>
Fa   |   Ar   |   En
   کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما   
سال:1399 - دوره:2 - دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما - کد همایش: 99201-78222


  tick  آسیب‌زایی مادران از اینترنت در بحران کرونا و تعامل مادر-کودک؛ نقش متغیر میانجی احساس تنهایی مادران

  tick  اثر بخشی فناوری واقعیت مجازی بر افسردگی، اضطراب و استرس زنان میان‌سال مبتلا به دیابت نوع دو

  tick  اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار به شیوه گروهی بر افزایش تمایزیافتگی و رضایت زناشویی زنان

  tick  اثربخشی آموزش سایکودراما بر راهبردهای مقابله زوجین درگیر کرونا

  tick  اثربخشی آموزش سایکودراما بر نشخوار فکری زوجین درگیر کرونا

  tick  اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر دلزدگی زناشویی، تحمل ناکامی و عملکرد جنسی زنان دارای همسر معتاد شهر آبادان

  tick  اثربخشی آموزش همدلی بر ناگویی هیجانی و تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهر یزد

  tick  اثربخشی آموزش هیجان مدار بر پذیرش اجتماعی،کفایت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی زنان درگیر طلاق عاطفی

  tick  اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی مادر-کودک مبتنی بر بازی بر رفتارهای مطلوب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان فارسان

  tick  اثربخشی آموزش‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب بیماری کرونا در زنان متاهل

  tick  اثربخشی امید درمانی گروهی در کیفیت زندگی زنان مطلقه

  tick  اثربخشی بخشایش درمانی بر بهزیستی روانی زنان متقاضی طلاق

  tick  اثربخشی برنامه فرزندپروری روندنمای مدیریت رفتار بر مهارت های اجتماعی و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و کیفیت زندگی زوجین شهر دزفول

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان اتیستیک

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبر بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به لکنت زبان

  tick  اثربخشی روانشناسی مثبتنگر بر همراهی عاطفی و حل مسئله زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره کرمانشاه

  tick  اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار (Efc) بر سازگاری زناشویی و صمیمیت جنسی زوجین دارای تعارض زناشویی

  tick  اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس والدگری ،خودکارآمدی مادر و علائم اضطرابی کودکان پیش دبستانی دارای علائم اضطرابی

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تحمل ناکامی و تعهد زناشویی

  tick  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act) بر تاب‌آوری مادران داغدیده

  tick  بررسی اختلالات شخصیت (خودشیفته، ضداجتماعی، وابسته) بین زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی شهر تهران

  tick  بررسی ارتباط بین سبک های فرزند پروری و کمال گرایی با وسواس فکری عملی

  tick  بررسی رابطه ادارک انصاف، اخلاق رابطه ای و گذشت با کیفیت رابطه زناشویی در زنان متاهل شهرستان دزفول

  tick  بررسی رابطه سبک دلبستگی و خوش بینی با رضایت زناشویی در ازدواج های سنتی و غیر سنتی

  tick  بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش به ازدواج دختران در دوران نامزدی

  tick  بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر با ازدواج زودهنگام

  tick  بررسی رابطه طلاق عاطفی، هوش هیجانی و دشواری در تنظیم شناختی هیجان با خشونت خانگی در زنان متاهل

  tick  بررسی مقایسه‌ای میزان بازداری، انعطاف‌پذیری و سلامت روان مادران کودکان با و بدون بیش‌فعالی

  tick  بررسی نقش اضطراب بیماری کرونا و ترس از زایمان در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان باردار

  tick  بررسی نقش واسطه ای رضایت جنسی و مدیریت خشم بر رابطه میان ارتباطات زناشویی و بهزیستی زناشویی دانشجویان متاهل

  tick  بررسی ویژگی‌های شخصیتی و ارزش‌های زندگی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های جراحی زیبایی

  tick  بررسی پیش ببین های احساس حقارت از طریق سبک های دلبستگی ناایمن و اضطراب اجتماعی

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر سواد رسانه ای و تاثیر آن بر بهبود استفاده مشکل زا از اینترنت نوجوانان دختر شهر تهران

  tick  تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده و روابط فرازناشویی

  tick  تجربه زیسته والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی از آموزش مجازی در بحران کرونا

  tick  تجربه زیسته گذشت در همسران آسیب دیده: یک مطالعه پدیدارشناسی توصیفی روانشناسانه

  tick  خشونت خانگی

  tick  رابطه تعارض کار خانواده و خانواده کار با رضایت شغلی کارکنان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

  tick  رابطه شیوه های فرزند پروری والدین(مستبدانه، سهل گیر و مقتدرانه ) با خودپندارهتحصیلی در دانش آموزان

  tick  رابطه کارکردهای اجرایی با اختلال وسواسی-اجباری در زنان خانه‌دار

  tick  رابطه کمال گرایی مادر و هیجان منفی دانش آموزان دختر مبتلا به چاقی

  tick  سینما درباره ازدواج عاشقانه چه می گوید؟ بررسی نقش عشق در خانواده در عصرما سینمای طنز در سال‌های 1390- 1395

  tick  کوئید19(کرونا)واثرات آن برخانواده

  tick  مروری بر سوابق پژوهشی در فرزند پروری مثبت

  tick  مطالعه رابطه بین ابراز وجود و هوش هیجانی با تاب آوری در زنان سرپرست خانوار مددجویان بهزیستی بیرجند

  tick  مقایسة احساس تنهایی و مهارت های ارتباطی در زنان بی سرپرست و عادی

  tick  مقایسه ابعاد سلامت روانی دختران با تجرد قطعی و زنان متاهل

  tick  مقایسه تنظیم شناختی هیجان در افراد با و بدون تجارب تروماتیک جنسی

  tick  مقایسۀ اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه درمانی آدلری بر دلزدگی زناشویی زنان دارای همسر معتاد شهر تهران

  tick  نقش اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیش‌بینی دلزدگی زناشویی

  tick  نقش جهت گیری مذهبی و سبک های فرزندپروری والدین در گرایش فرزندان به رفتارهای پرخطر

  tick  نقش هیجان خواهی در خیانت زناشویی بر اساس الگوی ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اهواز

  tick  یک مطالعۀ پدیدارشناسانه: تجارب زیستۀ زوج‌های شاغل از چالشِ مدیریت زمان

  tick  پرورش کودکان سرسخت: معرفی یک فرا سازه

  tick  پیش بین های ازدواج موفق / پیشگیری از طلاق

  tick  پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صفات شخصیت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهرستان لاهیجان

  tick  پیش بینی صمیمت زناشویی براساس سرسختی روانشناختی در پرستاران متاهل کرمانشاه

  tick  پیش بینی کارکرد خانواده بر اساس میزان اضطراب مادران شاغل

  tick  پیش بینی کیفیت زندگی براساس سلامت معنوی و سرمایه روانشناختی در زنان باردار

  tick  پیش بینی نگرانی از تصویر بدنی و علائم اختلال شخصیت خودشیفته بر اساس سبک های فرزندپروری

  tick  پیش بینی وسوسة مصرف مواد با توجه به الگوهای ارتباطی خانواده و خودکنترلی در معتادین تحت درمان با متادون

  tick  پیش بینی پرخاشگری و حساسیت بین فردی دانشجویان بر اساس سبک های دلبستگی

  tick  پیش‌بینی باورهای ارتباطی زوج‌های متقاضی طلاق براساس دلزدگی زناشویی، کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی

  tick  چالش های ازدواج از دیدگاه زنان دارای معلولیت جسمی حرکتی اصفهان
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved