>
Fa   |   Ar   |   En
   یک مدل آموزشی الکترونیکی برای آموزش ریاضی با استفاده از سیستم‌های مدیریت آموزشی (Lms)  
   
نویسنده عبدالهی فرشید ,پیروی امیر
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    با شیوع بیماری همه گیر کووید-19، بخش آموزش در سطح جهانی با تاثیر بسیار زیادی روبرو گردید، به گونه‌ای که گسترش این بیماری منجر به تعطیلی آموزش حضوری در موسسات آموزشی در سراسر جهان شد و دانشگاه‌ها مجبور شدند تدریس خود را به حالت‌های یادگیری الکترونیکی و یادگیری ترکیبی تغییر دهند. چالش‌های موجود باعث ایجاد فرصت‌هایی نیز شد و به عنوان یکی از فرصت‌های ارزشمند، می‌توان به تغییر اساسی در شیوۀ ارائه دروس اشاره کرد. دانشگاه شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در دو نیمسال گذشته، درس ریاضی عمومی 2 را متفاوت با آنچه تاکنون به صورت مجازی یا حضوری ارائه شده است و بر پایۀ یک مدل آموزشی مناسب طراحی و اجرا کرد. در این مقاله ضمن معرفی مدل آموزشی استفاده شده، به چگونگی ارائه این درس پرداخته می‌شود.
کلیدواژه مدل آموزشی Mciec ,سیستم مدیریت آموزشی مودل (Moodle Lms) ,آموزش الکترونیکی ریاضی
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده ریاضی, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده ریاضی, ایران
پست الکترونیکی peyravi@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved