>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یادگیری ملیسان جهت ارزشیابی مستمر و استعدادیابی دانشجویان  
   
نویسنده صارمی نایینی محمدعلی ,آواره رضا ,جبالی عاطفه
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    اگرچه ظهور پدیده کرونا تحولات شگرفی را در سیستم آموزشی کشور به دنبال داشته است و زمینه‌های رشد و توسعه سامانه‌های آموزش مجازی را در کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی فراهم نموده است ولی با این حال به دلیل حذف ناگزیر آموزش حضوری متاسفانه منجر به افت کیفی قابل توجهی در فرآیند آموزش نیز شده است. در اغلب دانشگاه‌ها زیرساخت‌هایی که برای سامانه آموزش مجازی ایجاد شده تا حدی بومی شده سیستم‌های آموزشی برتر جهانی هستند که علی رغم تلاش‌های بسیار هنوز نتوانسته‌اند ارتباط تعاملی مناسبی بین استاد و دانشجو برقرار کنند و با وجود اینکه از امکانات قابل توجهی برخوردارتد ولی اغلب اساتید به برگزاری کلاس‌های مجازی برخط و صرفاً برگذاری آزمون پایان ترم با استفاده از این سامانه‌ها بسنده می‌کنند. لذا ارائه سامانه ای با رویکردی کاملاً متفاوت و مبتنی بر نقاط ضعف شناسایی شده که تکمیل کننده سیستم‌های برخط آموزشی بوده و فرآیند ارزشیابی مستمر دانشجو را برای استاد تسهیل نماید و در دانشجو نیز انگیزه و رغبت انجام فعالیت‌ها را ایجاد کند ضروری به نظر می‌رسد. سامانه طراحی شده ملیسان می‌کوشد تا علاوه بر محیا کردن یک بستر آموزشی با کیفیت و تسهیل فرآیند ارزشیابی مستمر دانشجو، به استاد این امکان را بدهد تا با توجه به مکانیزم تعاملی طراحی شده علاوه بر انجام فرآیند آموزش، به شناسایی توانمندی‌های دانشجو و کشف استعدادهای وی نیز بپردازد. شایان ذکر است که در این سامانه فرآیند ارزشیابی دانشجو به صورت تدریجی است و روند کسب نمرات برای دانشجو کاملاً شفاف است و می‌تواند با توجه به نمرات هربخش نقاط قوت و ضعف خویش را به خوبی شناسایی نموده و در راستای تقویت ضعف‌های خود بکوشد. همچنین در این سامانه، روند آموزش یکسویه و استاد محور نیست و دانشجویان نیز در پروسه آموزش با استاد همکاری دارند و با ارزیابی فعالیت‌های یکدیگر و تحت نظارت استاد، در فرآیند یادگیری به یکدیگر کمک کنند.
کلیدواژه آموزش مجازی ,ملیسان ,ارزشیابی مستمر ,استعدادیابی
آدرس دانشگاه یزد, دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی, ایران, دانشکده امام علی (ع), ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved