>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی Pck در آموزش جغرافیا   
سال:1400 - دوره:2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289


  tick  آداب(صلاحیت های) حرفه ای و مهارتهای فنی معلم جغرافیا در آموزش آنلاین Professional Etiquette And Technical Skills Of A Geography Teacher In Online Education

  tick  آموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیط های یادگیری Teach Geography Using Other Learning Environments

  tick  آموزش جغرافیا دریک بازدید میدانی (جاده مشهد- سرخس)

  tick  آموزش پایدار جغرافیا بر پایه بازدیدهای علمی در دانشگاه فرهنگیان نمونه موردی(پردیس های استان البرز)

  tick  ارزیابی روش آموزشی (تهیه مجله جغرافیایی و تاریخی) در افزایش انگیزه و رغبت دانش آموزان در یادگیری درس مطالعات اجتماعی پایه نهم

  tick  الگوی طراحی آموزشی برای نواحی آب‌وهوایی ایران به دانش آموزان چهارم ابتدایی

  tick  اهمیّت و نقش فناوری‌های نوین آموزشی در آموزش مجازی جغرافیا ( مطالعه موردی: شهر بیرجند)

  tick  ایجاد موقعیت های یادگیری مطلوب و رضایت بخش در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد گردش علمی Creating Desirable And Satisfying Learning Opportunities In Geography Education Using The Circulation Strategy

  tick  ایجاد موقعیتهای یادگیری در آموزش جغرافیا با استفاده از آموزش ترکیبی (سخنرانی ،استفاده از رسانه ، گردش علمی)

  tick  بررسی تاثیر آموزش مجازی بر پیشرفت درس جغرافیا (مطالعه موردی: شهرستان انار)

  tick  بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا

  tick  بررسی جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا

  tick  بررسی دید گاه ها و نقطه نظرات معلمان و دانش آموزان به آموزش مجازی درس جغرافیا در شبکه دانش آموزی شاد در دوران کووید 19

  tick  بررسی مشکلات آموزش جغرافیا و رفع موانع پیش رو در آموزش ابتدایی

  tick  بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش رشته جغرافیا

  tick  به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا Application Of Information And Communication Technology In Geography Education

  tick  تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس جغرافیای ابتدایی

  tick  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش و چالش های یادگیری رشته ی جغرافیا

  tick  تدریس پروژه محور درس مبانی سنجش از دور با موضوع ارزیابی مساحت سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر ماهواره ای لندست8

  tick  دشت مختاران یک کارگاه آموزشی زمین گردشگری (معرفی لندفرم های ژئومورفیک از طریق بازدیدهای میدانی)

  tick  راهکارهایی برای آموزش مجازی جغرافیا

  tick  روش های تدریس موثر در آموزش جغرافیا

  tick  روش‌های سنجش در آموزش جغرافیا: یک مرور نظام‌مند

  tick  شیوه‌های موثر ارزشیابی مجازی در آموزش جغرافیا در پی شیوع ویروس کرونا

  tick  طراحی آموزشی جغرافیا بر اساس مختصات هوش موفق

  tick  عوامل اجتماعی بی رغبتی دانش آموزان نسبت به درس جغرافیا در شهرستان ریگان استان کرمان

  tick  فراتحلیل مطالعات مربوط به روش ها و راهکارهای تدریس موثر در آموزش جغرافیا در ایران

  tick  فعالیت های خلاق و بازی های آموزشی در تدریس جغرافیا در دوره ابتدایی

  tick  کاربرد نظریه هوش‌های چندگانه در تدریس مطالعات اجتماعی در دورة ابتدایی (با تاکید بر هوش بصری-فضایی)

  tick  نقش انجام پژوهش های مدرسه ای توسط معلمان در رشدحرفه ای مرتبط با Pckو بهسازی جریان آموزش جغرافیا از دیدگاه اساتید و دانشجو معلّمان نمونه موردی تحقیق دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان پیشوا

  tick  نقش سنجش از دور (Rs) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) در آموزش جغرافیا و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانش آموزان در مدارس

  tick  یادگیری اکتشافی در آموزش جغرافیا

  tick  چالش های آموزش جغرافیا در دوران کرونا
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved