>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش جغرافیا با استفاده از سایر محیط های یادگیری Teach Geography Using Other Learning Environments  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.26.9
نویسنده مقنی مهدیه
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    رشته جغرافیا به مثابه‌ی اساس نامه یا قانون اساسی نظام علمی جغرافیا نقش کانونی و کلیدی در حیات این رشته دارد، لذا آموزش این رشته نیز باید با توجه به اهمیت آن به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد. رشته جغرافیا با روش‌های خاص آموزش داده می‌شود که در نوع خود منحصر به فرد می‌باشند و در سایر رشته‌ها از آن روش کمتر استفاده می‌گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش درس جغرافیا با استفاده از سایر محیط های های یادگیری است. روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و اینترنتی است. در این پژوهش در مورد هر کدام از محیط های یادگیری که می توان در آموزش جغرافیا از آن بهره برد، توضیحاتی آمده است. از جمله این محیط‌ها می‌توان به کارگاه، آزمایشگاه، گردش علمی، رایانه و نرم‌افزارهای مرتبط با آموزش جغرافیا اشاره کرد. براساس نتیجه حاصل از این مطالعه می‌توان گفت که محیط‌های آموزش جغرافیا تا حدودی با بقیه دروس متفاوت است و همگی آنها در تدریس این رشته اثربخش می‌باشد پس باید برای استفاده از این محیط‌ها به دبیران این درس اطلاعات کافی داده شود و همچنین برای این امر باید مدارس را مجهز کرد.
کلیدواژه آموزش ,جغرافیا ,محیط‌های یادگیری
آدرس , ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved