>
Fa   |   Ar   |   En
   چالش های آموزش جغرافیا در دوران کرونا  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.18.1
نویسنده فاطمه مصلح چوکامی ,موسی پور میاندهی پری
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    امروزه چالشی که تمام جهان با آن سر و کار دارد وجود ویروس کرونا است، این ویروس نه تنها بر روان بلکه آموزش جهان بخصوص آموزش بعضی دروس مانند جغرافیا را تحت تاثیر قرار دارد. با توجه به اهمییت تحقیقات در زمینه چالش آموزش جغرافیا در این دوران، پژوهشی در این زمینه از طریق جستجوی مطالعات مرتبط و انجام یک مطالعه مروری انجام شد.در این مطالعه به ترتیب تعداد 20، 8، 55، 4، 25 و 135 در پایگاه های magiran ، sid، ensani، tendonline، semanti scholar،researchgate جستجو شد. از مجموع 179 مقاله جستجو شده، بعد از حذف 144 مقاله ، تعداد 35 مقاله مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که استرس حاصل از بیماری کرونا و قرنطینه پیامدهای نامطلوبی در آموزش برای کودکان و نوجوانان ایجاد میکند اما با توجه به مقارنت وضعیت کرونایی، آموزش الکرونیک میتواند جایگزین آموزش حضوری شود اما این در حالی است که این راهکار برای همه دروس مانند جغرافیا قابل اجرا نیست. از آن جایی که جغرافیا علم مکان و فضا است و طبیعت آزمایشگاه جغرافیا است پس آموزش از این طریق سخت خواهد بود در نتیجه میتوان از واقعیت مجازی برای جایگزین کردن گردش های علمی در این درس استفاده کرد. واقعیت مجازی، یادگیری فعال را ارتقا می‌دهد و تمرکز بهتر را ممکن می‌سازد زیرا دانش آموزان بر محیط مجازی با حس قوی تری درآن حضوردارند . بدین ترتیب به موازات تغییر جامعه میتوان ابزاری هایی را جایگزین تدریس سنتی کرد که در جایگاه خود تاثیری بس چشمگیر دارند.
کلیدواژه چالش های آموزش ,آموزش جغرافیا ,کرونا ,واقعیت مجازی
آدرس دانشگاه فرهنگیان, ایران, دانشگاه فرهنگیان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved