>
Fa   |   Ar   |   En
   یادگیری اکتشافی در آموزش جغرافیا  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.13.6
نویسنده رضائی احمد
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    در دنیای کنونی هیچ کس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست اما یادگیری در دوران کودکی از حساسیت بالایی برخوردار است چرا که زمینه‌ساز شخصیت فرد در حیطه‌های مختلف می باشد. یکی از دروسی که به بررسی تعامل مابین انسان و محیط می‌پردازد و تاکید بر شناخت پدیده های محیطی دارد، درس جغرافیا می باشد. این درس به دلیل داشتن نقش بنیادین در شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است اما به دلیل عدم به کارگیری روش های جذاب و مناسب متاسفانه علاقه زیادی نسبت به این درس در میان دانش‌آموزان وجود ندارد. در این پژوهش ابتدا ضمن تبیین مقدمه و ضرورت پژوهش، سعی شد تا ابتدا به تفصیل به بررسی راهبرد یادگیری اکتشافی پرداخته شود سپس به ارتباط این رویکرد و درس جغرافیا پرداخته شد. به منظور تفهیم بهتر این ارتباط موضوعی در قالب راهبرد اکتشافی ارائه گردید. در انتها باید بیان داشت با توجه به آنکه جغرافیا یکی از دروس بنیادین و با پتانسیل بالا است، بایستی به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان و افزایش علاقه مندی آنان به این درس، از راهبردهای موثر نظیر یادگیری اکتشافی استفاده نمود.
کلیدواژه یادگیری اکتشافی ,جغرافیا ,راهبرد ,تعلیم و تربیت
آدرس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved