>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر تغییر قوانین آموزشی بر فرآیند آموزش، یادگیری و سنجش دانشجویان  
   
نویسنده طالع‌زاده‌لاری علی
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    اگر چه برخی از دانشگاههای بزرگ کشور ارائه آموزشهای مجازی را از سالهای قبل در دستور کار خود داشتند، اما بیشک برگزاری کلاسهای مجازی در چنین ابعاد وسیعی تجربهای جدید و متفاوت بوده است. ضمن اینکه این پدیده برای بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور چالشی جدید بود. این امر موجب شده است که شیوههای انتخاب شده برای ارائه آموزشهای مجازی خالی از ایراد نباشد. لذا ضروری است مراکز علمی کشور با بهره‌گیری از تجربیات به دست آمده در این مدت کوتاه تلاش کنند تا به صورت مداوم فرآیند آموزش و سنجش خود را به‌روز‌رسانی نموده و رفته رفته نقاط ضعف سیستم موجود را مرتفع نمایند. از این رو مجتمع آموزش عالی لارستان بر اساس تجربیات نمیسال دوم 99-98، دو تغییر مهم در قوانین آموزش مجازی نیمسال اول 1400-1399 ایجاد نمود: 1- تقسیم نمره نهایی به آیتم‌های متعدد نمره‌دهی؛ 2- الزامی نمودن حضور دانشجویان در کلاس‌های مجازی. گزارش حاضر، که حاصل نظرسنجی صورت گرفته از 81 نفر از اساتید این مجتمع است، به بررسی اثر این تغییرات پرداخته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تی دو نمونه‌ای مستقل در سطح معناداری 05/0 از طریق نرم‌افزار spss 16 انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد که با اعمال تغییرات یاد شده، میزان حضور دانشجویان افزایش معناداری داشته است هرچند تفاوت معناداری در تلاش و مشارکت ایشان در مباحث کلاسی مشاهده نشده است. با این حال، حضور دانشجویان در افزایش انگیزه و کیفیت تدریس اساتید موثر بوده است و که این مسئله می‌تواند نهایتاً منجر به افزایش یادگیری دانشجویان گردد. همچنین در مجموع نمرات عادلانه‌تری به دانشجویان اختصاص یافته است. اما معضل تقلب گسترده در امتحانات همچنان پابرجاست و تفاوت معناداری در این زمینه مشاهده نشده است.
کلیدواژه آموزش مجازی ,قوانین آموزشی ,ارزیابی مستمر ,سلامت آزمون
آدرس مجتمع آموزش عالی لارستان, ایران
پست الکترونیکی a.talezadeh@lar.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved