>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.29.3
نویسنده کاوه نوید
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    جهان امروز با تهدیدات و چالش های بزرگی روبروست. امروزه انواع و اقسام تهدیدات تبدیل به یک چالش و بحران برای انسان شده است. افزایش بیش از حد جمعیت و دخالت ها و بهره وری های نامعقول انسان از طبیعت باعث کاهش بیش از اندازهی منابع طبیعی، افزایش آلودگی ها، تهدیدات زیست محیطی مانند جنگلزدایی، افزایش سطح آب دریاها، نابودی و در معرض تهدید قرار گرفتن گونه های مختلف گیاهی و جانوری، کاهش منابع آب شیرین، نابودی کشت زارها به واسطه ی فرسایش خاک و غیره شده است. از سویی دیگر افزایش نابرابری ها، بی عدالتی ها، بیکاری، گرسنگی، افراط گرایی، جنگ و غیره را نیز می بایست به چالش های پیش رو اضافه کرد. با توجه به مشکلات و چالش های ذکر شده، لزوم توجه به توسعه پایدار توسط کشورها بیش از پیش احساس می شود. در چند دهه ی اخیر تلاش های بین المللی فراوانی جهت مقابله با چالش های موجود و حرکت به سمت توسعه پایدار انجام شده است. از جمله ی این تلاش ها تدوین اهداف توسعه هزاره با 8 آرمان و همچنین تدوین اهداف توسعه پایدار ( sdgs ) با 17 هدف کلان و 169 هدف خرد توسط سازمان ملل متحد می باشد. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از منابع، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تسهیل کننده، جهت کسب کارایی حداکثری در تمامی بخش ها ضروری است. در نتیجه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک عامل مهم موفقیت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد. این مقاله با هدف نشان دادن پتانسیل های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به توسعه پایدار نگارش شده است و در آن ضمن بررسی برخی از تلاش های صورت گرفته در این زمینه، نقش ict در تحقق هر یک از اهداف توسعه پایدار بررسی شده است.
کلیدواژه اهداف توسعه پایدار ,اهداف توسعه هزاره ,محیط زیست ,اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ,فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved