>
Fa   |   Ar   |   En
   کنگره ملی تاریخ دانان ایران   
سال:1399 - دوره:5 - پنجمین کنگره ملی تاریخ دانان ایران - کد همایش: 9919019398


  tick  آثار تاریخی و نقش آن ها در توسعه‌ گردشگری شهرستان قصرشیرین - صفحه:69-84

  tick  آیا «پادشاهی باستان ماد» دارای سنّت تاریخ نگاری بود؟ - صفحه:367-384

  tick  آینده نگری رشته‌ تاریخ از منظر ارزیابی درونی(گامی درراستای گذر از آموزش سنّتی به کارآفرینی) - صفحه:85-104

  tick  اربابان زن در کرمانشاه: شیرین اَرمَن - صفحه:295-307

  tick  اکوتوریسم و گردشگری روستایی: کنکاشی بر سامانه های مرتبط با ورزش ها و بازی‌های بومی و محلّی استان کرمانشاه - صفحه:67-57

  tick  بازتاب توجّه به توده‌ مردم در تاریخ نگاری پیش و پس از مشروطه در آثار ملک المورّخین سپهر و احمد کسروی - صفحه:17-32

  tick  بررسی ضرورت وجود گرایش تاریخ شفاهی و آموزش آن در مقطع کارشناسی ارشد با توجّه به کارکرد اشتغال آفرینی این گرایش - صفحه:145-153

  tick  بررسی وضعیت ظرفیت رشته‌ تاریخ در آزمون های استخدامی دولتی - صفحه:45-55

  tick  تاریخ شفاهی؛ مجال کسب مهارت و کارآغازی - صفحه:284-295

  tick  تاریخ شناسی و سیاست ورزی، زمینه های ناکارکردی تاریخ شناسان در سیاست - صفحه:155-167

  tick  تاریخ نگاری نهادها، سازمان ها و موسّسه ها؛ ظرفیت بزرگ اشتغال آفرین در رشته‌ تاریخ - صفحه:351-366

  tick  تاریخ و آینده‌ حرفه‌ تاریخ - صفحه:105-112

  tick  تاریخ، آینده نگری، اشتغال و پویایی - صفحه:303-323

  tick  تامّلی در وضعیت دانش تاریخ در ایران معاصر: مباحثی در حوزه‌ سیاست گذاری علم - صفحه:421-432

  tick  تحلیلی بر شیوه‌ تاریخ نگاری رابینو، در تاریخ محلّی ایران - کرمانشاه - صفحه:169-176

  tick  خوانش روایت صحنه‌ شکار گراز در سنگ نگاره‌ تاق بستان به عنوان اولین مستند - انیمیشن کوتاه سنگی، از منظر زیبایی شناسی روایتی نلسون گودمن - صفحه:221-240

  tick  دانش تاریخ، تجربه های جهانی و کارآفرینی و اشتغال - صفحه:325-334

  tick  دفاع از تاریخ توصیفی گامی در مسیر کارآفرینی برای تاریخ پژوهان - صفحه:139-144

  tick  شناسایی بازدارنده های توسعه‌ گردشگری تاریخی (مطالعه‌ موردی: استان کرمانشاه) - صفحه:113-124

  tick  طعم تاریخ: نوآوری و کارآفرینی در گردشگری غذا - صفحه:33-44

  tick  فرصت ها و تهدیدهای سواد مجازی برای سواد تاریخی جامعه - صفحه:411-420

  tick  فیلم تاریخی؛ بازی های رایانه ای و مسئله‌ اشتغال دانش آموختگان تاریخ - صفحه:273-283

  tick  کارآفرینی از مسیر مراکز رشد دانشگاهی(تجربه‌ تاسیس شرکت «تاریخ پژوهان یادگارآفرین» در دانشگاه فردوسی مشهد) - صفحه:241-245

  tick  کارآفرینی در تاریخ: حلقه‌ مفقوده‌ برنامه‌ درسی دانشگاه های ایران - صفحه:401-409

  tick  کارکردهای مدنی دانش تاریخ در جامعه‌ متکثّر ایران - صفحه:177-188

  tick  محوطه‌ تاریخی بیستون قطب گردشگری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌ تاریخ - صفحه:335-349

  tick  مطالعه‌ انتقادی تاریخ نگاری هنر توسّط نویسندگان ایرانی در دوره‌ اسلامی - صفحه:385-399

  tick  نظام دانشگاهی ایران و تربیت حرفه ای دانشجویان تاریخ با تکیه بر نقش استادان تاریخ - صفحه:125-137

  tick  نقش آینده پژوهی در توسعه ی اقامت گاه های بوم گردی بر پایه ی ابر رویداد کرمانشاه 2020 - صفحه:261-271

  tick  نقش خانه موزه ها در اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان رشته‌ تاریخ(بررسی موردی؛ احداث خانه موزه‌ ایل سنجابی)

  tick  نقش و اهمّیت فراهم آوری اطّلاعات اسناد تاریخی در بازدهی اقتصادی و توسعه‌ حرفه‌ تاریخ نگاری - صفحه:189-203

  tick  نگاهی به شیوۀ صورت بندی گفتمانِ تاریخ کاربردی در غرب - صفحه:247-260

  tick  چالش مشروطه خواهی در کرمانشاه پس از استبداد صغیر (1288 ش تا 1290 ش) - صفحه:205-220
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved