>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش آموزشی (تهیه مجله جغرافیایی و تاریخی) در افزایش انگیزه و رغبت دانش آموزان در یادگیری درس مطالعات اجتماعی پایه نهم  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.31.4
نویسنده تقوی مقدم ابراهیم ,پوریان زهرا ,امیری ابراهیم
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    ارزیابی دانش آموزان از نظر میزان و علاقه به یک درس و شناخت راجع به باورهای دانش آموز پله اول آموزش در هر نظام آموزشی و تربیتی در جهان می باشد. در این تحقیق پژوهشگر با استفاده از روش های مصاحبه و مشاهده از منابع گوناگون مانند: کتاب ها، بررسی کارنامه تحصیلی، مجله اینترنتی به تجزیه و تحلیل آن ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسئله و یافتن راه های پیشنهادی پرداخت. سپس به انتخاب چندین راهکار عملی از میان راه حل های انتخابی اقدام نمود. در ادامه ی مقاله با استفاده از ابزارهای گرد آوری اطلاعات (مشاهده ، مصاحبه) داده هایی فراهم کردم .طبق بررسی های مشخص شد کلاس هایی با این رویکرد که معلم تنها یاددهنده محسوب می شود می بایستی برای همه ی موضوعاتی که در این درس برای آن ها (دانش آموزان) مطرح می شود مطلب داشته باشد طبق بررسی های مشخص شد کلاس هایی با این رویکرد که معلم تنها یاددهنده محسوب می شود می بایستی برای همه ی موضوعاتی که در این درس برای آن ها (دانش آموزان) مطرح می شود مطلب داشته باشدیکی از نتایج مهم این بخش این است که دانش آموز سال نهم متوسطه در دروسی مانند مطالعات با این رویکرد ذهنی وارد کلاس می شود که آنها تنها یادگیرنده محسوب نمی شود
کلیدواژه اقدام ,انگیزه ,رغبت ,مطالعات اجتماعی ,مجله جغرافیایی
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فرهنگیان بجنورد, ایران, دانشگاه پیام نور مشهد، دبیر جغرافیا خراسان شمالی, ایران, دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی، پردیس امام باقر(ع), ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved