>
Fa   |   Ar   |   En
   کینوا، گیاهی برای تغذیه دام در شرایط تنش خشکی و شوری متا آنالیز  
   
نویسنده کردی مرتضی ,فروزانفر شیوا
منبع سومين همايش ملي پژوهش هاي نوين در علوم دامي - 1401 - دوره : 3 - سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی - کد همایش: 01220-76320 - صفحه:0 -0
چکیده    مقدّمه: محدودیت منابع آبی در کشور از یک طرف و نیاز آبی بالای اغلب گیاهان علوفه ای رایج مورد استفاده در تغذیه دام از طرف دیگر موجب شده است تا تولید علوفه درکشور با محدودیت مواجه شود. علاوه بر این، پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک موجب افزایش درجه شوری آب در مناطق مختلف کشور نیز شده است. لذا در حوزه کشاورزی و تغذیه ی دام، استفاده از گیاهانی همچون کینوا، که نیاز آبی کم و توانایی بالا در تحمل خشکی و شوری دارند، می تواند موجب امنیت غذایی در کشور شود. امّا در هر حال تاکنون مطالعات اندکی در ایران در رابطه با استفاده از گیاه کینوا در تغذیه دام به عمل آمده است. مواد و روش ها: ارزش تغذیه ای قسمت های مختلف گیاه کینوا و امکان استفاده از آن ها در تغذیه دام بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع مختلف در پایگاه های اطلاعاتی science direct، scopus، web of science، sid، و isc بررسی شد، و در نهایت نتایج این مطالعات جمع بندی و در قالب این مقاله ارائه شدند.نتایج و بحث: کینوا گیاهی نو ظهور در ایران است که مقاوم به تنش شوری و خشکی می باشد و ارزش غذایی بسیار بالای دانه ی آن از لحاظ وجود ترکیبات مغذی از جمله اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب ضروری، ترکیبات آنتی اکسیدانی، مواد معدنی و ویتامین ها، موجب مقایسه آن توسط سازمان خوار و بارجهانی با دانه ی غلات گردید. در واقع کینوا به دلائل گیاه-شناسی و همچنین به خاطر ترکیب غیرمعمول و تعادل استثنایی آن بین پروتئین، و روغن در آن، یک شبه غله نامیده شده است.نتیجه گیری کلی: دانه و سایر بخش های گیاه کینوا به دلیل ترکیب شیمیایی مناسب و هضم بالا، داشتن پتانسیل بهبود تخمیر شکمبه ای و عرضه مناسب مواد مغذی، می توانند در جیره غذایی نشخوارکنندگان به عنوان یک خوراک جایگزین برای منابع دانه ای و علوفه ای استفاده شوند.
کلیدواژه تغذیه دام، تنش محیطی، خشکی، شوری، کینوا
آدرس , Iran, , Iran
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved