>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فضاهای جرم خیز شهر ساری (نمونه موردی :محله غفاری)  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.39.3
نویسنده موسوی مهسا ,ابراهیمی دهکردی امین
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    مشکلات و معضلات کالبدی اجتماعی موجود در بافت های شهری زمینه ساز بسیاری از جرائم و ناامنی های موجود در محلات شهری می باشد که عدم توجه به این مسائل میتواند به رشد جرایم در محدوده دامن زند.شناسایی عوامل اثرگذار بر بروز و یا پیشگیری از جرم امری حیاتی است. پیشگیری ازجرم و از بین بردن فرصت های جرم به منظور افزایش ماندگاری و رضایتمندی افراد در محله و شهر برای جامعه بسیار ضروری به نظر می رسد و به نوعی می توان گفت حضور افراد در جامعه با احساس امنیت آنها رابطه مستقیم دارد . استان مازندران یکی از 3 استان واقع در جنوب دریا خزر است.ساری از پرجمعیت ترین شهرهای شمال و پایتخت پیشین ایران، مرکز استان مازندران است. این شهر پرجمعیت ترین و بزرگترین شهر استان مازندران و از بزرگترین شهرهای شمال کشور به شمار می رود. ساری همچنین یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران محسوب می شود. محله غفاری شهر ساری یکی از محله های قدیمی شهر است که به یکی از مناطق جرم خیز منظقه تبدیل شده است.
کلیدواژه جرم ,امنیت ,فضای شهری ,ساری ,محله غفاری
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار،, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved