>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ادراک مولفه های حسی در معماری داخلی کافی شاپ ها  
   
DOR 20.1001.2.9920079010.1399.1.1.17.1
نویسنده علی برونی پریسا
منبع دستاوردهاي نوين در مطالعات سبز محاسبات،كاربردها و چالش ها - 1399 - دوره : 1 - دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها - کد همایش: 99200-79010
چکیده    درک پدیده ها و محیط پیرامون انسان از طریق حواس پنج گانه میسر است. به دلیل غالب بودن حس بینایی بر دیگر حواس، اغلب طراحان جنبه بصری طراحی را موردتوجه قرار می دهند. اما طراحی یک مکان تنها به ابعاد بصری فضا محدود نمی شود، زیرا درک یک فضا تنها با چشمان امکان پذیر نیست بلکه تمام اندام حسی در شناخت فضا موثر است. لذت بردن از حضور در فضا و خصوصاً فضاهای همگانی است و نباید یک فرد به علت فقدان حرکتی و یا یکی از حواس از لذت بردن محیط محروم شود. توجه صرف به ابعاد بصری باعث انزوای حسگرها و درنتیجه کمرنگ شدن حضور افراد دارای محدودیت و خصوصاً معلولان حسی در جامعه می شود. در این پژوهش با بررسی مولفه های حسی و تاکید در بخش طراحی داخلی سعی در ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد محیط پاسخگو برای استفاده تمامی افراد جامعه داریم. این موضوع به دلیل کم توجهی به افراد دارای محدودیت ادراک حسی و حضور کمرنگ آنها در جامعه ضروری می باشد. لذا هدف پژوهش شناخت مولفه های حسی و درک آنها در محیط های عمومی از جمله کافی شاپ ها به مثابه فضاهایی که میزبان عموم جامعه هستند به منظور لذت بردن و درک کردن همگان از استفاده محیط و تحریک همه حسگرها می باشد.
کلیدواژه مولفه های حسی ,معماری داخلی ,معماری چند حسی ,محدودیت ادراک حسی ,کافی شاپ
آدرس دانشگاه آزاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved