>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل اقتصادی امکان سنجی و بازار سوختهای زیستی: مطالعه مروری  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.12.6
نویسنده قربانی علی
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -10
چکیده    تقاضای روز افزون سوخت های فسیلی در سراسر جهان با دغدغه ی آلودگی های زیست محیطی توام شده است که موجبات گرایش به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر تحت عنوان سوخت های نسل دوم یا زیست سوخت ها را فراهم آورده است. زیست سوخت ها از پسماندها، ضایعات یا مواد سلولی ساخته می شوند که در مقایسه با سوخت های فسیلی مزایای بسیاری را به همراه داشته و روند رو به رشد استفاده از آنها گامی مهم به سمت تامین امنیت انرژی است. در سال 2008 میلادی، زیست سوخت 1.8 % سوخت ترابری جهان را دربرداشت. در سال 2007 میلادی، سرمایه گذاری جهانی روی گنجایش فراوری زیست سوخت بیش از 4 میلیارد دلار بوده و هم اکنون نیز در حال افزایش است. تحقیق حاضر به تحلیل بازار زیست سوخت ها در ایران می پردازد و میزان دسترس پذیری منابع سوخت های نسل دوم را بررسی نموده، و به دنبال آن به ارزیابی امکان سنجی اقتصادی تولید و عرضه ی این دسته از سوخت ها می پردازد.
کلیدواژه نسل دوم زیست سوختها ,زیست توده ,انرژی تجدیدپذیر ,تحلیل بازار ,تحلیل امکان سنجی
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved