>
Fa   |   Ar   |   En
   ایجاد یک فضای مشارکتی یادگیری در محیط Moodle  
   
نویسنده نورانی فاطمه ,شایگانی بیتا
منبع همايش ملي تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي:سياست‌ها، ارزشيابي ها و درس هاي عملي - 1400 - دوره : 1 - دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي: سياست‌ها، ارزشيابي‌ها و درس‌هاي عملي - کد همایش: ۰۰۲۱۰-۴۷۹۱۵
چکیده    در کنار چالش‌های متعدد پاندمی کرونا، شاهد بروز پتانسیل‌های نهفته در پاره‌ای از فعالیت‌ها هستیم که پیش از این به آن پرداخته نشده بود. به عنوان نمونه، با پررنگ‌تر شدن نقش آموزش الکترونیکی در دوران پاندمی، شعار آموزش در هر زمان و هر مکان رنگ واقعی به خود گرفته است. در این راستا، فضای یادگیری مشارکتی وسیع‌تر شده و نیاز به کنار هم قرار گفتن یادگیرندگان برای بهره بردن از این شیوه آموزشی تاحد زیادی مرتفع شده است. در این گزارش، تجربه نویسندگان در خصوص به کارگیری سیستم‌های مدیریت یادگیری موجود در جهت ایجاد محیط یادگیری مشارکتی ارائه خواهد شد.
کلیدواژه یادگیری مشارکتی ,Moodle ,آموزش الکترونیکی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی pnu.shyagan@gmail.com1
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved