>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا  
   
DOR 20.1001.2.0021085289.1400.1.1.4.7
نویسنده احمدی هدایت حمید ,صابور محدثه
منبع همايش ملي كاربرد دانش موضوعي تربيتي Pck در آموزش جغرافيا - 1400 - دوره : 2 - دومین همایش ملی کاربرد دانش موضوعی تربیتی در آموزش جغرافیا - کد همایش: 0021085289
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی آموزش جغرافیا در نظام آموزشی ایران و آمریکا می‌باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از روش تطبیقی کیفی با رویکرد قیاسی استفاده شد. روش جمع آوری و تحلیل داده ها به ترتیب اسنادی و عقلانی بود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به نظام آموزشی متمرکز در ایران استانداردهای معینی، آموزش جغرافیا را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که در آمریکا با توجه به نظام آموزشی غیرمتمرکز برای تدریس درس جغرافیا در آمریکا استانداردهای متعددی وجود دارد. در کشور آمریکا آموزش جغرافیا قبل از مقطع ابتدایی آغاز می شود، اما در ایران آموزش جغرافیا از پایه سوم تا ششم در مقطع ابتدایی به صورت یک کتاب با عنوان مطالعات اجتماعی تدریس می شود. از آنجایی که در آمریکا، جغرافیا صرفا با خلاصه‌ای از شرایط منحصر به فرد هر ایالت، ارائه می‌شود، مدیریت، هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص آموزش جغرافیا، امری پیچیده محسوب می‌شود. اما در ایران کتاب ها و منابع مشخصی برای هر مقطع جهت تدریس در نظر گرفته می‌شود. از مهم‌ترین شباهت های آموزش جغرافیا در دو کشور ایران و آمریکا نیز می توان به یکسان بودن موضوعات جغرافیای طبیعی اشاره کرد.
کلیدواژه تطبیق ,آموزش جغرافیا ,ایران ,آمریکا ,نظام آموزشی
آدرس دانشگاه فرهنگیان, ایران, دانشگاه فرهنگیان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved