>
Fa   |   Ar   |   En
   روش‌های سنجش در آموزش جغرافیا: یک مرور نظام‌مند  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.2.5
نویسنده خاکی علی ,مجتبی مهدوی
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    چندصد مقاله در مورد ارزیابی در آموزش جغرافیا وجود دارد. بااین‌حال، این مقالات از نظر توصیه‌ها و نتیجه‌گیری‌ها بر اساس شواهد تحقیق متفاوت است. در سطح جهان، عمل مبتنی بر شواهد در اولویت است و درک دقیق آنچه تحقیقات تجربی پیرامون این موضوع می‌گوید ضروری است. مروری نظام‌مند، یک روش دقیق را برای دستیابی به چنین امری ارائه می‌دهد. در پژوهش حاضر، مقالاتی که به ارزیابی در آموزش جغرافیا اختصاص‌یافته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورداستفاده در این مطالعه، مروری و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌ای بود. در این مطالعه در ابتدا مروری بر منابع کتابخانه‌ای و تحقیقاتی در زمینه روش‌های ارزیابی در آموزش جغرافیا، به عمل آمد. تمامی منابع مورداستفاده در این مقاله از موتور جستجوی گوگل، پایگاه‌های علمی ساینس دایرکت، گوگل‌اسکولار، وایلی آنلاین و الزویر جستجو شد. نتیجۀ پژوهش حاضر آن بود که وضوح در موارد زیر لازم و ضروری است: (1) دانش و مهارت‌های اساسی جغرافیایی که دانش‌آموزان باید رشد دهند؛ (2) ماهیت پیشرفت یادگیری در هر یک از این زمینه‌ها و (3) انواع روش‌های ارزیابی که معیارهای معتبر و قابل‌اعتمادی از این پیشرفت ارائه دهند.
کلیدواژه ارزیابی آموزش جغرافیا ,دانش جغرافیایی ,بررسی سیستماتیک
آدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved