>
Fa   |   Ar   |   En
   همایش ملی تبادل تجارب آموزش الکترونیکی در مراکز آموزش عالی:سیاست‌ها، ارزشیابی ها و درس های عملی   
سال:1400 - دوره:1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵


  tick  ارزیابی تدریس الکترونیکی اعضای هیئت‌علمی در بحران کووید 19

  tick  استفاده از نرم‌افزارهای ارائه تعاملی برای برگزاری کلاس برخط

  tick  استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز درس‌های عملی در دانشگاه سمنان

  tick  استفاده هدفمند از فضای الکترونیک در بهره‌وری آموزش در حوزه علوم انسانی؛مطالعه موردی رشته تاریخ

  tick  امکان سنجی به کارگیری یادگیری الکترونیکی در دروس نرم افزارهای ترسیمی-رشته معماری

  tick  ایجاد یک فضای مشارکتی یادگیری در محیط Moodle

  tick  بررسی اثر تغییر قوانین آموزشی بر فرآیند آموزش، یادگیری و سنجش دانشجویان

  tick  تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) از آموزش مجازی، چالش‌ها و فرصت‌ها

  tick  تجربه زیسته مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان در دوران کرونا

  tick  تجربه‌نگاری استادان دانشگاه سیستان و بلوچستان در باب راهکارهای کاهش تقلب در آموزش الکترونیکی

  tick  تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان در آموزش الکترونیکی

  tick  داوری الکترونیکی دروس کارگاهی پروژه‌محور؛ داوری درس طراحی معماری2 براساس الگوی Jaad

  tick  شناسایی مولفه‌های اثربخشی ارزشیابی دانشجویان در آموزش الکترونیکی

  tick  طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یادگیری ملیسان جهت ارزشیابی مستمر و استعدادیابی دانشجویان

  tick  فرصتها و چالشهای آموزش الکترونیکی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دوران کرونا

  tick  قابلیت های بستر الکترونیکی وبینارها در آموزش رسانه های دیجیتال

  tick  نشا: نرم‌افزارهای شبیه‌ساز آزمایشگاهی

  tick  نوآوری در برنامه‌ریزی آموزشی در دوران کرونا؛ تجربه زیسته یک معاون آموزشی دانشکده

  tick  یافته‌هایی از نخستین تجربۀ دانشجویان کارشناسی معماری داخلی در مواجه با آموزش الکترونیکی دروس طراحی

  tick  یک مدل آموزشی الکترونیکی برای آموزش ریاضی با استفاده از سیستم‌های مدیریت آموزشی (Lms)

  tick  پاندمی کووید 19 و تجربه برگزاری دروس عملی؛ درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved