هادوی آرش ,کارگر فاروق ,فیاض نجیب الله ,ساقی ندا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: مایکوتوکسین‌ها متابولیت های ثانویه قارچ‌ها هستند که امروزه به‌عنوان یکی از بزرگترین نگرانی‌ها در صنعت دام و طیور بشمار می‌آید. از مهمترین مایکوتوکسین ها در خوراک دام و طیور و آبزیان آفلاتوکسین ها هستند. آفلاتوکسین ها اگر به مقدار کافی مصرف شوند می‌توانند بر سلامت، عملکرد و تولیدمثل حیوانات تاثیر منفی بگذارند. مواد و روش ها: در این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سطوح مختلف توکسین بایندر تجاری بنتومکس چیتیکا 25 راس گاوشیری هلشتاین با روزهای شیردهی 25±160 و میانگین تولید شیر 2.1±28.5 در روز به مدت 45 روز با جیره‌های 1-شاهد منفی (فاقد توکسین بایندر و آفلاتوکسین b1) 2- شاهد مثبت (جیره شاهد منفی + 121 میکروگرم آفلاتوکسینb1) 3- جیره شاهد مثبت + نیم کیلوگرم بر تن توکسین بایندر بنتومکس چیتیکا 4- جیره شاهد مثبت + یک کیلوگرم بر تن توکسین بایندر بنتومکس چیتیکا 5- جیره شاهد مثبت + یک و نیم کیلوگرم بر تن توکسین بایندر بنتومکس چیتیکا تغذیه شدند.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی‌داری بر ترکیبات شیر و مقدار آن نداشتند. اما تیمارهای آزمایشی به‌طور معنی‌داری توانستند مقدار آفلاتوکسین m1 شیر را کاهش دهند. افزودن 0.5، 1 و 1.5 کیلوگرم بر تن توکسین بایندر به ترتیب 24.4، 46 و 46 درصد از آفلاتوکسین شیر را در مقایسه با گروه کنترل مثبت کاهش داد (p<0.05). نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از توکسین بایندر اثرات مثبتی بر کاهش آفلاتوکسین شیر دارد که این پارامتر می‌تواند اثرات مثبتی بر قیمت تمام شده شیر برای گاوداری‌ها و کاهش سلول‌های سوماتیک داشته باشد. نتیجه گیری کلی: وجود آفلاتوکسین در خوراک دام و شیر از جمله معضلات کنونی جامعه و صنعت دام پروری می‌باشد وجود آفلاتوکسین در خوراک دام اثرات نامطلوبی بر کیفیت شیر و بالا بردن توکسین بایندهای آن می‌شود و در مقادیر زیاد می‌تواند باعث کاهش خوش‌خوراکی جیره گردد. باتوجه به شرایط نگهداری خوراک دام معمولا وجود مایکوتوکسین در آنها اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از توکسین بایندرها در تغذیه دام میتواند کمک بسیاری به کاهش آفلاتوکسین های شیر بکند و از لحاظ سلامت و اقتصاد کمک زیادی به جامعه داشته باشد.
کلیدواژه مایکوتوکسین‌ها، آفلاتوکسین M1، گاو شیری، آفلاتوکسین B1،توکسین بایندر، بنتومکس چیتیکا
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved