>
Fa   |   Ar   |   En
   راهکارهایی برای آموزش مجازی جغرافیا  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.30.3
نویسنده رنجبر باروق زهرا
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    طبیعت، آزمایشگاه اصلی علم جغرافیاست. از اینرو پیکره اصلی این علم جهت شناخت، یادگیری و آموزش بر روش‌های میدانی به ‌ویژه مشاهده‌ی مستقیم بنا نهاده شده است. مشاهده‌ی مستقیم فرآیندها و جمع‌آوری داده‌های دست اول در قالب بازدید‌های میدانی علمی علاوه بر روش‌های نوآورانه و خلاق آموزش، در کلاس درس آموزش جغرافیا اهمیت بسزایی دارد. تعامل مستمر و مشارکت فعال و هدفمند دانشجویان در جریان اینگونه یادگیری‌های کاوشگرانه، ضمن ایجاد جذابیت و عینی کردن موضوعات درسی، باعث تحقق یادگیری معنادار و شوق آفرین و همچنین کسب مهارت‌های علمی جغرافیا توسط آنان خواهد شد. بنابراین نیاز است که برای تدریس و آموزش آن نیز از روش‌های متناسب بهره گرفته شود. یکی از روش‌هایی که هم توانایی آموزش مطلوب درس جغرافیا را دارد و هم به‌عنوان یکی از روش‌های نوین تدریس متناسب با تغییر و تحولات شیوه‌های آموزشی عصر کنونی است، روش تدریس مبتنی بر بازدیدهای میدانی می‌باشد. با توجه به برقراری فاصله‌ی اجتماعی به علت بروز بیماری ناشی از کووید١٩ ، در این مقاله سعی بر این داشتم تا تجربه‌ای از انجام بازدید میدانی بصورت مجازی با استفاده از نرم افزار google earth را شرح دهم.
کلیدواژه آموزش مجازی ,بازدید مجازی ,جغرافیا ,گوگل ارث
آدرس دانشگاه خوارزمی تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved