>
Fa   |   Ar   |   En
   رایانش ابری : چشم انداز تجارت  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.24.8
نویسنده جعفری عبدالعظیم ,قندالی عباس ,حسینی شیروانی میر سعید
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    تکامل رایانش ابری در چند سال گذشته به طور بالقوه یکی از پیشرفت های مهم در تاریخ محاسبات است. با این حال ، رایانش ابری برای دستیابی به پتانسیل خود ، نیاز به درک روشنی از موضوعات مختلف درگیر ، اعم از دیدگاه ارائه دهندگان و مصرف کنندگان فن آوری دارد. در حالی که در حال حاضر تحقیقات زیادی در مورد فناوری انجام می شود ، به همان اندازه نیازفوری برای درک مسائل مربوط به مشاغل پیرامون رایانش ابری وجود دارد. در این مقاله نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید برای صنعت رایانش ابری را شناسایی می کنیم. سپس موضوعات مختلفی را که بر ذینفعان مختلف رایانش ابری تاثیر می گذارد شناسایی می کنیم. ما همچنین مجموعه ای از توصیه ها را برای شاغلین که این فناوری را ارائه و مدیریت می کنند صادر می کنیم. برای محققان is ، زمینه های مختلف تحقیقاتی را که نیاز به توجه دارند را تشریح می کنیم تا بتوانیم در سالهای آینده در مشاوره با صنعت باشیم. سرانجام ، ما برخی از موضوعات کلیدی را که آژانس های دولتی با آن روبرو هستند ، تشریح می کنیم که به دلیل ماهیت منحصر به فرد این فناوری ، مجبورند در تنظیم رایانش ابری به صورت جدی درگیر شوند.
کلیدواژه پردازش ابری ,مجازی سازی ,نرم افزار به عنوان یک سرویس ,بسترهای نرم افزاری به عنوان یک سرویس ,زیرساخت به عنوان یک سرویس ,محاسبات در صورت تقاضا ,تنظیم محاسبات ابری
آدرس دانشگاه آزاد, ایران, دانشگاه آزاد, ایران, دانشگاه آزاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved