>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی آموزش محیط زیست   
سال:1399 - دوره:4 - چهارمین همایش ملی آموزش محیط زیست - کد همایش: 99200-14326


  tick  Investigate The Effects Of Physical Development On Climate Change In Tehran And Development An Educational Plan For Adaptation To Its Effects - صفحه:281-289- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.24.3

  tick  ارزیابی میزان آگاهی محیط‌زیستی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهرم - صفحه:5-15- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.1.0

  tick  استفاده از روش Swot جهت بررسی نقش آموزش محیط‌زیستی در پیشبرد طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری در شهر کرمان - صفحه:16-20- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.2.1

  tick  الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، آموزش‌وپرورش و آموزش محیط‌زیست - صفحه:21-28- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.3.2

  tick  بررسی تعامل انسان و طبیعت بر اساس احسان و نیکوکاری با نگاه به قرآن و روایات - صفحه:29-41- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.4.3

  tick  بررسی رابطه سواد اطلاعاتی مدیران آموزشی با توسعه آموزش محیط‌زیست (مطالعه موردی: مدیران مدارس منطقه 17 شهر تهران) - صفحه:42-52- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.5.4

  tick  بررسی میزان توجه به مفهوم مسئولیت‌پذیری محیط‌زیستی در کتاب زمین‌شناسی دوره متوسطه دوم - صفحه:53-64- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.6.5

  tick  بررسی نقش مشارکت مردمی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی به‌عنوان پیش‌شرط لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای - صفحه:65-71- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.7.6

  tick  برنامه آموزش محیط‌زیست در ایران، عوامل و عناصر اثرگذار «سنتز پژوهی» - صفحه:72-92- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.8.7

  tick  تحلیلی بر محتوای محیط‌زیستی کتب درسی هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی - صفحه:121-131- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.10.9

  tick  سنت‌های فلسفی آموزش محیط‌زیستی بزرگسالان - صفحه:141-151- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.12.1

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور برای دستیابی به مدیریت سبز دانشگاهی در دوران شیوع پاندمی کووید-19 - صفحه:152-162- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.13.2

  tick  ضرورت فلسفه و پارادایم الهی آموزش محیط‌زیست برای دانشگاه‌ها - صفحه:163-178- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.14.3

  tick  طراحی الگوی آموزش کشاورزی مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست - صفحه:179-197- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.15.4

  tick  طراحی الگوی آموزش معدنکاری سبز با نگاهی به معادن فلزی ایران - صفحه:198-206- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.16.5

  tick  معیارهای حیات‌بخشی به رشد هوشمند شهر (نمونه موردی شهرک انصاریه زنجان) - صفحه:207-216- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.17.6

  tick  مقایسه روش‌های تدریس «پرسش و پاسخ» با «نقشه‌های مفهومی» و تاثیر آن بر یادگیری آموزش Hse بر روی کارکنان شهرداری - صفحه:217-227- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.18.7

  tick  مناسبات کووید-19 و محیط‌زیست: آموزه‌هایی برای آموزش - صفحه:228-235- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.19.8

  tick  نظام‌های آموزشی کشور، توسعه آموزش‌های محیط‌زیستی و تاثیر تکنولوژی آموزشی بر آن - صفحه:236-252- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.20.9

  tick  نقش آموزش محیط‌زیستی پرسنل Hse پالایشگاه و تاثیر آن بر شناسایی، ردیابی و مدیریت صحیح پسماندهای صنعتی خطرناک (مطالعه موردی: پالایشگاه فاز 22- 24 پارس جنوبی) - صفحه:263-268- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.22.1

  tick  نقش آﻣﻮزش بر فرهنگ‌سازی ارزش‌ها و باورهای مبحث ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻰ و محیط‌زیست (مطالعه موردی: ﻛﺎرﻛﻨﺎن صنعت ﺗﻮﻟﻴﺪ سیمان) - صفحه:253-262- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.21.0

  tick  نقش نشانگرهای سواد محیط‌زیستی بزرگسالان در حوزه اجتماع و ارتباطات برای توسعه یادگیری مادام‌العمر - صفحه:269-280- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.23.2

  tick  پهنه‌بندی سیلاب با استفاده از Ahp و Arcgis (مطالعه موردی: استان سمنان) - صفحه:93-120- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.9.8

  tick  چالش‌های مدیران صنعت نساجی در آموزش مدیریت محیط‌زیست به کارگران: مطالعه کیفی - صفحه:132-140- DOR:20.1001.2.9920014326.1399.4.1.11.0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved