>
Fa   |   Ar   |   En
   کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش   
سال:1400 - دوره:3 - سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش - کد همایش: 99200-60054


  tick  آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در جزیره کیش و نقش رسانه ها- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.16.6

  tick  ارتباط بین ادراک از کیفیت خدمات با توسعه اقتصادی و رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی شهرستان شیراز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.90.0

  tick  ارتباط بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.69.9

  tick  ارتباط عوامل مدیریتی و توسعه ورزش همگانی در افراد بالای 15 سال شهرستان بندر جاسک- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.20.0

  tick  ارتباط پیاده سازی مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات با عملکرد کارکنان اداره ورزش وجوانان استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.34.4

  tick  ارزیابی نقش سواد ارتباطی در توسعه متناسب ورزش بسکتبال در شهر کرمانشاه- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.93.3

  tick  انگیزه‌های هواداران از دنبال کردن تیم نفت مسجد سلیمان در اینستاگرام- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.60.0

  tick  بررسی اثرگذاری سواد رسانه‌ای در توسعه پایدار ورزش ژیمناستیک در شهر کرمانشاه- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.94.4

  tick  بررسی ارتباط بین شبکه های اجتماعی با توسعه کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی از نظر دانشجویان دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.67.7

  tick  بررسی ارتباط رسانه‌های مجازی با یادگیری سازمانی دبیران تربیت بدنی شهرستان داراب- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.17.7

  tick  بررسی تاثیر استقرارتکنولوژی کمک داور ویدیویی و ویدئو چک بر شاخص های برخورداری ازسوپر لیگ پویا- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.63.3

  tick  بررسی تاثیر باورهای خودکارآمدی بر عزت نفس و استرس به عنوان تعیین کننده رضایت شغلی (مطالعه موردی : معلمان ورزش شهرستان جهرم)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.92.2

  tick  بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان و ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتریان باشگاه های ایروبیک- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.54.4

  tick  بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و تبلیغات در جذب مشتری برای اماکن ورزشی خصوصی شهر اردبیل- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.99.9

  tick  بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت‌های فعال در حوزه ورزش- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.22.2

  tick  بررسی تطبیقی جایگاه میانجی گری اختلافات ورزشی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان با تاکید بر رویه دادگاه عالی داوری اختلافات ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.7.7

  tick  بررسی جایگاه داوری اختلافات ورزشی در نظام حقوقی ایران- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.6.6

  tick  بررسی حقوقی پرداخت خسارت ورزشکار آسیب دیده در مسابقات ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.42.2

  tick  بررسی حمایت از ورزشکاران اسیب دیده از منظر مالی، بیمه و روحی روانی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.40.0

  tick  بررسی حوزه های مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی کشور- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.52.2

  tick  بررسی خطای کیفری،مبتنی برمسئولیت مدنی ناشی ازنقّض مقرّرات، درعملیات ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.36.6

  tick  بررسی رابطه ادراک از کیفیت خدمات ورزشی با توسعه اقتصادی و رضایتمندی مشتریان باشگاه های والیبال استان هرمزگان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.1.1

  tick  بررسی رابطه بین بکارگیری تئوری محدودیت و بهبود موقعیت رقابتی با در نظر گرفتن نقش میانجی هوش استراتژیک در باشگاه های ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.83.3

  tick  بررسی رابطه بین هوش رقابتی، بازاریابی و  رضایت مشتریان باشگاه‌های بدنسازی شهر مشهد- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.75.5

  tick  بررسی رابطه تفکر استراتژیک و هوش سازمانی با نقش سواد رسانه‌ای- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.9.9

  tick  بررسی رابطه عوامل گرایش به ورزش با استرس شغلی کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.100.0

  tick  بررسی رابطه عوامل گرایش به ورزش با سطح سلامت کارکنان فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.4.4

  tick  بررسی رابطه مدیریت آشوب هواداران فوتبال با شاخص های امنیتی ورزشگاه ‌ها و نقش رسانه‌ها(مطالعه موردی: استان تهران)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.8.8

  tick  بررسی زمینه های جذب حامیان مالی ورزش استان گلستان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.86.6

  tick  بررسی زیر ساخت های شهر رشت برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.33.3

  tick  بررسی عوامل موثر ارزش ویژه برند رویدادهای ورزشی در جذب اسپانسرهای ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.11.1

  tick  بررسی عوامل موثر بر اعتماد شهروندان به رسانه ملی(مطالعه موردی: شهرستان شیراز)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.27.7

  tick  بررسی عوامل موثر بر مدیریت ایمنی استادیوم های فوتبال استان قم از دیدگاه بازیکنان و مدیران اجرایی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.55.5

  tick  بررسی عوامل موثر در توسعه ورزش‌های بومی و محلی (مدارس پسرانه متوسطه دوره اول شهر شهربابک)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.18.8

  tick  بررسی مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.3.3

  tick  بررسی مراحل مختلف اجرای برنامه عملیاتی روابط عمومی ورزشی با رویکردی بر تعالیم اهل بیت (ع) و اسلام- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.87.7

  tick  بررسی نقاط قوت و ضعف مسابقات المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مناطق جنوب استان بوشهر از دیدگاه دبیران تربیت بدنی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.97.7

  tick  بررسی نقش رسانه بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی داوران لیگ فوتبال استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.23.3

  tick  بررسی نقش رسانه در وضعیت جانمایی و مناسب سازی اماکن ورزشی شهرستان شیراز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.24.4

  tick  بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه استعدادیابی دانش آموزان با رویکرد ورزش های پایه- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.41.1

  tick  بررسی نقش رسانه‌ها در ترویج و همگانی کردن ورزش شطرنج در جامعه- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.39.9

  tick  بررسی نقش رسانه‌های ورزشی در توسعه نگاه مدرن به فوتبال- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.45.5

  tick  بررسی نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی مدارس و تعهد عاطفی معلمان تربیت بدنی شهرستان مرودشت- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.32.2

  tick  بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.2.2

  tick  بررسی نقش ورزش بر خلاقیت و عملکرد تحصیلی دانشجویان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.77.7

  tick  بررسی وضعیت شاخص های بوم گردی ورزشی از دیدگاه شهروندان استان گیلان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.12.2

  tick  بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه های ورزشی از دیدگاه متخصصان رسانه ای و ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.74.4

  tick  تاثیر استفاده ورزشی از پارک بانوان بر کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان قشم- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.61.1

  tick  تاثیر ایمنی اماکن ورزشی و تبلیغات بر مشتری گرایی در اماکن ورزشی شهر شیراز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.35.5

  tick  تاثیر بازیهای بومی ,محلی در ایجاد انگیزه شرکت دانش آموزان پسر دوره دوم دبیرستانی در فعالیتهای ورزشی (شهرستان خاتم)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.85.5

  tick  تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت سازمانی در سازمانهای ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.102.2

  tick  تاثیر هوش استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی در دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استان بوشهر- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.98.8

  tick  تاثیر ورزش های بومی و محلی بر توسعه گردشگری شهرستان چابهار- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.37.7

  tick  تبلیغات در ورزش از منظر بازاریابی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.80.0

  tick  تبلیغات و درآمدزایی در ورزش با تکیه بر انواع رسانه های درون سازمانی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.88.8

  tick  تبیین فواید ورزش در آرامش روانی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.96.6

  tick  تجزیه تحلیل حضور آنلاین و تجارت الکترونیک در زمین های گلف با استفاده از اجرای استراتژی های بازاریابی وبسایت در جهانگردی ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.49.9

  tick  تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان های صداوسیما- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.14.4

  tick  تحلیل میزبانی رویدادهای ورزشی در استان کرمان با استفاده از مدل (Swot)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.53.3

  tick  تخلفات و نقض قراردادهای ورزشی و صلاحیت ورزشکاران در حقوق بین الملل ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.46.6

  tick  تدوین الگوی جامع توانمندسازی مزیت رقابتی کسب و کارهای ورزشی در دوران رکود اقتصادی بحران کرونا- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.62.2

  tick  تعیین تاثیر ﺗﻐﯿﯿﺮﺍت ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺭزﺵ ﻫﺎی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻧﺪام ( مطالعه موردی قشم)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.26.6

  tick  تعیین موانع اثرگذار بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی زنان پانزده سال به بالای شهرستان بندرعباس)- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.65.5

  tick  تعیین نقش رسانه ها بر نگرش و قصد خرید کفش و لباس ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.31.1

  tick  تفاوت معیارهای انتخاب مربیان تیم های ملی در ورزش های انفرادی شطرنج و تکواندو- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.84.4

  tick  جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.51.1

  tick  حمایت حقوقی و رسانه های بین المللی از فعالیت های ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.47.7

  tick  رابطه بین مدیریت کارآمد با میزان سود دهی باشگاه های ورزشی استان ایلام- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.19.9

  tick  رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.21.1

  tick  رتبه‌بندی ویژگی‌های تاثیرگذار البسه ورزشی بر شاخصه‌های برند با استفاده از تکنیک Ahp- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.59.9

  tick  سواد رسانه ای و نقش آن در زندگی حرفه ای ورزشکاران- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.79.9

  tick  شناسایی موانع پوشش رسانه‌ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران: تحلیل محتوای کیفی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.29.9

  tick  شناسایی نقش های اجتماعی و فرهنگی رسانه در ورزش- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.13.3

  tick  طراحی الگوی استراتژی توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در ورزش دانش آموزی استان هرمزگان برمبنای ماتریس Swot- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.43.3

  tick  طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های تولیدی لوازم ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.38.8

  tick  ماهیت حقوقی قراردادهای ورزشی بازیکنان با باشگاه های ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.50.0

  tick  مدیریت رسانه های ورزشی در دوره کرونانگاه کلی به رسانه ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.95.5

  tick  مدیریت رسانه‌های ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.64.4

  tick  مروری بر بازاریابی سبز در حوزه ورزش- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.56.6

  tick  مروری بر شاخص های عملکردی مدیریت ورزشی کشور- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.91.1

  tick  مسئولیت مدنی ناشی از کنش های ورزشی در شبکه های اجتماعی مجازی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.15.5

  tick  مصرف مواد انرژی‌زا در ورزش از دیدگاه فقه اسلامی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.101.1

  tick  مطالعه میزان تاثیرپذیری رفتار مصرف‌کنندگان از بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی: مورد مطالعه برندهای پوشاک ورزشی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.25.5

  tick  مقایسه انگیزه مشارکت در ورزش همگانی بین دانشجویان پسر و دختر دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.66.6

  tick  مقایسه سواد رسانه ای در متخصصان گرایش های تربیت بدنی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.81.1

  tick  مقایسه نقش انواع رسانه های ورزشی (تصویری، صوتی و نوین) بر سبک زندگی سلامت محور بانوان ورزشکار شهر شهرکرد- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.48.8

  tick  مقایسه نقش رسانه های سنتی و نوین در توسعه ورزش همگانی در شهرستان چادگان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.70.0

  tick  مقایسه ی میزان استفاده ی شهروندان از رسانه های گروهی در ورزش همگانی شهر اراک- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.82.2

  tick  نقدی بر فعالیتهای ورزشی کودکان زیر سن بلوغ با رویکرد بر ماده 158 قانون مجازات- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.78.8

  tick  نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگرمطالعه موردی استان فارس- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.89.9

  tick  نقش ارتباطات رسانه ای در جذب مردم به ورزش در استان کردستان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.68.8

  tick  نقش ارتباطات رسانه‌ای و تبلیغات موثر در جذب حامیان مالی برای ورزش بانوان در استان لرستان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.10.0

  tick  نقش تبلیغات بر جذب نوجوانان پسر به مدارس تکواندوی شهر ستان سقز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.44.4

  tick  نقش تبلیغات در مشارکت جوانان به ورزش جودو در شهرستان اردبیل- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.71.1

  tick  نقش رسانه های جمعی در ارتقاء فرهنگ ورزشی دانشجویان دانشگاه های شهر شیراز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.30.0

  tick  نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم استان کرمان به ورزش همگانی- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.72.2

  tick  نقش رسانه های ورزشی ایران بر تاکید به ورزش در دوران شیوع کرونا- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.5.5

  tick  نقش فعالیت های فراغتی با تاکید بر ورزش بر روی سلامت جسمانی و روانی زندگی کارکنان پتروشیمی شهر عسلویه- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.76.6

  tick  نقش میانجی عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی کرمان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.58.8

  tick  نقش میانجی عوامل نهادی در تاثیر عوامل اقتصادی بر توسعه گردشگری ورزشی کرمان- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.57.7

  tick  وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و مدیران- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.28.8

  tick  پیش بینی ترفیع فروش و رفتار خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بر اساس بازاریابی سبز- DOR:20.1001.2.9920060054.1400.3.1.73.3
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved