>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره اتانولی گیاه کاسنی (Cichorium Intybus L.) بر سیستم ایمنی و میکروفلور روده بلدرچین های ژاپنی  
   
نویسنده تراز زهرا ,حیدری محمد تقی ,مقصودلو شهریار ,قنبری فرزاد
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدمه: تاثیر سوء آنتی بیوتیک ها بر سلامت انسان، منجر به استقبال روز افزون از محصولات ارگانیک شده است. لذا تلاش برای یافتن موادی که بتوانند رشد حیوانات را بهبود داده و اثرات جانبی کمتری بر سلامت مصرف کننده داشته باشند، همچنان ادامه دارد. امروزه گیاهان دارویی به‌دلیل داشتن خواص ضدباکتریایی مورد توجه بوده و به‌عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها پیشنهاد می شوند. یکی از این گیاهان دارویی گیاه کاسنی با نام علمیcichoriumintybus l. است که در نقاط مختلف ایران به صورت خودرو یافت می شود. الیگوفروکتوز و اینولین که جزء فروکتان‌های قابل تخمیر اصلی کاسنی هستند دارای خاصیت افزایش میکروب‌های مفید و کاهش باکتری‌های بیماری‌زا در روده هستند.مواد و روش ها: این آزمایش با استفاده از 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یکروزه (نر و ماده) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار از سن یک تا سن 35 روزگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (فاقد افزودنی ) ، 25/0 درصد، 5/0 درصد و 75/0 درصد عصاره اتانولی گیاه کاسنی در جیره بودند. خوراک مصرفی بر پایه ذرت و کنجاله سویا بر اساس احتیاجات مواد مغذی توصیه شده (13) تنظیم شد. در پایان دوره آزمایش (35 روزگی) 2 قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی انتخاب و پس از کشتار جوجه ‏ها خونگیری جهت شمارش گلبولهای سفید خون و نمونه گیری از قسمت انتهایی ایلئوم انجام و پس از ساخت سری رقیق‏سازی و گرمخانه گذاری، جمعیت لاکتوباسیلوس‏ها وکلی‏فرم‏‏ها شمارش شد. نتایج و بحث: نتایج نشان داد استفاده از عصاره الکلی گیاه کاسنی در خوراک بلدرچین های گوشتی سبب افزایش جمعیت لاکتوباسیل ها و کاهش جمعیت کلی فرم ها در ایلئوم شد (0/50 ≥ p). ph ایلئوم بجز در تیمار حاوی 0/25 درصد عصاره کاسنی کاهش معنی دار نشان داد (0/50 ≥ p). تاثیر عصاره گیاه کاسنی بر تعداد گلبولهای سفید خون و وزن بورس و طحال معنی دار بود (0/50> p). نتیجه گیری کلی: با توجّه به نتایج این تحقیق، به طور کلی، عصاره الکلی گیاه کاسنی باعث افزایش جمعیت لاکتوباسیلها و سلولهای سفید خون شد.
کلیدواژه بلدرچین ژاپنی، جمعیت میکروبی روده، سیستم ایمنی، کاسنی.
آدرس , Iran, , Iran, , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved