>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و یادگیری در دوران پسا کرونا (چالش ها، فرصت ها)   
سال:1399 - دوره:1 - اولین همایش آموزش و یادگیری در دوران پسا کرونا (چالش ها، فرصت ها) - کد همایش: 99201-55804


  tick  آموزش در دوران پسا کرونا(چالشها، فرصتها) - صفحه:49-90- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.13.3

  tick  آموزش و یادگیری در دوران پسا کرونا - صفحه:123-139- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.12.2

  tick  آموزش و یادگیری در دوران پساکرونا - صفحه:164-176

  tick  آموزش و یادگیری در پسا کرونا - صفحه:111-122- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.23.3

  tick  آموزش و یادگیری مجازی در دوران پساکرونا؛چالش‌ها و فرصت‌ها - صفحه:144-163- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.4.4

  tick  اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر اعتماد به نفس دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان - صفحه:191-202- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.6.6

  tick  اثربخشی آموزش گروهی به روش روایت درمانی بر امید به زندگی و بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان - صفحه:177-190- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.29.9

  tick  اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم افسردگی و امید به زندگی سالمندان شهر اصفهان - صفحه:203-215- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.34.4

  tick  اثربخشی روش تدریس بارش فکری بر هوش عاطفی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان - صفحه:1-14- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.25.5

  tick  اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر دلزدگی زناشویی و احقاق جنسی زوجین در شهر شیراز - صفحه:216-229- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.28.8

  tick  اثربخشی زوج درمانی هیجانی بر کاهش طلاق عاطفی و افزایش رضایت از زندگی زناشویی - صفحه:230-242- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.46.6

  tick  اثربخشی مقایسه شیوه فونیکس و روش نمایش عروسکی در یادگیری زبان انگلیسی کودکان 4 تا 6 سال مهدهای کودک شهر شیراز - صفحه:243-256- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.19.9

  tick  بررسی تاثیر آموزش کنترل خشم بر رفتارهای پرخاشگرایانه دانش‌آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه اول شهر همدان - صفحه:257-272- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.43.3

  tick  بررسی تاثیرآموزش غیر حضوری بر نمره درس ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم شهرستان خدابنده - صفحه:273-279- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.33.3

  tick  بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، بهداشت روان و پرخاشگری در مراجعه کنندگان به کلانتری شهرستان مرودشت - صفحه:307-318- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.14.4

  tick  بررسی رابطه ذهن آگهی و خودکارآمدی با سلامت عمومی دانش آموزان - صفحه:319-336- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.16.6

  tick  بررسی رابطه سبک‌های یادگیری و سرمایه روانشناختی در بین دانش‌آموزان ناحیه سه در شهر اصفهان (مدل معادلات ساختاری) - صفحه:337-354- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.3.3

  tick  بررسی شکاف دیجیتالی مدارس در دوره کرونا - صفحه:355-365- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.10.0

  tick  بررسی مشکلات نظام آموزشی مجازی در فرآیند تعلیم و تربیت آموزش وپرورش مقطع ابتدائی در زمان شیوع بیماری کرونا - صفحه:366-374- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.9.9

  tick  بررسی مشکلات معلمان ابتدایی شهر اصفهان در تدریس مجازی درس ریاضی و پیشنهادهای آنها برای بهبود کیفیت آموزش - صفحه:375-388- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.5.5

  tick  بررسی میزان کارآمدی آموزش های مجازی در شرایط بحرانی کووید-19 - صفحه:389-400- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.17.7

  tick  بررسی چالش ها و فرصت های تدریس مجازی در دوران کرونایی در مقطع ابتدایی - صفحه:296-306- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.32.2

  tick  تاثیر آموزش مجازی بر یادگیری دانش‌آموزان و میزان رضایتمندی آنها - صفحه:538-551- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.27.7

  tick  تاثیر آموزش معکوس برآمادگی  یادگیری خود راهبر ، پیشرفت تحصیلی ومشارکت  دانش‌آموزان در درس ریاضی با تاکید بر دوران پسا کرونا - صفحه:552-575- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.45.5

  tick  تاثیر تربیت اجتماعی مبتنی بر مبانی فلسفی بر سلامت روانی و اضطراب کرونا در نوجوانان - صفحه:576-591- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.47.7

  tick  تاثیرات مثبت کووید 19 برسیستم آموزشی پسا کرونا - صفحه:592-595- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.52.2

  tick  تبعات کووید 19 برسیستم آموزشی پسا کرونا - صفحه:596-599- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.36.6

  tick  رابطه ی خلاقیت معلمان در کلاس درس با موفقیت شغلی آنان در مقطع دوره دوم ابتدایی شهرستان نور آباد - صفحه:693-707- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.53.3

  tick  روش های آموزش در دوران پسا کرونا - صفحه:718-734- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.21.1

  tick  روش های تدریس نوجوانان در دوران پساکرونا با تاکید برچالش هاو فرصت ها - صفحه:708-717- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.44.4

  tick  سبک های یادگیری و اضطراب کرونا در دانش‌آموزان در دوران پساکرونا - صفحه:752-779- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.8.8

  tick  عوامل اثرگذار بر آموزش مجازی در نظام آموزش عالی کشور - صفحه:800-812- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.48.8

  tick  کاربرد یادگیری الکترونیک در آموزش عالی و نتایج آن - صفحه:813-820- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.38.8

  tick  کتابداران، جامعه اطلاعاتی و رسانه‌های جدید - صفحه:821-826- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.37.7

  tick  کرونا ، آموزش از راه دور و چالش های آن در ایران - صفحه:827-835- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.2.2

  tick  مطالعه رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی در میان کارکنان آموزش و پرورش - صفحه:836-844- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.30.0

  tick  نقش سیستم مدیریت یادگیری(Lms) در لذت تحصیلی و رضایت تحصیلی در دوران شیوع ویروس کرونا - صفحه:845-855- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.39.9

  tick  نقش صلاحیت های حرفه ای معلمان در مسئولیت پذیری آنان (مطالعه موردی: آموزش و پرورش اهواز) - صفحه:856-874- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.35.5

  tick  نقش نظام آموزش از راه دور در تحقق عدالت آموزشی در ایران - صفحه:875-889- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.7.7

  tick  نقش واسطه ای مهارت های حل مسئله در بین تفکر منطقی و امید به زندگی در دانش‌آموزان متوسطه شهر بوشهر - صفحه:890-902- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.1.1

  tick  نگاهی نو به ابزارهای آموزشی در علوم رفتاری - صفحه:918-929- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.18.8

  tick  واکاوی یادگیری الکترونیک و عدالت تربیتی در دوره کرونا - صفحه:903-917- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.11.1

  tick  پیش بینی خودپنداره براساس جوعاطفی خانواده و سبک های زندگی - صفحه:476-489- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.49.9

  tick  پیش بینی مهارت حل مسئله بر اساس کارکردهای اجرایی به واسطه راهبرهای شناختی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر همدان - صفحه:490-505- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.22.2

  tick  پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری خودنظم بخشی باورهای انگیزشی و درگیری تحصیلی در بین دانش‌آموزان - صفحه:506-537- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.15.5

  tick  پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی براساس راهبردهای یادگیری خودنظم بخشی با باورهای انگیزشی و درگیری تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان پسر پایه ی سوم دوره ی اول متوسطه شهرستان تویسرکان - صفحه:431-463- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.20.0

  tick  پیش‌بینی‌پیشرفت‌تحصیلی ‌براساس‌ اهداف ‌پیشرفت ‌دانش‌آموزان ‌دختر - صفحه:419-430- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.24.4

  tick  پیش‌بینی‌پیشرفت‌تحصیلی ‌براساس‌ اهداف ‌پیشرفت ‌دانش‌آموزان ‌دختر - صفحه:419-430

  tick  چالش ها و آسیب های یادگیری الکترونیکی و فضای مجازی شاد - صفحه:600-611- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.40.0

  tick  چالش های آموزش مجازی در دوران پسا کرونا - صفحه:612-624- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.31.1

  tick  چالش های آموزش مجازی در دوران پسا کرونا - صفحه:612-624

  tick  چالش های آموزشی پسا کرونا - صفحه:625-641- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.41.1

  tick  چالش های روان شناختی دانش‌آموزان در دوران پسا کرونا - صفحه:660-667- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.42.2

  tick  چالش های فرهنگی پیش روی آموزش های مجازی در نظام آموزش و پرورش - صفحه:668-677- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.51.1

  tick  چالش‌های آموزش در ایران در دوران پساکرونا - صفحه:678-692- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.50.0

  tick  چالش‌های آموزش در دوران پساکرونا - صفحه:91-109- DOR:20.1001.2.9920155804.1399.1.1.26.6
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved