>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از نرم‌افزارهای ارائه تعاملی برای برگزاری کلاس برخط  
   
نویسنده دٌرّی‌گیو مرتضی
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    با گسترش آموزش الکترونیکی، استفاده از نرم‌افزارهای ارائه تعاملی برای افزایش کیفیت برگزاری کلاس‌های برخط ضروری به نظر می‌رسد. امروزه شمار بسیار زیادی از این دسته از نرم‌افزارها در دسترس بوده که شناخت ویژگی‌های هر یک برای استفاده لازم به نظر می‌رسد. در این مقاله نرم‌افزارهایی همچون mentimeter، aha slides، kahoot، slides with friends، slido، poll everywhere و google slides معرفی شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که اکثر این نرم‌افزارها محدودیت‌هایی در نسخه مجانی دارند. بنابراین، به نظر می‌رسد توسعه یک نرم‌افزار بومی بتواند کمک شایانی به ارتقای کیفیت آموزشی الکترونیکی نماید.
کلیدواژه آموزش الکترونیکی ,کلاس برخط ,نرم‌افزارهای ارائه تعاملی.
آدرس دانشگاه سمنان, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی dorrigiv@semnan.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved