>
Fa   |   Ar   |   En
   شیوه‌های موثر ارزشیابی مجازی در آموزش جغرافیا در پی شیوع ویروس کرونا  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.24.7
نویسنده براتی زهرا ,پیرحسینی مریم ,زارعی زهرا
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    ارزشیابی یک فرآیند نظامدار (سیستماتیک) برای جمع آوری،تحلیل و تفسیر اطلاعات است تا تعیین شود که هدف‌های موردنظر به چه میزانی تحقق یافته اند. درپی شیوع ویروس کرونا در سال 2020 و تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها، آموزش مجازی درسراسر کشور رواج یافت.یکی از مسائل مهم آموزش مجازی ارزشیابی از آموخته های فراگیران است. این پژوهش به بررسی شیوه های موثر ارزشیابی مجازی در پی شیوع ویروس کرونا در آموزش جغرافیا انجام گرفته است. در این میان آنچه برای دبیران جغرافیا دارای اهمیت است آن است که علم جغرافیا به شناخت محیط می پردازد، بنابراین تدریس و ارزشیابی در فضای مجازی نباید منجر به عدم شناخت فراگیران از محیط واقعی شود. هدف این پژوهش آشنایی دبیران جغرافیا با شیوه های موثر ارزشیابی در آموزش جغرافیا در شرایط کنونی است.روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای –اینترنتی بوده که در آن از کتاب ها و مقالات معتبر در این زمینه استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان میدهد شیوه هایی که برای ارزشیابی درس جغرافیا پیشنهاد شده است شیوه های فعال و موثر است که در طول ارزشیابی نیز به یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا کمک می کند، و نوعی سنجش به مثابه یادگیری محسوب می شود. شیوه‌ای مانند کار پوشه الکترونیک، موجب رشد بالقوه دانش آموز در همه جنبه ها می شود، روشی مانند تالار گفتگو به تقویت مهارت هایی مانند پژوهشگری، شناختی، اجتماعی و... کمک می کند.
کلیدواژه ارزشیابی ,ارزشیابی مجازی ,آموزش جغرافیا ,کرونا
آدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد(ع) بیرجند, ایران, دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد(ع) بیرجند, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved