>
Fa   |   Ar   |   En
   پاندمی کووید 19 و تجربه برگزاری دروس عملی؛ درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت  
   
نویسنده قریشی خوراسگانی مریم سادات
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    شیوع ویروس کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها، دست‌اندرکاران نظام آموزش‌عالی را بر آن داشت، جهت جلوگیری از توقف امر آموزش و ادامه فرایند یاددهی - یادگیری، جایگزین شیوه آموزش الکترونیکی به جای شیوه مرسوم حضوری تدبیر شود. در کنار چالش‌های عدیده برگزاری کلاس‌ها به شیوه مجازی، چالش چگونگی برگزاری دروس عملی به شیوه مجازی و غیرحضوری بیش از همه، مدیران نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها را به تامل واداشت. ازاین‌رو، تدریس دروس عملی مستلزم به‌کارگیری مهارت‌ها و شیوه‌های خلاقانه تدریس الکترونیکی اساتید بود. در این میان، یکی از دروس رشته علوم تربیتی که ماهیت عملی دارد، درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت بود که شیوه تدریس متفاوتی را نسبت به دروس نظری صرف می‌طلبید. درس مذکور نیازمند تمرین عملی با رایانه و مهارت‌آموزی دانشجویان است. بنابراین، مقاله حاضر در تلاش بود، با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و به روش تجربه نگاری، به تجربه دونیم سال تدریس مجازی درس کاربرد رایانه به دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س) به‌صورت ترکیبی از آموزش آفلاین و آنلاین در adobe connect و moodle سامانه lms، در پاندمی کووید 19 بپردازد. یافته‌های حاصل از تجربه موید آن است، علیرغم اینکه، تدریس دروس عملی با چالش‌های زیادی ازجمله؛ زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، تجهیزات و امکانات و مهارتی روبرو بوده‌است. اما، با به‌کارگیری شیوه نوآورانه و افزایش مهارت‌های تدریس الکترونیکی اساتید می‌توان بر بسیاری از چالش‌ها فائق آمد. درنهایت، راهکارهایی برای اجرای بهتر و کاربردی‌تر دروس عملی دانشگاه‌ها ارائه‌شده است.
کلیدواژه تجربه درس عملی ,کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت ,آموزش الکترونیکی ,پاندمی کووید 19
آدرس دانشگاه الزهرا(س), دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی, گروه مدیریت و برنامه‌ریزی, ایران
پست الکترونیکی m.ghoraishi@alzahra.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved