>
Fa   |   Ar   |   En
   کنگره بهداشت و بیماریهای اسب   
سال:1400 - دوره:5 - پنجمین کنگره بهداشت و بیماریهای اسب - کد همایش: 00210-84235


  tick  A Survey On Leptospirosis In Horses Of North Area Of Iran- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.184.7

  tick  Biomarkers Of Cardiac Injury And Dysfunction In Equine Medicine- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.154.7

  tick  Equine Pain Management: Techniques And Modalities- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.26.9

  tick  Veterinary Care Of A Geriatric Horse; Update Finding- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.4.7

  tick  آرترودزیس مفصل فتلاک به دنبال در رفتگی کامل در یک راس کره اسب نژاد دره شور- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.71.4

  tick  آرتروسکوپی و کاربردهای آن در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.121.4

  tick  آناتومی مهره ساکروم در گور ایرانی (Equus Aemionus Onager)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.100.3

  tick  ارزش ارزیابی‌های ذهنی و مورفومتریک در پیش‌بینی تغییرات پارامترهای خونی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.169.2

  tick  ارزیابی آلودگی باکتریایی مایع انزال(Semen) در سیلمی‌ها و تاثیر فراوانی باکتریها بر تحرک اسپرم ها و میزان قدرت باروری در مراحل تلقیح مصنوعی مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.63.6

  tick  ارزیابی ارزش تشخیصی نوارهای ادراری انسانی در تخمین فاکتورهای بیوشیمیایی Ph ، وزن مخصوص و پروتئین در ادرار اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.77.0

  tick  ارزیابی سرولوژیک بیماری بروسلوز در اسبداری های استان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.25.8

  tick  ارزیابی شیوع بیماری پیروپلاسموز اسبی در مناطق جنوبی استان آذربایجان غربی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.160.3

  tick  ارزیابی صفات بیومتری بدن اسب‏ های تروبرد استان گلستان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.106.9

  tick  ارزیابی کارایی رفرکتومتر نوری برای تشخیص شکست در انتقال ایمنی غیرفعال در کره اسب ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.7.0

  tick  ارزیابی مقایسه ای اثر آنتی باکتریال شیر خام و پاستوریزه مادیان علیه باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ A (سویه Atcc13124)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.85.8

  tick  ارزیابی و کمی‌سازی شکستگی‌های استرسی در اسب با استفاده از رادیوداروی 99mtc-Mdp- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.53.6

  tick  اصلاح جراحی Wry Nose یا پوزه خمیده در یک راس کره اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.12.5

  tick  افزایش طول عمر اسپرم نریان با نگهداری در دمای زیر صفر بدون تشکیل یخ- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.166.9

  tick  التهاب و ارتباط آن با جفت‌ماندگی در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.52.5

  tick  القای تخمک گذاری چندگانه به دنبال تجویز مکرر بوسرلین با دوز کم در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.101.4

  tick  انتروکولیت کلستریدیایی اسب ناشی از کلستریدیوئیدس دیفیسیل- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.179.2

  tick  انتروکولیت نکروزان کره اسب ها ناشی از باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ A مولد توکسین Netf- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.58.1

  tick  اهمیت بیومارکرهای بزاقی در اسب ها، رویکرد سیالوشیمی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.98.1

  tick  برداشت جراحی تومور یک طرفی سلول های گرانولوزا تخمدان در یک راس مادیان 3 ساله.- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.66.9

  tick  بررسی آلودگی به تیلریا اکوئی در اسب های منطقه کردان کرج با روش رنگ آمیزی گیمسا و Pcr- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.143.6

  tick  بررسی آلودگی های کرمی اسب های سواری درمان شده در استان گلستان و ارزیابی مقدماتی مقاومت دارویی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.38.1

  tick  بررسی آندومتریت پس از جفت گیری در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.152.5

  tick  بررسی اثر دیازپام بر حداکثر سرعت جریان خون سرخرگ کاروتید اسب به وسیله اولتراسونوگرافی داپلر پالسی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.90.3

  tick  بررسی اثر غشای هیالورونات-کربوکسی متیل سلولز بر آناستوموز روده ای در اسب های مبتلا به کولیک به روش متاآنالیز- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.74.7

  tick  بررسی بیوانفوماتیکی خصوصیات پروتئین Ema2 به منظور استفاده در روش های تشخیص سرولوژیکی تیلریا اکوئی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.107.0

  tick  بررسی تاثیر تجویز خوراکی انروفلوکساسین بر روی مخاطات دهانی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.87.0

  tick  بررسی تاثیر سن و سابقه آبستنی مادر بر نسبت جنسیت کره ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.67.0

  tick  بررسی حضور دندان نیش در مادیان‌های عرب خوزستان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.111.4

  tick  بررسی سرولوژیک بیماری گورم در اسب های شمال شرق و جنوب شرق ایران- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.181.4

  tick  بررسی سطوح سرمی کلسیم و آلکالین فسفاتاز در کره اسب از یک روزگی تا دوماهگی در ده کره اسب دره شوری درشهرستان شهرکرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.88.1

  tick  بررسی شرایط محیطی و عوامل میزبانی در بروز درماتوفیتوزیس در تعدادی اسبداری از استان‌های تهران، البرز و گلستان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.124.7

  tick  بررسی شیوع آلودگی به تیلریا اکویی در اسب‌های شهرستان پیرانشهر- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.82.5

  tick  بررسی شیوع سرمی آنتی بادی ضد لیستریا در اسبان استان کرمان و یزد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.110.3

  tick  بررسی شیوع سرمی بیماری مشمشه در تک سمیان استان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.135.8

  tick  بررسی ضایعات استخوان های کنجدی در اسب های باشگاه های سوارکاری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.158.1

  tick  بررسی ضایعات دندانی توسط رادیوگرافی دیجیتال در اسب های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.105.8

  tick  بررسی عملکرد تولید مثلی مادیان‌های نژاد عرب و تروبرد در تعدادی از فارم های استان البرز- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.21.4

  tick  بررسی فراوانی بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در اسب های شهرستان کوار- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.96.9

  tick  بررسی فراوانی سرمی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در اسبان استان کرمان و یزد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.109.2

  tick  بررسی فلور باکتریایی چشم اسب در فصول پاییز و زمستان در گرگان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.33.6

  tick  بررسی فلور قارچی چشم اسب در فصول پاییز و زمستان در گرگان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.34.7

  tick  بررسی کارایی تولید مثلی تلقیح مصنوعی در زمان ثابت در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.68.1

  tick  بررسی مروری کاربرد طب سوزنی در درمان کمردرد در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.141.4

  tick  بررسی میزان آلودگی تک‌سمیان منطقه سیستان به کنه های سخت- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.165.8

  tick  بررسی میزان آنزیم های کبدی سرم خون اسبچه های خزر- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.31.4

  tick  بررسی میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در جمعیت اسب های مورد مطالعه در شهرستان ارومیه- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.172.5

  tick  بررسی میزان شیوع لپتوسپیرا در اسب های موجود در شهرستان کازرون- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.60.3

  tick  بررسی واریاسیونهای آناتومیک سرخرگ ورتبرال در تک سمی ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.129.2

  tick  بررسی وضعیت میکروفلور قسمت خارجی سیستم تولید مثل مادیانهای باشگاههای سوارکاری و مراکز نگهداری اسب اطراف تهران- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.102.5

  tick  بررسی یافته های بالینی رادیوگرافی و سونوگرافی شکستگی Avulsion سه تیغ گردنی در اسب(به صورت کیس ریپورت)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.113.6

  tick  بررسی یک مورد بابزیوز در یک راس کره اسب از رفسنجان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.167.0

  tick  بیماری استرانگلز در اسب ها گزارش شیوع بیماری در اسب های کرمان 1400-1399 مروری بر مقالات روز دنیا ، مقایسه و تطبیق دستورالعمل ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.19.2

  tick  بیهوشی در اسب‌های مبتلا به کولیک- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.14.7

  tick  بیهوشی وریدی نسبی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.18.1

  tick  بیومارکرهای قلبی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.69.2

  tick  تاثیر تجویز داخل ضایعه ای کوآنزیمQ10 بر روی ترمیم تاندونیت تجربی تاندون خم کننده سطحی انگشتی در الاغ- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.44.7

  tick  تاثیر فرآوری دانه جو با پرتو مادون قرمز بر روی شاخص گلایسمیک در اسب های عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.151.4

  tick  تاثیر فرآوری دانه جو با پرتو مادون قرمز بر روی شاخص گلایسمیک در اسب های عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.72.5

  tick  تاثیر مصرف پودر چربی گیاهی در جیره مادیان‌ها در درمان آنستروس شیرواری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.119.2

  tick  تاثیر پرتوی مادون قرمز و سطح مصرف دانه ذرت بر پاسخ گلایسمیک اسب‌های بالغ- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.1.4

  tick  تاریخچه تاسیس دانشکده دامپزشکی درایران ومعرفی اساتید ذیربط در زمینه بهداشت، بیماریها ، جراحی و نژادهای اسب در ایران- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.122.5

  tick  تجویز قارچ های نماتوفاگ برای کنترل بیولوژیکی نماتودهای گوارشی در اسب های شهرستان شیراز- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.171.4

  tick  تحلیلی بر بروز فولیکول غیر تخمک گذار هموراژیک در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.132.5

  tick  تشخیص نمونه استخوان‌های بندهای انگشت یک راس اسبچه خزر باستانی اکتشاف شده در سگزآباد قزوین مربوط به عصر آهن 2 و 3- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.94.7

  tick  تعیین شاخص های رادیولوژی بند سوم اندام حرکتی قدامی در الاغ مینیاتور مدیترانه- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.5.8

  tick  تلقیح مصنوعی اسب با میزان دوز کم اسپرم- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.78.1

  tick  تهیه نمونه سه بعدی آموزشی اسکلت بخش دیستال اندام حرکتی خلفی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.84.7

  tick  جداسازی و شناسایی کلستریدیومهای مختلف در نمونه های مدفوع جمع آوری شده از اسب داریهای استان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.42.5

  tick  جستجوی عفونت سالمونلایی در اسب‎داری های شهرستان کرمانشاه در سال 1399- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.146.9

  tick  دانستنی های تغذیه اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.47.0

  tick  درمان جراحی موفق برداشت کاملEpidermal Inclusion Cyst (Atheroma) دو طرفه در یک راُس مادیان کرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.10.3

  tick  درمان جراحی یک مورد فیبروسارکوما پرپیوس در یک راس نریان نژاد کرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.162.5

  tick  درمان دارویی قبل و بعد از جراحی کولیک- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.180.3

  tick  درمان کیست یک طرفه در سینوس پارانازال، با تکنیک فلپ استخوانی ماگزیلاری در یک راس کره اسب: گزارش بالینی موردی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.183.6

  tick  درمان موفق شکستگی فوقانی متاتارس دوم و چهارم (استخوان‌های اسپلینت) در یک راس مادیان نژاد مخلوط؛ در شرایط مزرعه- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.157.0

  tick  درمان موفق کولیک ناشی از Nonstrangulating Volvulus Of The Large Colon در یک راُس مادیان دره‌شوری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.9.2

  tick  درمان موفق کولیک ناشی از Right Dorsal Displacement Of The Large Colon در یک راُس نریان اخته دوخون- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.32.5

  tick  راهکارهای درمانی آندومتریت پایدار پس از جفت گیری در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.174.7

  tick  رخداد التهاب و استرس اکسیداتیو و ارتباط آن‌ها با باروری در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.51.4

  tick  رخداد برونکوپنومونی ناشی از حمل و نقل طولانی در یک راس اسب ورزشی‎کرد (گزارش مورد)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.65.8

  tick  ردیابی سویه های اشریشیاکلی تولید کننده کلی سین E1، V و U.Y در اسب های شهرستان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.29.2

  tick  ردیابی سویه های اشریشیاکلی تولید کننده کلی سین Mixe و La.Lb در اسب های شهرستان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.8.1

  tick  ردیابی سویه‌های اشریشیاکلی تولید‌ کننده کلی‌سین A.N.S4 و 5.10.K در اسب‌های شهرستان کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.11.4

  tick  ردیابی عوامل ایجاد کننده پیروپلاسموزیس در اسبان به دو روش میکروسکوپیک و مولکولی در استان اصفهان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.61.4

  tick  شناسایی آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای مراکز نگهداری و پرورش اسب اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم با استفاده از روش کشت باکتریایی و Pcr- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.62.5

  tick  شناسایی مولکولی سویه توکسیژنیک های کلستریدیوئیدس دیفیسیل از مدفوع اسب های داخلی و وارداتی شهر کرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.23.6

  tick  شناسایی مولکولی کلستریدیوم شوای در اسبداری های شهرکرمان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.79.2

  tick  شیوع میکروبی و حساسیت ضد میکروبی در اندومتریت مادیان در شرایط مزرعه- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.95.8

  tick  علل قلبی عروقی عملکرد ضعیف و عدم تحمل ورزش و ارزیابی ایمنی دراسب مسابقه- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.86.9

  tick  غفلت از نریان بعنوان نیمی از سهم باروری (گزارش موردی)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.177.0

  tick  فراوانی شکستگی‏های استئوکندرال مفصل قلمی- بندانگشتی (فتلاک) اسب‏های وارم‏بلاد پرشی در معاینات رادیولوژی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.70.3

  tick  فراوانی ناتوانی در انتقال غیر فعال ایمنی ( Fpt) در کره های اسبداری‌های اهواز- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.164.7

  tick  فراوانی و الگوی Palmar/Plantar Osteochondral Disease (Pod) در مفصل قلمی-بندانگشتی اسب های وارم بلاد پرشی در معاینات رادیولوژی پیش از خرید و فروش- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.73.6

  tick  فعال شدن درگیری مزمن مفصلی در یک مادیان 15 ساله به دنبال تجویز انروفلوکساسین- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.123.6

  tick  فیزیولوژی تنظیم درجه حرارت بدن در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.182.5

  tick  کابرد اسب ها به عنوان مدل حیوانی بیماری استئوآرتریت و آسیب های غضروفی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.104.7

  tick  کاربرد امنیت زیستی  برای حفاظت از اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.127.0

  tick  کاربرد داروهای مخدر در بیهوشی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.155.8

  tick  کاربرد رادیوداروها در طب اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.54.7

  tick  کاربرد هوش مصنوعی در رادیولوژی تشخیصی بیماری لامینایتیس در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.28.1

  tick  متابولیسم کربوهیدرات‌ها و بیماری‌های متابولیکی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.140.3

  tick  مدل کاربردی رفاه اسب: فاکتورهای موثر و ارزیابی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.24.7

  tick  مدیریت آرتریت و استئومیلیت عفونی در یک راس کره اسب نر 25 روزه نژاد کرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.57.0

  tick  مدیریت بافت جوانه گوشتی در اسب: گزارش یک مورد نادر- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.16.9

  tick  مدیریت تولیدمثلی مادیان ها در سیستم های تولیدی متراکم- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.145.8

  tick  مدیریت شکستگی استخوان قلم اصلی اندام قدامی یک کره اسب ماده دو ماهه نژاد کرد با استفاده از پلیت و پیچ- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.178.1

  tick  مدیریت کره اسب نوزاد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.168.1

  tick  مرور سه بعدی ویژگی های مهم آناتومیک کاربردی دیستال اندام حرکتی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.176.9

  tick  مروری بر اثر تجویز هورمون آزادکننده گنادوتروپین (Gnrh) بر عملکرد تولیدمثلی و هم-زمان‌سازی فحلی مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.175.8

  tick  مروری بر اختلالات و درمان‌های دندان‌های آسیا و پیش‌آسیا در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.147.0

  tick  مروری بر استئوکندروزیس در اندام های حرکتی اسب.- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.131.4

  tick  مروری بر تب کیو در اسب‌ ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.170.3

  tick  مروری بر تکنیک‌های رایج بی حسی موضعی و بلوک عصبی ناحیه‌ای در دندانپزشکی و چشم پزشکی اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.64.7

  tick  مروری بر داروهای آنتاگونیست دوپامین جهت تسریع شروع سیکل تولید مثلی در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.161.4

  tick  مروری بر روش های کنترل بیولوژیک نماتودهای انگلی دستگاه گوارش در اسب سانان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.97.0

  tick  مروری بر کاربرد های نقره و ترکیبات آن در طب اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.114.7

  tick  مروری بر مدیریت دو قلو آبستنی در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.59.2

  tick  مروری بر مشکلات و بیماری های جیوب حلقی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.39.2

  tick  مروری بر پروتکل‌های درمانی اندومتریت قارچی مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.50.3

  tick  مطالعه آلودگی های کرمی دستگاه گوارش در اسب‌های سواری شهرستان‌های تبریز و همدان و یزد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.137.0

  tick  مطالعه اثرات دندان گرگی نهفته ( )Blind Wolf Teethدر تکسمیان، گزارش موردی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.22.5

  tick  مطالعه اولتراسونوگرافیک بیضه و اپیدیدیم در الاغ مینیاتوری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.150.3

  tick  مطالعه فاکتورهای خونی و آنزیم های کبدی سرم و مایع مغزی نخاعی در الاغ مینیاتوری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.108.1

  tick  مطالعه کارآیی تست الوار در تشخیص بیماری ناویکولار- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.125.8

  tick  مطالعه کالبد شناختی مهره محور در گور ایرانی (Equus Aemionus Onager)- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.76.9

  tick  مطالعه گذشته نگر یافته های غیرطبیعی فتلاک در معاینات رادیولوژی قبل از خرید اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.128.1

  tick  معاینه آندوسکوپی دو اسب مبتلا به خرناس

  tick  معاینه آندوسکوپی دو اسب مبتلا به خرناس- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.3.6

  tick  مقاومت آنتی‌‌بیوتیکی در تولیدمثل اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.118.1

  tick  مقایسه میزان موفقیت اسبان نژاد بومی شمالی و دره شور ایران در حمل رویان های عرب خالص ایرانی و وارداتی در برنامه انتقال رویان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.80.3

  tick  مورفولوژی چشم اسب تروبرد با استفاده از اولتراسونوگرافی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.46.9

  tick  موضوع: اثرات پروژستین ها برعملکرد و بازده تولیدمثلی مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.138.1

  tick  موقعیت بورس ناویکولار در Podotrochlea و اهمیت آناتومیک آن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.89.2

  tick  نکات کاربردی برای استفاده درمانی از سلولهای بنیادی مزانشیمی در طب اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.13.6

  tick  نگاهی به تکنیک‌های رایج تصویربرداری از محوطه دهانی تک سمیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.112.5

  tick  نگاهی به مدیریت و درمان مجرای اوراک باز در کره اسب ها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.116.9

  tick  نگرشی جدید به کارکردهای ویتامین دی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.27.0

  tick  واکسیناسیون ضد بارداری در اسب با دارو رسانی از راه دور- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.130.3

  tick  وقوع کولیک حاد متعاقب فتق دیافراگماتیک اکتسابی و گیر افتادن کولون های سمت چپ در فضای قفسه صدری در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.6.9

  tick  ویژگی های تصویربرداری سی تی اسکن با ‍پرتوی مخروطی در تشخیص سینوزیت در اثر بیماری دندانی در سه راس اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.153.6

  tick  ویژگی های لیزوزیم شیر مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.99.2

  tick  یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی میزان اسید اسکوربیک خون در اسب‌های سالم و دارای لنگش- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.133.6

  tick  یورترپلاستی (Urethroplasty) در مادیان؛ روشها و چالشها

  tick  یورترپلاستی (Urethroplasty) در مادیان؛ روشها و چالشها- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.2.5

  tick  پاسخ اندومتریت به عوامل ضد میکروبی بر اساس سن و یافته های پاتولوژیکی اندومتر رحم مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.81.4

  tick  پیامد شیوه های حمل­ و نقل بر سلامت و رفاه اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.117.0

  tick  چالش های سلول درمانی بر پایه سلول های اتولوگ و آلوژنیک در بیماری های اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.15.8

  tick  گزارش آسیب شناسی و باکتری شناسی وقوع بیماری سالمونلوز در اسب های کوار استان فارس- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.56.9

  tick  گزارش آلودگی یک راس مادیان نژاد دره شوری به انگل چشمی تلازیا- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.142.5

  tick  گزارش ابتال چهار راس اسب به بیماری مادرزادی چند تکه ای بودن استخوان ناویکوالر )Congenital Multipartite Sesamoid(- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.48.1

  tick  گزارش ابتلا به پیومتر در یک راس مادیان نژاد هانوورین- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.40.3

  tick  گزارش بروز جفت ماندگی در یک راس پونی نژاد فلابلا- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.43.6

  tick  گزارش بیماری درماتوفیتوز در یک راس مادیان ترکمن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.37.0

  tick  گزارش تشخیص و برداشت یک مورد سیست آدنوکارسینومای سلول های سروزی تخمدان در یک راس مادیان نژاد دره شوری- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.17.0

  tick  گزارش تشخیص و درمان Pituitary Pars Intermedia Dysfunctionدر یک راس مادیان نژاد ترکمن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.83.6

  tick  گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile Repulsion Device در یک راس نریان 12 ساله- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.49.2

  tick  گزارش دو مورد استفاده از متیل مت‌آکریلات درحفره آلوئولی دندان پیش‌آسیا در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.20.3

  tick  گزارش دو مورد جراحی استخراج تومور سلول‌های گرانولوزای تخمدان در مادیان‌های نژاد بومی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.41.4

  tick  گزارش دو مورد پارگی تاندون پیش شرمگاهی در مادیان های با آبستنی سنگین- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.30.3

  tick  گزارش دو مورد پارگی رباط پیش عانه‌ای در اسب عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.148.1

  tick  گزارش رخداد یک مورد Shivers در یک راس مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.91.4

  tick  گزارش سونوگرافی یک مورد نادر آنومالی مادرزادی چشم در کره اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.120.3

  tick  گزارش مدیریت جراحی شکستگی چند قطعه‌ای فک پایین در یک راس کره اسب.- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.173.6

  tick  گزارش موردی از ابتلا به بیماری Calcinosis Circumscripta در ناحیه گردن اسب های ارجاعی- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.136.9

  tick  گزارش موردی نادر از رشد دندان گرگی فک پایین و کشیدن آن به روش ‌جراحی در یک نریان نژادکرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.45.8

  tick  گزارش وقوع سندرم وابلر دوطرفه ناشی از ضربه در یک راس نریان نژاد کرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.156.9

  tick  گزارش وقوع کولیک ناشی از آلودگی به استرونژیلوس ولگاریس در یک راس مادیان آبستن نژاد عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.115.8

  tick  گزارش وقوع هپاتوانسفالوپاتی در یک راس نریان 6 ساله نژاد عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.149.2

  tick  گزارش یک مورد Unilateral Eosinophilic Conjunctivitis در پونی نژاد شتلند- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.134.7

  tick  گزارش یک مورد آستنوزاسپرمیا و اختلالات مورفولوژیکی دم اسپرم در یک اسب سیلمی کرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.35.8

  tick  گزارش یک مورد برداشت تومور سارکوئید نوع فیبروبلاستیک در قاعده قضیب یک نریان عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.163.6

  tick  گزارش یک مورد ترمیم جراحی پارگی ضربه‌ای تاندون های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان در یک راس کره اسب 2 ساله ترکمن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.92.5

  tick  گزارش یک مورد ترمیم جراحی پارگی ضربه‌ای تاندون های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان و لیگامنت معلقه در یک راس کره اسب 1.5 ساله دره شور- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.93.6

  tick  گزارش یک مورد تومور لیپوم پایه دار در ناحیه رکتوم یک راس مادیان یک ساله ترکمن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.55.8

  tick  گزارش یک مورد سقط با منشا باقیمانده کیسه زرده در مادیان- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.139.2

  tick  گزارش یک مورد کولیک شنی در یک راس مادیان 8 ساله آبستن- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.36.9

  tick  گزارش یک مورد مدیریت جراحی شکستگی صفحه رشد (سالترهریس نوع I) در قسمت پروگزیمال استخوان درشت نی در یک راس کره اسب.- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.144.7

  tick  گزارش یک مورد نادر فیبروتکومای تخمدان در مادیان عرب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.103.6

  tick  گزارش پنج مورد جراحی برداشت چین بالی بینی در اسب- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.75.8

  tick  گزارشی از انباشتگی مکونیوم در یک راس کره اسب نژاد دره شور- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.126.9

  tick  گزارشی از بیماری کولیک شنی در یک راس مادیان تروبرد- DOR:20.1001.2.0021084235.1400.1.1.159.2
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved