>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه هنر در میزان استفاده از انرژی های پاک  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.6.0
نویسنده یزدانی پریسا ,عشقی سوده
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ایست که مابین هنر و نحوه استفاده از انرژی های پاک وجود دارد.به منظور دستیابی به این هدف ابتدا به توضیح در خصوص هنر و اینکه هنر درکل چیست مطالبی بیان شد و سپس در خصوص اینکه انرژی پاک چیست و چه کاربرد های مفیدی در زندگی ما می تواند داشته باشد پرداخته شده است. در نتیجه و در جمع بندی به میزان اثر گذاری هنر و رابطه ای که می تواند بین این دو گزینه باشد پرداخته شده است.
کلیدواژه هنر ,انرژی های تجدید پذیر ,انرژی پاک ,هنر و انرژی
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار،, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved