>
Fa   |   Ar   |   En
   دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها   
سال:1399 - دوره:1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010


  tick  اثرات توسعه گردش محور در تغییرات اجتماعی فرهنگی شهر توریستی نور - صفحه:1-12- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.37.1

  tick  اثرات زیست محیطی بیماری کووید-19 - صفحه:1-11- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.28.2

  tick  ارائه روشی برای توسعه ی سیستم های سایبر-فیزیکی با استفاده از شبکه ی پتری یکپارچه زمان دار- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.4.8

  tick  ارائه مدل سیستم خودپرداز بانک با استفاده از شبکه پتری زمان دار- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.35.9

  tick  ارتباط متقابل نقش پلیس راهور و ایمنی ترافیک شهری بر رفتار ترافیک شهری - صفحه:1-11- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.3.7

  tick  ارزیابی ردپای اکولوژیک ویلاسازی و مسکن دوم بر محیط زیست شهری مورد پژوهی: شهر مشهد- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.30.4

  tick  ارزیابی زیرساخت سبز منطفه اصفهان با تاکی 9 د بر اصل اتصال - صفحه:1-15- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.11.5

  tick  ارزیابی نقش مدیریت پلیس راهور دربحران های ترافیکی پیش بینی نشده - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.2.6

  tick  استفاده از پانل های هانی کومب برای ساخت سرپناه های موقت برای افراد بحران زده- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.19.3

  tick  استقرار بهینه ی مولفه های نرم افزاری اینترنت اشیاء در زیر ساخت ترکیبی ابر و مه جهت کاهش توان مصرفی سرویس دهنده ها در راستای رایانش سبز با الگوریتم بهینه سازی بهبود یافته ی جستجوی فاخته - صفحه:1-10- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.7.1

  tick  الزامات توسعه شهری پایدار در چارچوب سیاست توسعه درونی - صفحه:1-10- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.36.0

  tick  الویت بندی روشهای اجرایی پایدارسازی شیب خاکریزها با استفاده از روش تاپسیس - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.32.6

  tick  الگوهای زیست محیطی حمل و نقل درون شهری- مورد پژوهی: شهر مشهد- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.33.7

  tick  برآورد انرژی پاک احداث توربین بادی (مطالعه موردی: منطقه کهنوج)- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.18.2

  tick  بررسی ادراک مولفه های حسی در معماری داخلی کافی شاپ ها- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.17.1

  tick  بررسی ارتباط مخاطب پذیری با خوانایی ورودی مجتمع های تجاری (موردمطالعه : مجتمعهای تجاری منتخب منطقه تهران) - صفحه:1-12- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.1.5

  tick  بررسی فضاهای جرم خیز شهر ساری (نمونه موردی :محله غفاری)- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.39.3

  tick  بررسی مولفه های موثر بر ارتقا کیفیت فضاهای عمومی با تاکید بر ارتقا تعاملات اجتماعی - صفحه:1-17- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.26.0

  tick  بررسی نقش زیبایی شناسی حکمت متعالیه در معماری مساجد مکتب اصفهان با تاکید بر رمز پردازی (در قالب طراحی مسجد) - صفحه:1-12- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.22.6

  tick  بهینه سازی یک سیکل پمپ حرارتی منبع زمین گرمایی جهت تامین برودت ساختمان - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.31.5

  tick  تبیین جایگاه پیاده راه در برنامه ریزی شهری - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.15.9

  tick  تحلیل اقتصادی امکان سنجی و بازار سوختهای زیستی: مطالعه مروری - صفحه:1-10- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.12.6

  tick  تخصیص منابع بهینه شده در محیط ابر - مه با قابلیت انتخاب - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.10.4

  tick  تخصیص منبع ها در محاسبات ابری سبز به کمک الگوریتم های فراابتکاری(متاهیورستیک) - صفحه:1-19- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.14.8

  tick  تشخیص کاراکترها با استفاده از شبکه عصبی دسته بند تطبیقی- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.16.0

  tick  تشخیص نفوذ خلاف قاعده آماری در شبکه حسگر بی سیم با رویکرد بهبود در مصرف انرژی - صفحه:1-12- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.23.7

  tick  رابطه هنر در میزان استفاده از انرژی های پاک- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.6.0

  tick  رایانش ابری : چشم انداز تجارت- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.24.8

  tick  رایانش ابری سبز: مدیریت انرژی آگاه کارآمد و منابع پویا درمراکز داده- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.25.9

  tick  زمان بندی کارها در محیط مه جهت کاهش زمان اجرا با استفاده از الگوریتم ابَر اکتشافی - صفحه:1-9- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.13.7

  tick  زمان بندی کارها در محیط مه جهت کاهش مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم ابراکتشافی تکاملی- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.40.4

  tick  سنجش و تعیین مناسب ترین محدوده برای پیادهراه در جهت توسعه پایدار (نمونه موردی: بلوار چمران شیراز) - صفحه:1-15- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.9.3

  tick  سیستم های سازه ای برگرفته از طبیعت- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.20.4

  tick  طراحی دهکده تفریحی ساحل فرح آباد شهر ساری با رویکرد بوم گردی - صفحه:1-8- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.27.1

  tick  طراحی مهدکودک برای کودکان اوتیسم با تاکید بر اثرگذاری رنگ و نور در فضا- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.5.9

  tick  مروری بر مبانی ساماندهی بدمسکنی در چارچوب برنامه ریزی شهری - صفحه:1-13- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.8.2

  tick  نقش تعهد مدیریت و کیفیت خدمات در رضایت شغلی کارکنان هتل های شهرساحلی غرب مازندران- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.34.8

  tick  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.29.3

  tick  نیروگاه خورشیدی شناور واقع بر سد تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیشه- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.21.5

  tick  واکاوی استراتژی های طراحی فضای سبز خشکی پسند جهت اقلیم خشک و نیمه خشک استان فارس- DOR:20.1001.2.9920079010.1399.1.1.38.2
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved