>
Fa   |   Ar   |   En
   به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جغرافیا Application of Information and Communication Technology in Geography Education  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.27.0
نویسنده زارع عصمت آباد زهرا
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در در مراحل مختلف زندگی انسان‌ها ، موجب تحولات بزرگی بر جامعه بشری شده است که از آن به عنوان انقلاب اطلاعات یاد می شود . ورود به این دوره نیازمند آموزش ها و تجربیاتی است که انسان‌ها باید از طریق آموزش و یادگیری این موارد را فرا بگیرند. یکی از مکان‌هایی که تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته است جامعه‌ی آموزشی اعم از دانشگاه‌ها و مدارس هستند از این رو باید تحولاتی در جهت استفاده از نرم‌افزارهای اطلاعاتی و ارتباطی در مراحل آموزش و تدریس ایجاد کرد. هدف از این مقاله بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و آموزش جغرافیا و چگونگی استفاده از آن در آموزش جغرافیا می‌باشد. این بررسی با رویکرد تحلیلی به مطالعه‌ی متون درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و جغرافیا پرداخته است. و در ادامه به معرفی نرم افزارهایی که قابلیت استفاده در آموزش جغرافیا را دارد پرداخته شده است.
کلیدواژه آموزش جغرافیا ,فناوری اطلاعات و ارتباطات ,تدریس
آدرس پردیس امام سجاد (ع) ، دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved