>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر   
سال:1400 - دوره:7 - هفتمین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر - کد همایش: 00210-30435


  tick  اثر بخشی آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.45.8

  tick  اثربخشی آموزش تصویرسازی ارتباطی بر سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.82.5

  tick  اثربخشی آموزش مدل کیفیت زندگی بر کاهش آشفتگی روانی نوجوانان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.21.4

  tick  اثربخشی آموزش مهارتهای مبتنی بر کیفیت زندگی بر امیدواری، سرزندگی و تاب آوری سالمندان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.99.2

  tick  اثربخشی آموزش والدگری مثبت مبتنی برشادی، برشادی دختران نوجوان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.50.3

  tick  اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر سازگاری زناشویی زنان دارای رابطه ناسازگار- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.97.0

  tick  اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر بهزیستی روانشناختی بیماران مبتلا به ام اس (Ms)- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.8.1

  tick  اثربخشی توانمندسازی روانی-اجتماعی بر افزایش تاب‌آوری دانش‌آموزان با آمادگی به اعتیاد- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.4.7

  tick  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کمالگرایی دانش اموزان دوره متوسطه دوم شهرستان زرین شهر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.94.7

  tick  اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کرونا در پرستاران- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.40.3

  tick  اثربخشی درمان گروهی فراشناختی بر خود تمایزیافتگی افراد دارای اختلال شخصیت وابسته- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.77.0

  tick  اثربخشی ذهن آگاهی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان معتاد شهر تبریز- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.6.9

  tick  اثربخشی مداخله در بحران بر اضطراب کرونا افراد دچار بیماری کرونا- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.5.8

  tick  اثربخشی مداخله ذهن آگاهی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری نوجوانان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.18.1

  tick  احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان: پیش‌بین‌های اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.79.2

  tick  استرس، ابعاد و تاثیر آن بر یادگیری- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.67.0

  tick  اعتبار یابی مقدماتی پرسش نامه ی همدلی تورنتو در میان گروهی از دانشجویان ایرانی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.22.5

  tick  اعتباریابی مقیاس سرمایه روانشناختی مثبت در بین کارکنان آموزش و پرورش- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.39.2

  tick  برای بهبود روانخوانی دانش آموزم، چه اقداماتی انجام دادم ؟- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.2.5

  tick  برخورد با مشکل کم رویی دانش آموز پایه دوم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.34.7

  tick  بررسی اثر بخشی جلسات مداخلات روان‌شناختی مثبت‌گرا بر نشانگان افسردگی و بهزیستی افراد نابینا در دوران اپیدمی کرونا- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.35.8

  tick  بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.87.0

  tick  بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش پذیرش اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بوشهر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.100.3

  tick  بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر ذهنیت طرحواره ای معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بوشهر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.89.2

  tick  بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر رضایتمندی زناشویی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بوشهر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.92.5

  tick  بررسی ارتباط بین شادکامی با تفکر مثبت معلمان مقطع دهم تا دوازدهم شهرستان جهرم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.53.6

  tick  بررسی تاثیر آموزش فلسفه بر سیر فکری دانش آموزان پسر پایه پنجم دوره ی ابتدایی منطقه جوکار- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.26.9

  tick  بررسی تاثیر تشویق بر یادگیری دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.104.7

  tick  بررسی تاثیر مدیریت زمان بر زندگی انسان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.38.1

  tick  بررسی تطبیقی آموزشی و فعالیت های فوق برنامه مقطع ابتدایی در ایران، کره جنوبی، ژاپن و چین- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.44.7

  tick  بررسی تفاوت آموزش مجازی و حضوری- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.36.9

  tick  بررسی رابطه بین سبک های اسنادی مدیران مدارس شهر بندرعباس با سطح کیفیت زندگی آنان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.91.4

  tick  بررسی رابطه بین هوش معنوی و سرسختی روانشناختی با خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع)- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.47.0

  tick  بررسی رابطه ذهن آگاهی و توانمندی منش با شادکامی دانشجویان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.63.6

  tick  بررسی رابطه معنویت و تنظیم‌هیجان با تاب‌آوری- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.68.1

  tick  بررسی راهکارهای خلاقانه برای یادگیری بهتردانش آموزان درفضای مجازی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.7.0

  tick  بررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مختلف (Icu, Ccu)، بخش زنان و زایمان و بخش نوزادان در بیمارستان های دولتی شهرستان گرگان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.88.1

  tick  بررسی نقش آموزش مجازی بر عملکرد معلمان و دانش‌آموزان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.27.0

  tick  بررسی نقش استفاده از فضای مجازی و اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.64.7

  tick  بررسی نقش مداخله روان درمانگری پویشی کوتاه مدت بر انگاره بدنی دختران متقاضی جراحی زیبایی شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.28.1

  tick  بهبود مشکل گوشه گیری دانش آموز پایه سوم دبستان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.20.3

  tick  تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر مهارت های والدگری والدین کودکان پیش دبستانی شهر بوشهر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.83.6

  tick  تاثیر آموزش سواد رسانه ای برکاهش اعتیاد به اینترنت و میزان کتابخوانی در اعضای کتابخانه های عمومی اراک- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.46.9

  tick  تاثیر ارتقا هویت فردی وملی برپیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان ابتدایی شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.25.8

  tick  تاثیر جدایی والدین بر تحصیل و تربیت کودکان و نوجوانان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.9.2

  tick  تاثیر درس پژوهی بر خط بر خودکارآمدی معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.17.0

  tick  تاثیر درس پژوهی بر خط بر صلاحیت حرفه ای معلمان ریاضی دوره ابتدایی شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.23.6

  tick  تاثیر روانشناسی مثبت نگر بر عملکرد شغلی معلمین مدارس پسرانه- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.105.8

  tick  تاثیر سه نوع برنامه تمرینی شناختی، حرکتی و شناختی-حرکتی بر هوش کودکان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.93.6

  tick  تازه های روان شناسی مثبت نگر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.73.6

  tick  تعیین اثربخشی آموزش خوشبینی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.69.2

  tick  تعیین اثربخشی آموزش خوشبینی بر تاب آوری مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر اصفهان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.76.9

  tick  تعیین سهم مدیریت فرهنگی مدارس شهرستان قشم درمیزان معنویت کاری دبیران مقطع متوسطه اول- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.96.9

  tick  تعیین نقش ویژگی های شخصیتی مدیران سالمند در پیش بینی کیفیت زندگی آنان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.95.8

  tick  خانواده الگوهای تدریس اجتماعی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.13.6

  tick  خرد و خرد درمانی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.59.2

  tick  خود شفقت ورزی، ادراک رفتارهای فداکارانه همسر، باورهای ارتباطی غیرمنطقی، احقاق جنسی و بخشودگی: پیش‌بین‌های دل‌زدگی زناشویی در زنان متاهل شهر تهران- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.78.1

  tick  رابطه اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.72.5

  tick  رابطه استرس ادراک شده ، سن و سابقه شغلی با خستگی مزمن دوره ی شیوع کرونا درمعلمان شهرستان عسلویه- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.51.4

  tick  رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانی و شادکامی در دانشجویان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.61.4

  tick  رابطه سبک‌های دلبستگی و سرسختی روان‌شناختی با شادکامی دانشجویان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.24.7

  tick  رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری و طرحواره ناسازگار اولیه با گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان 12-18 ساله شهر بروجرد- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.14.7

  tick  رابطه عزت نفس و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه زنجان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.62.5

  tick  رابطه مولفه های ذهن آگاهی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی در نوجوانان دختر با تجربه خشونت خانگی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.37.0

  tick  رابطه ویژگیهای شخصیت با رفتارهای ضد تولید در کارکنان شرکت آلومینیوم المهدی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.74.7

  tick  رابطه ی بین صمیمیت عاطفی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.11.4

  tick  رابطه ی بین صمیمیت معنوی با حس همجوشی زوجین تازه والد جزیره قشم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.12.5

  tick  روان شناسی مثبت نگر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.98.1

  tick  روش های نوین و کاربردی در مشاوره و تاثیر آن بر مراجعه کننده- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.10.3

  tick  سبب شناسی، تشخیص وبررسی درمان اختصاصی مداخلات رفتاری ومداخلات مبتنی بر مهارت ارتباطی دراختلالات طیف اوتیسم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.57.0

  tick  ضرورت آموزش بکار گیری سبکهای اسنادی موثر در مدارس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.90.3

  tick  طراحی برنامه مداخله تقویت تجارب خوشبختی در جامعه ایرانی: یک مطالعه کیفی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.55.8

  tick  طراحی مثبت، رویکردی برای خلق المان نوری شهریمطالعه موردی: نورآرایی پل پارک وی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.106.9

  tick  فراوانی آسیب‌های خانواده و ازدواج در ایران- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.86.9

  tick  مدل ساختاری نقش خودگردانی و عملکرد مختل و تصور از خود بر اضطراب اجتماعی با میانجی‌گری سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان استان قم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.31.4

  tick  مروری بر کیفیت زندگی در دوران قرنطینه پاندمی کرونا- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.54.7

  tick  مطالعه روابط ساختاری کمالگرایی و نشخوار ذهنی با پیشرفت تحصیلیبر روی دانش آموزان مقطع دبیرستان : نقش میانجی گری عزت نفس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.48.1

  tick  مقایسه افسردگی در دانشجویان کارشناسی روانشناسی دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.80.3

  tick  مقایسه تاب آوری ، راهبردهای مقابله و ویژگی های شخصتی بین بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.102.5

  tick  مقایسه تاب آوری والدین با آموزش آنلاین و والدین با آموزش حضوری شهرستان بستک- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.65.8

  tick  مقایسه تعامل والد-کودک و کیفیت زندگی در مادران کودکان کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.60.3

  tick  مقایسه رضایت زناشویی در زنان با ازدواج در سنین پایین با زنان با ازدواج در سنین مناسب در زنان بلوچ- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.1.4

  tick  مقایسه رضایت زناشویی زنان با ازدواج فامیلی و ازدواج غیر فامیلی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.30.3

  tick  مقایسه کیفیت زندگی کاری شاغلین زن و مرد در شرکت آلومینیوم المهدی شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.75.8

  tick  موج سوم روانشناسی مثبت گرا برای مقابله با پیامدهای روانشناختی بحران کرونا- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.66.9

  tick  نقش خودتنظیمی زناشویی و معنویت در پیش‌بینی فرسودگی زناشویی زنان شهر بیرجند- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.81.4

  tick  نقش سرسختی روان‌شناختی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد نوجوانان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.16.9

  tick  نقش محیط معماری در کاهش استرس فضاهای درمانی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.3.6

  tick  نقش مدیریت خانواده زنان بر فرزند پروری ( با رویکرد زندگی حضرت معصومه (س))- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.71.4

  tick  همبستگی قلدری و آزار در محیط کار با تنش روانی، قصد ترک شغل و عوامل جمعیت‌شناختی در پرستاران- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.85.8

  tick  پیش بینی اضطراب کرونا براساس شفقت خود و رفتارهای خودمراقبتی در دانش آموزان- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.49.2

  tick  پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان براساس خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.19.2

  tick  پیش بینی تاب آوری براساس ارزش های فعال (توانمندی منش ) در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.52.5

  tick  پیش بینی رضایت از زندگی براساس عزت نفس و احساس تنهایی در وابستگان به مواد مخدر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.15.8

  tick  پیش بینی رفتار اخلاقی بر اساس هوش هیجانی در دانش اموزان دختر متوسطه دوم شهر بندرعباس- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.70.3

  tick  پیش بینی عزت نفس بر اساس جهت گیری مذهبی در دانشجویان متاهل- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.32.5

  tick  پیش بینی عزت نفس بر اساس مثبت اندیشی در دانشجویان متاهل- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.33.6

  tick  پیش بینی قدردانی بر مبنای عوامل شخصیتی در دانش آموزان پسر و دختر- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.56.9

  tick  پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس احساس تنهایی، تمایزیافتگی فردی و درماندگی روان‌شناختی- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.84.7

  tick  پیش‌بینی گرایش به طلاق براساس سازه‌های مثبت امید و خوش‌بینی در زوج‌های دارای تعارض- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.101.4

  tick  چگونه توانستم رفتارهای بی انضباطی دانش آموزان کلاس چهارم را کاهش دهم؟( اقدام پژوهی)- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.42.5

  tick  چگونه توانستم مشکل افسردگی و بی انگیزگی فاطمه را حل کنم(اقدام پژوهی)- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.43.6

  tick  چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز دانش اموز دارای اختلال دیر آموز در درس ریاضی پایه پنجم را حل کنم.- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.29.2

  tick  چگونه توانستم مهارت روخوانی را در دانش آموز پایه دوم ابتدایی تقویت نمایم ؟- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.103.6

  tick  چگونه توانستیم انگیزه دانش آموز پایه دوم را برای شرکت در کلاس و آموزش مجازی افزایش دهیم ؟- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.58.1

  tick  چگونه مدارس و دانش آموزان شاد داشته باشیم؟- DOR:20.1001.2.0021030435.1400.1.1.41.4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved