>
Fa   |   Ar   |   En
   هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی   
سال:1398 - دوره:8 - هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی - کد همایش: 98190-86647


  tick  «تفنّن در تعبیر» بحثی در سبک شناسی شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  «تقدیرگرایی» در شاهنامه‌ی فردوسی - صفحه:0-0

  tick  «چهره یهود در شاهنامه» - صفحه:0-0

  tick  آئین دوستی و دوست یابی در قابوس نامه با نگاهی مقایسه ای به آثار سعدی و منابع دینی - صفحه:0-0

  tick  آداب و رسوم درباری در شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  ابهاماتی دربارة اصل و منشا منظومة حماسی صاحبقران‌نامه - صفحه:0-0

  tick  ارتباط و نمادگرایی آب در اسطوره ضحاک - صفحه:0-0

  tick  ارتباطات غیرکلامی؛ با تکیه بر روایت شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  از گوسان پارتی تا کولی معاصر؛ بررسی سیر گذر کولی ها در تاریخ و ادبیات فارسی - صفحه:0-0

  tick  اندیشه های زُروانی در داستان فرزندان فریدون - صفحه:0-0

  tick  اندیشه هرمسی در آینه ادبیات ایرانی - صفحه:0-0

  tick  انعکاس پیشه ها در شعر فارسی و تمرکز بر قصاب کاشانی - صفحه:0-0

  tick  بازتاب بدترین ویژگی های شخصیت اسطوره ای افراسیاب در شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  بازتاب حماسه غدیرخم از قرن چهارم تا قرن دهم - صفحه:0-0

  tick  بازتاب خرافه گرایی و باورهای عامیانه در متون کهن زبان فارسی (مطالعه موردی : جهانگشای جوینی) - صفحه:0-0

  tick  بازتاب علاقه‌ی اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی با رویکرد روان‌شناسی فرد نگر آلفرد آدلر - صفحه:0-0

  tick  بازتاب کهن الگوها در داستان سیاوش - صفحه:0-0

  tick  بازنمایی فرهنگ شاهنامه‌خوانی در آیین چوب بازی عشایر لُر (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:0-0

  tick  بحثی در زیبایی صوری و محتوایی شعر وحشی بافقی - صفحه:0-0

  tick  بررسی ابزار و آداب و فنون مرتبط با کتابت بر اساس منابع مکتوب دوران صفوی (مطالعه موردی کتاب قانون الصور) - صفحه:0-0

  tick  بررسی احکام حقوقی ازیش-ماند(دعوی مالکیت) از مادیان هزار دادستان - صفحه:0-0

  tick  بررسی ارتباط رنگ با مضمون داستانهای شاهنامه فردوسی با رویکرد تحلیل محتوا - صفحه:0-0

  tick  بررسی انسجام متنی داستان کُک کوهزاد - صفحه:0-0

  tick  بررسی بازتاب رگه هایی از آئین زروان و مهر در دین زردشت بر پایه ی شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  بررسی برخی از تصاویر شاعرانه در سام نامه ی خواجوی کرمانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی برخی ویژگی‌های برجسته زبانی و بلاغی در دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی - صفحه:0-0

  tick  بررسی بسامد واژۀ «برج» و ارتباط آن با کبوتر در شعر اخوان ثالث - صفحه:0-0

  tick  بررسی تحول آوایی و معنایی چند واژة کهن درگویش گیلکی غرب گیلان با توجه به کاربرد آن‌ها در سه دفتر نخست ِشاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تصویر و تصویرپردازی در اشعار قیصر امین پور - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی «پیر و مرشد» در فرهنگ ایران و شبه قاره هند ( با تکیه بر عصر مغول تا تیموریان) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی اسب رستم و آشیل در ادبیات حماسی ایران و یونان با رویکرد نقد کهن الگویی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی الگوی فراطبیعی در شاهنامه و ایلیاد با شواهدی از حماسه‏های بزرگ جهان - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی سیمای پیامبر(ص) در شعر کعب بن زهیر، بوصیری و احمد شوقی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی کارکرد انفاس عیسی(ع) در شعر فارسی و عربی - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی معیارهای بازنویسی شاهنامه برای کودکان و نوجوانان با تکیه بر داستان ضحاک ماردوش - صفحه:0-0

  tick  بررسی تطبیقی ناسیونالیسم (ملّی‌گرایی اسلامی) در شعر مشروطه و معاصر با تکیه بر اشعار (شهریار، مصدق، امین‌پور، بهار و میرزاده عشقی) - صفحه:0-0

  tick  بررسی تم غالب در منظومه لیلی و مجنون مکتبی شیرازی - صفحه:0-0

  tick  بررسی جایگاه و کارکردهای اسطوره ی ملی رستم در سروده های حماسی پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران - صفحه:0-0

  tick  بررسی جایگاه پیامبر اسلام (ص) در کشف المحجوب هجویری - صفحه:0-0

  tick  بررسی جهان بینی‌های قاسم مادح در جهانگیرنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی رجز بر اساس الگوی مربع ایدئولوژیک ( مطالعه موردی: رجزهای داستان رستم و خاقان چین) - صفحه:0-0

  tick  بررسی ساختار استعاری تصاویر در جهانگیرنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی ساختار تراژدی ارسطویی در داستان رستم و سهراب - صفحه:0-0

  tick  بررسی ساختار تشبیه و استعاری تصاویر گرشاسب نامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی ساختار داستان فریدون در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی شاهنامه فردوسی از منظر نظریه‌ی تنازع بقا داروین - صفحه:0-0

  tick  بررسی شیوه نقد هنر و هنرمندان بر اساس منابع تاریخی مکتوب کهن قرن هفتم ه.ق - صفحه:0-0

  tick  بررسی صور خیال بر پایه تشبیه در فرامرز نامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی صور خیال در دیوان دعبل خزاعی - صفحه:0-0

  tick  بررسی صورخیال بر پایه تشبیه در مثنوی حمله حیدری - صفحه:0-0

  tick  بررسی طنز و شگردهای آن در آثار عباس یمینی شریف - صفحه:0-0

  tick  بررسی عناصر مادرتباری در داستان رستم (پیش از تولد رستم تا مرگ سهراب) - صفحه:0-0

  tick  بررسی کاربرد صور خیال در فرامرزنامه با تاکید بر نمود استعاره و کنایه - صفحه:0-0

  tick  بررسی مباحث اجتماعی در آثار جلال آل احمد - صفحه:0-0

  tick  بررسی مکانیسم های دفاع روانی در مثنوی معنوی - صفحه:0-0

  tick  بررسی مهارت تصمیم گیری در شخصیت های شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی مهارت تفکرنقاد در شخصیت های شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی مهارت مدیریت هیجانات در شخصیت‌های شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  بررسی موسیقی کناری در دیوان آصفی هروی - صفحه:0-0

  tick  بررسی موضوع رویت الهی در غزلیات سعدی - صفحه:0-0

  tick  بررسی همسانی های دو آیین میترایی و اهل حق از منظر اسطوره شناسی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل جامعه شناختی آداب و رسوم در شاهنامة فردوسی (با تکیه بر آیین حکومت داری) - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل درد و رنج های اجتماعی گریزپذیر در بخشی از اشعار فروغ فرخزاد - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل شخصیت های بازاری رمان همسایه ها، احمد محمود - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل عشق شنیداری در داستان زال و رودابه - صفحه:0-0

  tick  بررسی و تحلیل مقایسه ای دو قصیده آفتابیه انوری و خاقانی - صفحه:0-0

  tick  بررسی و مقایسه‏ی غایت کمال انسان در مثنوی معنوی مولوی وآموزه‏های بودا - صفحه:0-0

  tick  بررسی ویژگی های شعر امروالقیس با تکیه بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه - صفحه:0-0

  tick  بررسی ویژگی های فضای معماری ایران در دوران اسلامی از قرن هفتم تا دهم با تکیه برمنابع تاریخی - صفحه:0-0

  tick  بن مایه‌های اساطیری شخصیت بالدر و اسفندریار - صفحه:0-0

  tick  به نام آن که خود عاشق ترین است جلوه های حماسی در شعر عرفانی عصر تیموری - صفحه:0-0

  tick  تاثیر ناشناختة شاهنامه بر حافظ شیرازی - صفحه:0-0

  tick  تاملی در ساز و کار پدافندی فرافکنی و شاخصه های آن با تکیه بر اشعار پروین اعتصامی - صفحه:0-0

  tick  تاملی در محتوا و درون مایه های طنز نسیم شمال - صفحه:0-0

  tick  تامّلی در جنبه های ادبی و هنری شخصیّت رستم - صفحه:0-0

  tick  تجلّی کهن‌الگوی پیر فرزانه به عنوان نمایندۀ خرد در شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل جلوه های ادبیات عامیانه در افسانه کوراوغلو با تکیه بر مبانی حماسی آن در ایران واروپا - صفحه:0-0

  tick  تحلیل ریخت شناسانه داستان پادشاهی همای درشاهنامه با تاکید بر عنصر پیشگویی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل سبکِ نگاره‌های نسخه‌ی شاهنامه‌ی شاه‌تهماسبیِ مکتبِ نگارگری تبریزِ صفوی - صفحه:0-0

  tick  تحلیل محتوا و زیبایی شناسی اشعار کودکانه عباس یمینی شریف - صفحه:0-0

  tick  تحلیل محتوای توصیفی اهداف آموزشی دروس فارسی خوانداری پایۀ ششم دبستان بر اساس طبقه بندی بلوم - صفحه:0-0

  tick  تحلیل محتوای توصیفی متون حماسی کتاب های فارسی خوانداری دورۀ دوم ابتدایی از منظر توجه به درون مایۀ حماسی و انواع جملات - صفحه:0-0

  tick  تحلیل محتوای نمایشواره « رستم و سهراب در غزنه » نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب (نگاهی جدید و تفسیری نو از متون حماسی درمورد برخورد نسلها) - صفحه:0-0

  tick  تحلیل موسیقی درونی منظومه های غنایی «زهره و منوچهر» ایرج میرزا و «ایرج و هوبره» قاسم لاربن - صفحه:0-0

  tick  تخییل و تصویر طبیعت در منظومه ی تاریخی رزمی علی نامه - صفحه:0-0

  tick  تصاویر ساخته شده از تشبیه در کوش نامه - صفحه:0-0

  tick  تغزل در شعر منوچهر آتشی - صفحه:0-0

  tick  تفحصی در مفهوم وطن دوستی و شاخصه های آن با تکیه بر اشعار سید اشرف الدین حسینی - صفحه:0-0

  tick  تلمیحات و اشارات تاریخی و داستانی در دیوان امیرخسرو دهلوی - صفحه:0-0

  tick  توتم و توتم پرستی در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  جامعه‌شناسی جنسیت در ضرب‌المثل‌های کُردی کلهری - صفحه:0-0

  tick  جایگاه زنان در کوش نامه - صفحه:0-0

  tick  جستاری در بینش و رویکرد ابوطاهر طرسوسی بر اساس تحلیل متن حماسی-تاریخی ابومسلم نامه - صفحه:0-0

  tick  جستاری در شیوه ها و شگردهای طنزآفرینی میرزاده عشقی - صفحه:0-0

  tick  جُستاری در بررسی بازتاب و اثرگذاری داستان های رستم پهلوان در آثار هنری عصر قاجار (مطالعه موردی: کاشی کاری های سلطنتی و نقاشی های حسین قوللر آغاسی) - صفحه:0-0

  tick  حقوق بین الملل در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  خوانش بینامتنی تاویلات عرفانی مولوی از شخصیت های قرآنی در مثنوی و دیوان شمس با تاکید بر شخصیت آدم علیه السلام - صفحه:0-0

  tick  رئالیسم در شعر احمد شاملو - صفحه:0-0

  tick  راست نمایی در داستان های اژدها در شاهنامه و گرشاسب نامه - صفحه:0-0

  tick  رذایل و فضایل اخلاقی در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  رستم ' نهاد ' برتر شاهنامه تحلیلِ باورپذیری رفتار نهادمحور ' رستم ' با بررسی پیشینه‌ی رفتار 'رودابه' و' زال' - صفحه:0-0

  tick  رفتار شناسی و اخلاق پادشاهان اسطوره ای و تاریخی در حماسه ملی - صفحه:0-0

  tick  رمانتیسم در دیوان شاکه و خان منصور - صفحه:0-0

  tick  رمز‌گشایی از داستان ماران بر دوش ضحاک 'هرمنوتیک' - صفحه:0-0

  tick  روایت‎شناسی داستان حضرت موسی (ع) در قرآن کریم - صفحه:0-0

  tick  رویکرد سعدی به آیین درویشی در گلستان - صفحه:0-0

  tick  زمینه‌های‌ اجتماعی نظم حماسه‌های فارسی - صفحه:0-0

  tick  زن در آیینه ذهن فردوسی و اسدی طوسی - صفحه:0-0

  tick  زنان سرکش در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  سطوح زمان در روایت حماسی، با تکیه بر حماسه مذهبی فلورانس رومی - صفحه:0-0

  tick  سفینۀ تواریخ آل عثمان نگاهی به وضع زبان و ادب فارسی در آناتولی (روم) - صفحه:0-0

  tick  سمبولیسم اجتماعی فارسی در اشعار فروغ فرّخزاد، منوچهر آتشی و محمدرضا شفیعی کدکنی - صفحه:0-0

  tick  سنجش روایت داستان سیاوش در شاهنامه کُردی با روایت شاهنامه فردوسی - صفحه:0-0

  tick  سوررئالیسم در رمان‏های احمدرضا احمدی - صفحه:0-0

  tick  شاهنامۀ فردوسی حماسه‌ای ملی و افسانۀ قرون ویکتور هوگو حماسه‌ای مصنوع - صفحه:0-0

  tick  شخصیت شناسی بهمن در بهمن نامه - صفحه:0-0

  tick  طبقه‌بندی بینامتنی نمایه‌های اسطوره‌ای در بهمن‌نامه و گرشاسپ‌نامه - صفحه:0-0

  tick  طبقه‌بندی موضوعی و آسیب‌شناسی پژوهش‌های شاهنامۀ فردوسی (مطالعۀ موردی مقالات و کتاب‌ها) - صفحه:0-0

  tick  عناصر تشبیه در فصل ششم مونس العشاق سهروردی - صفحه:0-0

  tick  فردوسی شاعر جهانی - صفحه:0-0

  tick  فردوسی و اصطلاحات خوشنویسی - صفحه:0-0

  tick  کاربردهای نمادین شخصیت های عرفانی در سروده های حزین لاهیجی - صفحه:0-0

  tick  کارکرد حماسی آرایۀ تکرار در داستان رستم و سهراب - صفحه:0-0

  tick  کتاب بندهش و مقایسه مفاهیم مندرج در آن با آیات قران کریم - صفحه:0-0

  tick  لزوم سفر قهرمان در داستان های شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  مضامین و ساختارهای شعر شیعی در ادب اندلس - صفحه:0-0

  tick  مطالعه نگاره محاصره و تسخیر هرات از تاریخ جهانگشای نادری بر اساس اصول ادراک دیداری گشتالت - صفحه:0-0

  tick  مطالعه ی تخیل دراشعار محمدحسین بهجت (شهریار )با تمرکز بر نظریات ژیلبر دوران - صفحه:0-0

  tick  مطالعۀ عناصر حماسی در داستان اسطوره‌ای نغمۀ رولان - صفحه:0-0

  tick  معرفی شخصیت ها و درون مایه داستان های حماسی نارت - صفحه:0-0

  tick  مقایسه اندیشه‎های دو عرفان شرقی (با تاکید بر آراء هجویری و لوبسانگ رامپا) - صفحه:0-0

  tick  مقایسه سبک زبانی قابوسنامه و چهارمقاله از دیدگاه تطوّر و تحوّل زبان فارسی - صفحه:0-0

  tick  مقایسه و بررسی تفکّر حماسی در ایران و اسکاندیناوی با تاکید بر داستان اسفندیار(شاهنامه) و بالدر(حماسه اسکاندیناویایی) - صفحه:0-0

  tick  ملاحظاتی در بهمن نامه به اعتبار حماسة ملی - صفحه:0-0

  tick  مواجهه ی سرشک و آدونیس با اساطیر یونان - صفحه:0-0

  tick  مولفه های عرفانی در منظومه حماسی علی نامه - صفحه:0-0

  tick  نام پیش از آفرینش؛ بررسی روایت هرمنوتیک زکریا و یحیی - صفحه:0-0

  tick  نقد شعر «دلم برای باغچه می سوزد» فروغ فرخزاد، بر مبنای نظریۀ نقد نو - صفحه:0-0

  tick  نقش آفرینی مبالغه در تصاویر رزم شاهنامه و معلقات عربی (مقایسه غم نامه رستم و سهراب و معلقه عمرو بن کلثوم برای نمونه) - صفحه:0-0

  tick  نقش آفرینی مبالغه در تصاویر رزم شاهنامه و معلقات عربی (مقایسه غم نامه رستم و سهراب و معلقه عمرو بن کلثوم برای نمونه) - صفحه:0-0

  tick  نقش تعلیمی خرد و خردمند با تکیه بر شاهنامۀ حکیم فردوسی - صفحه:0-0

  tick  نقش توتم و تابوی نام در فاجعه رستم و سهراب - صفحه:0-0

  tick  نقش شواهد گویشی در شناخت متون کهن زبان و ادب فارسی (مطالعۀ موردی در گویش عَلامَروْدشت فارس) - صفحه:0-0

  tick  نقش و مفهوم اژدها در ادبیات ایران و چین - صفحه:0-0

  tick  نمود باورهای خرافی و آداب و رسوم اقلیم جنوب در آثار رسول پرویزی - صفحه:0-0

  tick  نیایش حماسه آسمانی و نیایش حماسه زمینی بررسی تطبیقی نیایش در شاهنامه فردوسی، و ایلیاد و ادیسه هومر - صفحه:0-0

  tick  نگاهی به حماسۀ دینیِ زرتشت‌نامه - صفحه:0-0

  tick  نگاهی روایت‎‎شناسانه به داستان «جمشید» در شاهنامه - صفحه:0-0

  tick  هنجارگریزی معنایی در شعر فروغ فرخزاد - صفحه:0-0

  tick  هویّت زنان در آیینة ادب داستانی کرمانشاه - صفحه:0-0

  tick  ویژگی های نقش مادر درشاهنامة حکیم فردوسی - صفحه:0-0

  tick  پیوند نشانه شناسی و اسطوره - صفحه:0-0

  tick  پژواک گستردة مضامین داستانیِ منظومه‌های پهلوانی در «جهانگیرنامة» قاسم مادح (نگاهی به جهانگیرنامه از منظر نظریة بینامتنیت) - صفحه:0-0

  tick  چند شعر از کلیات شمس در دیوان عمادالدین نسیمی و شاه قاسم قاسم انوار - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved