>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه روشی برای توسعه ی سیستم های سایبر-فیزیکی با استفاده از شبکه ی پتری یکپارچه زمان دار  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.4.8
نویسنده نام آور زهرا ,فرزای سارا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    سیستم های سایبری-فیزیکی به صورت شبکه ای از موجودیت های متعامل طراحی می شوند که ورودی و خروجی آنها فیزیکی است. این سیستم ها معمولا نیازمند تعاملات و عکس العمل ها با یکدیگر هستند که آنها را با هوش مصنوعی و به کارگیری برخی محدودیت های موقتی درگیر می کند. مدل های ارائه شده ی اخیر که در این جا شبکه های پتری زماندار پیشرفته نامیده می شود که ویژگی های شبکه های پتری استاندارد و شبکه های پتری زماندار، منطق فازی و سیستم های مبتنی بر قانون را ترکیب می کند. این شبکه برای ارائه روشی به منظور توسعه ی سیستم های سایبری-فیزیکی که از مجموعه ای از مولفه های ارتباطی که هر کدام از اینها به صورت مجتمع در می آورد یک مدل را استفاده می شود. درستی سنجی سیستم های سایبری-فیزیکی شامل درستی سنجی زمانی و منطقی است نتایج ارزیابی ها نشان دهنده ی برتری سیستم ارائه شده در برابر سیستم های مشابه پیشین به لحاظ دقت و سرعت پاسخگویی به رویدادها است
کلیدواژه شبکه های پتری ,سیستم سایبری-فیزیکی ,منطق فازی ,ترافیک وسیله نقلیه شهری
آدرس دفتر خدمات الکترونیک قضایی, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved