>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات زیست محیطی بیماری کووید-19  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.28.2
نویسنده پندار مهدی ,جواهری آژین ,وفایی الهام
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -11
چکیده    از زمان شیوع ویروس کووید- 19 در دسامبر سال 2019 میلادی در چین و گسترش سریع آن در کل جهان، جان انسان ها را به خطر انداخته و مرگ بسیاری را به دنبال داشته است. از آنجا که اصل مهم در مواجهه با این بیماری حفظ جان انسان ها بوده است، به همین دلیل به اثرات زیست محیطی ناشی از بیماری کووید- 19 در حد کمال توجه نشده است. از این رو در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی یا کتابخانه ای به مطالعه تحقیقات انجام شده در جهان و بررسی علت پیدایش این بیماری و آثار غیرمستقیم مثبت و منفی ویروس کووید- 19 بر طبیعت پرداخته شده است. نتایج حاصل نشاندهنده، اثرات مثبت نظیر کاهش میزان آلودگی هوا و محیط زیست، بهبود وضعیت لایه ازن، کاهش مصرف گرایی و کاهش استخراج بی رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست ناشی از اتخاذ سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و منع آمد و شد در این دوران بوده است. از این رو با تغییر سبک زندگی مردم، دولت ها باید به دنبال اتخاذ سیاست های کارآ در جهت توسعه پایدار و استفاده از استانداردهای مدیریت سبز باشند و به جای حداکثر کردن سود، به فکر تولید و استخراج در نقطه تعادل که به سود انسان و محیط زیست است، باشند. اثرات زیست محیطی منفی ناشی از این بیماری نظیر تولید فزاینده زباله های پزشکی تجدیدناپذیر است. از این رو، دولت ها باید به فکر راهی برای جایگزینی بسته بندی های پلاستیکیمحصولات ضدعفونی کننده با گونه های سازگار با طبیعت، عدم رهاسازی ماسک ها در طبیعت و بازیافت مجدد آن و آموزش همگانی به مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی با روش های مبتنی بر حفظ طبیعت باشند.
کلیدواژه بیماری کووید 19 ,اثرات زیست محیطی ,روش اسنادی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved