>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش آب، فرهنگ و پژوهشهای علوم انسانی   
سال:1399 - دوره:1 - اولين همايش ملي آب، فرهنگ و پژوهش هاي علوم انساني - کد همایش: 99190-24307


  tick  آب بری تولید ثروت در مناطق ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.3.8

  tick  آب در اساطیر ایرانی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.46.1

  tick  آب در داستان های عاشقانه ایرانی و عربی (مطالعه موردی: خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.64.9

  tick  آب در متون و فرهنگ اسلامی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.79.4

  tick  آب در مراسم و جشن های ملی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.59.4

  tick  آب و آیین های آن در فرهنگ قوم بختیاری- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.17.2

  tick  آب و جایگاه آن در اساطیر و فرهنگ ایران باستان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.4.9

  tick  آب، آبادی و آبادانی از منظر شیخ علاء‌الدوله سمنانی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.94.9

  tick  آسیب‌شناسی یادگیری مصرف بهینه‌ی آب در محتوای کتاب‌های فارسی ابتدایی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.23.8

  tick  ارتباط زنانگی با آب در آیین ها و باورهای ایرانیان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.91.6

  tick  ارزش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قنات؛ نمونه موردی روستای طُرُسک: بخش ششتَمَد سبزوار- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.75.0

  tick  استدلال از حیات بخشی آب به رستاخیزی در معاد- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.5.0

  tick  اسطوره آب (ادبیات تطبیقی ایران و فرانسه)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.25.0

  tick  امکان سنجی تجاری سازی نرخ مصرف آب در کشور با نگرش تطبیقی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.57.2

  tick  انتقال آب از دریای عمان به استان‌های نوار شرقی کشور و راه‌حل‌های جایگزین با تاکید بر استان خراسان جنوبی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.14.9

  tick  اهمیت آب در تاریخ فلسفه با تمرکز بر عناصر اربعه- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.71.6

  tick  باز اندیشی مدل مدیریت یکپارچه منابع آب بارویکرد تنوع فرهنگی-زیستی و پدیده اجتماعی تام- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.11.6

  tick  بازتاب واژه آب در ضرب المثل های عامیانه فارسی با محوریت آثار داستانی محمدعلی جمال زاده و سیمین دانشور- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.83.8

  tick  بازخوانی رویکردهای مفهومی مجموعه اشعار نخستین جشنواره ملی شعر آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.26.1

  tick  برآورد میزان تبخیر از چاه و قنوات در مناطق خشک- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.93.8

  tick  بررسی اثر انوع ردپای آب آبی، سبز و خاکستری بر تولید اقتصادی گندم در استان‏های ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.31.6

  tick  بررسی اثرات اجتماعی کم‌آبی، مطالعه موردی(شهر آرین‌شهر خراسان جنوبی)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.22.7

  tick  بررسی استفاده از پساب به عنوان یکی از راه های مواجهه با کم آبی در کشورهای خشک- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.12.7

  tick  بررسی اسطوره شناختی جایگاه دریاچه هامون در متون پیش از اسلام و متون اسلامی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.20.5

  tick  بررسی تاثیرات شبکه هیدروگرافی هیرمند و تالاب هامون در مکان گزینی سکونتگاه های انسانی منطقه سیستان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.81.6

  tick  بررسی تاریخی پیشه ها و اصناف فعال در تامین و توزیع آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.66.1

  tick  بررسی تطبیقی استفاده نمادین از عنصر آب در اشعار بیدل دهلوی و استفان مالارمه، شاعر فرانسوی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.16.1

  tick  بررسی تطبیقی معانی آب در غزلیات حافظ و سایه- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.74.9

  tick  بررسی جلوه های آب در«هنر محیط زیستی» (مورد مطالعه: ادبیات منظوم معاصر فارسی)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.54.9

  tick  بررسی رابطه آب، سیاست و امنیت (بررسی چالش ها و ارائه راهکارها)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.28.3

  tick  بررسی رابطه بحران آب با پارامترهای محیطی و جمعیتی در ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.2.7

  tick  بررسی رمان « طریق بسمل شدن» اثر محمود دولت آبادی از منظر ادبیات اقلیمی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.84.9

  tick  بررسی محاسن و معایب طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.41.6

  tick  بررسی مضمون عنصر«آب» در شعر احمد شاملو بر اساس نقد تخیلی «گاستون باشلار»- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.55.0

  tick  بررسی معانی لغوی و نمادین آب در صحیفه سجادیه- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.80.5

  tick  بررسی مفاهیم نمادین آب و کارکردهای آن در معماری ایرانی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.45.0

  tick  بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.8.3

  tick  بررسی نقش و جایگاه آب در فرهنگ ایران باستان: مطالعه موردی: اردوی سور آناهیتا یشت- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.70.5

  tick  بررسی نماد آب در معماری میترائیسم- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.48.3

  tick  بررسی نماد اسطوره ای چاه- آب در داستان بیژن و منیژه- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.87.2

  tick  بررسی نمادهای جامعه شناختی آب در شعر سهراب سپهری- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.39.4

  tick  بررسی و تحلیل زمینه های کاربست عنصر آب در شعر نادر نادرپور- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.33.8

  tick  بررسی و تحلیل نقش انگلیس در انعقاد معاهده 1937 ایران و عراق(با تاکید بر مساله اروند رود)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.76.1

  tick  برساخت اجتماعی آب در استان خراسان جنوبی به عنوان یک مسئله اجتماعی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.15.0

  tick  تجلی آب در اشعار رمانتیک سهراب سپهری- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.88.3

  tick  تحلیل رویکردها و الگوهای آموزش فرهنگ آب در شعر کودک و نوجوان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.32.7

  tick  تحلیل عروسک چمچه گلین در آیین باران‌خواهی مردم آذربایجان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.98.3

  tick  تحلیل فراوانی وقوع سرماهای فرین و پیش بینی آن با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: استان یزد)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.96.1

  tick  تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی، با نگاه ویژه بر فرهنگ صحیح مصرف آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.24.9

  tick  تحلیل مولفه‌های باغ‌شهری در ساختار شهری تبریز با تاکید بر جایگاه آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.30.5

  tick  تحلیل نقش ژئوپلیتیک آب ایران با مناقشات محلی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.19.4

  tick  تحلیل پوسترهای برنده در اولین مسابقه‌ی بین‌المللی آب یعنی زندگی آلمان (2011)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.51.6

  tick  ترسیم چشم انداز جغرافیایی و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی دشت ورامین- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.92.7

  tick  تصویرِ دلکشِ آب و باران در فرهنگ عربی (مطالعه ی موردی: کتاب المطر)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.18.3

  tick  تغییر رویکرد فرهنگی از رویکرد اسطوره ای به اومانیستی (نمونه موردی سریال آب پریا)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.40.5

  tick  تغییرات اقلیمی، بحران آب و استفاده از الگوی مدیریتی شهرهای حساس به آب مطالعه موردی: نهبندان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.13.8

  tick  تقدس آب در فرهنگ ایران بررسی موردی : چشمه مسجد روستای عمارت – استان مرکزی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.95.0

  tick  تقدس آب و زمین در متون اوستایی و تاثیر آن بر کشاورزی دوره‌ی اشکانی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.82.7

  tick  تقسیم آب و آب نگاری در سده های میانه تاریخ ایران: با تاکید بر رساله طریق قسمت آب قُلب ابونصر هروی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.69.4

  tick  تکیه عرش خدا بر آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.52.7

  tick  جایگاه آب در فرهنگ شهر خرم آباد- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.99.4

  tick  جایگاه آب در نظریه دولت استبدادی؛ مطالعه موردی اندیشه کارل ویتفوگل- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.34.9

  tick  جایگاه آب در نظریه دولت در ایران؛ مطالعه رویکرد نظریه یرواند آبراهامیان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.35.0

  tick  جایگاه عنصر آب در آفرینش نخستین و اشکال آن بر زمین در نظام فکری علامه مجلسی (مطالعه موردی کتاب السماء و العالمِ بحار الانوار)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.37.2

  tick  جستاری در باب جایگاه آب از منظر قرآن و روایات اسلامی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.10.5

  tick  جستاری در تاریخ آب و منابع آبی فارس بر اساس فارسنامه ابن بلخی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.68.3

  tick  جلوه های آب در اسطوره ها و فرهنگ های مختلف جهان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.77.2

  tick  جلوه های آب در شاهنامه فردوسی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.65.0

  tick  جلوه های حضور مرواریدهای چرخه حیات (آب) در کتب عربی متوسطه اول و ارتباط آن با آموزه های دینی و اساطیری- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.89.4

  tick  جلوه های مایه ی حیات در گستره زبان و ادبیات- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.62.7

  tick  جلوه های نمادین آب در فرش دستباف ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.90.5

  tick  جلوه ی آب در«گنجشک و جبرئیل»- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.72.7

  tick  حدود دخالت دولت در کنترل مصرف آب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.49.4

  tick  روایت آب در گزارش واقعه کربلا مطالعه موردی: متون منظوم فارسی و مجالس تعزیه- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.67.2

  tick  ریشه‏یابی اصلی بحران آب در ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.44.9

  tick  کاربرد عنصر آب در آفرینش طنز؛ مطالعه موردی در برخی حکایات جحا و ملانصرالدین- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.63.8

  tick  کاهش مصرف آب با تاکید بر آب مجازی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.9.4

  tick  ماهیت تکالیف دولت در برابر حق بر آب از منظر نسل های حقوق بشر- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.42.7

  tick  مدیریت بحران آب در پرتو آموزه های حقوق مدنی و راهبردهای عملیاتی نظام حقوقی ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.61.6

  tick  مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری و تاثیر مسایل فرهنگی و اجتماعی بهره برداران بر بهره برداری (موردی شبکه شعبان نهاوند)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.53.8

  tick  مدیریت منابع آب در خشکسالی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.29.4

  tick  مطالعه مسئولیت مدنی پدیدآورندگان آلودگی های منابع آبی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.58.3

  tick  معرفی تعدادی از روش‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.38.3

  tick  معناشناسی واژه« ماء» در قرآن کریم (با تکیه بر اصل چند معنایی)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.1.6

  tick  منابع آب و توسعه پایدار در ایران- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.7.2

  tick  مناقشه و همکاری، دو روی سکه در آب های فرامرزی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.27.2

  tick  میزان مصرف آب و روش های جلوگیری از آن در روستای داراب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.43.8

  tick  نقش آب در توسعه پایدار با تاکید بر حوزه ی کشاورزی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.21.6

  tick  نقش دانش بومی آبیاری (سیستم قنات) در تعیین الگوی کاشت محصولات باغی (منطقه الغورات شهرستان بیرجند)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.97.2

  tick  نقش موقوفات آبی در گسترش گردشگری اماکن متبرکه مذهبی (مطالعه موردی: مشهد در دوره صفویه)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.36.1

  tick  نماد آب در شعر فروغ فرخزاد- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.56.1

  tick  نگاهی بر سازه های آبی سنتی خراسان جنوبی – مطالعه موردی معرفی و تحلیل معماری آسیاب افین- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.85.0

  tick  نگاهی حقوقی به عوامل موثر بر برون سپاری موفق در حوزه ی آب و فاضلاب- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.50.5

  tick  نگرش به آب در فرهنگ و ادبیات عامه خراسان و گیلان- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.73.8

  tick  نگرشی بر آب در کلیدر- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.78.3

  tick  پژوهشی در منابع آبی دشت توس با تاکید بر اساطیر و متون تاریخی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.86.1

  tick  چشم اندازهای معماری سازه های آبی در مدیریت شهری و توسعه پایدار- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.60.5

  tick  گذر از کهن الگو به اسطوره قنات (باروری، زایش و آفرینش)- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.47.2

  tick  گونه شناسی قرآنیِ حضور آب در آزمایش های الهی- DOR:20.1001.2.9919024307.1399.1.1.6.1
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved