>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی دهکده تفریحی ساحل فرح آباد شهر ساری با رویکرد بوم گردی  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.27.1
نویسنده امینی عبدالله ,منصوری محمدرضا ,دلفانیان حمیدرضا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010 - صفحه:1 -8
چکیده    به خاطر مدرن شدن زندگی شهری و رشد شتابان صنعت گردشگری در ایران، موج جدیدی از طراحی های مناسب جهت فضاها و امکانات گردشگری؛ از جمله دهکده های توریستی بوجود آورده است. دهکده های گردشگری مکان هایی از یک استان هستند که در خود و یا در فواصل نزدیک به آن از لحاظ جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی قابلیت های لازم برای جذب گردشگران دارند. مقاله حاضر پژوهشی کاربردی در عرصه معماری است و اهداف آن مبتنی بر خلق فضاهایی با عملکرد اقامتی – تفریحی و گردشگری است. به دنبال ایجاد فضایی با پتانسیل جذب گردشگر است که با رعایت اصول بوم گردی کیفیت زندگی ساکنین را ارتقا بخشیده و گامی در جهت معرفی ارزش های بومی منطقه بردارد و از طرفی دیگر، در طراحی و خلق فضاهای مورد نیاز، حفظ محیط زیست منطقه و کاهش تخریب طبیعت تا حد امکان و پایداری آن مدنظر قرار گرفته است.
کلیدواژه گردشگری ,بوم گردی ,توسعه پایدار
آدرس موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران, موسسه آموزش عالی مازیار, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved