>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی دانش موضوعی - تربیتی آموزش زبان و ادبیات فارسی   
سال:1399 - دوره:3 - سومین همایش موضوعی-تربیتی آموزش زبان و ادبیات فارسی - کد همایش: 50687-99210


  tick  «از الف- با، تا الفبا»«نقد و بررسی نخستین کتاب‌های آموزش دستور زبان فارسی»- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.71.5

  tick  «فهم سخن»تاثیر آموزش واحدهای زبر زنجیری، عناصر پیرا زبانی و لحن کلام در بهبود درک مطلب دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.28.2

  tick  آموزش زبان فارسی از طریق ادبیات: الزامات، محدودیت ها و راهکارها- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.56.0

  tick  آموزش فارسی به کودکان با نیازهای ویژه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.54.8

  tick  آموزش متون نظم حماسیفهمی جدید از داستان کیخسرو در شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه روانکاوانۀ فروید- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.22.6

  tick  آینده‌پژوهی در برنامۀ کارورزی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان جهت اصلاح، بهبود و ارتقای آن- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.29.3

  tick  ابعاد مثبت آموزش زبان و ادبیات فارسی در نظام مکتب-خانه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.23.7

  tick  ایجاد التذاذ به وسیله متون ادبی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.36.0

  tick  بازتاب و نقش ادبیات کودک در تعالیم و ارزش های اخلاقی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.18.2

  tick  برداشت‌های عرفانی مولوی در تعلیم بر مبنای داستان‌های ویس و رامین و خسرو و شیرین- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.6.0

  tick  بررسی «استعاره» در اشعار کتاب های فارسی دوره‌ی ابتدایی از منظر معیارهای «ادبیات کودک»- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.42.6

  tick  بررسی اثربخشی الگوی کارایی تیم در آموزش مفاهیم زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.32.6

  tick  بررسی انواع اقتباس قرآنی با رویکرد تربیتی در حکایات بهارستان جامی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.9.3

  tick  بررسی انواع تاکید در مقوله‌های دستوری زبان فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.69.3

  tick  بررسی اهمیت و نقش گویش‌های محلی و روش‌های حفظ و نگهداشت آن- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.7.1

  tick  بررسی بینامتنی آیات، احادیث و روایات اسطوره ای سامی در دیوان انوری با تکیه بر مناسبات چهارگانۀ ژرار ژنت- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.25.9

  tick  بررسی تاثیر شیوه های آموزش دستور زبان فارسی بر یادگیری این درس در مدارس متوسطۀ دوم- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.58.2

  tick  بررسی تحلیل محتوایی کتاب های فارسی خوانداری مقطع ابتدایی بر اساس مولفه ی نقش زنان در جامعه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.19.3

  tick  بررسی تطبیقی جلوه‌‌های ادبیّات پایداری و مقاومت در اشعار محمود درویش و فرّخی یزدی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.47.1

  tick  بررسی تک نگاری در ادب فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.33.7

  tick  بررسی تکنیک‌های طنز در رمان آبنبات هل‌دار- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.50.4

  tick  بررسی ساختار روایی اشعار پروین اعتصامی با تکیه بر نظریه تزوتان تودوروف- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.51.5

  tick  بررسی سخنان زن‌ستیزانه در آثار برجسته ادب فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.83.7

  tick  بررسی عشق و محبت در لیلی و مجنون نظامی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.57.1

  tick  بررسی کرامات و شطحیات شمس و نگاه او به عارفان شطح‌گو با توجه به مقالات- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.5.9

  tick  بررسی محتوایی، ادبی و زبانی سرودهای ملی ایران از آغاز تا امروز- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.66.0

  tick  بررسی مصادیق سرمایه اجتماعی در رمان نفرین زمین از جلال آل‌احمد- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.24.8

  tick  بررسی موانع و راهکارهای افزایش علاقه و انگیزه دانش‌آموزان در مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی در مقطع متوسطه اول- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.26.0

  tick  بررسی میزان توجه به شایستگى سنجش و ارزشیابی در برنامۀ درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.10.4

  tick  بررسی میزان حضور عنصر شعر در کتاب فارسی اول ابتدایی فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.70.4

  tick  بررسی نماد در بلبل‌نامه عطار نیشابوری- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.1.5

  tick  بررسی نماد در گل و بلبل کاظم مهجور همدانی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.2.6

  tick  بررسی و تحلیل آموزشی خلاقیت نگارشی با رویکرد روانشناختی و تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.53.7

  tick  به کارگیری سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان (Lms) در بهبود نوشتاری زبان فارسی دانشجویان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.62.6

  tick  تاثیر ماهیت رشتة علمی در ترکیب‌بندی نقشی گفتار و نوشتار علمی: تحلیل موردی متون کتاب‌های سه رشتة دانشگاهی در راستای هدف‌مند کردن نگارش علمی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.67.1

  tick  تاثیر نقدهای مطبوعاتی بر خرید کتاب‌های شعر و داستان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.55.9

  tick  تاثیر نمایش بر یادگیری- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.39.3

  tick  تاملی بر فرصت ها و ضعف های کارورزی رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.20.4

  tick  تحلیل آموزش عروض در کتاب‏های علوم و فنون ادبی دورۀ دوم متوسطه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.21.5

  tick  تحلیل روانشناختی شخصیت‌های داستانی داستان‌های کوتاه محمدعلی جمالزاده و صادق چوبک براساس هرم نیازهای مازلو- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.34.8

  tick  تحلیل کارکرد شخصیت در فرهادنامه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.81.5

  tick  تحلیل محتوای ارتباطی تصاویر براساس متن نوشتاری دروس کتاب فارسی پایه هفتم متوسطه- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.60.4

  tick  تحلیل محتوای برنامه درسی فارسی پایه دوم ابتدایی با توجه به الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.76.0

  tick  تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی بر اساس شاخص خوانایی گانینگ- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.72.6

  tick  تحلیل محتوای کتاب ادبیات پایه دوازدهم متوسطه با استفاده از تکنیک ویلیام رومی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.80.4

  tick  تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف فارسی پایه‌ی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 1400-1399- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.12.6

  tick  تحلیل محتوای کتاب فارسی پایۀ ششم دبستان براساس تکنیک خوانایی‌سنجی رادولف فلش (1948)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.11.5

  tick  تحلیل محتوای گلستان سعدی در ارتباط با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.78.2

  tick  تحلیلی بر روش آموزش مهارت نوشتن در پایۀ اول ابتدایی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.4.8

  tick  تحلیلی بر قلمرو فکری در فصل ادبیات تعلیمیِ کتاب فارسی 1 (پایۀ دهم)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.8.2

  tick  تعلیم جنبه‌های دادگری(= مساوات) (با تکیه برتاریخ بلعمی، سیاست‌نامه، قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان سعدی)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.35.9

  tick  توصیف و نقد آموزش دستور زبان فارسی و بررسی نگرش ها و چالش های گوناگون در انواع مقوله های دستوری- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.73.7

  tick  جامعه‌شناسی محیط و روزگار فردوسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.16.0

  tick  جایگاه نظریه‌های یادگیری در آموزش زبان و ادبیات فارسی(با تکیه بر تحلیل خطاهای نحوی ناشی از تداخل در نوشتار زبان‌آموزان غیر‌ایرانی)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.46.0

  tick  جلوه هایی از مباحث حقوقی جهان معاصر در قابوس نامه با تاکید بر حقوق کودکان و نوجوانان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.15.9

  tick  خوانشی بوم‌فمینیستی از رمان هَرَس(بررسی جلوه‌های آسیب فرهنگ مردمحور به محیط‌زیست و زنان در رمان هرس براساس نقد بوم‌گرا)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.27.1

  tick  درآمدی بر آسیب‌شناسیآموزش ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.48.2

  tick  راهکارهایی برای ایجاد التذاذ ادبی در دانش‌آموزان و دانشجویان با نگاهی به شاهنامه و بوستان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.30.4

  tick  راهکارهایی جهت حل اختلال دیکته نویسیدر حافظه دیداری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (مطالعه موردی)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.77.1

  tick  رفع پرخاشگری دانش آموزان با تکیه بر رویکردهای جامعه شناختی ادبی(مطالعه موردی: پریشان قاآنی)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.63.7

  tick  سبک شناسی شعر گفتار- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.3.7

  tick  شعر ابزاری با نشاط جهت آموزش مفاهیم دینی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.31.5

  tick  طراحی آموزشی در آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.40.4

  tick  فردوسی و داستان‌های شاهنامه در کتاب‌های فارسی شش‌سالۀ دبستان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.49.3

  tick  کاربرد فناوری نوین و چند رسانه‌ای در آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.13.7

  tick  کارکرد انواع «آیرونی» مختصۀ سبکی بارز اشعار انوری- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.37.1

  tick  کیش رستم(تحلیل دیدگاه فرادینیِ فردوسی)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.61.5

  tick  مروری بر مهم ترین نظرات غربیان در مورد مهارت زبانی صحبت کردن- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.65.9

  tick  میراث مکتوب فارسی خاستگاه ادب مینی‌مالیسم- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.79.3

  tick  نظریه‌های یادگیری در آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.38.2

  tick  نقد بازنویسی‏هایِ متون کهن در کتاب‏های فارسی و نگارشِ مدارس- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.64.8

  tick  نقد روانکاوانه داستان شیر و گاو کلیله و دمنهبر اساس الگوی ساختاری ذهن- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.41.5

  tick  نقد هرمنوتیک اسطوره‌گرایی رمان دو دهه هفتاد و هشتاد- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.75.9

  tick  نقد و ارزیابی کتاب‌های علوم و فنون ادبی از رهگذر الگوی هَیَجامَد- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.43.7

  tick  نقش اقدام پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی معلم محور در رشد دانش‌های چهارگانه مورد نیاز در آموزش زبان و ادبیات فارسی از دیدگاه اساتید و دانشجو معلّمان دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه‌ی شهرستان پیشوا- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.59.3

  tick  نقش شیوه‎های بلاغی در تعلیم انتقاد‏های اجتماعی شاعران سبک عراقی(حافظ، ‌سعدی، عبید زاکانی، ابن یمین، مجد همگر)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.74.8

  tick  نقش معلم در فرایند تربیت دینی و مذهبی دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.17.1

  tick  نیازسنجی آموزش درس فارسی و نگارش در دوره اول و دوم ابتدایی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.45.9

  tick  واکاوی آموزش مهارت خواندن در کتاب‌های فارسی دورة ابتدائی براساس مدل نیل اندرسون (1999)- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.44.8

  tick  چالش‌های آموزش زبان فارسی در مدارس خارج از کشور- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.14.8

  tick  چالش‌های برنامه درسی آموزش زبان عربی در رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.68.2

  tick  چیستی، ضرورت و چالش‌های آموزش فلسفه در رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.52.6

  tick  گستره ژانر غنایی در قصاید خاقانی- DOR:20.1001.2.5068799210.1399.1.1.82.6
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved